دوستِ خوبِ من، برای یاد گیری این مهم که، “ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، چطور می‌‌تونیم از خودمون در برابرِ حملاتِ شیطان محافظت کنیم،” باید اول به یک سوالِ مهم دیگری جواب بدیم

این سوال که؛ آیا شیطان تونست بر خداوند و منجی ما عیسی مسیح غلبه کنه و او را به طریقی فریب بده؟

با درکِ صحیح از مطالعهٔ کلامِ خدا در این مورد، زود یاد می‌‌گیریم که جوابِ این سوال “نه” هست.

اگر چه شیطان همواره تمامی تلاشِ خودش را به کار می‌‌برد تا بتونه به هر طریقی شده عیسی مسیح را فریب بده، نا امید کنه و از انجامِ ماموریتِ عظیمی که برای آن به میانِ ما آمده بود مانع بشه، ولی‌ او هرگز موفق نشد.

عزیزان این واقعیت که شیطان با وجود به کار بردنِ تمام تلاشش نتونست عیسی مسیح را فریب بده و مانعِ انجامِ ماموریتِ عظیمِ او بشه، برای ما ایماندارانِ به وی امروزه امیدی است آرامش بخش

چرا؟  چون حال که ما “در” عیسی مسیح هستیم؛ یعنی به او ایمانِ قلبی داریم و روح القدس روحِ مقدسِ او در ما زندگی می‌‌کنه، از این موهبتِ بی‌ نظیر برخوردار شده ایم تا ما هم بتونیم مانندِ او از خودمون در برابرِ حملات شیطان محافظت کنیم.

همان نیروی الهی که به عیسی مسیح کمک کرد تا بر شیطان غلبه کنه، امروزه در دسترسِ ما ایمانداران به اوست

دوستِ خوبِ من، برای محفوظ ماندن در مقابلِ حملات شیطان و غلبه بر او، بعد از ایمان واقعی قلبی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، ما باید با اراده‌ای قوی راسخ و ثابت قدم، در ایمانمان و اطاعتِ کامل از او و روح القدس باقی بمانیم

با استوار ماندن در ایمانمان به عیسی مسیح و اطاعتِ کامل از او و روح القدس، ما نباید به شیطان برای موفق شدن در فریب دادن مان هیچگونه فرصتی بدیم

عزیزان یکی از طروقی که بسیاری از ما به شیطان فرصت میدیم تا او بتونه ما را فریب داده و موردِ آزار و اذیت‌های شیطانی خودش قرار بده اینه که، ما زود عصبانی میشیم.

وقتی ما عصبانی هستیم، قدرتِ تمرکزِ فکر نداریم و نمی تونیم درست و خدا پسندانه تصمیم بگیریم

در نتیجه، شیطان از این ضعفِ ما استفاده می‌‌کنه و سعی می‌‌کنه تا ما را به انجامِ اعمالی و داره که در حالتِ معمولی انجام نمی دیم.

برای اخطار دادن به ما در این مورد، کلامِ خدا در افسسیان ۴: ۲۶ – ۲۷ می‌‌فرماید:  ۲۶ اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید،  ۲۷ زیرا اگر خشمگین بمانید، به شیطان فرصت می‌دهید که شما را به گناه وا دارد.

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.

در مسیح بودن دو بعد یا دو جنبه داره

بعد یا جنبهٔ اولِ در مسیح بودن، موضعی یا موقعیتی هست.

این بدین معناست که، ما که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان می‌‌یاریم، از یک مزیتِ عالی و بی‌ مانندی برخوردار میشیم.

این مزیت که؛ در واقع ما با عیسی مسیح “مردیم” و با قیامِ او از مردگان، ما هم “زنده” شدیم و حیات ابدی تازه‌ای از او دریافت نموده ایم.

برای درکِ این مطلبِ مهم، ما باید درکِ دقیقی از کلامِ خدا در رومیان ۶: ۱ – ۱۴ داشته باشیم.

با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم تا به ما یاد بده؛ “در مسیح بودن از نظرِ موضعی یا موقعیتی یعنی چه.”

شریک در مرگ و زندگی مسیح    

 ۱ خوب، اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی گذشته و گناه آلود خود ادامه دهیم تا خدا نیز لطف و بخشش بیشتری به ما نشان دهد؟  ۲و۳ هرگز! مگر نمی‌دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او، طبیعت گناه آلود ما نیز مرد؟ پس، حال، که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می‌توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟  ۴ هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می‌داشت، با او در آب تعمید دفن شد؛ و زمانی که خدای پدر با قدرت پر جلال خود، مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم.  ۵ بنابراین، ما جزئی از وجود مسیح شده‌ایم. بعبارت دیگر، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم؛ و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است، ما نیز در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد.  ۶ آن خواسته‌های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود، درهم شکسته شد، بطوری که بدن ما که قبلا اسیر گناه بود، اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است.  ۷ زیرا وقتی نسبت به گناه می‌میریم، از کشش و قدرت آن آزاد می‌شویم؛  ۸ و از آنجا که طبیعت کهنه و گناهکار ما با مسیح مرد، می‌دانیم که باید در زندگی جدید مسیح نیز شریک باشیم.  ۹ مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد.  ۱۰ مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا رابطه ابدی داشته باشد.  ۱۱ به همین ترتیب، شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید، اما بوسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید.  ۱۲ خلاصه دیگر اجازه ندهید که گناه بر این بدن فانی شما حکمرانی کند و به هیچ وجه تسلیم خواهشهای گناه آلود نشوید.  ۱۳ اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله‌ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید؛ زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته‌اید و باید وسیله‌ای مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید.  ۱۴ پس گناه دیگر ارباب شما نباشد، زیرا اکنون دیگر در قید شریعت نیستید تا گناه شما را اسیر خود سازد بلکه به فیض و لطف خدا از قید آن آزاد شده‌اید.

عزیزان این قسمت را عیسی مسیح برای ما انجام داده.

این موقعیت و موضعِ در مسیح بودنِ ما که توسطِ خودِ عیسی مسیح انجام شده، ما را از اسارت و بردگی گناه و وسوسه آزاد نموده.

دقت داشته باشید که این بدین معنا نیست که ما دیگه هرگز مرتکبِ هیچ گناهی نمیشیم و یا هرگز وسوسه نمیشیم.

بله بدین معناست که، ما با قدرتِ الهی که او در ما قرار داده، یعنی با کمکِ روح القدس، می‌‌تونیم تسلیم گناه و وسوسه‌ها نشیم و به اسارتِ اونها در نیأییم.

درست همونطور که رومیان ۱۳: ۱۴ به ما امر می‌‌کنه. تمام وجودتان از آن مسیح باشد؛ بدنبال هوسهای جسم نروید.

به طورِ خیلی خلاصه این بدین معناست که؛ ما باید هر روزه تمامی جوانبِ زندگی و وجودِ خودمون را به عیسی مسیح تسلیم کنیم و همچنین، با استفاده از عقل و شعورِ خدا دادی، دنبالِ هوس‌های خودمون نریم

عزیزان، این اون بعد یا موضعی هست که “ما” باید حفظ کنیم و در انجامِ اون کوشا باشیم!

اما چطور؟ ما چطور می‌‌تونیم قادر باشیم تا تمامی جوانبِ زندگیمون را هر روزه به عیسی مسیح تسلیم کنیم و به دنبالِ هوس‌های انسانی خودمون نریم؟

باز کلامِ خدا به این سوالِ ما به خوبی جواب میده.

پاسخِ کلامِ خداوند را ما در افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۸ مطالعه می‌‌کنیم.

 

اسلحۀ جنگ روحانی    

 ۱۰ در خاتمه از شما می‌خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید!  ۱۱ خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید.  ۱۲ بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارند؛ بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند.  ۱۳ بنابراین، از یک یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان، شیطان، استفاده کنید، تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر، بر پایهای خود محکم بایستید.  ۱۴ اما برای این منظور، «کمربند محکم راستی» را به کمر ببندید و «زره عدالت خدا» را در بر نمایید.  ۱۵ «کفش انجیل آرامش بخش» را به پا کنید تا به همه جا رفته، پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید.  ۱۶ «سپر ایمان» را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید.  ۱۷ «کلاهخود نجات» را بر سر بگذارید و «شمشیر روح» را که همان کلام خداست، بدست گیرید.  ۱۸ همیشه دعا کنید! در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح‌القدس است. مسایل و نیازهای خود را به او بگویید، و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید.

این قسمت از کلامِ خدا، برای محافظتِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح درمقابلِ حملاتِ شیطان، با “شش تا ذرهِ روحانی” آشنا می‌‌کنه.

این شش ذرهِ روحانی عبارتند از؛ ۱. کمر بندِ محکمِ راستی – ۲. ذرهِ عدالتِ خدا – ۳. کفشِ انجیلِ آرامش بخش – ۴. سپرِ ایمان – ۵. کلاهخودِ نجاتو ۶. شمشیرِ روح.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح با بر تن داشتنِ تمامی این شش ذرهِ روحانی خداوند و با بر تن داشتنِ حفاظتِ خودِ عیسی مسیح، می‌‌تونیم از دامها، مکر‌ها و حیله‌های شیطان محفوظ باشیم

دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا، در کتابِ پطرس و یعقوبِ رسول هم ما درس‌های بسیار مفید و قابل  استفاده برای محافظتِ خودمون از شیطان را یاد می‌‌گیریم.

در اول پطرس ۵: ۸ – ۹ می‌‌خوانیم:  ۸ هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما، شیطان، همچون شیری گرسنه، غرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد.  ۹ پس در برابر حملات او، به خداوند تکیه کنید و استوار بایستید؛ بدانید که این زحمات فقط به سراغ شما نیامده، بلکه مسیحیان در تمام دنیا با چنین مصائبی مواجه می‌باشند.

پطرسِ رسول به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح امر می‌‌کنه که؛ “هشیار و مراقب باشید!”

این  –اون شیوهٔ صحیحِ رفتار و برخوردی هست که ما باید در مقابلِ شیطان داشته باشیم. همیشه هشیار و مراقب!

یعقوب هم در ۴: ۷ – ۸ برای راهنمأیی ما که چطور از خودمون در برابرِ حملاتِ شیطان محافظت کنیم می‌‌فرماید:

۷ بنابراین، خود را با فروتنی به خدا بسپارید، و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود.  ۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند.

دوستِ خوبِ من، از نمونه‌های پیروزی خداوند و منجی مان عیسی مسیح بر شیطان، و همینطور آموزه‌های کلام او امروز یاد گرفتیم که شیطان حتما شکست پذیره!

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، حتما می‌‌تونیم در مقابلِ او از خودمون محافظت کنیم!

ما باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم – باید ذرهِ روحانی او را هر روزه بر تن کنیم و از دیگر آموزه‌های کلامِ خدا که در این تعلیم یاد گرفتیم کاملا اطاعت کنیم!

دعا می‌‌کنم که شما همین لحظه به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خودتون ایمان بیارید!

عزیزان از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چگونه در برابرِ حملاتِ شیطان از خودم محافظت کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که برای بخشش گناهانِ من به این جهان آمدی و به جای من بر روی صلیبِ جلجتا جانِ خودت را داوطلبانه هدیه نمودی.

خداوند از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می‌‌بخشی و به من حیاتِ تازهٔ ابدی عطا می‌‌کنی.

خداوند از تو سپاسگزارم که حال روحِ مقدسِ تو روح القدس در من زندگی می‌‌کنه.

خداوند به من کمک کن تا در ایمانم به تو همواره پایدار بمانم.

خداوند به من کمک کن تا هر روزه تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که برای محافظتِ من از شیطان، برایم ذرهِ روحانی مهیا فرموده ای.

خداوند به من کمک کن تا با ایمانِ پایدارم به تو، و با بر تن داشتنِ ذرهِ روحانیت و پیروی از آموزه‌های حیات بخشت در کلمات، از شیطان محفوظ بمانم.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری