آیهٔ کلیدی این تعلیم، یعقوب ۴: ۸ می‌‌باشد.

۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند. آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

خداوند، از تو درخواست می‌‌کنیم تا به ما یاد بدی، این قسمت از کلامِ تو، چه درسی برای زندگی امروزِ من داره. در نامِ عیسی مسیح. آمین!

دوستِ خوبِ من، گاهی در طولِ زندگی، ما زمان هایی را تجربه می‌‌کنیم که گویا خداوند از ما دور شده.

زمان هایی را تجربه می‌‌کنیم که، گویا خداوند به دعا‌های ما گوش نمی کنه.

عزیزان، کلامِ خدا در کتابِ یعقوب، یکی از دلایلِ اصلی که چرا ما گاهی احساس می‌‌کنیم خداوند از ما دور شده را به من یاد می‌‌ده.

کلامِ خدا در کتابِ یعقوب، همچنین راهِ چارهٔ بسیار مناسبی را برای دوباره به خداوند نزدیک شدن به ما یاد می‌‌ده.

به طورِ اجمالی و و خیلی روشن، کلامِ خدا در کتابِ یعقوب فصلِ ۴ و آیهٔ ۸ می‌‌خواد به ما بگه که؛ “اگه ما احساس می‌‌کنیم که خداوند از ما دور شده و یا احساس می‌‌کنیم که خداوند به دعا‌های ما گوش نمی کنه؛ دلیلش وجودِ گناه در زندگی ماست!”

دوستِ خوبِ من، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ خالقِ این هستی‌ و من و شما، خداوندِ یگانه، قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، خدای لایتغیره!

این بدین معناست که او هرگز در هیچ زمانی و تحتِ هیچ شرایطی، تغییر نمی کنه و عوض نمیشه!

این ما هستیم که در رابطهٔ خود با خداوند تغییر می‌‌کنیم.

عزیزان، متاسفانه ما گاهی بنا به هر دلیل، اجازه می‌‌دیم تا گناه به شکلی واردِ زندگیمون بشه.

ما گاهی در خود خواهی و سرکشی از خواستِ خداوند، راهِ خودمون را انتخاب می‌‌کنیم و از او دور میشیم.

ما گاهی اشتیاقِ مطالعهٔ کلامِ خدا و تعمقِ در آن، و همچنین وقت گذرانی منظمِ روزانه با خداوند را از دست می‌‌دیم و از او دور میشیم.

وقتی ما اجازه دادیم تا زندگیمون دست خوشِ اینگونه تغییراتِ فجیع بشه، زمانی در طولِ زندگی به خودمون می‌‌یأییم، و متوجه میشیم که به تدریج، چقدر از خداوند دور شده ایم.

وقتی ما خودمون را در چنین شرایطی دیدیم، باید به یک سوالِ مهم و اساسی پاسخِ صحیح بدیم.

این سوال که؛ حال چارهٔ چیست؟

و من برای برقراری رابطه‌ای نزدیک و صمیمیِ دوباره با خداوند، باید چکار کنم و از کجا شروع کنم؟

عزیزان، بر اساسِ تعالیمِ کلامِ خدا در کتابِ یعقوب، چارهٔ مشکل ما و پاسخِ به این سوال مهم و اساسی بسیار ساده، واضح و قابلِ فهمه.

چارهٔ مشکلِ دوری ما از خداوند، و چگونه برقرار نمودنِ رابطهٔ نزدیک و صمیمی دوباره با وی اینه که؛ ما باید مصمم بشیم تا صادقانه و با جدیت، به سوی خداوند برگردیم!

وقتی ما فروتنانه و با صداقت، شروع به بازگشت به سوی خداوند کنیم، او نیتِ قلبِ ما را و همچنین تلاش و صداقتِ ما را برای نزدیک شدنِ به خود می‌‌بینه.

آنگاه، خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما هم، در محبت و رحمتِ بی‌ مانندِ الهی‌اش برای ما، به سوی ما خواهد آمد و ما را در آغوش گرمِ خود دوباره پذیرفته و نوازش می‌‌کنه.  ) انجیل لوقا ۱۵: ۲۰ (

عزیزان، در ابتدای آیهٔ کلیدی این تعلیم، در یعقوب ۴: ۸  خواندیم که؛ “به خداوند نزدیک شوید.”

برای ما این سوال بوجود می‌‌یاد که؛ چطور و چگونه من می‌‌تونم به خداوند نزدیک بشم؟

خدا را شکر که او ما را بلا تکلیف رها نمی کنه و باز در کلامش به سوالاتِ زندگی ما پاسخ‌های صحیح و قانع کننده‌ای داده.

به طورِ کلی، برای بازگشت به سوی خداوند، ما باید دو اقدامِ اساسی انجام بدیم.

اول این که؛ “ما باید هر چه سریعتر، از هر گونه گناه دست بکشیم!”

کلام خدا در اشعیا ۱: ۱۵ این نکتهٔ بسیار مهم را بدین گونه به ما یاد میده. ۱۵ هرگاه دستهایتان را بسوی آسمان دراز کنید، روی خود را از شما برخواهم گرداند و چون دعای بسیار کنید، اجابت نخواهم نمود؛ زیرا دستهای شما به خون آلوده است. آمین!

بله دوستِ خوبِ من، ما باید هر گونه گناهِ عمدی و دانسته را از زندگیمون دور کنیم!

همینطور، ما باید از کسانی که در گذشته به هر شکلی رنجوندیم و آزارشون دادیم، عذر خواهی کنیم.

دومین اقدامی که ما باید انجام بدیم اینه که؛ “ما باید قلبمون را از وجودِ هر چه که خواستِ خدا نیست پاک کنیم!”

کلامِ خدا در مزمور ۵۱: ۱۰ می‌‌فرماید: ۱۰ خدایا، دلی پاک در درون من بیافرین و از نو، روحی راست به من عطا کن. آمین!

دوستِ خوبِ من، در راستای دست کشیدن از انجامِ هر گناهِ دانسته و پاک نمودنِ قلبمان از هر گونه نا راستی، ما همچنین باید مطمئن باشیم که تمامی “افکار” و “نیت‌های شخصی” ما مطابق با خواستِ خداوند هستند!

ما باید مطمئن باشیم که تمامی “افکار” و “نیت‌های شخصی” ما، با آموزه‌های کلامِ خدا هماهنگی و مطابقت دارند!

خداوند و منجی ما عیسی مسیح، این مهم را به طورِ خیلی واضح به ما یاد داده.

عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۲۴ می‌‌فرماید: ۲۴ ‌نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی‌توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. آمین!

بله دوستِ من، این غیرِ ممکنه که ما چیزِ دیگه را در کنارِ خداوند به اندازهٔ وی دوست داشته باشیم و هنوز بتونیم در ارادهٔ الهی او زندگی کنیم.

در خاتمه، دوستِ خوبِ من، اگه امروز احساس می‌‌کنید که خداوند از شما دور شده، اگه احساس می‌‌کنید که خداوند به دعا‌های شما گوش نمی کنه، اونچه را که امروز از مطالعهٔ کلامِ او یاد گرفتیم انجام بدید.

از هر گناهِ دانسته‌ای دست بکشید؛ با کمکِ خداوند، قلبِ خودتون را از هر گونه گناه پاک کنید و به او نزدیک بشید.

بیاد داشته باش که او خدای با وفا و مهربانه و هرگز تغییر نمی کنه!

آغوشِ پر مهر و محبتِ او برای پذیرشِ دوبارهٔ شما گشوده است.

عزیزان از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی وجودِ گناه در زندگیم، مرا از تو دور می‌‌کند.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چطور می‌‌توانم باز به سوی تو برگردم و به تو نزدیک شوم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که با وفا و مهربان هستی‌ و هرگز تغییر نمی کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که راهِ بازگشت به سوی خودت را در کلامت به ما یاد دادی.

خدایا، دلی پاک در درون من بیافرین و از نو، روحی راست به من عطا کن.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی.

خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به قلبِ من بیا و به من کمک کن تا در ارادهٔ الهی تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری