دوستِ خوبِ من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، در انجیلِ متی ۱۲: ۳۶ به طور کاملا آشکار و قابلِ فهمی، در موردِ سخنانِ بیهوده” به ما ایماندارانِ به خود هشدار داده.

از قولِ عیسی مسیح در کلامِ خدا، انجیلِ متی ۱۲: ۳۶ می‌‌خوانیم:  ۳۶ این را نیز به شما بگویم که برای هر سخن بیهوده، باید در روز داوری به خدا جواب بدهید. آمین!

عزیزان، با وجودِ هشدارِ آشکاری که خداوند و منجی ما عیسی مسیح در بارهٔ سخنانِ بیهودهٔ ما” به ما داده، اما متاسفانه اینطور بنظر می‌‌رسه که امروزه این هشدارِ مهم وی توسطِ بسیاری جدی گرفته نمیشه

لطفا یکبارِ دیگه به هشدارِ عیسی مسیح در باره “سخنانِ بیهوده” دقت کنید: ۳۶ این را نیز به شما بگویم که برای هر سخن بیهوده، باید در روز داوری به خدا جواب بدهید. آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتشه که ما به این هشدارِ عیسی مسیح در موردِ سخنانِ بیهوده”، توجهِ بیشتری داشته باشیم، تا چنانچه از کیفیتِ سخنانمون با دیگران مطمئن نیسیم، ما را به خود بیاره.

سخنانِ بیهوده، به سادگی اون حرف هایی هستند که، ما با بی‌ دقتی و بی‌ توجهی به نحوهٔ تاثیرِ آنها بر شنوندگانمان، بر زبان می‌‌یاریم.

بسیاری از ما این تصورِ غلط را داریم که، گناهانی که ما توسطِ سخنانمان مرتکب میشیم، زیاد اهمیتی ندارند.

بسیاری از ما، گناهانی را که با سخنانِ بیهودهٔ خودمون مرتکب میشیم، گناهانی کوچیک قلمداد می‌‌کنیم و امیدواریم که خداوند اونها را نادیدیده بگیره و به سادگی ازشون بگذره.

اما خداوند و منجی ما عیسی مسیح، از قدرتِ مخرب و حتی نابود کنندهٔ تاثیرِ سخنانِ ما بر شنوندگانمان، بخوبی آگاه بود.

عیسی مسیح، در باره سخنانِ بیهوده‌ای که از دهانِ ما صادر میشند، در انجیلِ متی ۱۵: ۱۷ – ۲۰ درسِ بسیار با ارزشی به مامیده.

عیسی مسیح در انجیلِ متی ۱۵: ۱۷ – ۲۰ می‌‌فرماید:  ۱۷ آیا متوجه نیستید که آنچه انسان می‌خورد، وارد معده‌اش شده، و بعد از بدن دفع می‌گردد؟  ۱۸ اما سخنان بد از دل بد بیرون می‌آید و گوینده را نجس می‌سازد.  ۱۹ زیرا از دل بد این قبیل چیزها بیرون می‌آید: فکرهای پلید، آدم کشی، زنا و روابط نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگران.  ۲۰ بلی، این چیزها هستند که انسان را نجس می‌سازند، و نه غذا خوردن با دستهای آب نکشیده!» آمین!

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح “سخنانِ ما را”، مستقیما با کیفیتِ اونچه که در قلبمون می‌‌گذره” ارتباط میده!

کلامِ خدا در قسمتِ عهدِ عتیق نیز هشدار‌های زیادی در موردِ نحوهٔ استفاده از زبان و کیفیتِ کلماتی که ما به کار می‌‌بریم به ما داده.

برای نمونه، در امثال ۱۷: ۲۷ – ۲۸ می‌‌خوانیم:  ۲۷ شخص دانا پرحرفی نمی‌کند و آدم فهمیده آرام و صبور است.  ۲۸ آدم احمق نیز اگر سکوت کند و حرف نزند او را دانا و فهیم می‌شمارند. آمین!

دوستِ خوبِ من، در بسیاری از ما عادتِ ناپسندی هر از گاهی خودش را نشون میده.

این عادتِ ناپسند که، وقتی حرفی با اهمیت و یا مربوط به موضوعِ مورد صحبت را نداریم؛ وسوسه میشیم تا اجازه بدیم حرف‌های نسنجیده و شاید زیان بخشی از دهانِ ما بیرون بیاند.

اگه ما مراقبِ کلماتی که به کار می‌‌بریم نباشیم و در محاوره‌های روزانهٔ خودمان به قولِ ما فارسی زبانان وراجی کنیم؛ در این صورت احتمالِ این که حرف هایی ناپسند، مضر و زیان بخش به دیگران بگیم بیشتر میشه.

کلامِ خدا در قسمتِ عهدِ جدید هم به ما در موردِ کیفیتِ کلمات و نحوهٔ سخن گفتنمان با دیگران” به ما هشدار و تعلیم داده.

یک نمونهٔ معروف از این تعالیمِ کلامِ خدا در باره زبان و نحوهٔ سخن گفتن را ما در یعقوب ۱: ۱۹ مطالعه می‌‌کنیم.

این قسمت از کلامِ خدا به ما امر می‌‌کنه که:  ۱۹ برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید. آمین!

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.

اگه ما همونطور که کلامِ خدا فرموده؛ در طولِ محاوره‌های روزانهٔ خودمان با دیگران، کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم، در این صورت خطرِ این که حرف ناپسند، مضر و زیان بخشی هم به دیگران بگیم خیلی کمتر میشه.

بیشترِ مشکلات و دردسر‌های مردم جامعه‌های ما، به خاطرِ بد گویی و بد شنوی از دیگران بوده و هست.

ما خیلی کم می‌‌شنویم کسی به ما بگه، من از دستِ فلانی ناراحتم چون سیلی زد تو گوشم.

ولی‌ تقریبا هر روزه، شاید بیشتر از یکبار، از کسانی می‌‌شنویم که از شنیده‌های خود از دیگران ناراحت و عصبانی هستند.

ریشهٔ بسیاری از مشکلات، گرفتاری ها، کشمکش‌ها و حتی گاهی دشمن هایی که بین بسیاری از افرادِ جامعه‌های امروزی ما وجود داره، در “استفادهٔ غلط از زبانشون بوده!”

عزیزان، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، شما را تشویق می‌‌کنم تا از این لحظه به بعد، هشدارِ او را در انجیلِ متی ۱۲: ۳۶ بسیار جدی بگیرید! ۳۶ این را نیز به شما بگویم که برای هر سخن بیهوده، باید در روز داوری به خدا جواب بدهید. آمین!

نزدِ خدای قدوس و عادلِ ما؛ گناه گناهه و کوچک و بزرگ هم نداره.

شما را تشویق می‌‌کنم از همین لحظه مواظبِ هر کلمه‌ای که می‌‌خواد از دهانِ شما خارج بشه باشید!

شما را تشویق می‌‌کنم اگه حرفِ سازنده، بر افرازنده و حیات بخشی ندارید که به کسی بگید، سکوت اختیار کنید!

شما را تشویق می‌‌کنم تا در محاوره‌های خودتان با دیگران، کلام خدا را در افسسیان ۴: ۲۹ رعایت کنید.

این قسمت از کلام خدا به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح امر می‌‌کند:  ۲۹ هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتارتان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. آمین!

عزیزان از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی تا مراقبِ سخنانم باشم.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من زبان داده‌ای تا بتوانم توسطِ آن با دیگران صحبت کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که در استفاده از زبان به من آزادی داده ای.

خداوند به من کمک کن تا هرگز از آزادی استفاده از زبانم سؤ استفاده نکنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که می‌‌توانم توسطِ زبانم از احساسات، عقاید، نیاز‌ها و تجربه‌هایم با دیگران صحبت کنم.

خداوند به من کمک کن تا بتوانم هشدارِ تو را در موردِ کیفیتِ کلمات و نحوهٔ سخن گفتنم با دیگران، همیشه به یاد داشته باشم.

خداوند به من کمک کن تا در محاوره‌های روزانهٔ خودم با دیگران، هرگز سخنانِ بیهوده به کار نبرم.

خداوند به من کمک کن تا در محاوره‌های روزانهٔ خودم با دیگران، منعکس کنندهٔ محبت و فیضِ تو برای آنها باشم.

خداوند در محاوره‌های روزانه‌ام با دیگران، به من کمک کن و کلماتی را در دهانِ من قرار بده که موجبِ آرامش، بر افرازی، تشویق و هدایت آنها به سوی تو می‌‌باشند.

خداوند به من کمک کن تا شنیده‌های خودم از دیگران را زود قضاوت نکنم.

خداوند من تمامی وجودم و همچنین کنترلِ زبانم را از این لحظه به بعد کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا وجود و زبانِ من، فقط برای جلالِ نامِ تو در ارادهٔ خاصِ تو برای زندگیم مورد استفاده قرار بگیرد.

دوستت خداوند، ممنونم که همیشه با من هستی‌ و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح تمامی این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم. آمین!

نویسنده کوروش باقری