زکریا ۱: ۳ ولی اینک به شما می‌گویم که اگر بسوی من بازگشت کنید، من هم بسوی شما باز می‌گردم. آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتی ما فروتن بشیم و از صمیمِ قلب به سوی خداوند برگردیم، او که خداوندِ وفاداریست، تمامی مسئولیت باز گشتِ ما به سوی خود را بر عهده میگیره

خداوند، پس از بازگشتِ فروتنانهٔ ما به سوی او، متضمنِ مبدل شدنِ ما به اون شخصی خواهد شد که برای آن منظور ما را آفریده.

پیامِ پر محبتِ خداوند به تمامی انسان‌های جدا و بدور از خود این است که؛ “به سوی من بازگرد!”

قولِ خداوندِ پر رحمت به تمامی انسان‌های جدا و بدور از خود این است که؛ “در صورتِ بازگشتمان به سویش، او بلافاصله رابطهٔ خود را با ما نو و تازه خواهد نمود!”

خداوند در کتابِ یعقوب ۴: ۸ به ما قول داده که اگر ما به او نزدیک شویم، او نیز به ما نزدیک خواهد شد.

۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند. آمین!

دوستِ خوبِ من، مهمترین جنبهٔ زندگیِ مسیحیِ هر ایماندار به عیسی مسیح، بستگی به این مهم داره که؛ “وی چقدر اشتیاق برای شناختِ بهتر از او و زندگیِ روزانه با او داشته باشه!”

بله عزیزان، مهمترین جنبهٔ زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح اینه که؛ او چقدر مشتاقه تا بخواد زندگی روزانهٔ خودش را با حضور و عملکردِ خداوند تجربه کنه.

با شناخت و پذیرشِ این واقعیت هایی که خدمتِ شما عرض کردم، باید بتونیم به چند سوالِ مهم به طورِ صحیح جواب بدیم.

۱  –  سوالِ اول اینه که؛ به چه علتی هست که بعضی از ایماندارانِ به عیسی مسیح، به گونه‌ای بسیار عمیق تری، واردِ رابطهٔ شخصی روزانهٔ خود با خداوند عیسی مسیح می‌‌شند؟

۲  –  سوالِ دوم اینه که؛ به چه علتی هست که بعضی از ایماندارانِ به عیسی مسیح، از زندگی دعأیی بسیار پر قدرتی برخوردارند؛ به حدی که دعا‌های اونها مسیرِ قوم‌ها و ملت‌ها را عوض نموده؟

۳  –  سوالِ سوم اینه که؛ به چه علتی هست که وقتی ما به تعالیم یا دعا‌های بعضی از ایماندارانِ به عیسی مسیح گوش می‌‌کنیم؛ سریع متوجه میشیم که تبرک، تقدیس و مسحِ خداوند بر اونها وجود داره؟ 

 دوستِ خوبِ من، پاسخِ صحیحِ کتاب مقدسی به این سوالات اینه که؛ “چون این ایمانداران، تمامی جوانبِ زندگی خودشون را کاملا به خداوند تسلیم نموده ا‌ند.”

چون این عزیزان با خود عهد نموده ا‌ند تا کاملا از اوامرِ خداوند پیروی کنند، به گونه‌ای که، حضورِ پر قدرت و قدوسِ خداوند در تمامی اعمال، گفتار و افکارِ اونها خودش را نشون بده.

چون این عزیزان به هیچ چیزِ دیگری کمتر از داشتنِ رابطه‌ای شخصی و صمیمی با خداوند قانع نمی شوند.

به همین دلایل، خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، نیت‌های پسندیده و قلب‌های پاکِ این عزیزان را می‌‌بینه و اونها را ارج گذارده و گرامی می‌‌داره.

خداوند این عزیزان فروتن و متعهد به خود را، مبدل به قدوسینِ خاصِ خودش می‌‌کنه و به گونه‌ای شگرف و فوقِ تصورِ انسانی ما، در و توسطِ زندگی اونها ارادهٔ الهی خودش را در این دنیا به کمال می‌‌رسونه

 دوستِ خوبِ من، می‌ تونم از شما چند تا سوال بپرسم؟

آیا شما با مرورِ زمان نسبت به خداوند بی‌ خیال شده اید؟

آیا شما در حال حاضر هیچ رابطه‌ای با خداوند خالقِ خودتون ندارید؟

یا این که شما با خداوند در رابطه‌ای شخصی و صمیمی هستید و هر روزه با او زندگی می‌‌کنید؟

و یا این که شما هر روز تشنه تر برای شناختِ بهتر از خداوند و خواست او از خودتون هستید؟

شما را تشویق می‌‌کنم تا به زندگی بدونِ رابطهٔ گرم و صمیمی با خداوند قانع نباشید.

اجازه ندید تا هیچ چیزی بینِ شما و حضورِ پر قدرتِ خداوند در و توسطِ زندگیتون فاصله ایجاد کنه.

اجازه ندید تا این عمرِ کوتاهِ زمینی شما به پایان برسه و بهترین زندگی شیرین، پر برکت و با معنا را تجربه نکرده باشید.

عزیزان، شما هم می‌‌تونید از همین لحظه، همان قدرتِ الهی را که در و توسطِ قدوسینِ خاصِ خداوند دیده میشه را فعال کنید

دعا‌های شما هم می‌‌تونند از همین لحظه توسطِ قدرتِ خداوند، مسیرِ قومها و ملت‌ها را عوض کنند.

تعالیمِ شما هم می‌‌تونند از همین لحظه با برکت، قدوسیت و مسحِ الهی خداوند آغشته بشند.

اما برای برخورداری از تمامی این موهبت‌های الهی، یک شرط وجود داره.

تنها شرط اینه که؛ “شما فروتن بشید و صادقانه با تمامی قلبِ خودتون به سوی خداوند بازگشت کنید و تمامی جوانبِ زندگیتون را کاملا به او تسلیم کنید!”

دوستِ خوبِ من، خداوند خالق شما نقشه‌هایی‌ بس عالی برای زندگی شما داره

در کلامِ خدا کتابِ ارمیا ۲۹: ۱۱ می‌‌خوانیم:  ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

ولی‌ او فقط در صورتی می‌‌تونه این نقشه‌های عالی را در زندگی شما به کمال برسونه که شما به سوی او بازگشته و هر روزه با او زندگی کنید.

کلامِ خداوند در زکریا ۱: ۳ می‌‌فرماید:  ۳ ولی اینک به شما می‌گویم که اگر بسوی من بازگشت کنید، من هم بسوی شما باز می‌گردم. آمین!

عزیزان، در همین لحظه، در هر شرایطی که هستید، و هر چقدر که خودتون را از خداوند بدور احساس می‌‌کنید، مطمئن باشید که آغوشِ پر محبت خداوند برای پذیرشِ شما به سوی خود گشوده است.

در صورتِ بازگشتِ صادقانهٔ شما به سوی خداوند و در خواستِ از او برای بخشش گناهانتان، او حتما شما را خواهد پذیرفت و خواهد بخشید.

کلامِ خداوند در ۱یوحنا ۱: ۹ به ما قول میده که:  ۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است. آمین!

ولی‌ باید این را هم بدونیم که عمر داره به سرعت می‌‌گذره و ما نمی دونم چقدر برای بازگشت به سوی خداوند فرصت داریم.

در همین لحظه فرصتِ را غنیمت بشمار و فیض و رحمتِ خداوند را با بازگشتِ صادقانهٔ خود به سوی او از وی دریافت کن.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی که در صورتِ فروتن شدن می‌‌توانم به تو اعتماد کنم و به سوی تو بازگردم.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطر محبت، رحمت، صبر، وفاداری و فیض الاهیت برای من.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در دانش و حکمتِ الهی خودت، مرا برای انجام ارادهٔ خاصی آفریده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای زندگی من نقشه‌های بس عالی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که اگر چه من به دلیل گناه، خودخواهی و وسوسه از تو جدا و دور شدم، ولی‌ تو هنوز مرا دوست داری و به سوی خودت باز می‌‌خوانی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می‌‌بخشی و من می‌‌توانم با تو رابطه‌ای شخصی داشته باشم.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهانِ من را یکبار برای همیشه بر روی صلیبِ جلجتا کاملا پرداخت نمود.

خداوند، من در این لحظه با ایمان و اعتمادِ کامل به سوی تو باز می‌‌گردم.

خداوند، گناهانِ من را در نام عیسی مسیح ببخش و به من کمک کن تا ارادهٔ تو را درک کنم و در انجامِ آن کوشا باشم.

خداوند، به من کمک کن تا بتوانم هر روز بهتر و بهتر ترا بشناسم.

خداوند، به من کمک کن تا از این لحظه به بعد، هیچ گونه گناه، خودخواهی و وسوسه‌ای موجبِ جدأیی و دوری من از تو نشود.

در نام عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری