آیاتِ کلیدی: ۱یوحنا ۳: ۱ – ۳

۱ ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم‌. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی‌شناسد، علتش این است که او را نشناخته است‌.

۲ ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد‌. ولی همین قدر می‌دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید‌.   ۳ هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می‌سازد همان طور که مسیح پاک است‌. آمین!

دوستِ عزیز من، اگر از شما سوال کنم که؛ “به نظرِ شما، عیسی مسیح کی به این جهان باز خواهد گشت” پاسخِ شما چیست؟

عیسی مسیح کی به این جهان بازگشت خواهد فرمود، یکی از مهمترین و در عینِ حال معمولترین سوالات ایماندارانِ به وی می‌‌باشد.

در ارتباط با بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح به این جهان، عدّه‌ای بر این باور هستند که؛ همه چیز برای بازگشتِ او آماده شده است؛ و امکانِ بازگشت او به این جهان می‌‌تواند در هر لحظه بوقوع بپیوندد.

عدّه‌ای دیگر از ایماندارانِ به عیسی مسیح بر این باور هستند که، شرایط برای بازگشتِ ثانویهٔ او به این جهان به کمال نرسیده.

آنها عقیده دارند، هنوز نبوت هایی هستند که باید بوقوع بپیوندند، و پس از آن عیسی مسیح به این جهان باز خواهد گشت.

دوستان، با مطالعهٔ کلام خدا در اناجیل، پی می‌‌بریم که، شاگردان اولیهٔ عیسی مسیح هم، در این اندیشه بسر می‌‌بردند که، آنها کی شاهدِ بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح به این جهان خواهند بود؟

این سوال که؛ کی او به این جهان باز خواهد گشت، چندین بار توسطِ افرادِ متفاوتی از خودِ عیسی مسیح پرسیده شد.

در پاسخِ به این سوال آنها، اگر چه او زمانِ مشخص و دقیقی را ذکر نکرد، ولی به سوال کنندگانِ از خود، این اطمینان را بخشید که، وی حتماً به این جهان باز خواهد گشت!

عزیزان، امروز، من و شما هم به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، می‌‌توانیم این اطمینان را داشته باشیم که،”بازگشتِ او به این جهان حتمی است!”

بله، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، می‌‌توانیم با این اطمینان زندگی کنیم که؛ “در زمانِ بازگشتِ او به این جهان، او را چهره به چهره ملاقات خواهیم نمود!”

حال سوال اینجاست که، “اهمیّت اطمینان از باز گشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح در هر لحظه، امروز برای ما چیست؟”

توجه بفرمأیید:

وقتی ما با اطمینانِ کامل به بازگشتِ عیسی مسیح در هر لحظه، زندگی کنیم؛ آنگاه در راستای خواست و ارادهٔ مقدّسِ او از خود خواهیم زیست!

و وقتی در ارادهٔ خداوند، هر روزه زندگی کنیم، آنگاه اهدافِ الهی او را در طول زندگیمان انجام خوهیم داد و به این طریق، نام او جلال می‌‌یابد.

اطمینان از بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح در هر لحظه، ما را در راستای گسترش ملکوتِ او کوشا نگاه می‌‌دارد.

کوشا در جهتِ خدمت و محبت به دیگران، و به کامل رسانیدنِ خواستِ الهی او از خلقتِ ما.

عزیزان، کلام خدا، به روشنی به ما می‌‌آموزد که، امکانِ بازگشتِ عیسی مسیح به این جهان، هر لحظه وجود دارد.

در انجیلِ متی فصل ۲۴ و آیاتِ ۴۲ تا ۴۴، خودِ عیسی مسیح در موردِ بازگشتِ دوباره‌اش می‌‌فرماید؛

۴۲ پس بیدار باشید زیرا نمی‌دانید در چه روزی مولای شما می‌آید‌.   ۴۳ به خاطر داشته باشید: اگر صاحبخانه می‌دانست که دزد در چه ساعت از شب می‌آید بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه‌اش بشود‌.   ۴۴ پس شما باید همیشه آماده باشید زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد‌‌.» آمین  !انجیل متی ۲۴: ۴۲ – ۴۴

***************************************************************************

عزیزان، کلامِ خدا، در ارتباط با بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح، چهار قول به ما داده که، در این قسمت از مطالعهٔ خود به آنها اشاره می‌‌کنم

۱  –  وقتی عیسی مسیح به این جهان باز می‌‌گردد؛ تمامی مردمِ دنیا آن را خواهند دید!

۷ ببین او با ابرها می‌آید! همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد‌. آری، چنین خواهد شد! آمین  !مکاشفه ۱: ۷

۲  –  عیسی مسیح برای هر کدام از ما ایماندارانِ به خود، مکانی ابدی در بهشت مهیا فرموده است!

۲ در خانۀ پدر من منزل‌های بسیاری هست‌. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم‌. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم   ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌. آمین  !انجیل یوحنا ۱۴: ۲ – ۳

۳  –  هیچ انسانی از روز و ساعتِ دقیقِ بازگشتِ عیسی مسیح به این جهان آگاه نیست!

۷ عیسی پاسخ داد: «برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید‌. آمین  !اعمالِ رسولان ۱: ۷

۴  –  ایماندارانی که فوت نموده اند، در لحظه‌ بازگشتِ عیسی مسیح، از مردگان قیام خواهند نمود!

۱۶ در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می‌شود خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده‌اند خواهند برخاست   ۱۷ و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می‌مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود‌. آمین

۱تسالونیکیان ۴: ۱۶ – ۱۷

***************************************************************************

در انتظارِ بازگشتِ عیسی مسیح بودن، به زندگی ما شکل می‌‌دهد!

عزیزان، اشخاصی که ایمان دارند عیسی مسیح می‌‌تواند هر لحظه باز گردد، سعی در داشتنِ یک زندگی پاک و پر ثمری برای او خواهند داشت.

وقتی ما هر روزه با این امید و اطمینان زندگی می‌‌کنیم که، عیسی مسیح در همان روز باز خواهد گشت، آنگاه از گناه دوری جسته و در تلاش برای جلال نامِ او و گسترشِ پادشاهی خداوند، نهایتِ سعی خودمان را به کار خواهیم برد.

کلام خدا در ۱یوحنا ۳: ۲ – ۳ در این مورد می‌‌فرماید: .   ۲ ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد‌. ولی همین قدر می‌دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید‌.   ۳ هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می‌سازد همان طور که مسیح پاک است‌. آمین!

خودِ عیسی مسیح در موردِ بازگشتش فرمود:   ۱۳ پس بیدار باشید زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید‌‌.»

انجیل متی ۲۵: ۱۳

عزیزان، شایستهٔ هر ایماندار به عیسی مسیح است که، هر لحظه از هر روزِ زندگی خود را با شادی و اطمینان از بازگشتِ خداوند و منجی‌اش عیسی مسیح سپری نماید.

***************************************************************************

عیسی مسیح وظیفهٔ روحانی شاگردانِ خود را به آنها یاد آور شد!

عزیزان، هر وقت پیروانِ عیسی مسیح از او در موردِ بازگشتِ دوباره‌اش به این جهان پرسیدند، او توجهِ آنها را به آنچه که قبلاً به آنها گفته بود منعطف می‌‌ساخت.

گفته‌های قبلی عیسی مسیح به آنها در موردِ این بودند که؛ آنها تا زمان باز گشتِ وی می‌‌بایستی چگونه  زندگی می‌‌کردند.

برای نمونه، در اعمالِ رسولان می‌‌خوانیم که وقتی شاگردانِ وی از او سوال کردند، به جای پاسخ دادن به آنها عیسی مسیح فرمود:   ۶ پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: «خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل باز گردانی‌؟»   ۷ عیسی پاسخ داد: «برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید‌.   ۸ اما وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده‌ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود‌‌.»  اعمالِ رسولان ۱: ۶ – ۸

بله، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح امروز نیز باید طبقِ خواستهٔ او از ما، زندگی پاک و بی‌ گناهی داشته و در راهِ انجامِ آن وظیفهٔ خاصی که به هر کدام از ما محول نموده کوشا باشیم!

زمان در اختیار خداوندِ قادر و دانای مطلق است و نه ما!

عزیزان، منجی و خداوندِ ما عیسی مسیح در مکاشفه ۲۲: ۱۲ می‌‌فرماید:   ۱۲ عیسی می‌گوید: «آری، من به زودی می‌آیم و برای هر کسی طبق کارهایش پاداشی با خود خواهم آورد‌. آمین!

باید در اینجا به یک نکتهٔ مهمِ  دیگر ی اشاره کنم، و آن این که، وقایعی که بعد از بازگشتِ دوبارهٔ عیسی مسیح رخ خواهند داد، احتیاج به زمانی طولانی نخواهند داشت.

بلکه تمامی وقایع، در زمانی بسیار کوتاه و به سرعت انجام خواهند پذیرفت.

ما باید همواره هشیار و آماده بوده، و بیاد داشته باشیم که هر روز از زندگیمان، می‌‌تواند روزی باشد که با عیسی مسیح ملاقات خواهیم نمود.

ملاقات و روبرو شدنِ ما با عیسی مسیح می‌‌تواند به علتِ فوتِ ما باشد، یا به علتِ بازگشتِ دوبارهٔ او به این جهان.

عزیزان، اگر چه خداوندِ دانای مطلقِ ما خود به خوبی می‌‌داند که درکِ ما از وقت و زمان چگونه است، ولی او خود را مطابق با درکِ ما از وقت و زمان، بدان وابسته و ملزم نمی گرداند.

در کلامِ خدا ۲پطرس ۳: ۸ می‌‌خوانیم:   ۸ اما ای عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز می‌باشد‌. آمین!

در اینجا شاید این سوال برای عدّه‌ای بوجود آید که؛ “چرا خداوند تاکنون پس از گذشتِ این همه سال باز نگشته؟”

پاسخ به این سوال را ما باز در کلام خدا ۲پطرس ۳: ۹ می‌‌یابیم.   ۹ خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی‌ها گمان می‌کنند تأمل نمی‌کند، بلکه با صبر، شما را تحمل می‌نماید، زیرا نمی‌خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند‌. آمین!

عزیزان، خداوند در بازگشتِ خود به این جهان، در دانشِ الهی خود صبر می‌‌کند، تا هر روزه انسان‌های بیشتری از هر نژاد به او ایمان آورند و نجات یابند.

***************************************************************************

به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، وظایفِ ما، مادامی که منتظرِ بازگشتِ دوبارهٔ او به این جهان هستیم چه هستند؟

۱  –  به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، مادامی که ما منتظرِ بازگشتِ ثانویهٔ او هستیم؛ “باید مراقب کیفیتِ زندگیمان در گفتار، افکار و اعمالمان باشیم!”

زندگی ما، باید نمونه‌ای باشد برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند.

زندگی ما، باید کسانی را که به عیسی مسیح ایمان ندارند، شیفتهٔ شناختِ او گرداند.

۲  –  به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، مادامی که ما منتظرِ بازگشتِ ثانویهٔ او هستیم؛ “نباید از شنیدنِ خبر‌های بد و وحشتناکی که، از سراسر این دنیا به گوش‌مان می‌‌رسند، نگران شده یا بهراسیم!

هر اتفاقی که در این دنیا رخ بدهد، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ایمان داریم که حیاتِ ابدیمان در بهشت در نزدِ خداوند، تضمین شده است!”

کلام خداوندمان به ما این قول را می‌‌دهد که ما حتماً آرامشِ الهی او را تجربه خواهیم نمود اگر، تمامی نگرانی‌های خود را به او بدهیم.

۶ از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید   ۷ و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد‌. آمین  !فیلیپیان ۴: ۶ – ۷

۳  –  به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، مادامی که ما منتظرِ بازگشتِ ثانویهٔ او هستیم؛ “باید در انجام وظیفه‌ای که خداوند به هر کدام از ما محول فرموده، مشغول باشیم!”

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، هرگز از خدمت به او بازنشسته نمی شویم.

خلاصه:

دوست عزیز من، آیا دارید روز‌های زندگی خود را در جهتِ رسیدن به خواسته‌های شخصی و امیال و آرزوهایتان سپری می‌‌کنید؟

یا که، در حالِ انجامِ خواستهٔ خداوند از شما می‌‌باشید؟

آیا در ارادهٔ مقدسِ او برای زندگیتان بسر می‌‌برید؟

عیسی مسیح  – هر لحظه، امکان دارد که به این جهان باز گردد!

آیا شما آمادهٔ روبرو شدن با وی هستید؟

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری