دوستِ خوبِ من، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، ما باید حقیقتی را در قلب و ذهنِ خودمون حک کنیم و اون حقیقت را در تمامی طولِ عمرمون به یاد داشته باشیم

این حقیقت که، “ما هرگز نباید با ارتکابِ گناهانِ عمدی خودمون دلِ خداوند و مجنیمان عیسی مسیح را محزون کنیم!

در کلامِ خدا، در رومیان ۶: ۱ – ۱۴  پولسِ رسول در ارتباط با این موضوعِ بسیار مهم، پاسخِ واضح و قابلِ فهمی را بیان فرموده.

پولس می‌‌فرماید: خوب، اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی گذشته و گناه آلود خود ادامه دهیم تا خدا نیز لطف و بخشش بیشتری به ما نشان دهد؟  ۲و۳ هرگز! مگر نمی‌دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او، طبیعت گناه آلود ما نیز مرد؟ پس، حال، که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می‌توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟  ۴ هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می‌داشت، با او در آب تعمید دفن شد؛ و زمانی که خدای پدر با قدرت پر جلال خود، مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم.  ۵ بنابراین، ما جزئی از وجود مسیح شده‌ایم. بعبارت دیگر، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم؛ و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است، ما نیز در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد.  ۶ آن خواسته‌های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود، درهم شکسته شد، بطوری که بدن ما که قبلا اسیر گناه بود، اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است.  ۷ زیرا وقتی نسبت به گناه می‌میریم، از کشش و قدرت آن آزاد می‌شویم؛  ۸ و از آنجا که طبیعت کهنه و گناهکار ما با مسیح مرد، می‌دانیم که باید در زندگی جدید مسیح نیز شریک باشیم.  ۹ مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد.  ۱۰ مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا رابطه ابدی داشته باشد.  ۱۱ به همین ترتیب، شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید، اما بوسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید.  ۱۲ خلاصه دیگر اجازه ندهید که گناه بر این بدن فانی شما حکمرانی کند و به هیچ وجه تسلیم خواهشهای گناه آلود نشوید.  ۱۳ اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله‌ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید؛ زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته‌اید و باید وسیله‌ای مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید.  ۱۴ پس گناه دیگر ارباب شما نباشد، زیرا اکنون دیگر در قید شریعت نیستید تا گناه شما را اسیر خود سازد بلکه به فیض و لطف خدا از قید آن آزاد شده‌اید.

عزیزان، پولسِ رسول خیلی واضح و قابلِ فهم بیان می‌‌کنه که ما ایماندارنِ به عیسی مسیح، به هیچ وجه نباید در تصورِ اشتباهی بسر ببریم.

در این تصورِ اشتباه که؛ “چون عیسی مسیح در فیضِ الهی خودش تمامی گناهانِ ما را آمرزیده، پس ما باز می‌‌تونیم به زندگی در گناه و ارتکابِ گناهان خودمون بعد از ایمان آوردن به اوادامه بدیم.”

دوستِ خوبِ من، فیض و بخششِ خداوند عیسی مسیح، بدین معنا نیست که حال ما آزادیم تا باز مطابق با خواسته‌های طبیعتِ نفسانی گناهکارمون به زندگی در گناه ادامه بدیم.

بله فیضِ خداوند بدین معناست که؛ “او به ما صلاحیت – اختیار و توانمندی لازمه را عطا فرموده، تا خواستهٔ الهی او را در زندگیمون انجام بدیم!”

فیضِ عطا شدهٔ خداوند عیسی مسیح به ما بدین معناست که؛ “ما پاک و بی‌ گناه در اطاعتِ کامل از او هر روزه زندگی کنیم و در شبیهِ او شدن کوشا باشیم!”

دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ملزم هستیم تا اصول و قوانینِ اخلاقی او را در سراسرِ طولِ عمرمان حفظ و اجرا کنیم.

لطفا دقت بفرمایید؛ ما سعی در پاک بودن و بی‌ گناه زندگی کردن نداریم تا موردِ رحمت و بخشش الهی او قرار بگیریم.

ما سعی در حفظ و اجرای اصول و قوانین عیسی مسیح نداریم تا او فیضِ خودش را به ما عطا کنه.

بلکه ما از اصول و قوانینِ عیسی مسیح متابعت می‌‌کنیم، تا منعکس کنندهٔ شخصیت و سیرتِ واقعی او به دیگران باشیم.

تا دیگران بتونند با مشاهدهٔ زندگی‌های پاک ما، تشنهٔ شناختِ خداوند و منجی ما عیسی مسیح بشند، به او ایمان بیارند و رستگار گردند

دوستِ خوبِ من، وقتی ما کلامِ خدا را در قسمتِ عهدِ جدید با دقت مطالعه کنیم، برای پاک زندگی کردن، دوری نمودن از گناه، اطاعت از خداوند عیسی مسیح و معرفی وی به دیگران، با یک انگیزهٔ منحصر بفردی آشنا میشیم.

این انگیزهٔ منحصر بفردی که ما را ملزم به پاک زندگی کردن می‌‌کنه، محبته!

لطفا دقت بفرمأیید؛ ما پاک و بی‌ گناه زندگی نمی کنیم تا محبت، و فیضِ الهی عیسی مسیح را دریافت کنیم.

بلکه ما پاک و بی‌ گناه زندگی می‌‌کنیم چون که محبت و فیضِ عیسی مسیح در ایمانمان به او شاملِ حالِ ما شده.

سعی در پاک زندگی کردن ما، اطاعت از عیسی مسیح و معرفی او بدیگران، منعکس کنندهٔ محبت و فیض الهی اوست که او ما را از آنها برخوردار نموده.

دوستِ خوبِ من، ما بدونِ برخورداری از فیض، رحمت و کمکِ خداوند، هرگز قادر به پاک و بی‌ گناه زندگی کردن نخواهیم بود!

تنها با کمکِ روح القدس ما قادر میشیم تا بر نفسِ خودمون غلبه کنیم و از ارتکابِ گناهانِ عمدی دوری.

محبت، فیض و رحمتِ خداوند عیسی مسیح هرگز این مجوز را به ما نمی ده که باز به گناهان مان ادامه بدیم.

ما در طولِ عمرمان بر روی این کرهٔ زمین، سفیرانِ خداوند عیسی مسیح هستیم در میان انسانهأیی که او را نمی شناسند و به او ایمان ندارند.

فقط زندگی‌های پاکِ ماست که دیگران را مشتاقِ شناختِ عیسی مسیح می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من لطفا توجه بفرما، ما هیچ کاری نمی تونیم انجام بدیم تا عیسی مسیح ما را بیشتر دوست داشته باشه.

از طرفی دیگه، ما هیچ کاری نمی تونیم انجام بدیم تا عیسی مسیح ما را بیشتر از جانش دوست نداشته باشه.

پس شایسته است حال که او ما را از ثمرهٔ فدیهٔ جان خود به جای ما بر روی صلیب برخوردار نموده، این محبت و فداکاری بی‌ مانندش را قدردانی کنیم.

بهترین راهِ قدر دانی از محبت، رحمت، فیض و بخششِ عیسی مسیح اینه که؛ به او به عنوانِ خداوند و منجی ایمان بیاریم، زندگی خودمون را به او تسلیم کنیم و اجازه بدیم تا او توسطِ روح القدس در و توسطِ ما ارادهٔ الهیش را انجام بده.

دعا می‌‌کنم که شما در همین لحظه به عیسی مسیح ایمان بیارید.

عزیزن از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چگونه از گناه دوری و پاک زندگی کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که فیضِ الهی خودت را به من عطا فرموده ای.

خداوند از تو سپاسگزارم که مرا بیشتر از جان خودت دوست داری.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا ارادهٔ تو را برای زندگیم درک کنم.

خداوند من تمامی جوانبِ زندگیم را به تو تقدیم می‌‌کنم.

خداوند به من کمک کن تا در اطاعت از کلامِ تو و پیروی از خواستِ روح القدس، پاک و در ارادهٔ تو زندگی کنم.

خداوند به من کمک کن تا سفیرِ شایسته‌ای برای تو باشم.

خداوند به من کمک کن تا زندگی من شخصیت و سیرتِ واقعی تو را به دیگران بشناسند.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری