دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا این فکر به ذهنِ شما خطور کرده که، اگه خدا از تمامی نیاز‌ها و شرایطِ زندگی من آگاهه، پس چرا من باید دعا کنم؟

اگه جوابتون مثبته، خودتون را سرزنش نکنید.

تقریبا تمامی ما، حتی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح هم، در زمان هایی در طولِ زندگیمون این سوال را از خودمون پرسیدیم که؛ اگه خدا از تمامی نیاز‌ها و شرایطِ زندگی من آگاهه، پس چرا من باید دعا کنم؟ 

عزیزان، در موردِ این که چرا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید برای هر مورد و نیازی در زندگیمون دعا کنیم، باید دو نکته را فراموش نکنیم.

اول اینکه، این کاملا درسته که خداوند قبل از اینکه ما از او چیزی بخواهیم کاملا از تمامی نیاز‌های ما آگاهه

این مهم را خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۸ به ما یاد آور میشه.

عیسی مسیح می‌‌فرماید؛ ” اما شما این را بیاد داشته باشید که پدرتان، قبل از اینکه از او چیزی بخواهید، کاملاً از نیازهای شما آگاه است  “.

پس این واقعیت که خداوند از تمامی شرایطِ زندگی و نیاز‌های ما، حتی قبل از اینکه از او چیزی درخواست کنیم کاملا آگاهه، ساخته و پرداختهٔ ذهنِ انسانی ما نیست بلکه خداوند عیسی مسیح خودش این را به ما یاد داده

دیدیم که عیسی مسیح فرمود؛ اما شما این را بیاد داشته باشید که پدرتان، قبل از اینکه از او چیزی بخواهید، کاملاً از نیازهای شما آگاه است.

نکتهٔ دوم در موردِ این سوال که؛ اگه خداوند از تمامی شرایطِ زندگی و نیاز‌های من، قبل از این که چیزی از او درخواست کنم کاملا آگاهه، پس چرا من بایا دعا کنم اینه که؛ خداوند و منجی ما عیسی مسیح، خودش از ما خواسته که دعا کنیم.

عزیزان، عیسی مسیح نمونهٔ یک دعای صحیحِ مسیحی را به شاگردان خودش یاد داد.

ما نمونهٔ دعأیی را که عیسی مسیح به شاگردان خود یاد داد را در انجیلِ متی ۶: ۹ – ۱۳ مطالعه می‌‌کنیم.

۹ «پس شما اینگونه دعا کنید: «ای پدر ما که در آسمانی، «نام مقدس تو گرامی باد.  ۱۰ «ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.  ۱۱ «نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار.  ۱۲ «خطاهای ما را بیامرز چنانکه ما نیز آنان را که به ما بدی کرده‌اند، می‌بخشیم.  ۱۳ «ما را از وسوسه‌ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما؛ «زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین!

عزیزان، کلامِ خدا همینطور به ما یاد میده که برای رهأیی از درد‌های احساسی یا افسردگی و اضطراب‌های خودمون هم باید دعا کنیم

 

این برکتِ بی‌ نظیریه که خداوند به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح عطا فرموده.

در کلام خدا در فیلیپیان ۴: ۶ – ۷ می‌‌خوانیم:  ۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید.  ۷ اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید.

دوستِ خوبِ من، به نظرِ شما یک انسانِ افسرده، بیشتر از هر چیزی، به چی‌ نیاز داره؟

یک انسانی که از درد‌های احساسی در عذابه، بیشتر از هر چیزی به چی‌ نیاز داره؟

یک انسانی که در ترس نگرانی و اضطراب بسر می‌‌بره، بیشتر از هر چیزی به چی‌ نیاز داره؟ 

به آرامش! به آرامشِ فکر و دلِ واقعی که فقط خداوند می‌‌تونه به ما بده!

دوستِ خوبِ من، ما با آرامشِ فکر و دلِ واقعی خداوند و چگونگی برخورداری از اون را  -با مطالعهٔ کلامِ او در فیلیپیان ۴: ۶ – ۷ یاد گرفتیم. ۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید.  ۷ اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمانِ قلبی دارید، حال خداوند پدرِ آسمانی شماست!

روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند در شما بسر می‌‌بره و همیشه، همه جا و در تمامی شرایطِ زندگیتون همراهِ شماست.

خداوند پدرِ آسمانی شما، شما را بیشتر از جان خودش دوست داره.

خداوند پدرِ آسمانی شما، بسیار مشتاق و به خوبی قادره تا هر نیازِ واقعی زندگی شما را براتون بر آورده کنه.

ما می‌‌تونیم هر نیازمون را، در هر مکانی و در هر زمانی، به سادگی همانندِ فرزندی که با پدرش صحبت می‌‌کنه، به پدرِ آسمانی خودمون بگیم.

عزیزان، دعا تکرارِ یک سری جملاتِ از قبل حفظ شدهٔ تکراری نیست

دعای مسیحی؛ گفتگوی صادقانه – به زبانِ قابلِ فهمِ خودمان – در باره اونیه که در قلب و فکرمون می‌‌گذره.

بنا بر این، اگه احساسِ ترس، نگرانی، اضطراب یا افسردگی به سراغتون اومد، تمامی اونها را با شکر گذاری به خداوند پدرِ آسمانی مهربانتون بدید.

بگذارید تا خداوند پدرِ آسمانی مهربانتون، قلب و فکرِ شما را از آرامشِ واقعی خودش سرشار کنه

شنوندگانِ عزیز، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلام خدا، با او گفتگو کنیم

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

به من یاد دادی که چرا و چگونه باید دعا کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خداوندِ دانا، مهربان، با وفا و سخاوتمندی هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و از تمامی شرایطِ زندگی من و نیاز‌های من کاملا آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که نه تنها از نیاز‌های من آگاهی، بلکه برایم مهیا می‌‌فرمأیی.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطر آرامش الهی تو.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چطور می‌‌تونم از آرامشِ الهی تو برخوردار بشم.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را به تو تسلیم می‌‌کنم.

قلب و فکر مرا از آرامشِ الهی خودت سرشار کن و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ مقدست استفاده کن

در نام عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری