دوست عزیز من، آیا تاکنون، به پاداش هایی که در بهشت دریافت خواهید نموده، فکر کرده‌اید؟

در سراسر کلامِ خدا، به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، این قول داده شده است که، در صورتِ اطاعت از او و زیستنِ یک زندگی خدا پسندانه، او ما را با پاداش‌های الهی خود، برکت خواهد داد!

برای نمونه در کلام خدا، در یعقوب ۱: ۱۲ می‌‌خوانیم که:

۱۲ خوشا به حال کسی که آزمایشهای سخت زندگی را متحمل می‌شود، زیرا وقتی از این آزمایشها سربلند بیرون آمد، خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است. آمین!

بنابر این، ما اطمینان می‌‌یابیم که، در صورتِ ایمان راستین به خداوند عیسی مسیح، اطاعت از او و تحملِ سختی‌ها و جفا‌ها برای شناختِ او به دیگران و جلال دادنِ نامش در طول عمرمان، “تاجِ حیات” در بهشت در انتظارِ ماست!

شاید سوال بوجود آید که، “چرا این باید برای ما مهم باشد؟”

دوستِ من، وقتی ما در ایمان قلبی و صادقانه به عیسی مسیح، در اراده و اطاعتِ از او زندگی کنیم، حتماً آزارها، چالش‌ها و آزمایشها را تجربه خواهیم نمود!

بسیار حائز اهمیت است تا ما این مهم است را به یاد داشته باشیم که، “این – تمامی حقیقت زندگی ما نیست، بلکه حقیقتِ ابدی دیگری در کار است!”

عزیزان، معرفی عیسی مسیح به مردم همیشه آسان نیست.

ما اغلب به خاطر ایمانمان به خداوند – عیسی مسیح، مورد جفا و آزار و اذیّت قرار خواهیم گرفت.

اما این حقیقتِ تلخ نباید موجبِ یاس ما شده، و مانع از بشارتِ ما به مردمی که سخت به شناختِ عیسی مسیح نیاز مندند.

این بسیار حائز اهمیت است که ما به یاد داشته باشیم که خداوندِ قادرِ مطلق – دانای مطلق و همیشه در همه جأ حاضر، یعنی همان پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از عملکرد و کیفیتِ اخلاصِ قلبی تمامی انسانها، به خوبی آگاه است!

خداوندِ عادلِ ما، در دانشِ کامل خود، از چگونگی عملکرد، و کیفیتِ قلبی هر شخص، وی را بر اساسِ سه استاندارد و ملاکِ الهی خود پاداش خواهد داد.

اول – “چقدر از حقیقتِ خداوند به ما شناسانیده شده؛ یا مکشوف گردیده و ما از آن آگاهی داریم.”

دوم – “چه موقعیت هایی را خداوند به ما داده است تا شناخته‌های خود از او را با دیگران در میان بگذاریم.”

سوم – آیا از موقعیت‌های داده شده به ما – توسطِ خداوند – برای معرفی حقیقتِ او به دیگران – استفاده کرده ایم؟”

دوست عزیز من، شاید شما در حالِ حاضر در جفا هستید و چالش هایی را تجربه می‌‌کنید.

به یاد داشته باشید که، خداوندِ دانای مطلقِ ما، قول داده است که هیچ اطاعتِ ما از او- از نظرش پنهان نیست.

عبرانیان ۶: ۱۰ زیرا خدا بی انصاف نیست. چگونه امکان دارد زحماتی را که در راه او متحمل شده‌اید فراموش کند، و یا محبتی را که نسبت به او داشته‌اید از یاد ببرد، محبتی که از طریق کمک به فرزندان خدا نشان داده و می‌دهید؟ آمین!

خداوند تمام جزئیاتِ زندگی ما را، و همهٔ این هستی‌ را که خود آفریده است، زیر نظر دارد و از آن مراقبت می‌‌کند.

عزیزان، زمانی که ما با عیسی مسیح در بهشت روبرو شویم، این قول خداوند و اطمینانِ ما به واقعیت خواهد پیوست که؛ ” مناسب با اخلاصِ قلبی و کیفیتِ عملکردمان در اطاعت از وی، پاداش دریافت خواهیم نمود!”

در بهشت، نزد پدر آسمانیمان است که ما از کیفیتِ واقعی اطاعتِ خود از او در طول زندگیمان بر روی این زمین، آگاه خواهیم شد.

۱قرنتیان ۳: ۱۱ – ۱۵ زیرا هیچکس نمی‌تواند بنیاد محکم دیگری بسازد، جز آنکه از قبل داشتیم و آن بنیاد، عیسی مسیح است. ۱۲ اما بر این بنیاد واحد، می‌توان عمارتی با مصالح گوناگون بنا کرد. بعضی، عمارت را با طلا و نقره و جواهرات می‌سازند و بعضی دیگر با چوب و علف خشک و کاه! ۱۳ اما زمانی خواهد رسید، یعنی همان روزی که مسیح همه را داوری خواهد نمود، که کار هر معمار مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی عمارت را ساخته است. کار هر شخص از آتش گذرانده خواهد شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد. ۱۴ آن معماری پاداش خواهد یافت که بر آن بنیاد، عمارتی با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحیح و سالم از بوته آزمایش بیرون آید. ۱۵ اما اگر عمارتی که ساخته باشد، بسوزد، ضرر بزرگی به او خواهد رسید. اگر چه خود نجات خواهد یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش فرار کرده باشد. آمین!

دوستان، با در نظر داشتنِ این حقایق، بیأیید در اطاعت از خداوند و انجامِ خواسته‌هایش از ما کوشا باشیم.

زیرا خداوند، همانگونه که در کلامش به ما قول داده، “اخلاصِ قلبی ما” و “اطاعت از اوامرش” را هرگز فراموش نخواهد کرد و به ما پاداشی ابدی خواهد داد.

با هم دعا‌ کنیم:

پدرِ آسمانی من، از تو سپاسگزارم که به من یادآور می‌‌شوی که زندگی پر چالشِ من روی این کرهٔ خاکی تمامی واقعیتِ زندگی من نیست.

واقعیت ابدی وجود دارد و تو در کنترل کاملِ آن هستی!

از تو سپاسگزارم که از کیفیتِ قلب من آگاهی و جزئیاتِ زندگی من را در اطاعت از اوامرت مشاهده می‌‌کنی!

به من کمک کن تا همواره موجبِ افتخار تو بوده و نام قدوست را در میان دیگران جلال دهم.

در نام عیسی مسیح می‌طلبم، آمین!

کوروش باقری