مزامیر ۳۳: ۳ – ۱۱

۳ سرودهای‌ تازه‌ برای‌ خداوند بسرایید، نیكو بنوازید و با صدای‌ بلند بخوانید.

۴ زیرا كلام‌ خداوند راست‌ و درست‌ است‌ و او در تمام‌ كارهایش‌ امین‌ و وفادار است‌.

۵ او عدل‌ و انصاف‌ را دوست‌ دارد. دنیا از رحمت‌ خداوند پر است‌.

۶ به‌ فرمان‌ خداوند آسمانها بوجود آمد؛ او دستور داد و خورشید و ماه‌ و ستارگان‌ آفریده‌ شدند.

۷ او آبهای‌ دریاها را در یك‌ جا جمع‌ كرد و آبهای‌ عمیق‌ را در مخزنها ریخت‌.

۸ ای‌ همه‌ مردم‌ روی‌ زمین‌، خداوند را حرمت‌ بدارید و در برابر او سر تعظیم‌ فرود آورید!

۹ زیرا اودستور داد و دنیا آفریده‌ شد؛ او امر فرمود و عالم‌ هستی‌ بوجود آمد.

۱۰ خداوند تصمیمات‌ قومها را بی‌اثر می‌كند و نقشه‌های‌ قومهای‌ جهان‌ را نقش‌ برآب‌ می‌سازد.

۱۱ اما تصمیم‌ خداوند قطعی‌ است‌ و نقشه‌های‌ او تا ابد پایدار است‌.

خداوند ما خداوندیست خلاق.

آسمانها و زمین، و تمام موجودات هستی، ساختهٔ دست هنرمند و توانای او هستند.

او آدم و هوا، انسان‌های اولیه را به شباهت خصو صیات نیکوی خود خلق فرمود.

خداوند همچنین، همهٔ ما را در رحم مادرمان شکل بخشید.

مزمور ۱۳۹: ۱۳

۱۳ تو مرا در رحم‌ مادرم‌ نقش‌ بستی‌ و مرا بوجود آوردی‌.

شواهد صنعت دست خداوند در هستی‌، بسیار قدرتمند است.

برای شناخت صنعت دست خداوند پر قدرتمان، کافیست که به جهان اطرافمان با چشم بصیرت نگاهی بیفکنیم.

قدرت خلاقیت و دقت بینظیر او را در کهکشانها، و همچنین بر روی این زمینی که ما زندگی می‌‌کنیم به وضوح مشاهده می‌‌کنیم.

انسان عزیزترین مخلوق خداوند، بر روی این کرهٔ خاکی توسط دست پر قدرت و هنرمند خداوند خلق شد.

او از بدو خلقت انسان همواره مشتاق بوده تا با او در صلح و محبت به سر برد.

اما انسان، این عزیزترین مخلوق خداوند، با سرکشی و نا فرمانی، خود را از خداوند و خالق خویش جدا ساخت.

همین خدای قادر پر قدرت، در محبت بی‌ مانندش برای انسان گناهکار و به دور از خود راهی مهیا فرمود.

توسط ایمان هر شخص گناهکار به یگانه فرزندش – عیسی مسیح، او نجات عظیم و شگرف خود را هدیه فرمود.

پدر آسمانی ما متحمل زحمات بسیاری شد تا دوباره ما را با خود آشتی داده و در خانوادهِ الهی خود به عنوان فرزند- خواندگان بپذیرد.

این محبت خداوند در حق انسان گناهکار در یک زمان محدودی به پایان نرسید.

بلکه، محبت خداوند برای انسان در وجود مسیح همچنان برای او موجود می‌‌باشد و ادامه دارد.

کلام خداوند به ما می‌‌گوید که او، (مسیح)، همهٔ هستی‌ را در کنترل خود محافظتمی‌‌کند.

کولسیان ۱: ۱۷

۱۷ پیش از آنکه چیزی بوجود آید، او وجود داشت ، و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند.

برای شناخت صحیح و قدردانی از صنعت دست خداوند، پدر آسمانیمان، می‌‌بایستی در دعا و مناجات در حضور او پیوسته کوشا باشیم.

دعاها و مناجاتی که مرکزشان خداوند عیسی مسیح باشد، توجه و تمرکز ما را به سوی خداوند هدایت می‌‌کنند.

در رابطه‌ای صمیمی و روزانه با خداوند بودن – خواست و مشیت الهی او را جویا بودن است که هدف از خلقت عجیبِ خداوند را خواهیم شناخت.

در صدر این شناخت از خلقت خداوند، ما به منظور و هدف مقدّس خداوند از خلقت خودمان پی خواهیم برد.

بعد از درک و شناخت از این مهم که خداوند برای داشتن رابطه‌ای صمیمی و دایمی با خودش ما را در محبت خلق فرموده، به اهمیت نقش روزانهٔ خودمان در زندگی پی خواهیم برد.

نقش صحیح ما در زندگی روزانه، اطاعت از او و داشتن زندگی پاک و بدون گناه می‌‌باشد.

اما مدام در طلب و جستجوی آرزوهای شخصی خود بودن، در دراز مدت ما را به کلی از آن زندگی که خداوند برایمان منظور داشته بدور خواهد نمود.

خداوند پدر آسمانی ما، مشتاق است تا ما فرزندان او، خواسته‌های قلبی و فکریمان بر روی مشیت و خواست مقدّس و الهی او متمرکز باشند.

متاسفانه، در بسیاری از اوقات، خواست‌های ما در زندگی به کلی با آنچه که او برای ما منظور داشته متفاوت است.

سماجت در رسیدن به آن خواسته هاییکه بر خلاف خواست خداوند می‌‌باشند، ما را از برکات او محروم خواهد ساخت.

در حالی که یک قلب فروتن و شنوای صدای خداوند، ما را در شنیدن و اطاعت از او کمک و راهنمایی می‌‌کند.

مطالعه و تمرکز مرتب و با انظباط، در کلام خدا، ذهن ما را برای شناخت چگونگی عملکرد او در این جهان و زندگی ما باز می‌‌کند.

وقتی ما انظباط مطالعهٔ کلام خدا و منطبق ساختن خواست‌ها و آرزو‌های شخصی خود را با هم هماهنگ ساخته و جمع کنیم، آنگاه با کمی صبر به تدریج خداوند بر ما مکشوف می‌‌فرماید که او در زندگی ما، و جهانی که در آن زندگی می‌‌کنیم، در حال انجام چه کاریست.

خلاصهٔ کلام:

خداوند هر لحظه در حال فعالیتی بسیار مقدّس می‌‌باشد.

او دائما در حال فرا خواندن و جذب بی‌ ایمانان – کسانی که هنوز او را به عنوان منجی و خداوندی مهربان نشناخته اند می‌‌باشد.

او دائما در حال تشویق، کمک و هدایت ایمانداران به خود می‌‌باشد تا آنها او را بهتر و بهتر شناخته و رابطه‌ای نزدیکتر با او داشته باشند.

نقشه‌های خداوند شامل حال همه می‌‌شود.

نقشه‌های او شامل هر کس به طور فردی، همینطور خانواده‌ها و ملت هاست.

آیا شما آنقدر گرفتار و سر گرم افکار و آرزو‌های خود هستید که نمی دانید خداوند در حال چه اقدامی در زندگی شماست؟

این اغماض خود را به او اعتراف کنید.

از همین لحظه مجددا، خواسته‌های قلب، فکر و زندگی خود را بر روی خواست و مشیت الهی او متمرکز گردانید.

————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان