انجیل لوقا ۲۴: ۳۶ – ۴۹

۳۶ در همانحال که گرم گفتگو بودند، ناگهان عیسی در میانشان ایستاد و سلام کرد. ۳۷ اما همه وحشت کردند، چون تصور کردند که روح می بینند! ۳۸ عیسی فرمود: “چرا وحشت کرده اید؟ چرا شک دارید و نمی خواهید باور کنید که خودم هستم !

۳۹ به جای میخها در دستها و پایهایم نگاه کنید! می بینید که واقعاً خودم هستم . به من دست بزنید تا خاطر جمع شوید که من روح نیستم . چون روح بدن ندارد، اما همینطور که می بینید، من دارم .” ۴۰ در همانحال که سخن می گفت ، دستها و پایهای خود را به ایشان نشان داد. ۴۱ آنان شاد و حیرت زده بودند و نمی توانستند آنچه را که می دیدند، باور کنند.عیسی از ایشان پرسید: “آیا در اینجا چیزی برای خوردن دارید؟” ۴۲ آنها مقداری ماهی پخته به او دادند. ۴۳ او نیز در برابر چشمان شگفت زده ایشان ، آن را خورد. ۴۴ آنگاه به ایشان فرمود: “آیا به یاد دارید که پیش از مرگم ، وقتی با شما بودم ، می گفتم که هر چه در تورات موسی و کتابهای انبیاء و زبور داود، درباره من نوشته شده است ، همه باید عملی شود؟ حال ، با آنچه که برای من اتفاق افتاد، همه آنها عملی شـد!” ۴۵ آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی های کتاب آسمانی را درک کنند. ۴۶ سپس فرمود: “بلی ، از زمانهای دور، در کتابهای انبیاء نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند، جانش را فدا کند و روز سوم زنده شود؛ ۴۷ و این است پیغام نجات بخشی که باید ازاورشلیم به همه قومها برسد: “همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند وبسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد.” ۴۸ شما دیده اید و شاهد هستید که همه این پیشگویی ها واقع شده است . ۴۹ ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است ، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.”

نجات زمانی به دست می‌‌آید که ما به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان می‌‌آوریم.

او تمام گناهان ما را می‌‌بخشد، ما را در راه مبدل شدن به شخصی مقدس راهنما و یاور می‌‌شود، و عادل می‌‌گرداند.

عادل گردانیدن یعنی این که، او دیگر گناهان ما را به حساب نمی آورد.

او ما را کاملاً پاک و بی‌ گناه به حساب می‌‌آورد.

به عبارتی دیگر، در آن لحظه نجات، مسیح ما را باز خرید می‌‌کند.

اگر چه پس از آن ما همچنان در چالش با گناه خواهیم زیست، ولی‌ نهایتا گناه شکست خواهد خورد.

پس از آن، همان گونه که زمان عمر ما می‌‌گذرد و زندگی با مسیح را ادامه خواهیم داد، به طور طبیعی، می‌‌بایستی، خدمات ما، هدیه های ما و همینطور محبت و اعتماد ما به او، روزانه فزونی یابند.

اما متاسفانه در زندگی همهٔ ایمانداران به مسیح این به وقوع نمی پیوندد.

ایمانداران بسیاری را می‌‌بینی که برای سال‌های متمادی به کلیسا می‌‌روند و در مراسم هفتگی شرکت می‌‌جویند و به پیام‌های شبان خود گوش می‌‌سپارند.

اما، رشد، پیشرفت و شوق و اشتیاقی برای مشغول شدن به نوعی خدمت برای کلیسا و ملکوت خداوند را در آنها مشاهده نمی کنیم.

سوال این است که، چرا؟

چرا بسیاری از ایمانداران به مسیح، تمایل به رشد در او، و مشغول شدن به نوعی خدمت در ملکوت او را ندارند؟

یکی از دلایل اصلی کم اشتیاقی ایمانداران به رشد در مسیح و خدمت در ملکوت او، بی‌ اطلاعی و کم توجّهی به وجود و نحوه عملکرد روح القدس می‌‌باشد.

روح القدس، شخصیت سوم تثلیث می‌‌باشد که با خدأی پدر و خدای پسر برابر است.

در همان اول کلام خدا، در کتاب پیدایش ۱: ۲ و، همینطور آیهٔ ۲۶ از فصل اول پیدایش میخوانیم که روح القدس در خلقت جهان نقش داشته است.

پیدایش ۱: ۲

۲ زمین‌، خالی‌ و بی‌ شكل‌ بود، و روح‌ خدا روی‌ توده‌های‌ تاریكِ بخار حركت‌ می‌كرد.

پیدایش ۱:۲۶

۲۶ پس ‌از آن خدا فرمود: «اینک انسان را بسازیم . ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان ‌آسمان ‌و همه حیوانات اهلی و وحشی ، بزرگ و کوچک و بر تمام ‌زمین حکومت کنند.»

روح القدس امروز نقش بسیار حیاتی، کمک، همدردی و آرامش دادن به ایمان داران به عیسی مسیح را عهده دار است.

روح القدس، هدیه‌ای است به تمام فرزندان خدا.

بعد از ایمان به عیسی مسیح، روح القدس، در ما سکنا گزیده و زندگی می‌کند.

ما نمیتوانیم برای دریافت روح القدس کاری انجام بدهیم، یا برای دریافت او به جستجو بپردازیم.

بلکه او هدیهٔ الهی به بشر است که تا پایان عمر – پا به پای او خواهد بود و در، مصیبت‌ها آرامش، در سر در گمی‌ها راه چاره، در نا توانایی‌ها قوت و از خطرات محافظت می‌‌نماید.

روح القدس، حقیقت را به بشر خواهد شناسانید.

انجیل یوحنا ۱۶: ۷ – ۱۱

۷ رفتن من به نفع شماست ، چون اگر نروم ، آن روح تسلی بخش نزد شما نخواهد آمد. ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم او را نزد شما خواهم فرستاد. ۸ وقتی او بیاید دنیا را متوجه این سه نکته خواهد کرد: ۹ نخست آنکه مردم همه گناهکار و محکومند، چون به من ایمان ندارند. ۱۰ دوم آنکه پدر خوب و مهربان من خدا، حاضر است مردم را ببخشد، چون من به نزد او می روم و دیگر مرا نخواهید دید و برای ایشان شفاعت می کنم . ۱۱ سوم آنکه نجات برای همه مهیا شده ، نجات از غضب و کیفر خدا، چون فرمانـروای این دنیـا یعنـی شیـطان محـکوم شده است .

کلام خدا در انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰به ما می‌‌آموزد که، مسیح آمد تا حیا تواقعی را به فراوانی به بشر عطا نماید.

یوحنا ۱۰: ۱۰

۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم .

این تنها در صورتی ممکن و میسر است که ما به روح القدس گوش فرا دهیم و از او اطاعت نمأییم.

خلاصهٔ کلام:

آیا شما آن زندگی واقعی و پر برکتی را که فقط مسیح به شما می‌‌دهد تجربه نموده اید؟

منظور از زندگی واقعی، زندگی سراسر عاری از هر مشکل و پستی و بلندی نیست.

بلکه آن زندگی است که با وجود همهٔ مشکلات و پستی و بلندی هایش، مانع خرسندی و شادی درونی ما که از او و با او روزانه زیستن به ما رسیده است نمی گردد.

اگر شما جایگاه واقعی خود را در ملکوت خداوند درک نکرده اید.

اگر شما از عطایای روحانی خود بی‌ اطلاع هستید.

اگر زندگی مسیحی شما فقط به کلیسا رفتن و اجرای مراسم تکراری محدود شده.

اگر آن اشتیاق و شجاعت خدمت به خداوند را در خود ندارید.

به روح القدس ساکن در وجودتان اجازهٔ عمل دهید.

به روح القدس گوش دهید، و اجازه بدهید تا او با حکمت الهی خود شما را در داشتن یک زندگی واقعی و پر ثمر برای جلال نام خداوند، هدایت و یاری فرماید.

—————————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان