سلام عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ نا امیدی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.

دوستِ خوبِ من، هر وقت که خداوند اجازه میده تا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ به خاطرِ خواسته‌ها و انتظاراتِ بیش از حدِ دیگران از ما؛ و یا، شکست و وقفه در پیشرفتمان و یا حتی درد و بیماری را تجربه کنیم و در هم کوبیده بشیم، در این صورت خیلی آسونه که ما خودمون را ناامید، سرخرده و دلسرد ببینیم.

بعد از اون، اگه اجازه بدیم تا احساسِ ناامیدی در ما بمونه، طولی نمی کشه که خرابکاری خودش را در ما شروع می‌‌کنه.  احساسِ ناامیدی این فکرِ کشنده را در ما بوجود می‌‌یاره که؛ اصلا چرا من باید امروز از خواب بیدار بشم و روز دیگه‌ای از زندگیم را شروع کنم؟ احساسِ ناامیدی این دروغ‌ها را در فکرِ ما بوجود می‌‌یاره که؛ ببین چقدر مشکلات داری، ببین چند مرتبه شکست خورده ای، از کجا می‌‌دونی که اگه امروز بلند بشی و دست به فعالیتی بزنی موفق میشی؟

اما دوستِ خوبِ من، درست در چنین زمان هایی هست که ما باید بیشتر از همیشه به خداوند پدرِ آسمانی خودمان اعتماد داشته باشیم و به او تکیه کنیم!

در زمان هایی که احساسِ ناامیدی می‌‌خواد ما را زمین گیر کنه، باید بیاد بیاریم که ما بعد از ایمانمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی کی هستیم.

ما کسی هستیم که گناهان او آمرزیده شده ا‌ند!

ما کسی هستیم که خداوند او را به فرزند خواندگی در خانوادهٔ الهی خود برگزیده است!

ما کسی هستیم که حال خداوند روح القدس، همیشه، در همه جا و در تمامی طولِ عمرمان با او و در اوست!

ما کسی هستیم که از خداوند حیاتِ نو ابدی دریافت نموده و تا ابدیت با خداوند در بهشت بسر خواهد برد!

بله دوستِ خوبِ من، ما باید با به یاد داشتنِ این حقایق به مقابله با هر گونه ناامیدی، سر خردگی و دلسردی که در ما بوجود اومده بریم.

عزیزان، باید به یاد بیاریم که خداوند پدرِ آسمانی ما، همیشه در طولِ تاریخ نسبت به تمامی ایمانداران به خود وفادار بوده!

بنا بر این، می‌‌تونیم کاملا مطمئن باشیم که او حتما نسبت به ما هم امروز و هر روزه وفاداره.

بله، خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما، حتما به ما فرزندِ عزیزش کمک می‌‌کنه، تا بتونیم با هر چیزی که در طولِ زندگیمون موجبِ نا امیدی، سر خردگی و دلسردیمون میشه با شجاعت روبرو بشیم و بر اون غلبه کنیم.

دوستِ خوبِ من، بیأیید به کلامِ خدا مراجعه کنیم، تا او واقعیت‌های الهی خودش را در موردِ زمان هایی که ما ناامید و دلسرد هستیم یاد بده.

در ۱پطرس ۱: ۳ – ۹ کلام خدا می‌‌فرماید: آزمایش ایمان

 ۳ سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از اینرو، ما اکنون به امید حیات جاوید زنده‌ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ، حیات یافت.  ۴ خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را.  ۵ و از آنجا که به خدا توکل و اعتماد کرده‌اید، او نیز با قدرت عظیم خود، شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این ارث را دریافت کنید. بلی، در روز قیامت، شما وارث حیات جاودان خواهید شد.  ۶ پس حال که چنین ارثی در پیش دارید، واقعا شاد باشید، حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی سختیها و زحماتی را متحمل گردید.  ۷ این سختیها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می‌آید، همانطور که آتش نیز طلا را می‌آزماید و پاک می‌سازد. ایمان شما پس از آنکه وارد کوره آزمایش گردید و سالم بیرون آمد، سبب خواهد شد که در روز بازگشت عیسی مسیح، مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرید.  ۸ با اینکه شما تا بحال مسیح را ندیده‌اید، اما او را دوست دارید. اکنون نیز گرچه او را نمی‌بینید، اما به او ایمان دارید؛ و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما بوجود آورده که قابل وصف نیست.  ۹ همین ایمان نیز سرانجام باعث نجات جانتان خواهد شد. آمین!

در مزمورِ ۱۳۸: ۷ – ۸ کلامِ خدا می‌‌فرماید:  ۷ خداوندا، هر چند اکنون در سختی هستم، اما تو مرا خواهی رهانید؛ تو دشمنان مرا مجازات خواهی کرد و مرا با قدرت خویش نجات خواهی داد.  ۸ تو کار مرا به کمال خواهی رساند. ای خداوند، رحمت تو ابدیست. کاری را که آغاز نموده‌ای به کمال بـرسان. آمین!

در مزمورِ ۳۱: ۲۳ – ۲۴ کلامِ خدا می‌‌فرماید:  ۲۳ ای قوم خداوند، او را دوست بدارید! خداوند افراد وفادار و امین را حفظ می‌کند، اما متکبران را به سزای اعمالشان می‌رساند.  ۲۴ ای همه کسانی که به خداوند امید بسته‌اید، شجاع و قوی دل باشید! آمین!

در انجیل متی ۲۸: ۲۰ کلامِ خدا می‌‌فرماید: ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!» آمین!

در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۳ کلامِ خدا می‌‌فرماید:  ۱ «خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید.  ۲و۳ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم. آمین!

در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۷ کلامِ خدا می‌‌فرماید: ۲۷ «من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه، آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم، مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید! آمین!

عزیزان از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز، واقعیت را در موردِ زمان هایی که من نا امید و دلسرد هستم به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خدای قادر، دانا و مهربانی هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در توان و حکمتِ الهی خودت به گونه‌ای خاص آفریده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که گناهانِ من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای، مرا به فرزند خواندگی پذیرفته ای، به من حیات نو ابدی در نزدِ خودت در بهشت عطا فرموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که حال تو با روح مقدست روح القدس، همیشه در من بسر می‌‌بری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که تو همیشه از تمامی شرایطِ زندگی و حال و احوالِ فیزیکی و روحی من دقیقا آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خداوندِ وفاداری هستی‌ و مشتاقی تا برای غلبه بر احساسِ نا امیدی و دلسردی که در من بوجود آمده به من کمک کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی که همان حیاتِ ابدی توست، در آسمان برای من نگاه داشته ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که اگر چه در زحمت و سختی هستم، اما تو مرا نجات خواهی داد.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطرِ هدیهٔ آرامشِ فکر و دل که برای من در ایمانم به عیسی مسیح به من عطا می‌‌فرمأیی.

خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگی‌ام را به تو تقدیم می‌‌کنم.  از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح در خواست می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری