دوستِ خوبِ من، ما عدمِ توافق، ستیز و کشمکشِ فردی بین انسانها را، اختلافِ نظر یا تناقض می‌‌نامیم.

اما عدمِ توافق، ستیز و کشمکش بین کشورها را “جنگ” می‌‌نامیم.

پس در واقع “جنگ”، همون عدمِ توافق، ستیز و کشمکشه  – ولی‌ بین افراد دو یا چند کشورِ مختلف با درگیری میلیونها انسان

عزیزان، در موردِ ماهیتِ جنگ، همهٔ ما می‌‌دونیم که جنگ یک فرایندِ مخرب، نا عادل و بسیار فجیعیه.

ولی‌ حقیقتِ دیگه‌ای که در موردِ جنگ وجود داره اینه که؛ تمامی جنگ‌ها احتراز پذیر نیستند.

منظورِ من از احتراز ناپذیر بودنِ بعضی از جنگها، جنگ‌های روحانی هست.

دقت کنید؛ ما به عنوانِ یک ایماندارِ به خداوند عیسی مسیح، در یک جنگِ دأیمی ناخواسته با دشمنِ اصلی مان شیطان بسر می‌‌بریم

در موردِ شیطان و دشمنی او با ما که به خداوند عیسی مسیح ایمان داریم، کلامِ خدا در اولِ پطرس فصلِ ۵ و آیهٔ هشت می‌‌فرماید ۸ هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما، شیطان، همچون شیری گرسنه، غرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد.

حال ما ایمانداران به عیسی مسیح که دأئما موردِ حملهٔ این دشمنِ سر سختِ خودمون یعنی شیطان هستیم، برای محدود و مهار کردنِ عملکردِ نابود کنندهٔ او بر ما و ایمانمان به خدا، نمی تونیم بی‌ تفاوت باشیم بلکه باید دست به اقدام بزنیم.

تنها اقدامی که می‌‌تونه به ما کمک می‌‌کنه تا قدرتِ عملکردِ نابود کنندهٔ شیطان را محدود و مهار کنیم اینه که، “فقط با کمک و هدایتِ خداوند از خودمون در مقابلِ حملاتِ او محافظت کنیم!”

با مطالعهٔ کلامِ خدا در مکاشفه فصلِ ۱۹ و آیهٔ ۱۱ در می‌‌یابیم که خداوند و منجی ما عیسی مسیح، به هنگامِ بازگشتِ ثانویهٔ خود به این جهان، برای نابودیِ شیطان و نیرو‌های تحتِ اختیار او با آنها به جنگ خواهد پرداخت.

۱۱ سپس دیدم که آسمان گشوده شد. در آنجا اسبی سفید بود که سوارش «امین و حق» نام داشت، زیرا به حق و عدل مبارزه و مجازات می‌کند.

عزیزان، جنگِ بینِ کشورها معمولاً به همان دلایلی شروع میشند که موجبِ کشمکش و ستیز بین افراد هر جامعه‌ای میشند.

کشمکش و ستیز بین افراد هر جامعه‌ای معمولاً، طمع – خودخواهی – شهوت – هوس رانی – خباثت و عصبانیتِ خارج از کنترل هستند.

دوستِ خوبِ من، به نظرِ شما، دیگه چه عواملی میتونند موجبِ کشمکش و ستیز بین افراد هر جامعه یا کشورها بشند؟

عزیزان کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا فصلِ ۵ آیهٔ ۱۹ نکتهٔ خیلی مهمی را به ما یاد آور میشه

این آیه می‌‌فرماید؛۱۹ می‌دانیم که ما فرزندان خدا هستیم و بقیه مردم دنیا، تحت قدرت و سلطه شیطان قرار دارند.

همون طور که کلامِ خدا به ما یاد آور شد، انسان‌های بسیاری در سراسرِ جهان در اسارتِ شیطان بسر می‌‌برند و شیطان هر طور که می‌‌خواد از اونها استفاده می‌‌کنه.

در کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۶ عیسی مسیح می‌‌فرماید؛ ۶ عیسی به او فرمود: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله من.

عزیزان، شیطان دست به هر حیله‌ای می‌‌زننه تا انسانها را از شناختِ عیسی مسیح و ایمانِ به وی مانع بشه.

شیطان نمی خواد تا انسانها حقیقتِ انجیل را بشنوند و نجات پیدا کنند.

بی‌ جهت نیست که اقدام آخرِ شیطان بر روی این کرهٔ زمین، گرد آوری بی‌ ایمانانِ به عیسی مسیح که در دستِ او اسیر هستند می‌‌باشه تا در پایانِ دورهٔ هزار سالهٔ پادشاهی عیسی با او بجنگند

در کلامِ خدا، کتابِ مکاشفه ۲۰: ۷ – ۱۰ چنین می‌‌خوانیم.

