دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده از خودتون پرسیده باشیه؛ “حال که خداوند و منجی من عیسی مسیح به بهشت در آسمان رفته، در حالِ انجامِ چه کاریه؟

برای یافتن پاسخِ صحیح این سوال هم مثلِ هر سوالِ منطقی دیگه ای، کلامِ زنده و حیات بخشِ خدا به ما کمک می‌‌کنه.

پس بیأیید اول کلامِ خدا، کتابِ عبرانیان آیاتِ هشت تا چهارده را مطالعه کنیم

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم:  ۸ بعد از آنکه مسیح فرمود که خدا از قربانی‌های گوناگون و هدایایی که طبق شریعت و روش قدیم تقدیم می‌شود، راضی نیست،  ۹ چنین گفت: «اینک آمده‌ام تا جان خود را فدا سازم.» به این ترتیب، روش سابق را لغو می‌کند تا روش جدیدی بنیاد نهد.  ۱۰ طبق این روش و طرح جدید، مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید.  ۱۱ مطابق شریعت و روش سابق، کاهنان هر روز در مقابل قربانگاه می‌ایستند و قربانی‌هایی تقدیم می‌کنند که هرگز نمی‌توانند گناهان را برطرف نمایند.  ۱۲ اما مسیح خود را فقط یک بار بعنوان قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد؛ و پس از آن، در بالاترین مکان عزت و افتخار، بدست راست خدا نشست،  ۱۳ و منتظر است تا دشمنانش به زیر پایهای او افکنده شوند.  ۱۴ او با یک قربانی، همه آنانی را که از گناهانشان پاک می‌شوند، تا ابد کامل می‌گرداند. عبرانیان ۱۰: ۸ – ۱۰ 

عزیزان، در این قسمت خواندیم که خداوند و منجی ما عیسیِ مسیح، “حال در بالاترین مکانِ عزت و افتخار بدستِ راستِ خداوند نشسته است!”

اما این اصلا بدین معنا نیست که حالا دیگه او هیچ کاری نمی کنه یا هیچ فعالیتی نداره.

بلکه بر عکس، عیسی مسیح حال بسیار فعاله و داره از جانبِ ما تلاش می‌‌کنه!

بیأیید تا با مطالعهٔ دقیقِ کلامِ خدا، با بعضی از فعالیت‌های خداوند و منجی خود عیسی مسیح بهتر آشنا بشیم

۱  –  اولا، عیسی مسیح حال توسطِ شخصِ روح القدس در وجودِ هر ایماندارِ به خود وجود داره و داره دائما “در” و “توسطِ ” اون ایماندار کار می‌‌کنه.

این مهم را خودِ عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۵: ۲۶ فرموده: ۲۶ «اما من آن روح تسلی بخش را به کمک شما خواهم فرستاد. او سرچشمه تمام حقایق است و از طرف «پدرم» آمده، درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت.  ۲۷ شما نیز باید درباره من با تمام مردم صحبت کنید، چون از ابتدا با من بوده‌اید.»

عزیزان پولسِ رسول هم در موردِ اهمیتِ وجودِ روح القدس در وجودِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح، در رومیان ۸: ۵ – ۱۰ می‌‌فرماید ۵ آنانی که عنان زندگی خود را بدست طبیعت کهنه‌شان می‌دهند، چیزی جز ارضای شهوات خود نمی‌جویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند، اعمالی را بجا می‌آورند که خدا را خشنود می‌سازد.  ۶ اگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیبمان می‌گردد؛ اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هلاکت بدست نخواهیم آورد.  ۷ زیرا طبیعت گناه آلود ما، بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد.  ۸ از اینرو، آنانی که عنان زندگی‌شان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهشهای ناپاک سابق خود هستند، نمی‌توانند خدا را راضی کنند.  ۹ البته شما چنین نیستید. چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگی‌تان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلا مسیحی نیست.  ۱۰ با اینحال، اگر چه مسیح در وجود شما زندگی می‌کند، اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد، ولی روحتان زنده خواهد ماند، زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است.

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید.

این فرمایشِ عیسی مسیح و پولسِ رسول که، “روح القدس آمده و در شما می‌‌ماند”؛ بدین معناست که؛ حال عیسی مسیح از بهشت – توسطِ روح القدس – در و توسطِ ما – داره در ما – و این جهان – فعالیت می‌‌کنه.

عیسی مسیح توسطِ حضور و عملکردِ روح القدس در ما، داره شخصیت و سیرتِ ما را مبدل می‌‌کنه و شبیهِ خودش می‌‌سازه

عیسی مسیح همچنین توسطِ روح القدس داره از ما محافظت می‌‌کنه، به ما حکمت می‌‌بخشه و توانأیی میده تا بتونیم در ارادهٔ الهی او زندگی کنیم.

پس متوجه میشیم که بدین طریق، “عیسی مسیح در تمامی لحظات؛ در وجودِ تمامی ایماندارانِ به خود، در سرتاسرِ این دنیا، داره فعالیت می‌‌کنه.”

۲  –  دوّماً؛ برای شناختِ فعالیتِ دیگرِ خداوند و منجیمان عیسی مسیح در حالِ حاضر مادامی که او در بهشت هست، مطالعهٔ عبرانیان ۷: ۲۵ به ما کمک می‌‌کند

این آیه می‌‌فرماید؛۲۵  بنابراین، قادر است همه آنانی را که بوسیله او به حضور خدا می‌آیند، بطور کامل نجات بخشد؛ و چون همیشه زنده است، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می‌کند و این حقیقت را یادآور می‌گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است.

پس با توجه به این قسمت از کلامِ خدا، یاد می‌‌گیریم که؛ “عیسی مسیح پیوسته در حضورِ خدا، برای ما وساطت می‌‌کند.”

همچنین این حقیقت را اعلان می‌‌کند که؛ “او تاوانِ تمامی گناهانِ ما را – یکبار برای همیشه – به بهائ جانِ خود – تماما پرداخته است!

۳  –  سوّماً؛ برای شناختِ صحیح از سومین فعالیتِ عیسی مسیح حال که او در بهشت است؛ مطالعهٔ انجیلِ اولِ یوحنا فصلِ دو و آیاتِ یک و دو به ما کمک می‌‌کنه.

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم: ۱ فرزندان عزیزم، اینها را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سر زند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است.  ۲ او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با این کار، رابطه‌ای دوستانه میان خدا و ما بوجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. ۱یوحنا ۲: ۱ – ۲

عزیزان، منجی ما عیسی مسیح، به خاطرِ ایمانِ قلبی ما به او، بینِ ما و خدای پدر پارسأیی و صلاحیتِ ما را اعلان می‌‌کند.

به عبارتی ساده تر؛ عیسی مسیح به خدای پدر اعلان می‌‌کند، این شخص دیگه گناهکار نیست – بلکه شخصی است پارسا و صلاحیت دار – چون که به من ایمان آورده – و من بهای تمامی گناهانِ او را – با مردن به جای او بر روی صلیبِ جلجتا – یکبار برای همیشه – کاملا پرداخت نموده ام!

براستی که چه خدای پر فیض، رحمت و محبتی را در ایمانِ به عیسی مسیح داریم!

۴  –  چهارما؛ و بالاخره برای شناختِ چهارمین فعالیتِ عیسی مسیح در حالِ حاضر که او در بهشت است؛ مطالعهٔ انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۳ به ما کمک می‌‌کند.

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم:  ۱ «خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید.  ۲و۳ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم.

 بله دوستِ خوبِ من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، حال در بهشت در فعالیت است، تا ارادهٔ خدای پدر را به کمال برساند.

من و شما هم به عنوانِ ایماندارانِ واقعیِ وی بر روی این کرهٔ زمین و در جامعه هایی که زندگی می‌‌کنیم، باید تا لحظه‌ای که زنده هستیم، برای انجامِ ارادهٔ خداوند “در” و “توسطِ ” زندگی هر روزمان، همواره در فعالیت باشیم.

دوستِ خوبِ من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، می‌‌تونه فیض، رحمت و محبتِ خودش را توسطِ وجود ما در هر جا که هستیم به دیگران نشون بده.

او می‌‌تونه توسطِ کار کردنِ ما – خلق و خوی ما – کلمات و نحوهٔ صحبت کردنِ ما و همچنین رفتار و کردارمان خودش را به دیگران نشون بده و بشناسونه.

پس شایستهٔ است تا از این لحظه به بعد، اجازه بدیم تا روح القدس به ما کمک کنه، تا همیشه در انجامِ ارادهٔ الهی او کوشا باشیم.

شایسته است تا اجازه بدیم روح القدس به ما کمک کنه تا، بدن – چشم – گوش – صداپاها و دست‌های عیسی مسیح باشیم و دیگران را به سوی وی هدایت کنیم.

دوستِ خوبِ من، دعا می‌‌کنم تا شما در همین لحظه به عیسی مسیح ایمان بیارید.

 از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی از روی رحمت، فیض و محبتِ بی‌ مانندت برای ایماندارانِ به خود، در حال انجامِ چه فعالیت هایی برای آنها هستی‌.

خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که بهای تمامی گناهان من را تو داوطلبانه پرداخت نموده ای.

از تو سپاسگزارم که حال به خاطرِ فیضِ تو و ایمانم به تو، من در نزدِ خدای پدر، شخصی پارسا و کاملا آمرزیده از گناه شده‌ام.

عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که نزدِ خدای پدر برای من وساطت می‌‌کنی.

عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که حال توسطِ روح القدس در من بسر می‌‌بری.

عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که در حالِ تهیهٔ مکانی برای من در بهشت هستی‌.

خداوند عیسی مسیح من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا برای معرفی فیض، رحمت و محبتِ تو برای تمامی انسانها، هر جا که هستم، همیشه کوشا باشم.

دوستت دارم عیسی مسیح و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری