عزیزان، در این برنامه، به ادامهٔ مطالعهٔ خود، در کلامِ خدا در ارتباط با موضوعِ ” زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا” می‌‌پردازیم.

جهتِ یاد آوری، در برنامهٔ قبل با استناد به تعالیمِ کلام خدا، به این نتیجهٔ مهم رسیدیم که، تنها چاره برای قادر به زیستنِ یک زندگی پاک و خداپسندانه، برای هر انسانی اینه که – زندگی خودش را به خداوند روح القدس تقدیم کنه – و او را به قلبش راه بده.

تعالیمِ کلام خدا به ما آموخت که، هر انسانی-  تنها در صورتی میتونه زندگی پاک و خدا پسندانه‌ای داشته باشه که، روح القدس را دریافت نموده باشه و تحتِ کنترل و خواستِ مقدسِ او همواره زندگی می‌‌کنه.

همچنین آموختیم که، هیچ انسانی نمی تونه – با تلاش‌های انسانی خود و اجرای مراسمِ دینی، مقبولِ خداوند گردیده و قادر به داشتن یک زندگیِ پاک و خداپسندانه بشود.

حال ببینیم بعد از فروتن شدن، و درخواست از خداوند روح القدس، برای هدایتِ زندگیمان – چه نتایج و برکاتی عایدمان می‌‌گردند.

برای یافتنِ پاسخِ صحیح و جامع به این موضوع، مطالعهٔ کلام خدا در غلاطیان ۵: ۱۶ تا ۲۲ به ما کمک میکنه.

با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.

۱۶ از اینرو، به شما توصیه می‌کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید؛ او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. در اینصورت دیگر برده امیال نفس سرکش خود نخواهید بود.   ۱۷ زیرا ما انسانها، بطور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را بجا آوریم، امیالی که مخالف اراده و خواست روح خداست. برعکس، هرگاه می‌خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواست او را بجا بیاوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می‌پردازد. این دو نیرو، مدام در ما درحال کشمکش هستند و می‌کوشند بر اراده ما مسلط شوند. در نتیجه، هر کاری بخواهیم انجام دهیم، از تأثیر این نیروها خالی نیست.   ۱۸ اما هرگاه روح خدا شما را هدایت کند، دیگر لازم نخواهد بود برای انجام دستورهای خدا، به خود فشار بیاورید.   ۱۹ هنگامی که از امیال و خواسته‌های نادرست خود پیروی می‌کنید، این گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی عفتی؛   ۲۰ بت پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو بهم زنی؛ کینه توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه جویی؛ در اشتباه دانستن دیگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛   ۲۱ حسادت و آدم کشی؛ مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار می‌کنم هر که این چنین زندگی کند، هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت.   ۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.

عزیزان، از اینجا به بعد، تمرکز صحبتِ من، بر روی ثمراتی خواهند بود که؛ روح القدس – برای زندگی‌های کاملاً تسلیم شده ما به او – برامون به ارمغان می‌‌یاره.

طبقِ فرمودهٔ کلام خدا در آیهٔ ۲۲، در غلاطیان فصلِ ۵ هر گاه روح خدا زندگی ما را هدایت کنه، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد.

محبت – شادی – آرامش – بردباری – مهربانی – نیکو کاری – وفا داری – فروتنی و خویشتنداری.

خوب، حال با شناختِ این نه ثمرات   -یا میوه‌های روح القدس، کمی بیشتر به هر یک از اونها نزدیکتر میشیم تا بشناسیم هر کدام از این ثمرات، چه کمک و فایده‌ای برای پاک و خدا پسندانه زندگی کردن برامون خواهند داشت.

اول، به شناخته ثمره یا میوهٔ اولِ روح القدس که محبته می‌‌پردازم.

عزیزان، راجع به “محبت” سه تا آیه در غلاطیان فصل پنجم وجود داره که، با قلب من خیلی صحبت کرده.

خداوند برای معرفیِ محبتِ راستین، یک تعلیمِ خیلی دلنشین و قابلِ فهمی در غلاطیان فصلِ ۵: آیاتِ ۱۳ تا ۱۵ به ما داده.

این آیات می‌‌فرمایند:   ۱۳ برادران عزیز، خدا به شما آزادی عطا کرده است، اما آزادی نه برای پیروی از خواسته‌های نفستان، بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر.   ۱۴ زیرا تمام دستورهای خدا، در این دستور خلاصه می‌شود که: «دیگران را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌داری.»   ۱۵ اما مواظب باشید بجای محبت کردن، مدام در حال ایراد گرفتن و زخم زبان زدن به یکدیگر نباشید، مبادا لطمه‌ای جبران ناپذیر به یکدیگر وارد آورید. آمین!

خدا را شکر به خاطرِ این کلامِ گویا و زنده‌ای که – برایِ هدایت ما به سوی داشتن یک “زندگی پاک و خدا پسندانه” عطا فرموده!

یکبارِ دیگه، برای حضورِ ذهن و آماده شدن برای ادامهٔ صحبت در موردِ “محبت” – باید عرض کنم که، برای داشتنِ برخورداری از یک زندگی پاک و خدا پسندانه، تنها راهِ چاره، اینه که از روحِ خودِ خداوند کمک گرفته و هدایت بشیم.

محبت را هم – خداوند برای ما، همان طور که در غلاطیان ۵: ۱۴ خواندیم اینطور معرفی می‌‌کنه که؛ “۱۴ – …دیگران را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌‌داری.” آمین!

یا به بیانی دیگر، “همسایه ‌ات را مانندِ خودت دوست بدار!” آمین!

دوستِ عزیز من، با شنیدنِ این قسمت از کلامِ خدا، روح القدس چه کس یا کسانی را به یادتون آورده که دوست داشتن و محبت کردن به اونها، براتون سخت یا شاید غیر ممکن بوده؟

آیا شما، واقعاً با تمامِ وجود، خواستارِ داشتنِ یک زندگی پاک و خدا پسندانه هستید؟

آیا مایلید تا فروتن شده، و به روح القدس اجازه بدید، تا به شما در این مورد کمک کنه؟

اگه جوابتون آرست، باید بدونید که خداوند هرگز به ما دروغ نمی گه‌!

خداوندِ قدوس و قادر مطلق ما، به ما می‌‌گوید، “اگر از – روحِ من – پر شوید، آنگاه – قادر خواهد بود تا محبت کنید!”

بله دوستِ خوبه من، ما احتیاج داریم تا “از درون تغییر کنیم و از روحِ پاکِ خدا، پر بشیم!”

چند دقیقهٔ پیش، آیهٔ ۱۸ در فصل پنجمِ غلاطیان را با هم خواندیم.

این آیه فرمود: “۱۸ – اما هر گاه روحِ خدا شما را هدایت کند، دیگر لازم نخواهد بود برای انجامِ دستور‌های خدا، به خود بشار بیاورید.” آمین!

در اینجا ممکنه این سوال برای شما بوجود اومده که؛ “خوب – مگه دستوراتِ خدا چی‌ هستند که اگه از روحِ او پیروی کنم، اجرای اونها برام آسون می‌‌شه، و دیگه به قولِ کلام، لازم نیست به خودم بشار بیارم؟”

در پاسخ به این سوال، باید به آیهٔ ۱۴ در فصلِ پنجمِ غلاطیان برگردیم و دوباره آن را یادآورِ خودمون بشیم.

یادتون میاد در غلاطیان فصلِ پنجم آیهٔ ۱۴ کلامِ خدا فرموده: “تمامِ دستور‌های خدا، در این دستور خلاصه می‌‌شود که، دیگران را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌‌داری.” آمین!

عزیزان، خواهش می‌‌کنم به این قسمت از عرایضِ بنده توجه خاصی مبذول بفرمأیید.

کلامِ راستینِ خدا در تورات و اناجیل، مجموعه‌ای از دستوراتِ دینیِ عجیب و ساخته شده توسطِ ذهن انسانها نیستند!

خداوندِ ما، خداوندِ محبت – فیض و رحمته!

خلاصهٔ تمامِ دستورات و خواستهٔ او از ما اینه که؛ ما هم  – او را –  و هم دیگر انسانها را – مانند خودمون دوست داشته و محبت کنیم!

همهٔ ما به خوبی اینا می‌‌دنیم که محبت خوبه و ما باید به دیگران محبت کنیم.

اما مشکل در اینجاست که، در عمل به این دانستهٔ خودمون مردیم، یا لااقل بسیار ضعیفیم.

اما چرا؟

براستی چرا ما نمی تونیم بر طبق خواستِ خداوند ا‌زمون، دیگران را دوست داشته و محبت کنیم؟

چرا ما در محبت کردن به دیگران اینقدر ضعفیم؟

جواب خیلی سادست، جواب به این سوال اینه که؛ “چون ما از روحِ خدا کمک نمی گیریم!”

آیهٔ ۱۵ در فصلِ پنجم غلاطیان را به یاد میارید؟

خواندیم، ۱۵ – اما مواظب باشید بجای محبت کردن، مدام در حالِ ایراد گرفتن و زخم زبان زدن به دیگران نباشید، مبادا لطمه‌ای جبران نا پذیر به یکدیگر وارد آورید.” آمین!

دوست من، میدونی چرا ما مدام از دیگران ایراد می‌‌گیریم و یا به اونها زخم زبان می‌‌زنیم؟

به نظر من، دلیلش اینه که، چون ما به عنوانِ انسان، به تنهأیی و با اتکا به خواست و توان خودمون، نا توانیم.

مدام از دیگران ایراد می‌‌گیریم و یا زخمِ زبان به‌شون می‌‌زنیم، چون به عنوان یک انسان، و بدونِ کمکِ روحِ خدا، هرگز نمی تونیم آن محبتی که خداوند از آن سخن می‌‌گه‌ را در حق دیگران داشته باشیم.

اما خدا را شکر، چرا که او خود در اوجِ ضعف و ناتوانی ما، به کمکمون می‌‌شتابه.

خداوند یگانه پسرش عیسی مسیح را برای پرداختِ تاوانِ تمامی گناهان ما، به این جهان فرستاد.

تا ما بعد از ایمانِ به او به عنوان خداوند و منجیمان، گناهانمان بخشیده شده، با خداوند آشتی نموده و روح القدس را دریافت کنیم.

و پس از آن، روح القدس همیشه با ما می‌‌مونه، تا در تمامی طول زندگیمون به ما برای داشتن یک زندگی پاک و خدا پسندانه کمک کنه.

عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصلِ ۱۴ و آیهٔ ۱۸ به ما قول داده است که؛ “در طوفانهای زندگی، شما را یتیم و بی‌ سر پرست نخواهم گذاشت و به کمکِ شما خواهم آمد.” آمین!

سپاس و جلال بر نام عیسی مسیح که در محبتِ بی‌ مانندش برای ما، جان خود را برای بخشیده شدنِ گناهان ما، دوطلبانه بر روی صلیبِ جلجتا هدیه نمود.

عیسی مسیح چون ذاتِ الهی داشت، بر مرگ غلبه نمود و از مردگان قیام فرمود.

اینک او زنده است تا با روحِ خود، ما را در داشتن یک زندگی پاک و خدا پسندانه کمک کنه.

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا فصلِ ۱۱ و آیاتِ ۲۵ و ۲۶ می‌‌فرماید:   ۲۵ عیسی فرمود: «آن کسی که مردگان را زنده می‌کند و به ایشان زندگی می‌بخشد، من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد.   ۲۶ و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته، هرگز هلاک نخواهد شد. مرتا! آیا به این گفته من ایمان داری؟» آمین!

دوستِ من، اگه مایلید تا هدیهٔ بی‌ نظیرِ خداوند را که بخشیده شدنِ گناهانتون و برخورداری از یک زندگی ابدی در نزد او در بهشت می‌‌باشد را دریافت نمأیید.

اگه مایلید تا روح القدس را به زندگیتون دعوت کنید تا او به شما کمک کنه، تا بتوانید دیگران را دوست داشته باشید و محبت کنید، از عیسی مسیح بخواهید تا به شما کمک کنه.

خود وی به ما گفته، “به کمکِ شما خواهم آمد!”

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا فصلِ ۱۵ و آیاتِ ۱۲ و ۱۳ می‌‌فرماید: ” ۱۲ از شما می‌خواهم که به همان اندازه که من شما را دوست می‌دارم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید.   ۱۳ بزرگترین محبتی که شخص می‌تواند در حق دوستانش بکند، این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید. ” آمین!

از شما دعوت می‌‌کنم تا برای دریافتِ هدیهٔ خداوند، یگانه پسرش عیسی مسیح با هم دعا‌ کنیم.

خدای مهربان و قدوس.

من به گناهکار بودن و ضعفِ خودم اعتراف می‌‌کنم.

من اعتراف می‌‌کنم که بدون کمکِ تو، هرگز قادر به محبت نمودن به دیگران آنگونه که خواست و منظور توست، نبوده و نیستم.

من با ایمان، هدیهٔ عزیزت عیسی مسیح را که برای بخشیده شدنِ من و نمونه شدن در محبت نمودنِ در عمل – برای من به این جهان فرستادی، دریافت می‌‌کنم.

گناهانِ مرا در نامِ عیسی مسیح ببخش.

به من توان و حکمت عطا بفرما تا بتوانم همانگونه که تو مرا محبت نموده‌ای دیگران را محبت کنم.

در نام عیسی مسیح این درخواستم را به حضورت می‌‌آورم، آمین.

کوروش باقری