پیدایش ۲۵: ۲۹ – ۳۴

۲۹ روزی‌ یعقوب‌ مشغول‌ پختن‌ آش‌ بود كه‌ عیسو خسته‌ و گرسنه‌ از شكار برگشت‌. ۳۰ عیسو گفت‌: «برادر، از شدت‌ گرسنـگی‌ رمقی‌ در من‌ نمانده‌ است‌، كمی‌ از آن‌ آش‌ سرخ‌ به‌ من‌ بده‌.» (به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ عیسو را ادوم‌ نیز می‌نامند).

۳۱ یعقوب‌ جواب‌ داد: «بشرط‌ آنكه‌ در عوض‌ آن‌، حق‌ نخست‌زادگی‌ خود را به‌ من‌ بفروشی‌!» ۳۲ عیسو گفت‌: «من‌ از گرسنگی‌ می‌میرم‌، حق‌ نخست‌زادگی‌ چه‌ سودی‌ برایم‌ دارد؟» ۳۳ اما یعقوب‌ گفت‌: «قسم‌ بخور كه‌ بعد از این‌، حق‌ نخست‌زادگی‌ تو از آن‌ من‌ خواهد بود.» عیسو قسم‌ خورد و به‌ این‌ ترتیب‌ حق‌ نخست‌ زادگی‌ خود را به‌ برادر كوچكترش‌ یعقوب‌ فروخت‌. ۳۴ سپس‌ یعقوب‌ آش‌ عدس‌ را با نان‌ به‌ عیسو داد. او خورد و برخاست‌ و رفت‌. این‌ چنین‌ عیسونخست‌زادگی‌ خود را بی‌ارزش‌ شمرد.

وقتی ماجرای، عیسو و یعقوب را در کلام خدا پیدایش ۲۵: ۲۹ – ۳۴ مطالعه می‌‌کنیم، بسیاری از ما اینگونه می‌‌اندیشیم که، “من نمیتوانم باور کنم که عیسوحق نخست زادگی خود را به خاطر یک کاسه آش از دست داد.”

حتی شاید بگوییم، “چه تصمیم احمقانه‌ای .”

اما بیأیید امروز فرای حق نخست زادگی و یک کاسه آش بیندیشیم.

آیا در زندگی شما این واقعیت ندارد که یک چیز بسیار با ارزش را برای بدست آوردن ‌چیزی بسیار کم ارزشتر در حال از دست دادن هستید؟

به عبارت دیگر، کاسهٔ آشی که امروز شما را به دنبال خود می‌‌کشاند چیست؟

آیا می‌‌دانید که دارید چه چیز پر بهایی را برای بدست آوردن کاسهٔ آشتان از دست می‌‌دهید؟

آیا شما به دنبال کسب ثروت، شهرت و موفقیت در شغل و حرفهٔ خود آنقدر سر گرم و مشغول هستید که خانواده خود را فراموش نموده اید؟

آیا بدست آوردن پول بیشتر – ارزشش از وقتگذرانیدنبا همسر و فرزندانتان برای شما بیشتر است؟

آیا سرگرمی‌های این دنیا و تلاش شبانه روزی برای رسیدن به آرزوهای انسانی، دیگر وقتی برای مطالعه روزانهٔ کلام خدا برای شماباقی نمی گذارند؟

بسیاری امروزه برای ارضا خواهش‌های جسمانی خود در خارج از محدودهٔ ازدواج و همسر خویش در رابطه‌های جنسی نا مشرع قاطی هستند.

روابط الهی ارضا کننده‌ای که در محیط خانواده و ازدواج می‌‌بایستی بدان رسید، به فراموشی سپرده شده و به جای آن، انسانها بدنبال شهوات و ارضای حس کنجکاوی زودگذر خود هستند.

بسیاری دیگر برای ارضای کنجکاوی‌های زود گذر خود به مواد مخدر، مشروبات الکلی و دیگر مواد اعتیاد آور متوصل شده و اسیر گردیده اند.

راه و طریق هایی که یک انسان امروزه می‌‌تواند تصمیمات احمقانه‌ای اتخاذ کند نا محدود می‌‌باشند.

کما این که می‌‌بینیم متاسفانه چقدر انسان‌هایی‌ که در درد وغماز دست دادن رابطه‌های شاد خانواده گی می‌‌سوزند.

بسیاری دیگر در دام مواد مخدر و دیگر اعتیاد‌های خانمان برّ انداز اسیر گشته اند.

بسیاری از تصمیماتی که ما اتخاذ می‌‌کنیم می‌‌توانند ما را از دریافت نعمت برکات خداوند محروم سازند.

وقتی ما در دام وسوسهٔ‌ای می‌‌افتیم، و با آن عمل می‌‌کنیم، در حقیقت ما آینده پر سعادتمان را فدای یک زمان کوتاه از خوشی می‌‌کنیم.

ما به عنوان فرزندان خداوند، نمی بایستی بدون فکر، تعمق و مشورت با پدر آسمانی مان تصمیم بگیریم.

تصمیمات ما می‌‌بایستی با خواست خدا در کلام اوموذون و هماهنگ باشند و نه برای ارضای خواهش‌ها و شهوات انسانی زودگذرمان.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که، ما هر چه بکاریم همان را درو خواهیم نمود.

بنا بر این، باید بسیار محتاط و صبور باشیم و بدانیم که در زندگی خود چه می‌‌کاریم.

برداشت محصول آینده زندگی هر کدام از ما، میوهٔ آن تخمی است که امروز می‌‌کاریم.

خلاصهٔ کلام:

آیا امروز شما در تکاپوی دست زدن به اقدامی هستید که می‌‌دانید در دراز مدت درد و رنج و عذاب برای شما و دیگر عزیزانتان به همراه خواهد داشت؟

آیا وسوسهٔ‌ای قوی شما را به انجام عملی تشویق می‌‌کند که می‌‌دانید خواست خداوند در آن نیست؟

یک ایماندار به مسیح – فرزند خداوند، روزانه با پدرش گام بر می‌‌دارد.

به خداوند توکل کن و از او بخواه تا شما را برای داشتن آینده‌ای پر برکت و شاد هدایت کند.

زندگی شاد، موفق و پر برکتی را که او برای شما منظور داشته به خاطر کاسه‌ای آش نفروشید.

———————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان