سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهأیی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، احساسِ تنهأیی می‌‌تونه قلبِ ما را تحتِ فشار قرار بده و اون را پر از تلخی، خود کم بینی و نا امیدی کنه. احساسِ تنهأیی می‌‌تونه اعتمادِ به نفسِ را در ما از بین ببره.احساسِ تنهأیی می‌‌تونه موجبِ بوجود اومدنِ افسردگی در ما بشه.اما دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان قلبی دارید، مجبور نیستید تا اجازه بدید “احساسِ تنهأیی” این بلا‌ها را به سرتون بیاره.

اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید؛ حال او با روحِ مقدسِ خود روح القدس، همیشه و در تمامی شرایطِ زندگیتون در و با شماست.

بله، منجی و خداوندِ شما عیسی مسیح، هرگز حتی برای لحظه‌ای شما را ترک نمی کنه و تنها نمی گذاره.

بنابر این، اگه به هر دلیل شما در این لحظه از احساسِ تنهأیی در رنج بسر می‌‌برید، باید هر چه زودتر به خودتون بیأیید و از عیسی مسیح کمک دریافت کنید.

اما قبل از هر چیز، خوبه که به زندگی خودِ عیسی مسیح نگاه دقیق تری داشته باشیم تا بتونیم در موردِ “احساسِ تنهأیی” از زندگی او درس هأیی را یاد بگیریم.

با مطالعهٔ زندگی عیسی مسیح در کلامِ خدا، خیلی زود درک می‌‌کنیم که او با “احساسِ تنهأیی” نا آشنا و غریبه نبود.

عیسی مسیح احساسِ تنهأیی را، به معنای واقعی در اوایلِ خدماتِ زمینی خود تجربه نمود.

عیسی مسیح زمانی که اعضای خانواده‌اش نمی توانستند بدرستی او را بشناسند و به او ایمان بیارند، به گونه‌ای بسیار شدید احساسِ تنهأیی را تجربه نمود.

عیسی مسیح همچنین احساسِ تنهأیی شدیدی را تجربه می‌‌کرد وقتی می‌‌دید که شاگردانِ وی، چقدر در یاد گیری از او کند هستند.

برای عیسی مسیح غم انگیز بود که می‌‌دید، شاگردانش نمی تونستند بفهمند که او براستی خدای در جسمِ انسان ظاهر شده بود و اینکه، چرا او به این جهان آمده بود.

عیسی مسیح بدون هیچ شکی، زمانی که یهودا که یکی از شاگردانِ وی بود به او خیانت کرد، احساسِ تنهأیی را به خوبی تجربه نمود.

عیسی مسیح همچنین زمانی که پطرس به دروغ انکار کرد که او را می‌‌شناسه، احساسِ تنهأیی را به خوبی تجربه نمود.

بله دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح دقیقا احساسِ تنهأیی‌های من و شما را درک می‌‌کنه چون که خودِ او بارها و بارها تنهأیی را تجربه نموده!

اگه امروز احساسِ تنهأیی بر قلبِ شما سنگینی می‌‌کنه، به سوی عیسی مسیح برو.

این مهم را به یاد داشته باش که؛ از لحظه‌ای که شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خودتون ایمان آوردید، او در شما سکنا گزیده و در شما زندگی می‌‌کنه.

بله، خداوند عیسی مسیح با روحِ مقدسِ خود در شماست تا از شما محافظت کنه، به شما حکمت بده و برای غلبه بر مشکلات و احساساتِ ناخوشتون بهتون کمک کنه.

دوستِ خوبِ من، بیأیید به کلامِ خدا مراجعه کنیم تا او واقعیت‌های الهی خودش را، در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهأیی داریم به ما یاد بده.

در ۲قرنتیان ۱: ۳ – ۴ کلامِ خدا می‌‌فرماید:   تسلی خدا برای تمام مشکلات کافی است

۳و۴ چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، خدایی که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات، ما را تسلی و قوت قلب می‌بخشد. بلی، او ما را تسلی می‌دهد تا ما نیز همین تسلی را به کسانی دهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. آمین!

در مزمور ۴۶: ۱ – ۳  کلامِ خدا می‌‌فرماید:   خدا با ماست

۱ خدا پناهگاه و قوت ماست! او مددکاری است که در سختیها فوراً به کمک ما می‌شتابد.  ۲ بنابراین، ما نخواهیم ترسید اگرچه زمین از جای بجنبد و کوه‌ها به قعر دریا فرو ریزند،  ۳ دریا غرش نماید و کف برآرد و طغیانش کوه‌ها را بلرزاند! آمین!

در رومیان ۸: ۳۸ – ۳۹ کلامِ خدا می‌‌فرماید:  ۳۸ زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند.  ۳۹ در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد. آمین!

در اشعیا ۵۴: ۱۰ کلامِ خدا می‌‌فرماید: ۱۰ هر چند کوه‌ها جابجا شوند و تپه‌ها نابود گردند، اما محبت من نسبت به تو هرگز از بین نخواهد رفت و پیمان سلامتی‌ای که با تو بسته‌ام هیچوقت شکسته نخواهد شد.» خداوند که تو را دوست دارد این را می‌گوید. آمین!

در مزمور ۱۴۷: ۳ – ۵ کلامِ خدا می‌‌فرماید:  ۳ او دلشکستگان را شفا می‌بخشد و زخمهای ایشان را می‌بندد.  ۴ خداوند حسـاب ستارگان را دارد و نام هـر یک از آنهـا را می‌دانـد.  ۵ خداونـد ما بـزرگ و تواناسـت و حکمـت او را انتهـا نیسـت. آمین!

در مزمور ۲۵: ۱۵ – ۱۷ کلامِ خدا می‌‌فرماید:  ۱۵ چشم امید من همیشه بر خداوند است، زیرا تنها او می‌تواند مرا از خطر برهاند.  ۱۶ ای خداوند، به من توجه فرما و بر من رحم نما، زیرا تنها و درمانده‌ام.  ۱۷ غمهای دلم زیاد شده است، مرا از غصه‌هایم رها ساز! آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز واقعیت را در موردِ زمان هایی که من احساسِ تنهأیی دارم را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح حال با روحِ مقدست در من زندگی می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و همیشه با من هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه، از تمامی شرایطِ زندگیم و احساساتِ روحی من به خوبی آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که می‌‌توانی مشکلِ احساسِ تنهأیی من را بر طرف کنی.

خداوند، من امروز با احساسِ تنهأیی خودم به سوی تو می‌‌آیم و از تو درخواست می‌‌کنم تا به من کمک کنی.

خداوند، چقدر موجبِ امید و دلگرمی من هست که یاد گرفتم تو خودت احساسِ تنهأیی را بارها و بارها تجربه نموده‌ای و با آن غریبه و نا آشنا نیستی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که پناهگاه و قوتِ من هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در سختی‌ها و تنهأیی‌هایم به کمکِ من می‌‌آیی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که سر چشمهٔ لطف و مهربانی هستی‌ و به من تسلی می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که هیچ چیزی نمی تونه مانع محبتِ تو به من بشه.

خداوند، از تو سپاسگزارم که دلِ شکستهٔ من را شفا می‌‌دهی و زخم‌هایم را می‌‌بندی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خدای بزرگ توانا و پر قدرتی هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که پناهگاه و قوتِ من هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در سختی‌ها و تنهأیی‌هایم به کمکِ من می‌‌آیی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که سر چشمهٔ لطف و مهربانی هستی‌ و به من تسلی می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که هیچ چیزی نمی تونه مانع محبتِ تو به من بشه.

خداوند، از تو سپاسگزارم که دلِ شکستهٔ من را شفا می‌‌دهی‌ و زخم‌هایم را می‌‌بندی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خدای بزرگ توانا و پر قدرتی هستی‌.

خداوند، چشمِ امیدِ من فقط به توست، زیرا فقط تو می‌‌توانی از من محافظت کنی.

خداوند، من تمامِ وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم.

به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا همیشه در ارادهٔ تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح درخواست می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.