غلاطیان ۵: ۱۶

ترجمه شریف

۱۶ مقصود من این است : اگر تحت فرمان روح القدس بسر برید به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد،

ترجمه تفسیری

۱۶ از اینرو، به شما توصیه می کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید؛ او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. دراینصورت دیگر برده امیال نفس سرکش خود نخواهید بود.

خالق ما خدا، برای زندگی هر کدام از ما، یک نقشهٔ عالی و مقدس منظور دارد.

خداوند تمام شرایط و اوضاع و احوال زندگی ما، استعدادها ی‌‌ ما، و همینطور، عطایای الهی که خود به ما داده است را به گونه‌ای به هم مربوط می‌‌سازد و به کار می‌‌برد تا آن منظور و هدف مقدسی که برای آن ما را خلق فرموده، به انجام رسد.

افسسییان ۲: ۱۰

ترجمه شریف

۱۰ زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکوئی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم ، بجا آوریم.

ترجمه تفسیری

۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است ؛ و از زمانهای دور دست ، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم .

وقتی ما آن هدف و نقشهٔ مقدسی را که خداوند برای آن ما را خلق فرموده است را شناخته، درک نموده، و در جهت تحقق‌ آن زندگی کنیم، تنها در آن زمان است که به راستی از بودن خود در این دنیا و زندگی روزانه امان لذت خواهیم برد.

این بسیار مهم است که ما همواره واقف به این واقعیت باشیم که، فقط با کمک و هدایت روح مقدس خود خداوند، روح القدس است که ما قادر به شناخت نقشهٔ او برای زندگی امان می‌‌گردیم و در آن راستا پیروزمندانهخواهیم زیست.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا، ۱۶: ۳۳ به ما هشدار می‌‌دهد که، مشکلات و زحمات فراوانی در این دنیا برای ما وجود خواهد داشت.

یوحنا ۱۶: ۳۳

ترجمه شریف

۳۳ این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده ام.»

ترجمه تفسیری

۳۳ این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام .”

متاسفانه، اغلب ما فراموش میکنیم که به عنوان انسان، و بدون کمک روح القدس، برای داشتن یک زندگی پیروزمندانه و با برکت – چقدر ضعیف هستیم.

این بسیار اتفاق می‌‌افتد که ما تنها با تکیّه بر دانش و توانایی‌های خود سعی در مقابله با مشکلات و زحماتی که در زندگی برایمان پیش می‌‌آیند می‌‌نمأییم .

طبیعت انسانی ما به گونه‌ای است که خود به تنهائی‌ تمایل به حل مشکلاتش دارد، تا بدان طریق بتواند غرور و خودپسندی خود را در صورت پیروزی تا حدی ارضا کرده باشد.

از این رو، وقتی وسوسه‌ها – آزمایش‌ها – انتقاد‌ها – غیبت‌ها و دشنام‌ها ما را مورد حملهٔخودشان قرار می‌‌دهند، بلافاصله سعی می‌‌کنیم به تنهائی به جنگ آنها برویم.

بنابر این، مجبوریم تا بسیار تلاش کنیم و انرژی خود را مصرف نمائیم.

به جنگ مشکلات زندگی رفتن به تنهائی، ممکن است که در اوایل آنچنان هم به نظر ما اشتباه نباشد.

ولی‌ در دراز مدت، ما را از پای بدر خواهد آورد و زندگی ما را، از آن مسیری که مقصود مقدس خداوند را در آن به انجام می‌‌رسانید خارج خواهد نمود.

پس از مدتی ما مبدل به انسانی کینه توز، و متکی بر خود خواهیم شد که دیگر با روح القدس در همگامی و همکاری روزانه نیست.

حقیقت این است که، شکست گاهی برای ما آموزنده و مفید است.

خداوند در حکمت الهی خود، گاهی اجازه می‌‌دهد تا ما بدور از مشورت و یاری او به جنگ این دنیا برویم.

در آن صورت، شکست ما در دراز مدت حتمی خواهد بود.

بدین روش، خداوند در محبت و حکمتش ما را به خود آورده و متوجهٔ نیازمان به روح القدس می‌‌گرداند.

خلاصهٔ کلام:

آیا شما زندگی خود را کاملاً تسلیم، “روح القدس” نمو ده اید؟

ضعف خود را به او اعتراف کنید و در عوض، توانایی، دانائی و حکمت او را برای کمک به شما، هر روزه جویا باشید.

خداوند از ما انتظار زیستن یک زندگی مسیحی را بدون وجود و همکاری روح القدس از ما ندارد.

زیرا که او خود به خوبی می‌‌داند، که زیستن یک زندگی شاد، پر برکت و مقدسی که او ما را برای آن خلق فرموده، تنها در صورت همکاری خود او با ما امکان پذیر می‌‌باشد.

کنترل زندگی خود را به روح القدس بسپارید و اجاز دهید تا او، “در و توسط شما” زندگی خود را به نمایش گذارد.

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان