آیهٔ کلیدی؛ ارمیا ۲۹: ۱۱

 ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

دوستِ خوبِ من،اگر شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، حال خداوند شما را به فرزند خواندگی برگزیده و پدرِ آسمانی شماست!

 خداوند، پدرِ آسمانی شما، داره در همین لحظه با شما صحبت می‌‌کنه.

خداوند، پدرِ آسمانی شما، داره سعی می‌‌کنه تا شما را به هم صحبتی با خود جلب کنه.

خداوند، پدرِ آسمانی شما، بسیار مشتاقه تا نقشه‌های عالی و خاصِ خودش را برای زندگیتون به شما اطلاع بده.

خداوند، پدرِ آسمانی شما، بسیار مشتاقه تا شخصیتِ واقعی خود و نحوهٔ عملکردش را چه در زندگی شما و چه در این جهان به شما یاد بده.shenidan

شاید شرایطِ زندگی شما امروز طوریه که؛ واقعا نیاز به شنیدن از خداوند پدرِ آسمانی خودتون دارید.

شاید شما امروز با مشکلات، وسوسه‌ها و کمبود هأیی بزرگ و بغرنجی روبرو هستید و واقعا نیاز به دریافتِ کمک و هدایتِ خداوند دارید.

دوستِ خوبِ من، از انتظار برای شنیدن از خداوند دلسرد نشو و دست نکش.

اگه ماهها و شاید سالهاست که منتظرِ شنیدنِ از خداوند هستید، باز هم دلسرد و نا امید نشید.

همچنان وفادارانه منتظرِ زمانِ منتخبِ خداوند برای شنیدن از او باقی بمونید.

دوستِ خوبِ من، در هر شرایطی که هستید، خداوند در محبتِ بی‌ مانندش داره شما را آماده می‌‌کنه تا بتونید خواست و ارادهٔ الهی او را به خوبی بشناسید.

بله خداوند در حکمت، دانش و توانِ الهی خود، هر کاری لازم باشه انجام میده تا شما از ارادهٔ خاص او برای زندگیتون به خوبی آگاه بشید.

خداوند می‌‌خواد توجهِ کاملِ شما را به خودش جلب کنه تا در اون صورت بتونه شما را از نقشهٔ خاصش آگاه کنه.

دقت بفرما – در هر لحظه از صبرِ شما با خداوند، او داره منظورِ الهی خودش را جلو می‌‌بره.

خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ شما در عینِ حالی که داره توجهِ شما را کاملا به خودش جلب می‌‌کنه؛ او همچنین داره شما را آماده می‌‌کنه تا بتونید پاسخِ او را به خوبی بشنوید.

در اینجا شاید سوالِ شما این باشه که؛ “من چطور می‌‌تونم این را باور کنم؟”

یا که، “من چطور می‌‌تونم مطمئن بشم که خداوند مشتاقه تا با من صحبت کنه؟”

یا که، “من چطور می‌‌تونم مطمئن بشم که خداوند برای زندگی و عمرِ زمینی من نقشه‌ای خاص و عالی داره؟”

و یا این سوال که؛ “من چطور می‌‌تونم مطمئن بشم که خداوند مشتاقه تا من به بهترین نحوِ ممکن نقشهٔ خاصِ او را برای زندگیم بشناسم؟”

دوستِ خوبِ من، پاسخِ صحیح به این سوالات را خودِ خداوند در کلامش به ما داده.

او در کلامش ارمیا ۲۹: ۱۱ می‌‌فرماید؛ ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

این فرمایشِ خداوند، تعهد و تضمینِ کاملا قابلِ اعتماد اوست!

دوستِ خوبِ من، لطفا به این نکتهٔ بسیار مهم خوب توجه کنید.

ما به خوبی می‌‌دونیم که خواستِ خداوند از تمامی ایماندارانِ به خودش اینه که؛ اونها فروتنانه و وفادارانه، در ارادهٔ مقدسِ وی زندگی کنند، درسته؟ 

حال سوالی که باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “چطور خداوند از ما انتظار داره تا در فروتنی و وفادارانه، در نقشه و ارادهٔ خاص او زندگی کنیم، اگه ما اصلا ندونیم اون نقشه و ارادهٔ وی چی‌ هست؟”

این با عقلِ محدودِ ما انسانها هم جور در نمی یاد چه برسه به حکمت، دانش و خردِ بی‌ انتهای خداوند پدرِ آسمان ما ایماندارانِ به عیسی مسیح.

خداوند مطمئن میشه تا ما کاملا درک کنیم او می‌‌خواد ما چگونه انسانی باشیم. 

خداوند مطمئن میشه تا ما کاملا درک کنیم او می‌‌خواد ما در طولِ این عمرِ زمینیمون، که هدیهٔ خود اوست به ما، باید چطور زندگی کنیم.

عزیزان، وقتی ما کلام خدا را با دقت و حوصله مطالعه می‌‌کنیم، در سراسرِ آن وفاداری خداوند نسبت به ایماندارانِ به خود را می‌‌بینیم.

وفاداری بی‌ مانندِ خداوند امروز شاملِ حالِ ما ایمانداران به عیسی مسیح نیز هست.

خداوند نه تنها برای زندگی ما نقشهٔ خاص و عالی داره؛ او نه تنها مشتاقه تا ما به بهترین نحوِ ممکن اون نقشهٔ خاص را بشناسیم؛ بلکه او در کنارِ ما می‌‌مونه و در هر قدم به ما کمک می‌‌کنه تا بتونیم در اون نقشهٔ خاص و عالی او زندگی کنیم.

خداوند در مشیتِ الهی خودش تمامی نقشهٔ خودش را از ابتدا برای ما باز و مکشوف نمی کنه.

اغلب او مسیرِ هر قدمِ بعدی ما را در طی طریق در نقشهٔ خاصش برامون مشخص و روشن می‌‌کنه.

چه خداوند تمامی نقشهٔ خودش را به ما مکشوف کنه یا که هر قدم ما را؛ یک چیز حتمی است.

این که؛ خداوند در هر قدم در طی طریقِ ما در انجامِ نقشهٔ خاصِ وی در کنار ماست تا ما را کمک و هدایت کنه.

شایسته است تا برای قدردانی از محبتِ بی‌ مانندی که خداوند نسبتِ به ما روا داشته، امروز در زندگی خودمون یک تغییر کلی بوجود بیاریم.

شایسته است تا تمامی جوانبِ زندگیمون را، کاملا به او تسلیم کنیم.

گناهانِ خودمون را به او اعتراف و از او درخواستِ بخشش کنیم.

از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی برای زندگی زمینی من که هدیهٔ خودِ توست، نقشه‌ای خاص و عالی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را آمرزیده ای، مرا به فرزند خواندگی برگزیده‌ای و حال پدرِ آسمانی مهربانِ من هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که با من صحبت می‌‌کنی و مشتاقی تا من هم با تو وقت بگذرانم و صحبت کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خواست و ارادهٔ تو سعادتمندی من است.

خداوند، از تو سپاسگزارم که می‌‌خواهی به من آیندهٔ خوب ببخشی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا نحوهٔ عملکردِ خودت را در زندگی من و این دنیا به من یاد بدهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و هرگز مرا ترک نمی کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای زمان‌های انتظارِ من هم هدفی خاص و عالی داری. 

خداوند، به من کمک کن تا برای شنیدنِ از تو در زمانِ خاصِ خودت که همیشه بهترین است صبور باشم.

خداوند، به من کمک کن تا نقشهٔ خاصِ تو برای زندگیم را به خوبی بفهمم.

خداوند، به من کمک کن تا فروتنانه و وفادارانه، با کمک و هدایتِ روح القدس، همیشه در انجامِ ارادهٔ تو کوشا باشم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.