۱ قرنتیان ۲: ۱ – ۵

۱ برادران عزیز، حتی نخستین بار که به نزد شما آمدم ، وقتی پیام خدا را برای شما اعلام می کردم از کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی استفاده نکردم ، ۲ زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر صلیب سخن بگویم .

۳ بنابراین ، با ضعف و ترس و لـرز بسیار نزد شما آمدم . ۴ پیـام و سخنانم نیز بسیار ساده و خالی از حکمت انسانی بود، اما قدرت روح خدا درآن دیده می شد وثابت می کرد که پیام من از جانب خداست . ۵ من عمدا چنین کردم ، تا پایه ایمان شما بر قدرت خدا باشد، نه بر حکمت انسان .

با مطالعهٔ نامه‌های پولس رسول در کلام خدا، در قسمت عهد جدید، به خوبی‌ در می‌‌یابیم که، “صلیب مسیح” موضوع و محرک اصلی زندگی و نوشته‌های او بوده است.

هنگامی که من و شما کلام خدا را مطالعه می‌‌کنیم و به فداکاری عظیمی که عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا برای ما انجام داد پی می‌‌بریم، آنگاه ما هم از محرک جدید و نیرومندی برای زیستن با او- و – برای او – برخوردار خواهیم گردید.

در این صحبت، به شناخت چند محرکی که، “درک و قدردانی”، از کاری که مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داده است در ما بوجود می‌ آورد، می‌‌پردازیم.

۱ – در حضور او فروتنانه خواهیم زیست.

از آنجایی که ما توانایی زیستن یک زندگی پاک مسیحی را از خود عیسی مسیح دریافت می‌‌کنیم، دیگر جایی برای فخر فروختن و غرور به دانش، ثروت و توانایی‌های شخصی مان باقی نمی گذارد.

وقتی مسیح بر روی صلیب جلجتا جان داد، طبیعت کهنهٔ ما هم با او مرد.

پس از آن، در ایمان به قیام مسیح از مردگان، ما هم از او حیاتی تازه یافته و مبدل به خلقتی جدید گردیدیم.

هر گونه پیروزی بر گناه و قادر بودن به زیستن یک زندگی پاک مسیحی ما، سر منشأ و قوّت گرفته از، “روح القدس”، روح مسیح دارد که در ما زندگی می‌‌کند.

بله، در حقیقت این روح القدس، روح مقدس خود مسیح است که در ما زیسته و ما را قادر به زیستن یک زندگی پاک مسیحی می‌‌گرداند و این ما نیستیم.

۲- برای او وفادارانه خدمت خواهیم نمود:

در صلیب است که ما در مسیح قرار گرفتیم و او در ما.

غلاطیان ۲: ۲۰

۲۰ وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم . پس دیگر من نیستم که زندگی می کنم ، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند! و این زندگی واقعی که اینک در این بدن دارم ، نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت .

من و شما، اعضای بدن مسیح بر روی این زمین هستیم.

ما را خداوند خلق فرمود تا آن کار‌های شایسته‌ای را که رضایت او را در بر دارند انجام دهیم.

افسسیان ۲: ۱۰

۱۰ زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکوئی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم ، بجا آوریم.

مسیح مصلوب نشد تا ما فقط هر هفته به کلیسا رفته بر روی صندلی‌های راحتی نشسته و به موعظه‌ای گوش فرا دهیم.

فقط این گونه زندگی کردن، خواست و ارادهٔ مسیح را در زندگی ما به اجرا در نخواهد آورد.

او برای زندگی هر کدام از ما ایمانداران به خود، مسئولیت و وظیفه‌ای خاص و مقدسی را منظور داشته است.

انتظار و توقع مسیح از ما این است که، با همکاری فروتنانه با روح مقدس او، خواست و ارادهٔ مقدسش را در طول زندگی خودمان به انجام برسانیم.

۳ – ایمان خودمان به او را -با دیگران در میان گذاریم:

سومین محرک فعالی که بعد از درک و قدردانی از اهمیت کار مسیح بر روی صلیب جلجتا در ما بوجود می‌‌آید، “در میان نهادن ایمان خودمان به او با دیگران” است.

به عبارتی ساده، به دیگر انسانهایی که خداوند ما را با آنها در تماس می‌‌گذارد، بگوییم که، “مسیح کیست و برای بشر گناه کار چه کرده است”!

این دنیا مملو از انسانهای دل‌ شکسته و دردمندی است که محبت مسیح را برایشان، نشنیده و نشناخته اند.

آرامش آنها در این دنیا و رستگاری و نجاتشان برای ابدیت، بستگی به شناخت و ایمان به مسیح دارد.

بنابراین، ما هرگز نمی بایستی خاموش و بی‌ فعالیت بمانیم.

متاسفانه، بسیاری از ایمان داران به مسیح، تنها به این قناعت می‌‌کنند که، صلیب رستگاری و نجات را، فقط برای آنها تضمین نموده است.

اینگونه از ایمانداران اشتیاق رسانیدن خبر خوش انجیل مسیح را به دیگرانی که او را نمیشناسند، در خود ندارند.

بله، متاسفانه، گاهی ما فراموش می‌‌کنیم که درک صحیح و واقعی از فداکاری مسیح بر روی صلیب جلجتا برای ما، باید محرک اصلی تمام فعا لیت‌ها و انتخاب‌های ما در زندگی باشد!

همین امروز کمی تامل فرموده و به صلیب و کاری که مسیح بر روی صلیب جلجتا انجام داد، بیندیشید.

برکات عظیمی را که به خاطر صلیب نصیب شما گردیده به یاد آورید.

امروز اجازه بدهید تا، “قدردانی و درک عظمت فداکاری کار تمام شدهٔ مسیح بر روی صلیب جلجتا، محرک شما در تمام جوانب زندگیتان گردد”!

مسیح جان خود را داوطلبانه داد، تا ما از نیستی به هستی‌ رسیده و حال این هستی‌ از او را برای جلال نام او صرف کنیم.

—————————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان