سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما افسرده هستیم” در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، بعضی اوقات دنیای ما تاریک میشه.  تاریکِ تاریک. گاهی ما می‌‌دونیم چرا دنیامون تاریک شده و گاهی هم نمی تونیم بفهمیم چرا.

به هر حال، ما چه دلیلِ تاریک شدنِ زندگیمون را بشناسیم یا نه باید یک نکتهٔ مهمی را راجع به خودِ تاریکی بدونیم.اینکه، تاریکی می‌‌تونه ما را کاملا زمین گیر کنه.تاریکی می‌‌تونه زندگی ما را کاملا متوقف کنه و از هم بپاشه.

تاریکی می‌‌تونه موجب بشه تا ما خودمون را از دیگران پنهان کنیم و در انزوا بسر ببریم.

تاریکی می‌‌تونه انرژی و اشتیاق برای کار و خلاقیت را در ما نابود کنه.

اما دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خودتون ایمان دارید، می‌‌تونید برای غلبه بر افسردگی و تاریکی‌های زندگی خودتون از او کمک بگیرید.

بله، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، دیگه مجبور نیستید از تاریکی‌های زندگی بترسید و در افسردگی بسر ببرید.

عزیزان، عیسی مسیح خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده بود که در نهایتِ فروتنی در محبتِ بی‌ مانندش برای نجاتِ انسانِ گناهکارِ از خدا دور شده به این جهان آمد.

عیسی مسیح در نهایتِ فروتنی به شکلِ انسان آمد، تا داوطلبانه، جانِ خودش را به جای ما فدیه کند و تاوانِ تمامی گناهانِ ما را یکبار برای همیشه بپردازد.

از آن به بعد، هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمان می‌‌یاره، خداوند گناهانِ او را می‌‌بخشه، او را به فرزند خواندگی بر می‌‌گزینه، به او حیات ابدی در نزدِ خود در بهشت هدیه می‌‌ده و تا روزی که او زنده هست، توسطِ روحِ مقدسِ خودش روح القدس در او زندگی می‌‌کنه.

روح القدس در شخصِ ایماندار به خداوند عیسی مسیح زندگی می‌‌کنه تا در تمام طولِ زندگیش هادی، حامی و مدد کنندی او باشه.

عزیزان، خداوند بسیار مشتاقه تا تمامی ایماندارانِ به وی او را به بهترین وجه ممکن بشناسند و با او در رابطه‌ای گرم و نزدیک زندگی کنند.

خداوند همچنین بسیار مشتاقه تا تمامی ایماندارانِ به وی، از خواست و ارادهٔ خاصی که برای زندگیشون داره به خوبی آگاه باشند و در آن ارادهٔ الهی زندگی کنند.

خداوند اصلا مایل نیست تا هیچ کدام از ایمانداران به او در ندانم کاری و افسردگی به زندگی ادامه بدند.

در واقع خداوند دلش می‌‌شکنه وقتی می‌‌بینه که یک ایماندار به وی در تاریکی و افسردگی زندگی می‌‌کنه.

به همین دلیله که او برای کمک به اون ایماندارِ به خود می‌‌شتابه.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، اگه زندگی شما در این لحظه تاریک شده، به سوی خداوند و منجی خودتون عیسی مسیح برید.

او حتما شما را با آغوشِ باز می‌‌پذیره و برای غلبه بر افسردگی به شما کمک می‌‌کنه.

شاید شما هیچ راهِ نجات و شفأیی برای خودتون نمی بینید؛ اما به یاد داشته باش که خداوند قادرِ مطلقه.

او همچنین خدای دانای مطلقه.

خداوند خوب می‌‌دونه چطوری حتی از هر خاکستری چیز‌های خوب بسازه.

یکی از مفید‌ترین راه‌های هدایت و کمکِ خداوند به ایمانداران به خود توسطِ آموزه‌های کلامشه.

بیأیید به کلامِ خدا مراجعه کنیم تا او واقعیت‌های الهی خودش را در موردِ زمان هایی که ما افسرده هستیم به ما یاد بده.

کلامِ خدا در مزمورِ ۳۰: ۴ – ۵ می‌‌فرماید:  ۴ بسوی خداوند فریاد بر می‌آورم و او از کوه مقدس خود مرا اجابت می‌کند.  ۵ با خیال آسوده به خواب می‌روم و از خواب بیدار می‌شوم، زیرا خداوند از من مراقبت می‌نماید. آمین!

کلامِ خدا در اشعیا ۶۱: ۱ – ۲ می‌‌فرماید:  ۱ روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا به رنجدیدگان بشارت دهم، دل شکستگان را شفا بخشم، به اسیران مژده آزادی دهم و کوران را بینا سازم.  ۲ او مرا فرستاده تا به قوم او که سوگوارند تسلی دهم و بگویم که زمان رحمت خداوند برای ایشان و روز غضب او برای دشمنانشان فرا رسیده است.

کلامِ خدا در مزمورِ ۳۴: ۱۵ – ۱۹ می‌‌فرماید:  ۱۵ خداوند از نیکوکاران مراقبت می‌کند و به فریاد ایشان گوش می‌دهد.  ۱۶ اما او بر ضد بدکاران است و سرانجام، اثر آنها را از روی زمین محو خواهد ساخت.  ۱۷ نیکان فریاد برآوردند و خداوند صدای ایشان را شنید و آنها را از تمام سختیهایشان رهانید.  ۱۸ خداوند نزدیک دل شکستگان است؛ او آنانی را که امید خود را از دست داده‌اند، نجات می‌بخشد.  ۱۹ مشکلات انسانِ خوب زیاد است، اما خداوند او را از همه مشکلاتش می‌رهاند. آمین!

کلامِ خدا در اشعیا ۴۳: ۲ می‌‌فرماید: ۲ هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غرق شوی! هنگامی که از میـان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله‌هایش تو را نخواهد سوزاند! آمین!

کلامِ خدا در اشعیا ۴۰: ۲۸ – ۳۱ می‌‌فرماید:  ۲۸ آیا تابحال ندانسته و نشنیده‌ای که خدای ابدی، خالق تمام دنیا هرگز درمانده و خسته نمی‌شود و هیچکس نمی‌تواند به عمق افکار او پی ببرد؟  ۲۹ او به خستگان نیرو می‌بخشد و به ضعیفان قدرت عطا می‌کند.  ۳۰ حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌شوند و دلاوران از پای در می‌آیند،  ۳۱ اما آنانی که به خداوند امید بسته‌اند نیروی تازه می‌یابند و مانند عقاب پرواز می‌کنند؛ می‌دوند و خسته نمی‌شوند، راه می‌روند و ناتوان نمی‌گردند. آمین!

کلامِ خدا در مزمورِ ۴۲: ۱۱ می‌‌فرماید: ۱۱ ای جان من، چرا محزون و افسرده شده‌ای؟ بر خدا امید داشته باش! او را دوباره ستایش کن، زیرا او خدا و نجات دهنده توست! آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز واقعیت را در موردِ زمان هایی که ما افسرده هستیم را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که که مرا دوست داری و همیشه از من مراقبت می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه از تمامی حالاتِ روحی من به خوبی آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی برای شفای من از افسردگی به من کمک کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که کلامِ تو به من در شفای افسردگی‌ام به من کمک می‌‌کند.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا من همواره در آرامشِ الهی که هدیهٔ خود تو به من است زندگی کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که روح تو همیشه در من است.  به من کمک کن تا به دیگر رنج دیدگان بشارتِ فیض و محبت الهی تو را اعلان نمایم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که نزدیکِ دل شکستگان هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا از سیلِ مشکلات نجات می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که از من در برابرِ آتشِ ظلم و ستم‌ها محافظت می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به منِ خسته نیرو می‌‌بخشی و قدرت عطا می‌‌کنی.

خداوند، من به توان، حکمت و محبتِ الهی تو ایمان دارم.  از تو درخواست می‌‌کنم تا مرا از افسردگی نجات دهی.

خداوند، من تمامِ خاکستر‌های زندگیم را به تو تقدیم می‌‌کنم.  و ایمان دارم که تو قادری تا از آنها چیز‌های خوب بسازی.  چیز هایی که موجبِ جلالِ نام تو و برکت من خواهند بود.

خداوند، تو از تمامی مشکلاتِ بسیار من به خوب آگاهی.  اما من ایمان دارم که تو به من کمک می‌‌کنی تا بر تمامی آنها غلبه کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.