آیاتِ کلیدی این تعلیم؛ اشعیا ۵۵: ۱۰ – ۱۱ دوستِ خوبِ من، قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، که در کتابِ مقدس با آنها آشنا میشیم، بیانگرِ وفاداری و محبتِ بی‌ مانندِ وی برای ما هستند.

قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما، لنگرِ مطمئن و کاملا قابلِ اطمینانی هستند که، ما می‌‌تونیم برای محافظتِ خودمان در توفان‌های زندگی، به اونها بچسبیم و ازشون هدایت‌های الهی دریافت کنیم.

وقتی در طولِ زندگی خودمون، ناگهان با توفانهأی سهمگینِ مشکلاتِ ، بیماریها و کمبودها روبرو میشیم و اینطور به نظرمون می‌‌رسه که گویی زندگی ما در حالِ متلاشی شدنه، ما می‌‌تونیم با اطمینانِ خاطر از کلامِ خدا کمک بگیریم تا به ما آرامش بده و هدایتمون کنه.

عزیزان، کلامِ خدا در اشعیا ۵۵: ۱۰-  ۱۱،  به گونه‌ای بسیار جالب و قابلِ فهمی، اهمیتِ کاربردِ کلامش را در زندگیمون، به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح یاد میده.

در اشعیا ۵۵: ۱۰ – ۱۱ خداوند می‌‌فرماید:  ۱۰ «کلام من مانند برف و باران است. همانگونه که برف و باران از آسمان می‌بارند و زمین را سیراب و بارور می‌سازند و به کشاورز بذر و به گرسنه نان می‌بخشند،  ۱۱ کلام من نیز هنگامـی که از دهانم بیـرون می‌آید بی ثمر نمی‌مانـد، بلکه مقصود مرا عملـی می‌سازد و آنچه را اراده کرده‌ام انجـام می‌دهد. آمین!

دوستِ خوبِ من، در تمامی این هستی‌، هیچ چیزی وجود نداره که بتونه مانعِ انجام کلام خدا بشه!

بله، در تمامی این هستی‌، هیچ قدرتی نیست که بتونه تحققِ کلام خدا را، حتی برای لحظه‌ای به تاخیر بندازه!

در اینجا شاید این سوال بوجود بیاد که؛ “براستی چرا به تحقق پیوستنِ قول‌های خداوند غیر ممکنه؟”

پاسخِ صحیح به این سوال اینه که؛ “چون سیرتِ الهی خداوند با ثباته و هرگز تغیر نمی کنه!”

پس چون سیرتِ الهی خداوند هرگز تغیر نمی کنه، این حقیقت متضمنِ این مهم هست که؛ وی هر چه را که قول داده حتما انجام میده.

دوستِ خوبِ من، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، خدأیی است عالی و تمام و کمال.

او خدای تغیر ناپذیر، صادق، واقعی، پر حکمت و قادرِ مطلقه.

بنا بر این، او به خوبی قادره تا هر آنچه را که در مشیتِ الهی خودش صلاح می‌‌دونه، انجام بده.

انجامِ هیچ کاری برای خداوند، پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح غیر ممکن یا دشوار نیست!

ما این مهم را نیز با مطالعهٔ کلامِ وی یاد می‌‌گیریم.

برای مثال در انجیلِ لوقا ۱: ۳۷ می‌‌خوانیم:  ۳۷ زیرا برای خدا هیچ کاری محال نیست!» آمین!

و همچنین در انجیلِ لوقا ۱۸: ۲۷ نیز می‌‌خوانیم: ۲۷ عیسی فرمود: «خدا می‌تواند کارهایی انجام دهد که برای انسان غیر ممکن است.» آمین!

آری دوستِ خوبِ من، هیچ مشکلی نمی تونه در زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح بوجود بیا، که خداوند پدرِ آسمانی مهربانمون نتونه اون را برامون حل کنه!

همینطور، هیچ سوالی نیز نمی تونه در طولِ زندگی برامون بوجود بیاد، که پدرِ آسمانیمون نتونه به خوبی به اون پاسخِ صحیح و کامل بده!

این واقعیت در مورد قابلیتِ خداوند، هر قولِ او در کلامش را به بله و حتما تبدیل می‌‌کنه.

عزیزان، اگه ما “کلامِ پدرِ آسمانی خودمون” را گرامی بداریم و از آن به عنوانِ قطب نمای راهِ صحیحِ زندگی خودمون استفاده کنیم؛ او حتما به ما نشان خواهد داد که خواستِ الهی او از زندگی ما چیست و ما باید چطور زندگی کنیم.

بنابر این دوستِ خوبِ من، این فرقی نمی کنه که شرایطِ زندگیِ امروزِ ما چقدر سخت و بغرنج شده باشه.

چرا؟ چون که واقعیتِ زندگی ما اونی نیست که ما در ظاهرِ دور و برمون می‌‌بینیم؛ بلکه واقعیتِ زندگی ما بستگی به قول‌های خداوند در کلامش به داره!

پس اگه امروز در سختی، کمبود و مشکلات بسیاری غرق هستید، از همین لحظه، با ایمان و اعتمادی نو مطالعهٔ کلام خدا را شروع کنید.

قلبِ خودتون را به روی خداوند باز کنید، تا او بتونه توسطِ کلامش، مطابق با نیاز واقعی قلب و زندگیتون، به شما تعلیم و آرامشِ الهی خودش را عطا کنه.

برای دریافتِ آرامش و هدایتِ الهی خداوند در هر شرایطِ دشواری که باشیم؛ مطالعهٔ کلامِ وی همیشه مطمئن‌ترین لنگر برای ماست!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که اهمیتِ کاربردِ کلامت در زندگیم را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، تو مرا به فرزند خواندگی بر می‌‌گزینی و پدرِ آسمانی مهربانِ من می‌‌شوی.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطرِ کلامت.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در روز‌های دشوارِ زندگیم، آموزه‌های موجود در کلامِ تو، لنگرِ امن و قابلِ اعتماد من است.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خدای وفاداری هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خدای تغیر ناپذیر، صادق، واقعی، پر حکمت و قادرِ مطلق هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که کلامِ تو، همیشه مطابق با خواستِ الهی تو انجام می‌‌پذیرد.

خداوند، از تو سپاسگزارم که انجام هیچ کاری برای تو محال نیست.

خداوند، از تو سپاسگزارم که پاسخِ صحیحِ هر سوالِ زندگی من را در کلامت به من می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که زندگی من، در محبت، وفاداری و قول‌های تو به من معنا دارد و نه در شرایطِ روزانه‌ای که در آن هستم.

خداوند،  به من کمک کن تا هر روزه با اطمینانِ کامل کلامِ تو را مطالعه کنم و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشم.

خداوند، در درکِ آموزه‌های کلامت آنطور که خود می‌‌خواهی، به من کمک کن.

خداوند، من قلب و زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا با پیروی از آموزه‌های کلامِ تو، هر روزه در ارادهٔ الهی تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.