دوستِ خوبِ من، گاهی جوابِ خداوند به درخواستِ ما از او، “بله” هست. گاهی جوابِ خداوند به درخواستِ ما از او، “نه” هست.

گاهی هم جوابِ خداوند به درخواستِ ما از او، “حالا نه” هست.

تشخیصِ جوابِ “حالا نهِ ” خداوند برای ما کمی مشکله.

چون ما اغلب به اشتباه تصور می‌‌کنیم، به جای “حالا نه”، خداوند به ما گفته “نه”.

عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح به خوبی از این واقعیت آگاهیم که، روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند حال در ما بسر می‌‌بره.

روح القدس در ماست، تا به ما کمک کنه قادر بشیم در ارادهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمون در شادی زندگی کنیم و موفق باشیم.

روح القدس در ماست تا به ما توان و حکمتِ لازمه را برای غلبه بر مشکلات و چالش‌های هر روزِ زندگیمون عطا کنه.

روح القدس همچنین در ما بسر می‌‌بره تا ما با او در مراوده، معاشرت و رابطه‌ای صمیمی و منظم باشیم.

بله دوستِ من، خداوند، پدرِ آسمانی مهربانِ ما، بسیار مشتاقه تا با ما در رابطه‌ای صمیمی باشه و گفتگو کنه.

خداوند بسیار مشتاقه تا ما همیشه قادر به شنیدنِ از او و تشخیصِ صدای او باشیم!

ولی بنا به هر دلیل، گاهی ما قادر نیستیم پاسخِ خداوند به درخواستمان از او را به خوبی تشخیص بدیم.

به عبارتی دیگه، ما نمی تونیم اطمینان داشته باشیم که خداوند به ما گفته، بله”  -“نه” یا که گفته “حالا نه”.

دوستِ خوبِ من، خداوند پدر مهربانِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ما فرزند خواندگانِ خانوادهٔ الهی خودش، را در سرگردانی و بلا تکلیفی نگه نمی داره.

خداوند مشتاقه تا ما بتونیم همیشه پاسخ‌های او به درخواست هامون از وی را به طورِ واضح بشنویم و تشخیص بدیم.

عزیزان، در طولِ زندگی هر کدام از ما، موقعیت هایی بوجود می‌‌یاند که ما واقعا نیاز داریم از خداوند بشنویم.

ما نیازمند میشیم تا از خداوند به طورِ واضح و قابلِ فهم بشنویم تا نظرِ الهی او را بشناسیم و بدونیم چی‌ می‌‌خواد به ما بگه.

دوستِ من، آیا تا حالا برای شما پیش اومده که شدیدا بخواهید پاسخِ دقیقِ خداوند را بدونید، ولی نتونید اون پاسخ را به خوبی تشخیص بدید و بنا بر اون پاسخِ خداوند دست به اقدامی بزنید؟

آیا همین امروز شما منتظرِ شنیدنِ صدای واضحِ خداوند و پاسخ وی به در خواستتون از او هستید؟

عزیزان، هیچ چیزی مثلِ پاسخِ نهِ خداوند به در خواستِ ما از او، موجبِ رشدِ ایمان ما به او نمیشه!

بله، زمان هایی که ما از خداوند خواسته‌ای داریم و او به ما میگه “نه”؛ زمان هایی هستند که ایمانِ واقعی ما به او بنا و استوار میشه!

گاهی ما برای حلِ مشکلی یا بر طرف شدنِ نیازی، با خداوند گفتگو می‌‌کنیم و از او می‌‌خواهیم تا کمکمون کنه و به ما راهِ حلِ صحیحِ مشکلمون را نشون بده، ولی‌ نمی تونیم پاسخِ او را تشخیص بدیم.

اونوقته که به اشتباه فکر می‌‌کنیم، خداوند به ما گفته “نه”!

همگی ما دیر یا زود چنین تجربه‌ای را خواهیم داشت.

ما در بی‌ طاقتی و اشتیاقِ فراوان منتظرِ شنیدن از خداوند بسر می‌‌بریم، ولی‌ او یا هیچ پاسخی به ما نمی ده و یا این که ما قادر به تشخیصِ پاسخِ او نیستیم.

دوستِ خوبِ من، به عنوانِ یک ایماندار به عیسی مسیح، شایسته است تا در طولِ زمانی که ما منتظرِ شنیدن از خداوند هستیم، دست از لجاجت و خود خواهی برداریم و اجازه بدیم تا او ما را تسلی و آرامش بده.

بله، همگی ما هر روزه بر سرِ دو راهی هایی قرار می‌‌گیریم که برای عبور از اونها نیاز به حکمتِ الهی خداوند داریم.

همگی ما حتما در شرایطی قرار می‌‌گیریم که نیاز به شنیدنِ دقیق و واضح از خداوند داریم.

ولی‌ باز نمی تونیم صدای خداوند را بشنویم و پاسخِ او را تشخیص بدیم.

اینجاست که ما باید تصمیم بگیریم چه راهی را انتخاب کنیم.

خودخواهانه، عجولانه و در اتکا به توان و درکِ محدودِ انسانی خودمان دست به اقدامی بزنیم، و یا این که در اعتماد و ایمانِ کامل به حضور خداوند با خود و وفاداری وی، برای شنیدنِ از او-  با وی صبر کنیم.

عزیزان، به عنوان یک ایماندارِ به عیسی مسیح، باید به یاد بیاریم که خداوند، پدرِ آسمانی ما قول داده که او هرگز ما را ترک نمی کنه.

در کلام خداوند، در عبرانیان فصلِ ۱۳ آیهٔ ۵ می‌‌خوانیم:  ۵ از پول دوستی بپرهیزید و به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است: «شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.»

بله خداوند هرگز ما فرزندان خودش را ترک نمی کنه و سر به سرِ ما هم نمی گذاره.

بلکه خداوند داره در طولِ صبرِ ما برای شنیدنِ از او، به ما درس یاد میده و ایمانمون به او را تقویت می‌‌کنه.

در اطمینان از این واقعیت، بجاست که دست از خود خواهی، گله کردن و تصمیماتِ عجولانه اتخاذ کردن برداریم و اجازه بدیم تا خدا در زندگی ما خدأیی کنه.

باید اجازه بدیم تا او ما را به روشِ خودش هدایت کنه و آرامش بده.

دوست  خوبِ من، چه جوابِ خداوند به خواستهٔ شما از او به طورِ واضح و صریح “نه” باشه و یا “حالا نه”؛ مطمئن باشید که فیض و رحمتِ الهی او شما را آرامش میده و نیازتون را بر آورده می‌‌کنه.

بیأیید مادامی که ما برای دریافتِ پاسخِ خداوند در صبر بسر می‌‌بریم، اجازه بدیم تا خدای آرامش دهنده به قلب و فکرِ ما این اطمینان را بده که، او در بهترین زمان بهترین پاسخ را به ما خواهد داد!

عزیزان، بهترین روشِ لذت بردن از زندگی مسیحی به معنای واقعی در زمان‌های بلا تکلیفی و دو دلی، اینه که در ایمان و اعتمادِ کامل به، قطعیت، وفاداری و استواری خداوند با او در آرامش و صبور باشیم.

شنوندگانِ عزیز، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ مهمی را یاد دادی!

این درس که، وقتی پاسخِ تو به من “نه” هست، باید چطور از خودم واکنش نشون بدم و چکار کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که همیشه با روحِ مقدست روح القدس در من بسر می‌‌بری.

از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من در رابطه‌ای صمیمی باشی و گفتگو کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به درخواست‌های من گوش می‌‌دهی.

از تو سپاسگزارم که به تمامی درخواست‌ها و سوال‌های من پاسخ می‌‌دهی.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو درخواست می‌‌کنم به من حکمت بده تا به بهترین نحوِ ممکن، قادر به تشخیصِ صدای تو بشوم.

خداوند به من حکمت بده تا قادر به تشخیص پاسخ‌های تو باشم و مطابق با پاسخ‌های تو زندگی کنم.

خداوند، من تمامی وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا بتوانم همانندِ فرزندی شایسته، برای زمان‌های تو پدرِ آسمانی مهربانم که همیشه بهترین هستند صبر کنم.

به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلالِ نام قدوست در ارادهٔ خاصی که برایم داری استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری