کیفیتِ شنوأیی روحانی ما

دوستِ خوبِ من، آیا شما از کیفیتِ شنوأیی روحانی خودتون رضایت دارید؟

منظورِ من از کیفیتِ شنوأیی روحانی اینه که؛ “آیا شما اطمینان دارید که خداوند مشتاقه تا با شما صحبت کنه؟

آیا اطمینان دارید که خداوند داره هر حالِ حاضر هم با شما صحبت می‌‌کنه؟

آیا شما قادر به شنیدنِ واضح و تشخیصِ صدای خداوند از دیگر صدا‌های موجودِ در این دنیا هستید؟

دوستِ خوبِ من، حقیقت اینه که؛ همهٔ ما می‌‌تونیم در برخورداری از کیفیتِ شنوأیی روحانی بهتر رشد کنیم.

اگه شما مطمئن نیستید که خداوند داره با شما صحبت می‌‌کنه یا نه؛ یا اگه نمی تونید صدای خداوند را از دیگر صدا‌های موجودِ در این دنیا تشخیص بدید، از خودِ او بخواهید تا به شما کمک کنه

خداوند ما انسانها را آفریده، تا همواره با او در معاشرتی صمیمی زندگی کنیم.

عزیزان، از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان می‌‌یاریم، روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند در ما سکنا می‌‌گزینه.

روح القدس، در ما سکنا می‌‌گزینه، تا با ما در معاشرتی صمیمی و دائم باشه.

در معاشرتِ صمیمی و دائم با روح القدسه که، ما ایمانداران به عیسی مسیح، می‌‌تونیم از راهنمأیی‌ها و هدایت‌های الهی او برخوردار بشیم.

همینطور، در معاشرتِ صمیمی و دائم با روح القدسه که، ما از او یاد می‌‌گیریم، خواستِ خداوند برای زندگی ما چیست؟

بنا بر این، قادر به شنیدنِ صدای خداوند بودن به طورِ واضح و تمیز دادنِ صدای او از صداهای دیگری که در این دنیا هست، برای ما از اهمیتی حیاتی برخورداره.

عزیزان، در این مطالعه، با استناد به اونچه که کلامِ خدا – به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ما فرزند خواندگانِ خانوادهٔ الهی خداوند، در ارتباط با “کیفیتِ شنوأیی روحانی” یاد میده، به بررسی این موضوع می‌‌پردازم.  

به طور مختصر، برای کشفِ علتِ این که؛ چرا ما گاهی قادر به شنیدنِ صدای خداوند یا تمیز دادنِ صدای وی از دیگر صداها‌های موجودِ در این دنیا نیستیم، پاسخِ حقیقی و صادقانهٔ ما به شش سوال می‌‌تونه به ما کمک کنه.

۱  –  اولین سوالی که ما باید به اون جوابِ صادقانه بدیم اینه که؛ “من چقدر با شخصیتِ واقعی خداوند آشنا هستم؟

اگه ما با شخصیت و سیرتِ واقعی خداوند به طور صحیح و کافی آشنا نباشیم، نمی تونیم صدای او را بشنویم.

۲  –  دومین سوالی که ما باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “آیا من برای شنیدنِ صدای خداوند به اندازهٔ کافی وقت اختصاص داده ام؟

عزیزان، اگه ما فروتنانه و منظم برای گفتگو با خداوند وقتِ مشخص و کافی اختصاص ندیم؛ در اون صورت نمی تونیم صدای او را بشنویم و با صدای او آشنأیی پیدا کنیم.

۳  –  سومین سوالی که باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “آیا من باور دارم که خداوند مشتاقه تا توسطِ روح القدسِ در من با من صحبت کنه؟

عزیزان، روح القدس در ما ساکت نیست.

مهمترین دلیلی که او در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح بسر می‌‌بره اینه که؛ با ما در معاشرتی گرم، صادقانه و منظم باشه!

روح القدس همیشه آماده است تا در هر موردی که ما نیاز داریم، با ما گفتگو کنه.

۴  –  چهارمین سوالی که ما باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “آیا من هنوز زیرِ بار احساسِ تقصیر زندگی می‌‌کنم؟

عزیزان، نگاه داشتنِ احساسِ تقصیر در خود، می‌‌تونه ما را به اسارتِ خودش در بیاره.

ما بعد از ایمان به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی، از تمامی تقصیراتِ گذشته مان پاک و آزاد می‌‌شیم.

دوستِ خوبِ من، اگه ما در آزادیِ بخششِ کاملِ خداوند زندگی نمی کنیم؛ یعنی اون بخششی که عیسی مسیح با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب برای ما مهیا فرمود، ما همچنان در اسارتِ احساسِ تقصیرِ دروغین و کاذب باقی خواهیم ماند.

 در نتیجه، دیگه نمی تونیم در شنیدنِ صدای خداوند به خودمون آزادی بدیم و صدای او را به وضوح بشنویم.

۵  –  پنجمین سوالی که ما باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “آیا من گناهِ دانسته‌ای را در زندگی‌ام تکرار می‌‌کنم؟

دوستِ خوبِ من، تا زمانی که ما تمامی گناهانِ خودمون را به عیسی مسیح اعتراف نکرده و از انجامِ اون گناهان کاملا دست بر نداریم؛ ما زیرِ بارِ سنگینِ گناه، در اسارت باقی می‌‌مونیم.

وجودِ گناهِ دانسته و عمدی در زندگی ما، مانع بزرگی برای فاصله ایجاد کردن بین ما و خداست.

وجودِ گناهِ دانسته و عمدی در زندگی ما، دیگه اجازه نمیده تا ما بتونیم صدای خداوند را بشنویم.

چرا؟   چون که ما از اونچه که او قبلا به ما گفته  و ما فهمیدیم اطاعت نکرده ایم.

خداوند به ما گفته که خواستِ او از ما اینه که؛ بعد از ایمان به عیسی مسیح، پاک و در اطاعتِ کامل از او زندگی کنیم.

بنا بر این چرا باید توقع داشته باشیم که خداوند باز با ما صحبت کنه.

 ۶  –  ششمین سوالی که ما باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “من چقدر در جهتِ اصلاح و تصحیحِ خودم، از دیگران انتقاد یا نصیحت می‌‌پذیرم؟

دوستِ خوبِ من، گاهی خداوند در مشیتِ الهی خودش، توسطِ دیگر انسانها با ما صحبت می‌‌کنه.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید همیشه در محبت و صبرِ مسیحی، به سخنان، نصیحت‌ها و حتی انتقاد‌های دیگران از ما گوش کنیم.

اگه قلبِ ما خود خواه باشه، کمتر اجازه میده تا انتقادات و نصیحت‌های دیگران را بی‌ طرفانه بشنویم یا بپذیریم.

باید از خودمون سوال کنیم، آیا قلبِ من نسبت به شنیدنِ صدای خداوند توسطِ دیگران سخت شده؟

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در انجیلِ لوقا ۸: ۱۸ به ما امر می‌‌کنه ۱۸ «پس مواظب باشید چطور می‌شنوید زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتّی آنچه را به گمان خود دارد از دست خواهد داد‌‌.»

با توجه به این فرمایشِ خداوند عیسی مسیح به ما، باید همواره فروتنانه سعی کنیم تا به پیغامِ خدا گوش کنیم!

دوستِ خوبِ من، از این لحظه به بعد، اگه شما متوجه شدید که صدای خداوند را نمی شنوید، یا که نمی تونید صدای او را به خوبی از دیگر صداها تشخیص بدید، این شش سوالی را که در این مطالعه خدمتِ شما معرفی کردم از خودتون بپرسید و صادقانه با اونها جواب بدید.

اگه قلبِ شما واقعا خواستارِ شنیدنِ از خداوند باشه، اونوقت، خداوندِ دانای مطلق که نیتِ تمامی افکار و قلبِ انسان‌ها را می‌‌شناسه، به شما کمک می‌‌کنه تا قادر به شنیدن صدای او بشید.

دعا می‌‌کنم که شما امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید و با او در معاشرتی صمیمی و منظم زندگی کنید.

 عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چگونه کیفیتِ شنوأیی روحانی خودم را محک بزنم و تقویت کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که حال با روحِ مقدست روح القدس در من بسر می‌‌بری.

خداوند من مشتاقم تا بتوانم صدای تو را همواره به طورِ واضح بشنوم و از دیگر صداهای موجودِ در این جهان تمیز دهم.

خداوند به من کمک کن تا شخصیت و سیرتِ واقعی تو را بشناسم.

خداوند به من کمک کن تا برای گفتگو با تو، منضبط باشم و وقتِ کافی اختصاص بدهم.

خداوند به من کمک کن تا هر گونه احساسِ تقصیر را از خودم دور کنم.

خداوند به من کمک کن تا از هر گونه گناه دوری کنم.

خداوند به من کمک کن تا با صبر و محبتِ مسیحی به سخنانِ دیگران گوش کنم.

خداوند به من کمک کن تا با قلبی فروتن و روحی پذیرا، نصیحت‌ها و انتقاد‌های سازندهٔ دیگران را پذیرا باشم.

خداوند به من کمک کن تا همواره به پیام تو چه توسطِ روح القدس، چه توسطِ کلامت و چه توسطِ دیگر انسانها، گوش داده و توجه کنم.

دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری