دوستِ خوبِ من، برای انجامِ هر کاری و رسیدن به هر هدفی در طولِ زندگی، ما معمولاً با دقتِ خاص به بررسی و محاسبهٔ هر قدم خودمون در راهِ رسیدن به اون هدفمون می‌‌پردازیم.

بررسی و محاسبهٔ دقیق برای رسیدن به هدفِ خاصمون در تمامی زمینه‌های زندگیمون، بسیار ضروریه!

مثلا، ما برای موفقیت در زمینهٔ کسب و کارمون، برای برخورداری از سلامتی جسمی و روحیمون، برای داشتنِ روابطِ اجتماعی سالم، نیاز داریم تا با دقتِ تمام، هر قدمِ خودمون را موردِ بررسی و محاسبه قرار بدیم.

حال سوال اینجاست که؛ “در موردِ موفقیت در زندگی مسیحی خودمون چطور؟

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح از این مهم به خوبی آگاهیم که؛ حال در ایمانمان به او به عنوان خداوند و منجی، روح القدس، روحِ خداوند در ما بسر می‌‌بره.

روح القدس در ماست تا از ما محافظت کنه، به ما حکمت عطا کنه، و همینطور تا ما را قادر نماید تا در زندگیِ مسیحی با خداوند و انجامِ ارادهٔ خاص او در طولِ زندگی زمینیمون موفق باشیم.

در اینجا شاید این سوال بوجود بیاد که؛ اگه روح القدس در ما بسر می‌‌بره تا ما را قادر کنه تا بتونیم در ارادهٔ خاصِ خداوند زندگی کنیم و موفق باشیم، پس نقشِ خودِ ما در این صورتِ چیه؟  

ما باید چکار کنیم؟     ما باید چگونه رفتاری داشته باشیم حالا که روح القدس در ما زندگی می‌‌کنه؟

دوستِ خوبِ من، در پاسخ به این سوال اول باید عرض کنم که، در مسیرِ رسیدن به هدفِ مقدس و خاصی که خداوند برای زندگی هر کدام از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح منظور داره، ما هم نقشِ بسیار مهمی را برعهده داریم.

نقشِ ما اینه که، “در تمامی طولِ زندگیمون با روح القدس همکاری کنیم و هر وظیفه‌ای را که خداوند به ما محول فرموده، در فروتنی کامل انجام بدیم!”

عزیزان مهترین منبعِ موثق به اینگونه سوالاتِ ما، کلامِ خداست!

بله، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح برای شناختِ هدفِ خاصِ خداوند” و همینطور “نحوهٔ همکاری با او” در طولِ زندگیمون را، می‌‌تونیم در فروتنی با مطالعهٔ کلامِ خودِ او بشناسیم.

دوستِ خوبِ من، یک قسمتِ مربوط و مناسب در کلامِ خدا که به ما کمک می‌‌کنه تا با، “فروتنی مسیحی” و “خواستِ او از ما در طولِ زندگی زمینیمون” آشنا بشیم را، ما در کولسیان فصلِ سوم و آیاتِ دوازده تا چهارده مطالعه می‌‌کنیم.

در کلامِ خدا، کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۴ می‌‌خوانیم:

۱۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید؛  ۱۳ و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید.  ۱۴ مهمتر از همه، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است. آمین!

در نگاهِ اول به خواسته‌های خداوند از ما در این قسمت از کلام وی، شاید انجامِ اونها به نظرمون کاری دشوار یا حتی غیر ممکن باشه.

به هر حال نباید فراموش کنیم که تمامی این صفات و خصیصه هایی که در این قسمت از کلامِ خدا باهاشون آشنا میشیم؛ همگی “خواست و ارادهٔ خداوند هستند که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید در طولِ زندگی مسیحی خودمون انجام بدیم!”

بله، ما باید دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشیم!

اینها صفات و خصیصه‌های اولیه‌ای هستند که، هر مسیحی باید در زندگی روزانهٔ خودش صادقانه و صمیمانه نسبت به دیگران نشون بده.

لطفا دقت کنید؛ اینها صفات و خصیصه هایی نیستند که هر انسانی بتونه خودش به تنهأیی بوجود بیاره و بعد در طولِ زندگی خودش این صفات و خصیصه‌ها را به نمایش بگذاره.

بلکه اینها صفات و خصیصه هایی هستند که، “روح القدسِ موجود در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره و به ما کمک می‌‌کنه تا اونها را انجام بدیم.”

 عزیزان، وقتی به این صفات و خصیصه‌های پسندیده‌ای که روح القدس در ما بوجود میاره دقت می‌‌کنیم، می‌‌بینیم که همگی اونها عالی هستند.

ولی‌ یکی از این صفات هست که پایه و زیر بنای بقیهٔ دیگر صفاتی هست که در این قسمت از کلامِ خدا باهشون آشنا میشیم.

اون صفتِ پایه و زیر بنا؛ صفتِ فروتنی” هست

به نظرِ من، اگه ما واقعا از صمیمِ قلب تصمیم بگیریم تا روحی فروتن داشته باشیم و برای برخورداری از روحی فروتن با روح القدس هم همکاری صمیمی؛ تنها اونوقته که روحِ فروتن در ما بوجود میاد و دیگر صفات عالی خداوند هم در جای خودشون در ما قرار خواهند گرفت.

دوستِ خوبِ من، صفتِ فروتنی”، صفتِ پسندیده و روشی هست که “کاملا به خداوند”؛ اتکا، وابستگی، اطمینان و اعتمادِ کامل داره.

فروتنی معرفِ این واقعیته که؛ ما حقیقتا مرید و خدمتکارِ خداوند هستیم!

فروتنی معرفِ این واقعیته که؛ ما حقیقتا و از صمیمِ قلب خداوندی عیسی مسیح را پذیرفته ایم و حال او براستی خدای زندگی ماست!

فروتنی معرفِ این واقعیته که؛ ما حقیقتا و از صمیمِ قلب عیسی مسیح را اول، دیگران را دوم و خودمان را در آخرِ اولویت‌های زندگیمون قرار داده ایم!

 دوستِ خوبِ من، اگه با خودمون راست باشیم، باید این حقیقت را بپذیریم که؛ گرایش و تمایلِ طبیعی ما انسانها اینه که، اول منافعِ خودمون را حفظ کنیم و از خودمون تبلیغ کنیم.

به همین دلیل، “فروتنی” یک خصلتی نیست که ما بتونیم خودمون به تنهایی و فقط با توانِ محدودِ انسانی مون در قلبمون بوجود بیاریم، و اون “فروتنی” را در رفتارِ روزانمون نشون بدیم.

این خداونده که “فروتنی واقعی” را در ما بوجود می‌‌یاره و بعد با همکاری ما با او، اون “فروتنی واقعی” را در ما پرورش میده!

اما چطور؟ چطور روح القدس در ما “فروتنی واقعی” بوجود می‌‌یاره و بعد اون “فروتنی واقعی” را پرورش می‌‌ده؟

پاسخِ به این سوال اینه که؛ “زمانی که ما حقیقتا و از صمیمِ قلب به عیسی مسیح و خداوندی وی ایمان می‌‌یاریم + زمانی که ما عیسی مسیح را به خوبی می‌‌شناسیم + زمانی که ما تمامی جوانبِ زندگیمون را به عیسی مسیح تقدیم می‌‌کنیم و بالاخره، زمانی که ما هر روزه با او وقت می‌‌گذرونیم و در انجامِ خواسته‌های وی از خود وفادار و کوشا هستیم.”

دوستِ خوبِ من، اگر چه ما باید در مسیرِ برخورداری از “فروتنی واقعی در خود کوشا باشیم و نهایتِ سعی خودمون را انجام بدیم، ولی‌ در عینِ حال نباید نکتهٔ مهمِ دیگری را فراموش کنیم.

اون نکتهٔ مهم اینه که؛ “در طولِ زندگی زمینی ما، هرگز زمانی نخواهد بود که بتونیم بگیم؛ من به درجهٔ آخرِ فروتنی رسیدم.”

ما هرگز در طولِ زندگی زمینیمون، نمی تونیم بگیم؛ من از مدرسهٔ فروتنی فارغ التحصیل شدم و حالا دیگه فروتن‌ترین انسان هستم.

عزیزان، اگه حتی برای یک لحظه، تصور کنیم که ما به درجهٔ آخرِ فروتنی رسیده ایم و دیگه لزومی نداره تا برای پیشرفتِ در فروتنی تلاشِ بیشتری به خرج بدیم، درست اونوقته که ما می‌‌فهمیم چقدر از “فروتنی واقعی” دور هستیم.

ما هرگز از بیشتر فروتن شدن فارغ التحصیل نمی شیم چون که رسیدن به “فروتنی واقعی” پروسه‌ای هست که ما در سراسرِ عمرمون در اون فعال هستیم.

بله ما در سراسر عمرمون باید سعی کنیم – و با روح القدس همکاری – تا “فروتنی واقعی” هر روزه بیشتر و بیشتر در ما شکوفا بشه.

 ما هیچ وقت نمی تونیم به فروتنی خودمون ارزش بدیم یا اون را برآورد کنیم و بهای بیشتری بدیم.

تنها کسی که هم قادره و هم لیاقتِ سنجش و بها دادن به فروتنی ما را داره، خداونده!

عزیزان، در ادامهٔ این مطالعه در کلامِ خدا تحتِ عنوانِ فروتنی واقعی مسیحی، به معرفی چهار دلیلِ اصلی که چرا فروتنی برای ما ایمانداران به عیسی مسیح عاملی حیاتی هست می‌‌پردازم.

۱  –  اولا؛ فروتنی برای هر ایماندار به عیسی مسیح عاملی حیاتیست؛ “چون که نجات بدونِ فروتنی واقعی حاصل نمیشه!”

ما باید قبل از هر چیز، برای دریافتِ بخششِ خداوند و نجاتِ او، فروتنانه بپذیریم که گناهکار هستیم و گناهانمان ما را از او دور نگاه داشته.

ما باید فروتنانه گناهانِ خودمون را به خداوند اعتراف کنیم و از او در خواستِ بخشش.

ما باید فروتنانه به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتا ایمان بیاریم.

ما باید فروتنانه ایمان بیاریم که عیسی مسیح، یکبار برای همیشه، تاوانِ تمامی گناهانِ ما را به جای ما بر روی صلیبِ جلجتا، با هدیهٔ جانِ خود کاملا پرداخت نمود.

ما باید فروتنانه ایمان بیاریم که نجات و رستگاری، تنها در ایمان به عیسی مسیح و نه انجامِ اعمال مذهبی و سعی در انجامِ اعمال نیکوست.

لازمه یادآور بشم که امکان نداره کسی با روحی متکبر و خود محور بتونه به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی ایمان بیاره.

ایمان به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی فقط در برخورداری از روحی فروتن امکان پذیره.

در کلامِ خدا، یعقوب ۴: ۶ می‌‌خوانیم:  ۶ اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای ایستادگی در مقابل این خواسته‌های گناه آلود را به ما عطا می‌فرماید. از اینرو، کتاب آسمانی می‌فرماید: «خدا به شخص فروتن قوت می‌بخشد، اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت می‌کند.» آمین!

۲  –  دومین دلیلی که چرا برخورداری از فروتنی واقعی برای هر ایماندار به عیسی مسیح عاملی است حیاتی اینه که؛ “ما هرگز قادر نخواهیم بود تا با خداوند در رابطه‌ای صمیمی روزانه بسر ببریم، اگر روحی فروتن در خود نداشته باشیم!”

دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، با قیمتِ خونِ پر بهای او باز خرید شده ایم و دیگه متعلق به خودمون نیستیم.

این مهم را ما در کلامِ خدا، ۱قرنتیان ۶: ۱۹ – ۲۰ می‌‌خوانیم.

 ۱۹ آیا هنوز نمی‌دانید که بدن شما، مسکن روح‌القدس می‌باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی‌دانید که روح‌القدس در وجود شما زندگی می‌کند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نیست!  ۲۰ خدا شما را به بهایی گران خریده است، پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا بکار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. آمین!

یک ایماندارِ واقعی عیسی مسیح، یک شاگردِ راستین و وفا دار او، کسی هست که تمامی جوانبِ زندگی خودش را به او تسلیم می‌‌کنه و رهبری و فرماندهی کاملِ او را می‌‌پذیره.

هر چه ما بیشتر و بیشتر از خودمون به عیسی مسیح تقدیم کنیم و در اطاعت از خواسته‌های وی وفادارانه کوشا باشیم، روحِ فروتنی در ما بیشتر و بیشتر رشد می‌‌کنه.

۳  –  سومین دلیلِ این که چرا برخورداری از فروتنی واقعی برای هر ایماندار به عیسی مسیح عاملِ حیاتی هست اینه که؛ “فروتنی، برای پیشرفتِ پرسهٔ تقدسِ ما بسیار ضروریه!”

عزیزان، پرسهٔ تقدس و مقدس شدنِ ما توسطِ عملکردِ روح القدس – بر اساسِ آموزه‌های کلام خدا در ما صورت می‌‌گیره تا ما را هر روزه بیشتر و بیشتر مبدل به خداوند عیسی مسیح بگردند.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیلِ متی ۱۱: ۲۹ می‌‌فرماید:  ۲۹ یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم، آمین!

پس از آنجأیی که خداوند و منجی ما عیسی مسیح خود مهربان و فروتنه، ما هم باید در پرسهٔ شبیه او شدن، مهربان و فروتن باشیم.

دوستِ خوبِ من، وقتی ما دست از غرور بر نمی داریم، مانعِ عملکردِ روح القدس در و توسطِ خودمون میشیم.

این کمک و هدایتِ روح القدسِ در ماست که اگه فروتنانه به او اجازه بدیم، به ما کمک می‌‌کنه تا آموزه‌های کلامِ خدا را درک کنیم و از هر گناه دوری.

اگه ما روحِ فروتنی نداشته باشیم، حتی دعا‌های ما هم اون تاثیری را که باید داشته باشند نخواهند داشت.

۴  –  چهارمین دلیلی که چرا برخورداری از فروتنی واقعی برای هر ایماندار به عیسی مسیح عاملی هست حیاتی اینه که؛ “بدونِ برخورداری از روحی فروتن، ما قادر به برخورداری از روابط سالم و خوب و سازنده با دیگران نخواهیم بود!”

عزیزان، یکبار دیگه به خصلت‌های پسندیده‌ای که در کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۴ به اونها آشنا شدیم دقت بفرمأیید.

  ۱۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید؛  ۱۳ و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید.  ۱۴ مهمتر از همه، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است. آمین!

دوستِ خوبِ من، بدونِ برخورداری از “روحی فروتن”، ما هرگز نمی تونیم با دیگر انسانها مطابق با خواستِ خداوند و شایستهٔ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، روابط و واکنش‌های مثبت و سازنده داشته باشیم.

کسی که خود خواه، خودپسند و خود محوره و در او روحِ فروتنی نیست، نمی تونه اونطور که باید رحیم، دلسوز و مهربان باشه!

کسی که در او روحِ فروتنی نیست؛ نمی تونه با گذشت، مودب و بزرگ منش باشه!

کسی که در او روحِ فروتنی نیست؛ نمیتونه رئوف، دلنوز و دارای لطف باشه!

کسی که در او روحِ فروتنی نیست؛ نمیتونه صبور، بردبار و خود دار باشه!

عزیزان، تنها راهِ قادر به زندگی مطابق با خواستِ خداوند بودن اینه که؛ فروتنانه به دیگران بیشتر از خودمون ارادت داشته باشیم و احترام بگذاریم.

در فیلیپیان ۲: ۳ می‌‌خوانیم:  ۳ خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. آمین!

برخورداری از “روحی فروتن” برای هیچ کس یکشبه، سریع و آسان حاصل نمیشه!

متاسفانه فرهنگِ جامعه هایی که ما امروزه در اونها زندگی می‌‌کنیم، بیشتر خودخواهی” و “خود برتر بینی” و “تکبر و غرور” را ترویج میدند و به ما توصیه می‌‌کنند.

جامعه‌های بشری امروزهِ ما، سعی دارند ما را متقاعد کنند تا همیشه اول به خودمون و منافعِ خودمون فکر کنیم، و در این مسیر، هر چه دلمون خواست هم می‌‌تونیم انجام بدیم.

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.

این احتمال وجود داره که، شاید حتی ما هم که به عیسی مسیح ایمان داریم، درمون غرور و خود خواهی وجود داره ولی‌ خودمون از وجود اون غرور و خودخواهی بی‌ خبریم.

عزیزان، می‌‌دونید چطور ما می‌‌تونیم بفهمیم آیا “روحِ فروتن” در ما وجود داره یا نه؟

می‌ دونید چطور ما می‌‌تونیم بفهمیم آیا در ما “تکبر و غرور” وجود داره یا نه؟

دقت کنید؛ اگه ما نمی تونیم دیگران را به آسونی ببخشیم و دوستشون داشته باشیم، هنوز در ما روحِ غرور و تکبر وجود داره.

اگه ما نمی تونیم با دیگران روابطِ اجتماعی شاد، سالم و سازنده‌ای داشته باشیم، هنوز در ما روحِ غرور و تکبر وجود داره.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیلِ لوقا ۹: ۲۳ می‌‌فرماید:  ۲۳ سپس به همه فرمود: «هر که می‌خواهد مرا پیروی کند، باید از خواسته‌ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز، زحمات و سختی‌ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و بدنبال من بیاید. آمین!

 دوستِ خوبِ من، لازمهٔ برخوردار شدن از “روحی فروتن” اینه که؛ ما نحوهٔ فکر کردنمون را عوض کنیم!

بله، ما باید افکارمون را کاملا متوجهٔ خداوند گردانیم.

وقتی ما با فیض، پاکی، قدوسیت، محبت، دلسوزی و رحمتِ خداوند آشنا بشیم، دیگه هیچ دلیلی وجود نداره تا ما غرور و خود خواهی و خود محور بینی را در خودمون نگه داریم.

شناختِ صحیح از خداوند عیسی مسیح، روحِ حق شناسی و سپاسگزاری از او را در ما بوجود می‌‌یاره.

هر چه ما در شناختِ خصلت‌های خداوند عیسی مسیح بیشتر رشد می‌‌کنیم، او در چشمِ ما عزیز و عزیزتر و بزرگ و بزرگتر میشه و درمقابل، ما خودمان را کوچک و کوچکتر خواهیم دید.

در این راستا، هر چه ما خودمون را در مقابلِ رحمت، فیض، محبت و فروتنی خداوند کوچکتر ببینیم، احساسِ امنیت – دوست داشته شدن و تعلق داشتن به وی در ما بزرگ و بزرگتر میشه.

در پایان لازم به تاکید بر این مهم می‌‌دونم که؛ اگر چه “روحِ فروتنی” در خود بوجود آوردن، شاید در نگاهِ اول امری مشکل به نظرِ ما برسه؛ اما واقعیت اینه که؛ تنها با داشتنِ روحی فروتنه که ما می‌‌تونیم معنای واقعی محبتِ خداوند، خوشیِ با او و برای او زندگی کردن را درک کنیم و بچشیم!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چطور می‌‌تونم با کمکِ تو از روحی فروتن برخوردار بشم.

خداوند از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح حال روح القدس، روحِ مقدسِ تو در من زندگی می‌‌کنه.

خداوند روح القدس از تو سپاسگزارم که از من محافظت می‌‌کنی، مرا هدایت می‌‌کنی و به من کمک می‌‌کنی تا در ارادهٔ خاصِ خداوند برایم زندگی کنم.

خداوند روح القدس، از تو سپاسگزارم که در قادر به زندگی مسیحی شدن، فروتنانه با من همکاری می‌‌کنی.

خداوند روح القدس، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند روح القدس، به من کمک کن تا از غرور، خودخواهی و خود محوری‌هایم آزاد بشم.

من مشتاقم تا تو به من کمک کنی تا روحی فروتن در من بوجود بیاری.

خداوند روح القدس، به من کمک کن تا توسطِ روحِ فروتنی که تو در من بوجود میاری، بتونم همیشه دیگران را ببخشم و دوست بدارم.

خداوند روح القدس، به من کمک کن تا توسطِ روحِ فروتنی که تو در من بوجود میاری، همیشه با دیگران روابطِ سالم، شاد و سازنده‌ای داشته باشم.

خداوند روح القدس، از زندگی من برای انجام خواستِ خداوند و جلالِ نامِ عیسی مسیح استفاده کن.

خداوند من تمامی این درخواست‌هایم را در نامِ عیسی مسیح به تو تقدیم می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری