دوستِ خوبِ من، برای شما چه معنأیی داره و چقدر با ارزشه زمانی که، شخصی تشویق و دلگرمتون می‌‌کنه؟ آیا نمونه‌ای از زمانی که شخصی شما را در اوجِ نا امیدی و افسردگی، تشویق و دلگرم نمود را به خاطر دارید؟ عزیزان، اغلب حتی یک کلامِ پر محبت و یا لبخند صمیمانهٔ ما، می‌‌تونه بر روی شخصی که در نا امیدی و افسردگی بسر می‌‌بره تاثیر بگذاره و دیدگاهِ او را کاملا عوض کنه. بله،

اغلب کلماتِ محبت آمیز و تشویق کنندهٔ ما به دیگران، می‌‌تونه به اونها در اوجِ نا امیدی و افسردگی، امید و توان بده.

کلماتِ محبت آمیز و تشویق کنندهٔ ما به دیگران، می‌‌تونه روحِ خستهٔ اونها را شاد کنه و امید و اعتمادِ به خداوند را در وجودشون دوباره از نو بنا کنه.کلماتِ محبت آمیز و تشویق کنندهٔ ما به دیگران، می‌‌تونه به اونها کمک کنه، تا کلامِ خدا را بهتر درک کنند و خواستِ خداوند را در اون شرایطِ دشوارشون بفهمند.

آره دوستِ من، گاهی زندگی ناگهان اونقدر تلخ، پیچیده و تاریک میشه که، حتی یک شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح هم، دیگه نمی تونه به طورِ صحیحی کلامِ خداوند پدرِ آسمانی خودش را درک کنه.

به همین دلیل ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید دیگران را تشویق کنیم و دلگرمی بدیم، تا اونها بتونند درک کنند خداوند می‌‌خواد تو اون شرایطِ دشوارِ زندگیش چه خواسته‌ای را به کمال برسونه.

به همین خاطره که کلامِ خدا در اشعیا ۳۵: ۳ – ۴ پند میده که: ۳ مردم دلسرد و مأیوس را با این خبر شاد کنید. ۴ به آنانی که می‌ترسند، قوت قلب دهید و بگویید: «دلیر باشید و نترسید، ….آمین!

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت کنید.

تشویق و دلگرم کردنِ دیگران، یک مسئولیتِ بسیار عالی‌ای هست که خداوند پدرِ آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح به ما واگذار نموده!

بله، تشویق و دلگرمی دیگران در نظرِ خداوند، ارزش و اهمیتِ فوق العاده والأیی داره .می‌ دونید چرا؟

چون وقتی ما در محبت، توسطِ آموزه های کلامِ خدا، دیگران را تشویق و دلگرم می‌‌کنیم؛ در واقع داریم توجهِ اونها را به محبت و وفاداری خداوند براشون بر می‌‌گردونیم.

و وقتی توجهِ اونها بر محبت و وفاداری خداوند بر می‌‌گرده و بر خصایصِ الهی خداوند متمرکز میشه؛ پیامِ شنیده شده از کلامِ خدا می‌‌تونه از اونها محافظت کنه.

پیامِ شنیده شده از کلامِ خدا؛ یعنی همون پیامی که ما در محبت با اونها در میان می‌‌گذاریم؛ می‌‌تونه از باقی ماندن آن عزیزان در نا امیدی و افسردگی جلوگیری کنه.

در ارتباط با این موضوعِ بسیار مهم، کلامِ خدا در عبرانیان ۳: ۱۳ می‌‌فرماید: ۱۳ تا فرصت باقی است، هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید تا هیچیک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی اعتنا نگردد . آمین!

دوستِ خوبِ من، واقعیت اینه که، هیچ انسانی وجود نداره که از تشویق و دلگرم شدن توسطِ دیگران کاملا بی‌ نیاز باشه!

پولسِ رسول که از اهمیتِ تشویق و دلگرمی به خوبی آگاه شده بود و خوب هم قدرِ اونها را می‌‌دونست در ۱تسالونیکیان ۵: ۱۱ و ۱۴ می‌‌فرماید: ۱۱ پس به همین ترتیب، به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید.

۱۴ برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تادیب کنید؛ افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید؛ ضعفا را یاری نمایید؛ نسبت به همه، صبر و تحمل را پیشه کنید. آمین!

بنا بر این دوستِ خوبِ من، از همین لحظه، فروتنانه و با هدایتِ روح القدس، در جستجوی کسانی باشید که به کلماتِ محبت آمیزِ شما و کمکتون نیازمندند.

روح و جان‌های خسته، درمانده و نا امید اونها را، با گفتارِ پر محبتتان از کلامِ خدا تازه کنید!

به اونها یاد آور بشید که خداوند چقدر با محبت، بخشنده، توانا، پر حکمت، سخاوتمند و با وفاست.

به اونها یاد آور بشید که خداوند برای زندگی‌شان نقشه‌ای عالی در نظر داره. ارمیا ۲۹: ۱۱

۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

اگه بنا به هر دلیل، انجام این خدمات براتون میسر نیست، می‌‌تونید با محبتِ مسیحأیی در کنارشون بمونید و باهاشون دعا کنید.

دوستِ خوبِ من، اینطور رفتار نمودن با دیگران برکاتِ عظیمی در خود داره.

ما می‌‌تونیم بدین طریق، محبتِ مسیحأیی خودمون را به اونها نشون بدیم و رابطهٔ دوستی خودمان را تقویت کنیم.

همچنین، خداوند هم که نیتِ قلب ما و اخلاصِ در تشویق و دلگرم کردنِ دیگران توسطِ ما را می‌‌بینه؛ از ما خشنود میشه و برکتمون میده.

او به ما کمک می‌‌کنه تا در شناختِ بهتر از او رشد کنیم و از آرامش و حکمتِ الهی او سرشار بشیم.

عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز اهمیتِ تشویق و دلگرم نمودنِ دیگران را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که با وفا‌ترین تشویق کننده هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که بارها و بارها، در صبر و محبتِ پدرانه خودت، مرا دلگرم و تشویق نموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، گناهان من را می‌‌بخشی و به فرزند خواندگی بر می‌‌گزینی.

خداوند از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، حال می‌‌توانم تو را پدر آسمانی خطاب کنم و با تو رابطه‌ای مستقیم و شخصی داشته باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا لایقِ همکاری با خودت نموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی از من برای تشویق و دلگرمی دیگران استفاده کنی.

خداوند، من تمامِ وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم؛ به من کمک کن تا بتوانم دیگران را برای شناختِ صحیح از محبت، وفاداری، فیض و بخششِ تو تشویق و دلگرم کنم.

خداوند، به من کمک کن تا بتوانم با گفتارِ محبت آمیز و کمک به دیگران، موجبِ تازه ساختنِ روح و جان خسته و نا امید‌شان باشم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری