پیدایش ۶: ۲۲

افسسیان ۲: ۸ – ۹

دوستِ خوبِ من، زمانی که نوح مصمم شد تا بنا به خواستهٔ خداوند از او کشتی ای بسازه، هیچ نشانه‌ای از این که توفان و ریزشِ شدیدِ باران بوقوع خواهد پیوست دیده نمی شد.

اما نوح به خداوند ایمانِ راسخ داشت و به خوبی می‌‌دونست که باید از خواستهٔ وی از او اطاعت کنه.

بنا بر این، در “ایمانی راسخ به خداوند”، نوح از خواستهٔ او بی‌ چون و چرا اطاعت نمود.

بله، نوح در ایمانی راسخ به خداوند، از امرِ او اطاعتِ کامل نمود، و در حالی که هیچ نشانه‌ای از توفان و ریزشِ بارانی سیل آسا دیده نمی شد، کشتی ساخت.

دوستِ خوبِ من، برای ما ایماندارانِ به خداوند و منجیمان عیسی مسیح، “اطاعتِ بی‌ چون و چرا از وی، پایه و اساسِ ایمانِ واقعی ما به اوست!”

اطاعتِ بی‌ چون و چرای نوح از خداوند، موجب شد تا او خشنودی خداوند و برکاتِ الهی او را دریافت کنه.

در کلامِ خدا در پیدایش ۶: ۲۲ می‌‌خوانیم ۲۲ نوح تمام اوامر خدا را انجام داد.

در حالی که بی‌ ایمانی و نا فرمانی انسانهای دیگر هم عصرِ نوح از خداوند، موجب شد تا اونها تباهی و فنا را تجربه کنند.

دوستِ خوبِ من، در زمانِ حیاتِ نوح بر روی این کرهٔ زمین، یعنی زمانی که خداوند تصمیم گرفت تا سیل عالم گیری را جاری کنه، “نجاتِ جسمانیِ نسلِ بشر”، توسطِ او انجام پذیرفت.

نوح در ایمانِ راسخِ خود به خداوند، از امرِ او اطاعت کرد، کشتی ساخت و خداوند تعدادی را از نظرِ جسمانی” از مرگ نجات داد.

لطفا دقت کنید؛ کشتی نجاتِ نوح، فقط پیش آگاهی دهنده‌ای بود از نجات و رستگاری نسلِ بشر از گناه، که فقط در ایمانِ هر کس به عیسی مسیح برای او حاصل می‌‌گردد.

دوستِ خوبِ من، همانندِ زمانی که ایمان و فرمانبرداری کاملِ نوح از خداوند موجبِ نجاتِ او و اعضای خانواده‌اش گردید، امروزه، نجاتِ هر انسان؛ فقط در ایمانِ او به عیسی مسیح برایش حاصل می‌‌گردد!

دقت کنید؛ این عملِ کشتی سازی نوح نبود که او را به خداوند نزدیک نمود و موجبِ نجات وی شد؛ “بلکه فقط ایمانِ او به خداوند بود!”

عزیزان، ما با انجامِ کار‌های نیک به خداوند نزدیک نمیشیم و بخششِ الهی او را دریافت نمی کنیم.

ما با اجرای مراسمِ خاصی به خداوند نزدیک نمیشیم و از او حیاتِ ابدی دریافت نمی کنیم.

بلکه ما فقط با دریافتِ فیضِ خداوند” که در “ایمان به عیسی مسیح” به ما عطا می‌‌فرماید به او نزدیک میشیم و بخشش الهی و حیاتِ ابدی را دریافت می‌‌کنیم.

این مهم را ما در کلامِ خدا، در افسسیان ۲: ۸ – ۹ می‌‌خوانیم. ۸ بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست.  ۹ نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی‌تواند به خود ببالد.

دوستِ خوبِ من، آیا شما امروز صدای خداوند، خالقِ خودتون را می‌‌شنوید؟

آیا می‌‌دونید خداوند داره به شما چی‌ میگه و چه خواسته‌ای ازتون داره؟

آیا اصلا شما به حضورِ خداوند ایمان دارید؟

اگه ایمان دارید، آیا مایلید تا از خواستهٔ خداوند از شما مانندِ نوح اطاعت کنید؟

یا که شما هم می‌‌خواهید مثلِ دیگر انسان‌های هم عصرِ نوح رفتار کنید؟

می‌ دونید چه بر سرِ اونها اومد؟

آیا شما برای اطاعتِ از خداوند دنبالِ دیدنِ نشانه‌ای هستید یا که به او اعتماد می‌‌کنید و از خواسته‌اش اطاعت؟

در موردِ بخششِ گناهانتون و دریافتِ نجات از خداوند چطور فکر می‌‌کنید؟

آیا دارید در بی‌ خیالی و بی‌ توجهی کامل نسبت به خداوند زندگی می‌‌کنید؟

آیا دارید در عصبانیت یا قهر، یا لجبازی با خداوند زندگی می‌‌کنید؟

آیا فکر می‌‌کنید انسانِ خدا دوستی هستید چون که دارید کارهای خوب انجام میدید؟

آیا فکر می‌‌کنید انسانِ خدا دوستی هستید چون که دارید مراسمِ دینی خاصی را با دقت انجام میدید؟

آیا دارید شبانه روز کلماتِ تکراری را بر زبان میارید و فکر می‌‌کنید این راهِ با خدا بودن و با او صحبت کردنه؟

دوستِ خوبِ من، برای دریافتِ آمرزش و نجاتِ خداوند، “فقط ایمانِ به او لازمه!”

فقط فیضِ خداوند می‌‌تونه هر انسانی را نجات بده، نه انجامِ هیچ فعالیتی یا بیان ورد‌های تکراری!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چطور می‌‌تونم از آمرزشِ گناهانم اطمینان حاصل کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چطور می‌‌تونم نجاتِ الهی تو را دریافت کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی آمرزشِ گناهانم با انجامِ فعالیت هأیی خاص حاصل نمی شود.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی نجات من فقط توسطِ ایمانِ قلبی من به عیسی مسیح و دریافتِ فیض الهی تو امکان پذیر است.

خداوند من تمامِ وجودم را به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند مرا به خاطر قصورات و بی‌ توجهیم به تو تا این لحظه ببخشش.

خداوند من مشتاقم تا هر روزه از تو بشنوم و اوامرِ تو را اطاعت کنم.

عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ خاص و الهیت استفاده کن.

دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح تمامی این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری