آیاتِ کلیدی این مطالعه در کلامِ خدا، در انجیلِ متی ۱۶: ۶ – ۱۲ می‌‌باشند. دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح با صبر، دقت و مهارت تمام، در کمک به رشدِ ایمانِ شاگردان خود کوشا بود.

او این کار را انجام داد زیرا که وی به خوبی‌ واقف بود که داشتن ایمانی استوار و راسخ، شاگردانش را برای آن زندگی و مأموریت هایی که برای هر کدام در نظر داشت، آماده، مجهز و قادر می‌‌ساخت.

شاگردان برای مدتی بیش از سه‌ سال در آموزشگاه ایمان – زیر استادی عیسی مسیح – و در کتاب درسی کلام خدا سپری نموده بودند.

عیسی مسیح برای تعلیم دادن به شاگردانِ خود، کلام و بیانی ساده به کار می‌‌برد

اما بسیاری از درسهای وی به صورت ضرب المثل و گاهی معجزه تعلیم داده می‌‌شدند.

یک نمونهٔ مناسبی از تعلیمِ عیسی مسیح به شاگردانِ خود به صورتِ ضرب المثل را، ما در کلامِ خدا، در انجیل متی ۱۲: ۶ – ۱۲ مشاهده می‌‌کنیم.

۶ پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: « از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان بر حذر باشید و احتیاط کنید» ، ۷ آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند: « چون ما نان همراه خود نیاورده ایم او چنین می گوید.» ۸ عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت: « ای کم ایمانان، چرا در باره نداشتن نان صحبت می کنید؟ ۹ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن پنج نان و پنجهزار مرد را بخاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید؟ ۱۰ یا در مورد آن هفت نان و چهار هزار مرد، چند زنبیل جمع کردید؟ ۱۱ چرا نمی توانید بفهمی د که من در باره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.» ۱۲ آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که ازتعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان . آمین!

عیسی مسیح همچنین بیماران بیشماری را شفا داد – ارواح پلید را نهیب کرده از وجود انسانها بیرون نمود و دریای متلاطم را آرام ساخت.

در هر کدام از این معجزات، عیسی مسیح قدرت خداوندی خود را به شاگردان شناسانیده و درسهایی نیز به آنها می‌‌آموخت.

از جمله آموزه‌های شاگردان این بود که در روبرویی با آزمایش هایی در طول زندگی، میزان ایمان خودشون را به مسیحا بودن عیسی بشناسند.

شاگردان در درک و فهم کامل و صحیح تعالیم عیسی مسیح چه در بیان و چه در انجام معجزات خود بسیار کند بودند و گاهی اصلا مفهوم اصلی تعالیم او را درک نمی کردند.

اما با این وجود عیسی مسیح هرگز از آنها قطع امید نمی کرد.

وقتی آنها در اعتماد خود به مسیح کم می‌‌آوردند، وی آنها را دلسوزانه نکوهش می‌‌کرد.

برای مثال در انجیل مرقس ۴: ۴۰ می‌‌خوانیم: ۴۰ بعد عیسی بایشان فرمود: «چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟» آمین!

عیسی مسیح همچنین در صورتی که نشانه‌ای از رشد در ایمان و اعتماد شاگردان می‌‌دید، آنها را تشویق نموده و تحسین می‌‌نمود.

مثالِ خوبی از این روشِ عیسی مسیح را هم ما در انجیل متی ۱۶: ۱۵ – ۱۷ می‌‌بینیم.

۱۵ عیسی پرسید: « شما مرا کی می دانید؟ » ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: « تو مسیح، پسر خدای زنده هستی .»

۱۷ آنگاه عیسی گفت: « ای شمعون پسر یونا، خوشا بحال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من

آنرا بر تو مکشوف ساخته است . آمین!

عزیزان، هدف اصلی عیسی مسیح از بودن با شاگردان این بود که، آنچنان اعتماد و ایمانی در آنها بوجود بیاره تا قادر بشود خواست مقدسِ الهی خودش را در درجهٔ اول در زندگی شخصی آنها و بعد، در دنیای اطرافشان به انجام رساند.

بعد از صعود خود به آسمان، عیسی مسیح به شاگردان خود امر فرمود تا پیام رستگاری انجیل را به تمام نقاط دنیا ببرند.

بدون ایمان و اعتمادی راسخ، آنها هرگز قادر به انجام چنین ماموریتی نمی بودند.

دوستِ خوبِ من، هدف و منظور خداوند برای ما هم امروز همین است، تا وظیفه‌ای را که او برای ما منظور داشته است انجام بدهیم.

عزیزان، اگر ایمان و اعتماد ما به عیسی مسیح راسخ و استوار باشد، او هم به ما اعتماد می‌ کنه و سپس، او به ما وظایفی خاص را محول می‌‌فرماید.

وظایفی که در ایمانِ کامل به او و همکاری با روح القدس، قادر به انجام آنها میشیم

اما ایمان ضعیف و نداشتن اعتماد به عیسی مسیح، توانأیی انجام خدمت برای خداوند را در زندگی ما محدود می‌‌سازد.

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما؛ خداوند به همان میزانی از ما برای مقاصد الهی خود استفاده می‌‌کند که ایمان  و اعتمادِ ما به اوست!

داشتن ایمانی راسخ برای هر ایماندار به عیسی مسیح بسیار مهم و حیاتی می‌‌باشد.

خداوند از کمک به هر ایماندار برای تقویت ایمانش دو منظور داره.

اول این که؛ او در کلامش به ما می‌‌آموزد که چرا و چگونه باید به خداوند ایمان و اعتماد  داشت.

دیگر این که؛ او اجازه می‌‌دهد تا ما در مصاف با مشکلات – سختی‌ها – کمبودها و چالش‌های زندگی، میزان ایمان و اعتماد خود را به خداوند بشناسیم.

خداوند اجازه می‌‌دهد تا ما در مشکلات و چالش‌های زندگی به ناتوانی و ضعف خودمان به عنوان یک انسان پی برده و در ایمان خود به او رشد نمأییم.

عزیزان، هر چقدر ما بیشتر به ضعف و ناتوانی خودمون به عنوانِ یک انسان پی می‌‌بریم، به میزان ایمان ما به عیسی مسیح افزوده می‌‌شود!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی تو همیشه در حالِ آموزش دادن به من هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می‌‌بخشی و به من حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا در طولِ عمرم بر روی این زمین که هدیهٔ خودِ توست به من، از من برای انجام نقشه‌های خاصی استفاده کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که با من صبور هستی‌ و در درکِ ارادهٔ الهی و خواسته‌هایت برای زندگیم، به من کمکم می‌‌کنی.

خداوند، من هم مانندِ پطرس اعتراف می‌‌کنم که تو مسیح پسرِ خدای زنده هستی‌.

خداوند، به من کمک کن تا در تمامی روز‌های زندگیم، همیشه به تو اعتماد و ایمان کامل داشته باشم.

خداوند، به من کمک کن تا با کمکِ خودِ تو و در ایمان و اعتمادِ کاملم به محبت، قدرت و وفاداری تو، در انجام هر وظیفه‌ای که به من محول می‌‌کنی کوشا باشم.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به قلب و زندگی من بیا و از وجودِ من برای جلالِ نامِ قدوست در ارادهٔ خاصت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.