شنوندگانِ عزیز، با عرضِ سلام و این امید که در فیض و آرامش خداوند بسر می‌‌برید. در این برنامه، به مطالعهٔ خود در کلامِ خدا تحتِ عنوانِ ، “زندگی پاک بوسیلهٔ روحِ خدا” ادامه می‌‌دهم. این قسمتِ پنجم، از سری مطالعاتِ ما در مورد شناختِ این مبحث می‌‌باشد.

به طور خلاصه، در چهار برنامهٔ قبلی – با استناد به آموزه‌های کلامِ خدا آموختیم که – ما برای قادر شدن به زیستنِ یک زندگی پاک و خداپسندانه، می‌‌بایستی حتماً دو دستورِ اساسی خداوند را انجام دهیم.

نخست، ما باید به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندمان ایمانِ وفادارانه و قلبی داشته باشیم.

دوّمین دستور خداوند و لازمهٔ این که ما بتوانیم قادر به زیستنِ یک زندگی پاک و خدا پسندانه بشویم، تسلیمِ کاملِ زندگی هایمان، به روح القدس و هر روزه زیستن در ارادهٔ اوست!

همینطور آموختیم که، نتیجهٔ تسلیمِ کاملِ زندگی‌هایمان به روح القدس و زیستن در ارادهٔ او، موجبِ بوجود آوردنِ ۹ میوه یا ثمرهٔ نیکو در ما خواهد گردید که عبارتند از، محبت – شادی – آرامش – بردباری – مهربانی – نیکو کاری – وفا داری – فروتنی و خویشتنداری.

در این برنامه، به شناختِ بهتر و بیشتر از یکی دیگر از میوه‌ها یا ثمرات روح القدس به نامِ “بردباری” می‌‌پردازم.

بردباری یا صبر، که یکی دیگر از خصوصیاتِ پسندیده و موردِ نیازِ شدیدِ همه ما می‌‌باشد.

عزیزان، صبر و بردباری لازمه و موردِ نیاز، تنها در صورتی در ما بوجود می‌‌آید و کاردبردِ مثبتش را به نمایش میگذاره که، ما از روح القدس خواسته باشیم تا وی این خصلتِ لازمه و پسندیده را در ما به کمال برساند.

صبر و بردباری هر کدام از ما در مقابلِ مسائل و چالش‌های روزانهٔ زندگی با هم فرق می‌‌کند.

بعضی از ما در برخورد با مشکلات، بالا و پایین شدن‌ها و چالش‌های زندگی، قادریم تا تحمل بیشتری از خودمون نشون بدیم با به قول معروف، صبور تریم.

در مقابل، عدهٔ بسیاری از ماها کم صبر تریم و به قول معروف، زود از کوره در می‌‌ریم.

این یک واقعیته که همهٔ ما در محیط‌های اجتماعی‌ای که زندگی می‌‌کنیم، حتماً باید از خودمان، به اندازه کافی صبر و بردباری نشون بدیم.

کم صبری و کم بردباری ما، می‌‌تونه به شدت بر روی خیلی از جوانبِ زندگی‌های شخصی و اجتماعی ما تأثیر بگذاره.

هیچ کدوم از ما با کم بردباری و کم صبری غریبه نیستیم.

ما هر روزه به صبرِ کافی برای تداوم و موفقیتِ زندگی‌های زناشویی مان، نیازمندیم.

ما هر روزه به صبرِ کافی برای تربیتِ صحیح فرزندانمان نیازمندیم.

همچنین ما هر روزه در برخوردِ صحیح با همکاران و کار فرمایانمان در محیط‌های کاری به صبر و بردباری نیاز مندیم.

به نظر شما، دیگه در چه مواردی ما به صبر و بردباری نیازمندیم؟

این روزها، سر و کله زدن با چه کسی و یا سعی در حّلِ چه مشکلی صبرِ شما را امتحان می‌‌کنه؟

امیدوارم با مثال هایی که خدمتتون عرض کردم، درد‌های کهنه‌‌ی شما را تازه نکرده باشم.

ولی اگه با خودمون رو راست باشیم، باید قبول کنیم که اینها واقعیت‌های ملموسِ زندگی ما بوده و هستند.

من مطمئنم که خیلی از شما عزیزان، در جوابِ این سوال من که، به نظرِ شما – دیگه در چه موردی ما احتیاج به صبر داریم، حتماً به مواردِ بسیار دیگه‌ای اشاره کرده اید.

عزیزان، ما باید بپذیریم که به عنوانِ یک انسان، باید در یک محیطِ اجتماعی، در کنارِ دیگر انسانها زندگی کنیم.

انسانهأیی که هر کدومشون مثلِ خود ما، دارای شخصیتی منحصر بفرد هستند.

ما در طول زندگی‌های روزانهٔ خود – در کنار انسانهأیی که بسر می‌‌بریم، میتونیم تفاوتِ رنگِ پوست و تا حدی، تفاوتِ رفتار‌های فیزیکی و ظاهری آنها را ببینیم.

ولی درونِ هر شخص، افکار و نوعِ شخصیّتِ همهٔ افرادِ دور و بر ما – به طور صحیح برامون قابلِ شناخت و تشخیص نیستند.

من برای این که از موضوعِ صحبتِ خودمان که، “صبر و بردباری الهی” است زیاد دور نشم، از طبقه بندی و مطالعهٔ طبقاتِ انسان‌های دور و برمان خود داری می‌‌کنم و کلاً این را خدمتتون عرض می‌‌کنم که، ما همه احتیاج به صبر و بردباری داریم – تا بتونیم ‌یک زندگی مسالمت آمیز و مثبتِ اجتمأیی با دیگران داشته باشیم.

اما سوالی که در اینجا بوجود میاد اینه که، “چرا ما از صبر و بردباری لازم، برای داشتنِ یک زندگی مسالمت آمیز و مثبتِ اجتماعی برخوردار نیستیم؟”

چرا این همه کشمکش، اختلاف، نا سازگاری و نزاع در بین افرادِ جامعه هایی که در آنها زندگی می‌‌کنیم، و حتی خانواده‌های محیط‌های اجتماعی ما وجود داره؟

چرا ما به قولِ معروف، اینقدر زود جوش میاریم و از کوره در میریم؟

دوستِ عزیز من، خداوند جواب این سوالاتِ ما را در کلامش داده.

بیأیید تا به اتفاق به کلامِ زندهٔ خداوند مراجعه کنیم، تا او ما را در راهِ  -چگونه از صبر و بردباری الهیش برخوردار شدن، هدایت فرماید.

در کلامِ خدا، کتابِ یعقوب فصلِ اول و آیاتِ ۱۹ و ۲۰ چنین می‌‌خوانیم:   ۱۹ برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید.   ۲۰ زیرا خشم نمی‌گذارد آنطور که خدا می‌خواهد، خوب و درستکار باشیم. آمین!

در این قسمت از کلامِ خدا دیدیم که وی، ما را به “بیشتر گوش دادن” و “کمتر سخن گفتن” و “زود خشمگین نشدن” امر فرموده!

اما چطور ما می‌‌تونیم این امر خدا را اطاعت کنیم؟

من فکر می‌کنم در بسیاری از اوقات، تضادها و برخورد‌های ما با دیگر انسانهأیی که با آنها به نوعی در مراوده هستیم، به این دلیل بوجود میاند که؛ “ما به طور صحیح و بدرستی متوجّهٔ قصد، هدف و منظورِ واقعی آن چیزی که آنها به ما گفته اند نمی شیم.”

متاسفانه این ضعفِ خانمان بر انداز –  در بسیاری از ما هست که، عجول هستیم و کم حوصله.

از طرفی دیگر هم، قبل از آن که به “خودِ گفته‌ای که از کسی میشنویم” توجه کنیم و بعد نسبت به آن شنیدهٔ صحیحِ خود واکنش نشون بدیم، ما از قبل یک قضاوتِ غلطِ شخصی از گوینده در ذهنمان داریم.

این قضاوتِ غلتمون از شخصِ سخن گو به ما – اجازه نمی دٔه که ما بدرستی با کنه و ریشهٔ منظور سخنِ او پی ببریم.

در نتیجه، گفته او را توهینی نسبت به خودمون قلمداد می‌‌کنیم.

و این موجبِ بوجود آمدنِ خشم در ما و نفرت نسبت به شخصی که با ما سخن گفته می‌‌شه‌.

برای جلوگیری از این اشتباه ماست که خداوند می‌‌فرماید؛ “۱۹ بیشتر گوش بدهید – کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید،. ۲۰ زیرا خشم نمی گذارد آنطور که خدا می‌‌خواهد، خوب و درستکار باشیم.” آمین!

عزیزان، خداوند، خالقِ ما، پدر آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، برای تشویق و راهنمأیی ما به صبر و بردباری در مشکلات زندگی، و همینطور در مقابلِ دردسرهأیی که گاهی دیگران برامون بوجود میارند، در کلامش دستور العمل‌های بسیار مفیدی دارد.

استدعا می‌‌کنم به آیاتِ یک تا سیزده – در فصل ۳۷ از کتابِ مزامیر – توجه خاصی مبذول بفرمأیید.

۱ بسبب بدکاران خود را آزرده خاطر مکن و بر آدمهای شرور حسد مبر.   ۲ آنها مانند علف بی دوام، بزودی پژمرده شده، از بین خواهند رفت.   ۳ بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین خود در کمال امنیت زندگی کنی.   ۴ با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد.   ۵ خودت را به خداوند بسپار و بر او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد؛   ۶ او از حق تو دفاع خواهد کرد و خواهد گذاشت حقانیت تو مانند روز روشن بر همه آشکار شود.   ۷ در حضور خداوند سکوت نما و با صبر و شکیبایی منتظر عمل او باش. به کسانی که با نیرنگ و حیله در زندگی موفق می‌شوند، حسادت مورز.   ۸ خشم و غضب را ترک کن. خاطر خود را آزرده مساز تا گناه نکنی.   ۹ کسانی که انتظار خداوند را می‌کشند از برکات او برخوردار خواهند شد.   ۱۰ اشخاص شرور چندان دوامی نخواهند داشت؛ مدتی خواهند بود، ولی بعد از نظر ناپدید خواهند شد.   ۱۱ اما اشخاص فروتن از برکات خود برخوردار خواهند شد و زندگی‌شان با صلح و صفا توام خواهد بود.   ۱۲ آدم شرور از انسانهای با ایمان و نیکوکار نفرت دارد و برای آنها توطئه می‌چیند،   ۱۳ اما خداوند به او می‌خندد، زیرا می‌بیند که روز داوری او نزدیک است.

آمین!

امیدوارم که مطالعهٔ این قسمت از کلامِ خدا تونسته باشه به شما آرامش داده باشه!

عزیزان، اگه خواستارِ این هستید که خداوند به شما صبر و بردباری الهی خود را عطا کنه و از غم و رنج‌های طولانی که دیگران – “چه آگاهانه” و “چه نا آگاهانه” براتون بوجود آوردن رهأیی ببخشه؛ باید همون طور که خودِ خداوند فرموده، از روح مقدسِ او مدد بگیرید!

بعضی اوقات در زندگی مسائل و مشکلاتی برای ما بوجود میاند که با صبر و بردباری محدودِ انسانی خودمون قادر نخواهیم بود تا آنها را تحمل کنیم.

موضوع صحبت ما در این مطالعه همین بود.

این که همهٔ ما به صبر و بردباری محتاجیم – ولی خودمون به تنهأیی نمی تونیم در مقابل مشکلات و چالش‌های زندگی صبور و بردبار باشیم.

و همچنین، ما نمی تونیم برای داشتن یک زندگی بی‌ دغدغه و مسالمت آمیز با دیگران، تنها به صبر و بردباری خودمون اتکا کنیم.

ما نیاز به روح القدس داریم تا به ما کمک کنه.

آری عزیزان، خداوندِ قادرِ مطلقِ ما – خدأیی که ما را آفریده و بسیار دوست داره، فرموده که برای صبر و بردباری لازمه در مصائب زندگی بایستی چی‌؟

همانطور که در کلامِ خدا خواندیم، می‌‌بایستی به خداوند توکل نمأییم و با صبر و شکیبأیی منتظرِ عمل او باشیم.

راجع به صبر و بردباری صحبت می‌‌کنیم.

صبر و بردباری که خود خداوند وعدهٔ آن را به ما داده.

ولی شرطِ دریافت صبر خداوند – اینه که ما زندگیمون را کاملاً به خداوند تسلیم کرده باشیم و به روح مقدسِ خداوند، روح القدس، اجازه بدیم ما را هدایت کنه.

خداوند از ما روحی فروتن می‌‌خواد تا تقصیر‌ها و اشتباهاتمون را به ما نشون بده.

دوستِ من، بیأیید تا در این لحظه یکبار دیگر به قول خداوندِ مهربانمان اعتماد کنیم.

بیأیید تا در این لحظه، به او پناه برده و تمامی مشکلات، کمبود ها، ترس‌ها و نگرانی‌ها مون را به پای صلیب عیسی مسیح بریزیم و از او بخواهیم تا به ما صبر بده و کمکمون کنه.

برای دریافتِ تسکین و آرامشِ خداوند، آیهٔ ۲۸ در فصلِ هشتم رومیان را با هم می‌‌خوانیم.

این آیه می‌‌فرماید:   ۲۸ و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.  آمین!

عزیزان، آیا شما دوستِ خداوند هستید؟

آیا او را به راستی دوست می‌‌دارید؟

آیا با او که آفرینندهٔ ماست و هیچ لحظهٔ‌ای از زندگی ما از او پوشیده نیست، در رابطه‌ای مستقیم، شخصی و صمیمی هستید؟

یا که مدتی مدید و شاید سالهاست که خداوند را به بی‌ وفأیی و کم محبتی متهم کردید و دیگه با او کاری ندارید؟

همین لحظه، بهترین وقته که دوباره او را به قلب و زندگی خود دعوت کنید و از او بخواهید تا به شما صبر و بردباری الهی خودش را عطا کنه.

قسمتِ دیگری از کلامِ خدا را در ارتباط با صبر و بردباری الهی خداوند مطالعه می‌‌کنیم.

در کتاب یعقوب فصل اول و آیاتِ ۲ تا ۸ می‌‌خوانیم:   شادی در سختی‌ها

  ۲ برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایشهای سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند، بسیار شاد باشید،   ۳ زیرا در آزمایش و سختی‌هاست که صبر و تحملتان بیشتر می‌شود.   ۴ پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت.   ۵ اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد؛ زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند، سخاوتمندانه عطا می‌فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید.   ۶ اما وقتی از او درخواست می‌کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد؛ زیرا کسی که شک می‌کند، مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به اینسو و آنسو رانده می‌شود.   ۷و۸ چنین شخصی، هرگز نمی‌تواند تصمیم قاطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ نیز از خدا نداشته باشید. آمین!

عزیزان، عیسی مسیح شما را بیش از حد تصورتون دوست داره.

عیسی مسیح با مشکلات و ناراحتی‌های ما غریبه و نا آشنا نیست.

او با وجودی که خود هرگز هیچ گناهی مرتکب نشده بود، درد و رنج‌های بسیاری را برای نجاتِ ما متحمل گردید.

از شما دعوت می‌‌کنم تا با من در دعا‌ همراه شوید و از خداوند بخواهیم تا با روح خود، زندگی‌های ما را هدایت فرموده و صبر و بردباری الهیش را به ما عطا فرماید.

پدر آسمانی، خدای قدوس و مهربان.

من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهانِ مرا یکبار برای همیشه بر روی صلیبِ جلجتا پرداخت.

عیسی مسیح، من به تو به عنوان منجی و خداوندِ زندگیم ایمان می‌‌آورم.

من اعتراف می‌‌کنم که انسانی گناهکار و کم صبر و طاقتم.

من اعتراف می‌‌کنم که بر طبقِ خواستهٔ تو عمل نکرده‌ام و در بسیاری از مواقع از خود صبر و بردباری نشان نداده ام.

از تو خواهش می‌‌کنم مرا به خاطرِ زحمات و آزردگی هایی که به خاطر کم صبریم برای دیگران بوجود آورده‌ام ببخشی.

من هم تمامِ کسانی را که تا این لحظه به من آزار رسانیده و با بی‌ صبری خود برایم درد سر بوجود آورده اند، می‌‌بخشم.

پدر جان، به من صبر و بردباری الهیت را عطا بفرما تا بتوانم دیگران را تحمل کنم و دوست بدارم.

زندگیم را کاملاً به تو تقدیم می‌‌کنم.

با روحِ مقدّست، از زندگی من برای جلالِ نامِ خودت استفاده کن.

این درخواستم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می‌‌کنم و با ایمان پاسخِ تو را دریافت می‌‌کنم!

آمین!

کوروش باقری