۷ پس از پایان آن هزار سال، شیطان از زندان آزاد خواهد شد.  ۸ او بیرون خواهد رفت تا قومهای جهان یعنی جوج و ماجوج را فریب داده، برای جنگ متحد سازد. آنان سپاه عظیمی را تشکیل خواهند داد که تعدادشان همچون ماسه‌های ساحل دریا بی شمار خواهد بود.  ۹ ایشان در دشت وسیعی، خلق خدا و شهر محبوب اورشلیم را از هر سو محاصره خواهند کرد. اما آتش از آسمان، از سوی خدا خواهد بارید و همه را خواهد سوزاند.  ۱۰ سپس شیطان که ایشان را فریب داده بود، به دریاچه آتش افکنده خواهد شد. دریاچه آتش همان جایی است که با گوگرد می‌سوزد و آن جاندار خبیث و پیامبر دروغین او شبانه روز، تا به ابد، در آنجا عذاب می‌کشند.

عزیزان ما ایماندارانِ به خداوند عیسی مسیح باید همواره مراقبِ حضورِ شیطان در این جهان و فعالیت‌های خرابکارانهٔ او باشیم

اگه خداوند زمان و قدرتِ عملکردِ شیطان را محدود نمی کرد، شیطان همیشه با دروغ و مکر‌های خاصِ خودش، انسانها را فریب می‌‌داد و اونها را به جنگ بر علیه همدیگر بر می‌‌انگیخت.

شیطان داره تمامی تلاشِ خودش را با کار می‌‌بره، تا مانع از ایمان آوردنِ انسانها به خداوندِ فیض و رحمت عیسی مسیح بشند.

شیطان داره تمامی تلاشش را به کار می‌‌بره، تا انسانها به مژدهٔ انجیلِ خداوند گوش نکنند و به یگانه منجی بشریت عیسی مسیح ایمان نیارند.

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح  در موردِ دروغ‌های شیطان و پیروانِ او اینگونه به ما هشدار داده

در انجیلِ متی ۲۴: ۴ – ۱۴ می‌‌فرماید: ۴ عیسی به ایشان گفت: «مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد.  ۵ چون بسیاری آمده، خواهند گفت که مسیح هستند و عده زیادی را گمراه خواهند کرد.  ۶ از دور و نزدیک خبر جنگها به گوشتان خواهد رسید. اما پریشان نشوید زیرا جنگها اتفاق خواهند افتاد اما آخر دنیا در آن زمان نیست.  ۷ قومها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خاست. در جایهای مختلف، قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد.  ۸ ولی اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است.  ۹ آنگاه شما را شکنجه داده، خواهند کشت و تمام دنیا از شما متنفر خواهند شد، زیرا شما پیرو من می‌باشید.  ۱۰ بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده، از هم متنفر خواهند شد.  ۱۱ بسیاری برخاسته، خود را نبی معرفی خواهند کرد و عده زیادی را گمراه خواهند نمود.  ۱۲ گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری سرد خواهد شد.  ۱۳ اما فقط کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر طاقت بیاورند.  ۱۴ سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن با خبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید.

امیدوارم که هشدار‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح همیشه سر مشقِ زندگی روزانهٔ ما باشند.

عزیزان از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم

خداوند پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که امروز به من یاد دادی چرا در دنیای ما پیوسته جنگ هست.

خداوند از تو سپاسگزارم که تو دشمنِ اصلی من شیطان را به من شناساندی.

خداوند از تو سپاسگزارم که در مقابلِ حملاتِ شیطان از من محافظت می‌‌کنی.

خداوند عیسی مسیح، من به تو و کلامِ تو ایمان می‌‌آورم

من ایمان می‌‌آورم که فقط ایمانِ به تو، تنها راهِ بخششِ گناهانِ من و نجاتم از جهنم می‌‌باشد.

خداوند به من کمک کن تا همچون فرزندی شایسته مطابق با خواستِ تو در پیروی از کلامت هر روزه زندگی کنم.

خداوند به من کمک کن، تا هرگز با هیچ انسانی درگیرِ کشمکش و ستیز نشوم.

خداوند به من کمک کن تا طمع، خودخواهی، هوس رانی، خباثت و عصبانیت محفوظ باشم تا موجبِ جنگ و جدالِ من با دیگران نشوند.

خداوند به من کمک کن تا همیشه عاملِ صلح، بخشش و محبتِ تو در جامعهٔ خودم باشم.

خداوند در نامِ عیسی مسیح تمامی این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم. آمین!

نویسنده کوروش باقری