آیهٔ کلیدی؛ امثال ۹: ۱۲ اگر حکمت داشته باشی سودش به خودت می‌رسد و اگر حکمت را ناچیز بشماری به خودت زیان می‌رسانی. آمین!

دوستِ خوبِ من،  وقتی شما با مشکلاتی روبرو میشید، چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟

شما برای حلِ مشکلاتتون چه اقداماتی انجام میدید؟

شما برای غلبه بر مشکلاتتون از چه کسی کمک دریافت می‌‌کنید؟

وقتی کمبودی در زندگی شما بوجود میاد، برای رفع آن چکار می‌‌کنید؟

عزیزان، بزرگترین مزیتِ بدست آوردنِ “حکمت” به ما این فرصت را میده که، خداوند را بهتر بشناسیم!

هر چی‌ باشه، “حکمت” در کلامِ خدا به معنای “خدا ترسی” به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح معرفی شده.

در امثال ۹: ۱۰ می‌‌خوانیم:  ۱۰ زیرا خداترسی اساس حکمت است و شناخت خدای مقدس انسان را دانا می‌کند. آمین!

بنا بر این، از آنجأیی که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح در طولِ زندگیمون، هر روزه در تلاش برای با “حکمت رفتار کردن هستیم”

و از آنجأیی که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح هر روزه در تلاش برای با “حکمت تصمیم گیری کردن هستیم.”

و از آنجأیی که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح هر روزه در تلاش برای با “حکمت برخورد کردن با چالش‌های زندگیمون هستیم”؛ بدین طریق، در واقع ما داریم راه‌های خداوند پدرِ آسمانی خود را یاد می‌‌گیریم.

بله دوستِ من، وقتی ما در تلاش برای با حکمت (خدا ترسی) رفتار کردن هستیم؛ در واقع داریم افکار و نظراتِ خداوند پدرِ آسمانی خودمون را جستجو می‌‌کنیم.

وقتی ما در تلاش برای با حکمت (خدا ترسی) زندگی کردن هستیم؛ در واقع داریم سیرت و شخصیتِ واقعی خداوند پدرِ آسمانی خودمون را بهتر می‌‌شناسیم.

وقتی ما در تلاش برای با حکمت (خدا ترسی) زندگی کردن هستیم؛ نتیجتا هر روزه تحتِ هدایت روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند، رفتار می‌‌کنیم، سخن می‌‌گیم، فکر می‌‌کنیم و با چالش هامون روبرو میشیم.

عزیزان، در رابطه با پیروی از حکمتِ الهی خداوند، که ما از وی دریافت می‌‌کنیم؛ متاسفانه گاهی مرتکبِ اشتباهی میشیم.

این اشتباه که، اغلب وقتی ما با مشکلات، چالش‌ها و کمبود هایی در طولِ زندگیمون روبرو میشیم، خیلی زود حکمتِ دریافت نموده از خداوند را به فراموشی می‌‌سپاریم و به عقل، درک، دانش و شعورِ محدودِ انسانی خودمون رجوع می‌‌کنیم.

در این صورت، تمامی تمرکزِ حواسِ ما، فقط بر روی مشکل، چالش یا کمبودی که با آن روبرو هستیم قرار می‌‌گیره و نه بر خداوند یعنی تنها کسی که می‌‌تونه به ما کمک کنه.

در این مواقع است که خداوندِ دانای مطلقِ ما، پدرِ آسمانی مهربانمان، به کمکمون میاد و به یادِ ما می‌‌یاره که او براستی کی هست.

خداوند در مزمور ۴۶: ۱۰ به ما می‌‌فرماید: ۱۰ «آرام باشید و بدانید که من خدا هستم و در میان قومهای جهان مورد عزت و احترام خواهم بود.»  آمین!

بله دوستِ خوبِ من، خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلق، پدرِ آسمانی مهربانِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح که هر لحظه با ماست و از تمامی احساسات، نیاز‌ها و شرایطِ ما به خوبی آگاهه؛ به ما میگه؛ فرزندم، از تلاش و تقلا برای حلِ مشکلاتت به تنهأیی دست بردار.

از تلاش و تقلا برای حلِ چالش‌ها و فراهم نمودن برای کمبودهات به تنهأیی دست بردار.

فرزندم، بیاد بیار که در ایمانت به عیسی مسیح حال تو در چشم من کی هستی‌.

بیاد بیار که من کی هستم و چقدر تو را دوست دارم و به تو وفادار بوده ام.

دوستِ خوبِ من، خداوند خالقِ تمامی این هستی‌ و من و شما، حکمتِ ابدی و نامحدودی داره.

خداوند همچنین فهم، درک، شعور و خردِ نا محدودی داره.

انجامِ هیچ کاری برای او دشوار یا غیرِ ممکن نیست.

عزیزان، وقتی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح با مشکل، چالش یا کمبودی توی زندگیمون روبرو میشیم، باید اعتماد و ایمانِ خودمون به قول‌های خداوند را حفظ کنیم!

خداوند، به ما فرزند خواندگانِ خانوادهٔ الهی خود در انجیلِ متی ۶: ۳۳ یک قول بسیار امید بخشی داده.

او می‌‌فرماید: ۳۳ اگر شما قبل از هر چیز، به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. آمین!

این فرمایشِ خداوند به ما یک درسِ بسیار مهمی را یاد میده.

این درس که؛ اتکا و اعتمادِ کامل به قول‌های خداوند و پیروی از حکمت الهی او، در ما حسِ اعتمادِ به نفس و امنیتِ خاطر بوجود می‌‌یاره.

وقتی ما به قول‌های خداوند اعتماد می‌‌کنیم و از حکمتِ الهی وی پیروی؛ آنگاه هر گونه احساسِ ترس، نا امنی و شک در ما، با احساسِ خوشی، آرامش و اطمینانِ از حضورِ او با ما عوض میشند.

وقتی ما با حکمتِ الهی خداوند هر روز به مشکلات، چالش‌ها و کمبود‌های زندگیمون نگاه می‌‌کنیم؛ متوجه میشیم که جای هیچگونه نگرانی و ترسی برای ما وجود نداره.

چرا که به خوبی می‌‌فهمیم خداوند چقدر ما را دوست داره.

ما می‌‌فهمیم که او همیشه در تمامی شرایطِ زندگیمون با ماست تا از ما محافظت کنه، هدایتمون کنه، در حلِ مشکلات و چالش هامون به ما کمک کنه و برای کمبود‌های واقعی زندگیمون فراهم.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، حال خداوند پدرِ آسمانی شماست و شما فرزندِ عزیزِ او هستید.

پدرِ آسمانی شما، بسیار مشتاقه تا با شما در رابطه‌ای گرم، صمیمی و پدر و فرزند گونه باشه.

او بسیار مشتاقه تا از شما بشنوه و کمکتون کنه.

امروز از او درخواست کنید تا شما را از حکمتِ الهی خود سیراب کنه، تا بتونید به همراهی وی، در نقشهٔ خاصی که برای زندگیتون داره با شادی زندگی کنید و همواره موفق باشید.

امیدوارم که این مطالعه در کلامِ خدا به ما یاد داده باشه که؛

۱  –  وقتی ما با مشکلاتی روبرو میشیم، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح باید چگونه از خودمون واکنش نشون بدیم!

۲  –  وقتی کمبودی در زندگیمون بوجود می‌‌یاد، برای رفعِ آن باید چکار کنیم!

۳  –  برای غلبه بر مشکلاتمون باید از چه کسی کمک دریافت کنیم!

۴  –  برای رفعِ کمبود‌های زندگیمون باید چکار کنیم!

عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به ما یاد دادی، منفعتِ اصلی کسبِ حکمتِ الهی تو برای من چیست.

خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و بخششِ الهی تو نیاز دارم.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح به جای من، تاوانِ تمامی گناهانِ من را، یکبار برای همیشه، تماماً بر روی صلیبِ جلجتا پرداخت نمود.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح پس از آن که مرد و در قبر نهاده شد، چون ذاتِ الهی در وی بود، در روزِ سوم از مردگان قیام فرمود.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که حال او زنده است و در نزدِ تو برای ایمانداران به خود شفاعت می‌‌کند.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند، به قلب و زندگی من بیا و مرا از حکمتِ الهی خودت سیراب کن.

خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه در تمامی شرایطِ زندگیم با من هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که می‌‌توانم به قول‌های تو اطمینان و اعتمادِ کامل داشته باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا با پیروی از حکمتِ الهی تو، بر تمامی مشکلات و چالش‌های زندگیم غلبه کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که وقتی من تو را و ملکوت و عدالتِ الهی تو را در اولویتِ اولِ زندگیم قرار می‌‌دهم، تو برای تمامی نیاز‌های واقعی من مهیا می‌‌فرمأیی.

خداوند، به من کمک کن تا هر روزه با حکمتِ الهی تو در نقشهٔ خاص و مقدسی که برای زندگی من داری برای جلالِ نام تو کوشا باشم.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نام عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری