تثنیه ۱: ۱۹ – ۴۰

خداوند به ایمان داران چنان شخصیت، توانایی و هدایای معنوی عطأ فرموده که آنها را مجهز می‌‌کند تا

برنامه‌های خود را برای زندگی‌ آنها به انجام برساند.

اما هر کدام ما از ما می‌بایست در راه ایمان و فرمانبرداری گام برداریم.

آن زمانی‌ که خداوند ما را برای دستیابی به هدفی‌ که فرای توانایی ماست، به مبارزه می‌‌طلبد، اگر ما عقب

نشینی کنیم، برکت بی‌ نظیر او را از دست داده ایم.

بیایید تا از قوم بنی اسرائیل که به خاطر چندین انتخاب نادرست که منجر به بی‌ ایمانی آنها شد و نتیجهٔ آن

یک عمر سرگردانی و بی‌ هدفی‌ است درس بگیریم.

آنها:

۱)به صدا‌های غلط گوش سپردند.

برای گام برداشتن همراه با فرمان برداری از خداوند، می‌بایست خود را از تحت تاثیر قرار گرفتن از کسانی‌ که عظمت خداوند را درک نمیکنند، محافظت کنیم.

نه تنها این، بلکه می‌بایست بیاموزیم که چگونه فریب شیطان را تشخیص دهیم.

شیطان می‌خواهد ما به عضوی خنثی و بی‌ خاصیت تبدیل شویم، و نقش کمرنگی را در قلمروی خداوند داشته باشیم.

۲)تکیه بر چشم انداز‌های انسانی‌.

گاهی‌ اوقات اطمینان به خداوند با استدلال‌های انسانی‌ مغایرت دارند.

اما کسانی‌ که به خداوند اطمینان میکنند- حتی اگر شواهد خارجی‌ گویای امکان ناپذیری آن باشد- در

می‌‌یابد که او بزرگتر از موانع بر سر راه است.

۳)غلبهٔ احساسات بر ایمان.

شاید بزرگترینمانعبرای فرمان برداری ترس و بی‌ کفایتی‌ است.

تمرکز درونی‌ قاتل اطمینان به خداوند است.

راه غلبه بر احساسات تکیه بر خداوند و وعده‌های اوست.

خداوند ما را برای آنچه خواند شده ایم تا انجام دهیم، مجهز می‌‌سازد.

هر مبارزه‌ای با اطاعت از خداوند، مانند تیشه‌ای بر سر راه زندگی‌ ما است.

انتخاب راه بی‌ ایمانی‌ منجر به حسرت و سرگردانی بی‌ هدف ابدی می‌‌شود.

اما خداوند می‌‌فرماید اگر شجاعانه به او اطمینان کنیم، نتیجهٔ آن زندگی‌ پر برکت است.

این دیگر انتخاب شماست.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان