سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما سر در گم و پریشان هستیم، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، دنیأیی که امروزه من و شما در اون زندگی می‌‌کنیم، دنیای خیلی شلوغ و پر سر و صدأیی یه. هر جأیی روی این کرهٔ زمین که زندگی می‌‌کنیم؛ دنیای اطرافمون مملو از صدا‌های جور و واجوری هست که هر کدامشون سعی می‌‌کنند ما را به سوی خودشون جذب کنند.

بنا بر این، اگه ما یک منبعِ و ماخذِ معتبر و قابلِ اطمینانی برای تشخیصِ این که چه صدأیی از سوی خداست و چه صدأیی از شیطانه که به گوشِ ما می‌‌رسه، طولی نمی کشه که دچارِ سر در گمی و پریشانی میشیم.

بله دوستِ من، صداهای بلند و ضد و نقیضِ دنیای اطرافِ ما، همیشه سعی بر این دارند تا عقاید ضدِ خدأیی و خواسته‌های خودشون را به ما تحمیل کنند.

صداهای بلند و ضد و نقیضِ محیط‌های زندگی ما، با شگرد‌ها و روش‌های گوناگونی سعی دارند تا به ما بقبولانند که باید چه باورهایی داشته باشیم و باید چطور زندگی کنیم.

اگه بدونِ استفاده و کمک گرفتن از یک منبعِ دانش و حکمتِ کاملا معتبر، به هر صدأیی توجه کنیم، این خطر وجود داره که اون صدا ما را فریب بده و مجذوبِ خودش کنه.

و چون ما از منبعِ دانش و حکمتی که خداوند خالقِ ما، برامون منظور داشته استفاده نکرده ایم، پس از چندی، باز گولِ صدای دیگه‌ای را می‌‌خوریم و جذبِ اون میشیم.

اگه به خودمون نیأییم و از خداوند کمک نگیریم، ما در میان این صداها سر در گم و پریشان عمرمون را به هدر خواهیم داد.

اما دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان دارید، هرگز مجبور نیستید تا صرفِ نظر از این که کجای این دنیا زندگی می‌‌کنید و چقدر صدا‌های بلند و ضد و نقیض به گوشتون می‌‌رسه، در سر در گمی و پریشانی به زندگی ادامه بدید!

دقت کنید؛ وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ او ماهیت و ارزشِ واقعی ما را در چشم خداوند به ما نشون میده.

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ خداوند گناهانِ ما را می‌‌بخشه، به ما حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنه، ما را به فرزندی در خانوادهٔ الهی خودش بر می‌‌گزینه و با روحِ مقدسش روح القدس، تا روزی که ما زنده هستیم در ما بسر می‌‌بره.

همچنین، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ او هدف از خلقتِ ما را به ما نشون میده.

وقتی ما به عیسیِ مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ او با ما همکار میشه تا بتونیم در زندگی کردن در ارادهٔ خاص و الهی او موفق باشیم.

در ایمان به عیسی مسیح، ما معتبر‌ترین منابعِ تشخیصِ حقیقت از دروغ را در اختیار خواهیم داشت.

این منابعِ معتبر عبارتند از؛ کلامِ خدا و هدایتِ روح القدس روح مقدسِ خداوند.

ما می‌‌تونیم در هر موردی که احتیاج به هدایت و تشویق داریم، به کلامِ خدا مراجعه کنیم و با کمکِ روح القدس پاسخ‌های کاملا صحیح و جامعی را در آن مطالعه کنیم.

دوستِ خوبِ من، اگه شما امروز سر در گم و پریشان هستید، دیگه بیشتر از این وقتِ خودتون را به هدر ندید.

از همین امروز زمانی را به بودنِ در حضورِ خداوند و گوش دادنِ به او اختصاص بدید.

بله، از همین امروز، بدور از تمامی صدا‌های بلند دور و برتون، در مکانی ساکت و آرام با خداوند پدرِ آسمانی مهربانتان وقت بگذرانید.

در مکانی در حضورِ خداوند آرام بگیرید و اجازه بدید تا او با شما صحبت کنه.

سپس، از روح القدس در خواست کنید تا در مطالعه و درکِ کلامِ خدا به شما کمک کنه.

روح القدس که محتوای قلب، نیت و نیازِ واقعی شما را به خوبی می‌‌دونه، شما را به قسمت‌های مربوطهٔ کلامِ خدا هدایت می‌‌کنه.

روح القدس همچنین به شما کمک می‌‌کنه تا بتونید معنا و مفهومِ صحیحِ اون قسمت از کلامِ خدا را درک کنید و از سر در گمی و پریشانی بیرون بیأیید.

دوستِ خوبِ من، وقت گذرانی منضبطِ هر روزه با خداوند و مطالعهٔ کلامِ او تحتِ هدایتِ روح القدس، موجب میشند تا صدا‌های بلند و ضد و نقیض ضدِ خدأیی دور و برتون نتونند شما را فریب بدند و به سوی خودشون جذب کنند.

همچنین، وقت گذرانی منضبط هر روزه با خداوند و مطالعهٔ کلامِ او تحتِ هدایتِ روح القدس، به شما آرامش میده و مسیرِ هر قدمِ زندگی شما را روشن می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، بیأیید به کلامِ خدا مراجعه کنیم تا او واقعیت‌های الهی خودش را در موردِ زمان هایی که ما سر در گم و پریشان هستیم به ما یاد بده.

عزیزان، در کلامِ خدا در امثال ۳: ۵ – ۷ می‌‌خوانیم:  ۵ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما.  ۶ در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت.  ۷ به حکمت خود تکیه نکن بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن، آمین!

در کلامِ خدا،  مزامیر ۵۵: ۲۲ می‌‌خوانیم:  ۲۲ مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین!

در کلامِ خدا، در ۲ تیموتاوس ۱: ۷ می‌‌خوانیم: ۷ زیرا آن روحی که خدا به ما داده است، در ما ترس بوجود نمی‌آورد، بلکه ما را سرشار از محبت و قدرت می‌سازد و ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم خود را تحت انضباط قرار دهیم. آمین!

در کلامِ خدا، در مزمورِ ۳۲: ۷ – ۸ می‌‌خوانیم:  ۷ تو پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ خواهی کرد. دل مرا با سرودهای پیروزی و رهایی شاد خواهی ساخت!  ۸ خداوند می‌فرماید: «تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد؛ تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو برنخواهم داشت! آمین!

در کلامِ خدا مزمورِ ۱۱۹: ۱۰۵ می‌‌خوانیم:  ۱۰۵ کلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن می‌سازد! آمین!

در کلامِ خدا مزمورِ ۱۸: ۳۲ می‌‌خوانیم: ۳۲ خدا به من قوت می‌بخشد و در راههایی که می‌روم مرا حفظ می‌کند. آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که واقعیت را در موردِ زمان هایی که من سر در گم و پریشان هستم به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و دانشِ الهی خود آفریده‌ای و برای زندگی من نقشه‌ای خاص و عالی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که از من در مقابلِ صدا‌های فراوانِ ضد و نقیضِ این دنیا محافظت می‌‌کنید.

خداوند، از تو سپاسگزارم که وقتی به تو اعتماد می‌‌کنم و از گناه دوری، تو به من کمک می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که می‌‌توانم مشکلاتم را به تو واگذار کنم و تو مانع از لغزشِ من می‌‌شوی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که تو در ایمانم به عیسی مسیح، روحِ ترس را از من دور می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزام که پناهگاهِ من هستی‌ و مرا از بلا حفظ می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که دلِ مرا از سرود‌های شادی و پیروزی برای جلالِ نامت شاد می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا هدایت می‌‌کنی و راهی را که باید در آن بروم به من نشان می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که همواره مرا نصیحت می‌‌کنی و چشم از من بر نمی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که همواره چراغِ راهِ زندگی من است.

خداوند، من وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم.  از من برای جلالِ نامت، در ارادهٔ خاصِ الهیت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم آمین!

نویسنده کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.