دوست گرامی من، خداوند برای زندگی شما، برنامهٔ خاصی دارد!

خداوند برای به کمال رسانیدنِ برنامهٔ خاص خودش، شما را خلق فرموده است.

او حتماً برنامهٔ خاصِ خود برای زندگیتان را، به شما نشان خواهد داد، اگر؛ حقیقتا و بی‌ غل و غش، خواستارِ شناختِ آن باشید!

خداوند در کلامش ارمیا ۲۹: ۱۱ – ۱۳ به ما می‌‌گوید:   ۱۱ تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کرده‌ام، آگاهم. سرنوشتی که برای شما رفاه و سعادت می‌آورد نه مصیبت، نقشه‌ای برای آینده‌ای که در انتظار آن هستید.   ۱۲ آنگاه شما به سوی من بر می‌گردید، حاجت خودتان را از من خواهید خواست و من حاجت شما را بر آورده می‌کنم.   ۱۳ شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت، چون از صمیم قلب خواهان من بوده‌اید. آمین.

عزیزان، برنامهٔ خاصِ خداوند برای زندگی ما، حتماً به سعادت – خوشی – آسایش – سلامتی و موفقیت منتهی خواهد شد!

برنامهٔ خاصِ خداوند برای زندگی ما، بی‌ هیچ وجه موجبِ فلاکت – نکبت – نگرانی – رنج بردن و تباهی ما نخواهد شد!

بله، خداوند، هر کاری که لازم باشد، انجام می‌‌دهد، تا برنامهٔ خاصی را که برای زندگی ما منظور دارد، به ما نشان دهد.

توجه داشته باشید که، برای شناختِ برنامهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمان، و درک صحیح از هدف او، شناختِ واقعی از اصولِ اخلاقی و نحوه‌ عملکرد وی بسیار حائز اهمیت است.

***************************************************************************

در این قسمت از مطالعه به این سوال پاسخ می‌‌دهم که؛ “چرا ما می‌‌توانیم به خداوند اعتماد داشته باشیم که وی حتماً، ارادهٔ مقدّسِ خود را برای زندگیمان، بر ما آشکار خواهد فرمود؟

عزیزان، برای اینکه من و شما قادر به شناختِ برنامهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمان بشویم، باید حتماً بدانیم که او ما را به “کی بودن” و “چی‌ انجام دادن” خوانده است!

باید در اینجا بر این نکتهٔ مهم تأکید کنم که، این خارج از سیرت و شخصیّت و نحوهٔ عملکردِ خداوند خواهد بود چنانچه وی، برنامهٔ خاص زندگی ما را از ما پنهان نگاه دارد، و در عینِ حال، از ما انتظار داشته باشد که در ارادهٔ مقدسش زندگی نموده و برنامهٔ خاص او را به کمال رسانیم.

خداوند در کلامش به ما قول می‌‌دهد که او، برای تشخیصِ ارادهٔ مقدسش ما را راهنمأیی خواهد فرمود.

تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که، “با ایمان و اطمینان”، از خودِ خداوند بخواهیم تا برنامهٔ خاصِ خودش را برای زندگیمان برای ما آشکار فرماید.

کلامِ خدا در در امثال ۳: ۵ – ۶ می‌‌فرماید:   ۵ با دل و جان بر خداوند توکّل کن. بر عقل خود تکیه مکن.   ۶ در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش. او راه راست را به تو نشان خواهد داد. آمین.

پولسِ رسول نیز به این مهم اشاره داشت که برای ما، ایماندارانِ به عیسی مسیح، تشخیصِ ارادهٔ الهی خداوند برای زندگیمان، حتماً امکان پذیر است.

۹ به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم ما همیشه برای شما دعا می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم که شما به وسیلۀ بینش و فهم روحانی، اراده او را کاملا درک کنید    -کولسیان ۱: ۹

باز در جای دیگری از کلام خدا، در مزمور ۱۶: ۱۱ می‌‌خوانیم که:   ۱۱ تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد. حضور تو، مرا از خوشی لبریز می‌کند و به من شادی ابدی می‌بخشد.

***************************************************************************

حال به این سوال پاسخ می‌‌دهم که؛ “ما چگونه می‌‌توانیم ارادهٔ الهی خداوند را برای زندگیمان تشخیص دهیم؟

عزیزان، به طور کلی، با کمکِ هفت منبعِ معتبر، ما قادر به تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگیمان خواهیم شد.

این هفت منبعِ معتبر عبارتند از:

۱  –  کلام خدا!

در مزمور ۱۱۹: ۱۰۵ می‌‌خوانیم که:   ۱۰۵ کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه‌های من نور است.

ما باید در هدایتِ نوری که خداوند، به راهی که باید برویم هر روزه می‌‌تاباند، قدم به قدم با او به پیش رویم.

۲  –  دوّمین منبعِ معتبری که به ما در تشخیصِ ارادهٔ خداوند کمک می‌‌کند؛ دعاست!

ما باید در دعا‌، از پدر آسمانمان بخواهیم تا اراده‌اش را بر ما آشکار فرماید.

خداوند به ما قول داده است که اگر ما مطابقِ ارادهٔ او، از او درخواستی داشته باشیم، حتماً دعای ما را خواهد شنید و به آن پاسخ خواهد داد.

در ۱یوحنا ۵: ۱۴ – ۱۵ می‌‌خوانیم که:   ۱۴ اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد‌.   ۱۵ ما می‌دانیم که هر چه بخواهیم او به ما گوش می‌دهد‌. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود‌.

۳  –  سومین منبعِ معتبری که به ما در تشخیصِ ارادهٔ خداوند کمک می‌‌کند، شرایطِ جزئیاتِ زندگی ماست!

عزیزان، برای یک ایماندار به عیسی مسیح، یک فرزند خواندهٔ خداوند، شرایطِ زندگی تصادفی و اتفاقی نیستند.

خداوند، پدر آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در تمامی شرایط زندگی ما حکیمانه عمل می‌‌کند، تا قدم به قدم، ارادهٔ الهی خودش را در زندگی ما به کمال رساند.

۴  –  چهارمین منبعِ معتبری که به ما در تشخیصِ ارادهٔ خداوند کمک می‌‌کند، شنیدنِ اندرز و مشورتِ نیکو با ایمانداران است!

عزیزان، قبل از این که اندرز کسی را بپذیرید، یا با کسی مشورت کنید، مطمئن شوید که او در گناه زندگی نمی کند – با کلامِ خدا آشناست و زندگیش نام او را جلال می‌‌دهد.

از آن شخص سوال نکنید که، تو فکر می‌‌کنی من باید چکار کنم؟

بلکه بپرسید؛ به نظر تو کلامِ خدا چه راهنمأیی و جوابی برای من دارد؟

۵  –  پنجمین منبعِ معتبری که به ما در تشخیصِ ارادهٔ خداوند کمک می‌‌کند، وجدانِ پاکِ خود شماست!

عزیزان، وجدان، فیلتر اخلاقی زندگی ماست.

وجدانِ خودتان را از تعالیمِ کلام خدا اشباح نگاه دارید، تا بتوانید بر اساسِ آن تعالیم که فرمایشات خداوند پدر آسمانی شما هستند، در موقع نیاز استفاده کنید.

۶  –  ششمین منبعِ معتبری که به ما در تشخیصِ ارادهٔ خداوند کمک می‌‌کند، روح بیقرار در خود است!

عزیزان، معمولاً به هنگام اخذ تصمیمی و یا بوجود آوردنِ تغییری در زندگیمان، روحِ ما دچار بیقراری می‌‌شود.

اگر این برای شما بوجود آمده و ارادهٔ خداوند را درک نمی کنید و آن را تشخیص نمی دهید، فروتنانه در اخلاصِ قلبی کامل، بر روی زانو‌های خود در حضورِ خداوند، از او بپرسید؛ “پدر آسمانی من – داری به من چی‌ می‌‌گی؟”

مرا هدایت کن و از اقداماتِ اشتباه باز دار.

۷  –  هفتمین منبعِ معتبری که به ما در تشخیصِ ارادهٔ خداوند کمک می‌‌کند، تجلی‌های نادر و فوق العاده هستند!

برای مثال، خداوند از درونِ بوته‌ای که در حال سوختن بود با موسی صحبت کرد.

۲ در آنجا فرشته خداوند از میان شعله‌های آتشِ بوته‌ای بر او ظاهر شد. موسی نگاه کرد و دید که بوته شعله‌ور است امّا نمی‌سوزد!  خروج ۳: ۲

مثال دیگر در زندگی پولس رسول رخ داد.

۹ در همان شب پولس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او می‌گفت: «به مقدونیه بیا و ما را یاری کن‌‌.»   اعمال رسولان ۱۶: ۹

***************************************************************************

در این قسمت از مطالعه، به این سوال پاسخ می‌‌دهم که؛ “چه عواملی موجبِ جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگیمان هستند؟

به نظر من، هشت عامل می‌‌توانند مانع از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما بشوند.

۱  –  مانع  اولی که موجبِ جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ خودسری یا همان لجاجت ماست!

عزیزان، اگر شما پیشا پیش، خودسرانه و در لجاجت، به طور جدی ولی در اشتباه – بر این باور هستید که یک جوری ارادهٔ خداوند را تشخیص داده اید، دیگر شما به خداوند این فرصت را نمی دهید که او ارادهٔ راستینِ الهی خود را برایتان آشکار فرماید.

۲  –  مانعِ دومی که موجب جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ تاثیر گفتار دیگران به ماست!

گاهی دیگران، بدون آگاهی لازم از تعالیمِ کلامِ خدا و یا هدایتِ روح القدس، ما را خارج از ارادهٔ خداوند و به اشتباه راهنمأیی می‌‌کنند.

ما نباید برای تشخیصِ ارادهٔ واقعی خداوند برای زندگیمان، زود تحت تأثیر گفتار دیگران قرار بگیریم و تصمیماتِ جدی اتخاذ کنیم.

ما باید گفتار دیگران به خود را، با تعالیمِ کلامِ خدا بسنجیم.

۳  –  مانعِ سومی که موجب جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ بی‌ اطلاعی ما از تعالیمِ کلام خداست!

دوستِ گرامی من، آیا شما با تعالیم کلامِ خدا آشنا هستید؟

آیا مطالعهٔ منظم و عمیقِ کلامِ خدا، در زندگی هر روزه‌ شما جایگاهی دارد؟

اگر نه – پس چطور انتظار دارید تا خداوند شخصیّتِ خود – نحوهٔ عملکرد خود در این جهان و ارادهٔ خاص و الهیش را برای شما آشکار فرماید؟

شما را تشویق می‌‌کنم تا از این لحظه به بعد، مطالعهٔ منظم و عمیقِ کلامِ خدا و وقت گذرانی با او در دعا‌ را؛ در صدرِ برنامه‌های هر روزه‌ خود قرار دهید.

۴  –  مانعِ چهارمی که موجب جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ شک و تردید‌های ماست!

عزیزان، در کلامِ خدا، انجیل متی ۷: ۷ می‌‌خوانیم که:   ۷ بخواهید، به شما داده خواهد شد‌. بجویید، پیدا خواهید کرد‌. بکوبید، در به رویتان باز خواهد شد‌.

بنابر این وقتی شما ارادهٔ خداوند برای زندگی خود را از طریقِ راه هایی که در ابتدای این تعلیم خدمتتان عرض کردم تشخیص دادید، دیگر به آن شک نکنید.

کلامِ خدا در موردِ شخصِ شکاک در یعقوب ۱: ۵ تا ۸ می‌‌فرماید:   ۵ اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می‌بخشد و انسان را سرزنش نمی‌کند آن را به او خواهد داد‌.   ۶ اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می‌شود‌.   ۷ چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت،   ۸ چون شخص دو دل در تمام کارهای خود ناپایدار است‌.

۵  –  مانعِ پنجمی که موجب جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ بی‌ ارزش دانستن خودمان می‌‌باشد!

دوست من، لطفاً به این نکته خوب دقت بفرمایید.

تمامی ایمانداران به عیسی مسیح، به یک اندازه نزدِ خداوند عزیز هستند.

به عبارتی دیگر، ارزشِ هر ایماندار به عیسی مسیح، و محبت او برای وی، یکسان است.

به دروغ‌های شیطان گوش ندهید که سعی در تضعیفِ ایمان شما و تشخیصِ ارادهٔ خداوند برایتان دارد.

۶  –  ششمین مانعی که موجب جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ بیش از حد مشغول بودنِ ماست!

همهِ ما یک اندازه وقت در هر روز داریم.

اما این که چطور ما از وقتمان استفاده می‌‌کنیم، بستگی به اولوویت‌های ما دارد.

اگر زندگی شما آنقدر شلوغ و شما آنقدر به انجامِ کار‌های خود مشغول هستید که هیچ وقتی برای وقت گذرانیدن با خداوند ندارید، وقتش است که زندگی خود و اولویت‌هایتان را دوباره بسنجید.

دریابید خداوند و وقت با او گذرانیدن در کجای برنامه‌های روزانهٔ شما قرار دارد؟

۷  –  هفتمین مانعی که موجب جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ ترس ماست!

بله، گاهی ما واقعاً از تشخیصِ ارادهٔ خداوند در وحشت بسر می‌‌بریم.

می‌ ترسیم شاید ارادهٔ او برای ما دشوار باشه و انجام آن غیر ممکن.

ولی باید به یاد داشته باشیم که خداوند هرگز خواسته‌ای از ما نخواهد داشت که خود وی ما را قادر به انجام آن نگردانیده باشد.

کلام او در رومیان ۸: ۲۸ به ما این امید را می‌‌دهد که:   ۲۸ ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او خوانده شده‌اند با هم در کارند،

 

۸  –  هشتمین مانعی که موجب جلو گیری از تشخیصِ ارادهٔ خداوند برای زندگی ما می‌‌شود؛ سماجت در باقی ماندن در زندگی گناه آلود است!

دوستِ من، اگر شما در گناه زندگی می‌‌کنید، اگر مصمم هستید تا بر خلافِ خواست مقدّسِ خداوند، در سرکشی از او بسر برید، پدر آسمانی، هرگز ارادهٔ خاصِ خودش را، کاملاً برای شما آشکار نخواهد فرمود.

***************************************************************************

در این قسمت از مطالعه، به این سوال پاسخ می‌‌دهم که؛ “چطور ما می‌‌توانیم اطمینان داشته باشیم که، واقعاً صدای خداوند را شنیدیم و وی ارادهٔ خاصش را بر ما آشکار فرموده است؟

برای این که مطمئن شویم ما واقعاً از پدر آسمانیمان شنیده و او ارادهٔ خاصِ الهیش برای زندگمان را بر ما آشکار فرموده، باید قادر به پاسخ دادن به چند سوال باشیم.

سوال اول این است که: “آیا شنیدهٔ من از خداوند با تعالیمِ کلام او همساز و سازگار هست؟”

دومین سوال این است که: “آیا شنیدهٔ من از خداوند حکیمانه و شایستهٔ شخصیّتِ قدوس او هست؟”

سوال سوم این است که: “آیا روحِ من، پس از شنیدن از خداوند در آرامش هست؟”

سوال چهارم این است که: “آیا اقدامِ من، نسبت به شنیدهٔ خود از خداوند، نام او را جلال خواهد داد و منتهی به گسترشِ ملکوت او می‌‌گردد؟”

***************************************************************************

خلاصه:

عزیزان، در این مطالعه راجع به این مهم صحبت کرده‌ایم که، “چگونه ما می‌‌توانیم ارادهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمان را تشخیص دهیم؟”

آموختیم که، مطالعهٔ عمیق و منظم کلام خدا، در تشخیصِ ارادهٔ خاص او برای ما، به ما کمک می‌‌کند.

آموختیم که، وقت گذرانی منضبط با خداوند، مصاحبت با او در دعا‌، در تشخیصِ ارادهٔ خاصِ او برای ما، به ما کمک می‌‌کند.

آموختیم که، خداوند در جزئیاتِ شرایطِ زندگی با ما صحبت می‌‌کند، و ما را به سوی تشخیصِ ارادهٔ خاصش برای زندگیمان هدایت می‌‌فرماید.

آموختیم که، مشورت با کسانی که با کلام خدا آشنا هستند، تعالیم آن را در زندگی خود اجرا می‌‌کنند و زندگی آنها نام خداوند را جلال می‌‌دهد، در تشخیصِ ارادهٔ خاص خداوند برای زندگی ما، به ما کمک می‌‌کند.

آموختیم که، وقتی ارادهٔ خاصِ خداوند را تشخیص دادیم، نباید اجازه بدهیم تا ترس – شک و زندگی در گناه، ما را از اطاعت از او در جهتِ به کمال رسانیدنِ ارادهٔ مقدسش مانع گردند.

دوست عزیز من، عاقلانه ترین، حکیمانه ترین، پاک‌ترین و موفق‌ترین زندگی، زیستن در ارادهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمان می‌‌باشد!

با این امید که همهٔ ما ایمانداران به عیسی مسیح، در ارادهٔ خاصِ او برایمان زندگی کنیم؛ و همواره موجبِ جلال نامِ او باشیم.

آمین.

کوروش باقری