دوم سموئیل ۸: ۱ – ۱۶

۱ پس از چندی باز داود به فلسطینی ها حمله کرده, آنها را شکست داد و شهر جت را که بزرگترین شهر ایشان بود از دست آنها گرفت. ۲ داود همچنین موآبیها را شکست داده, اسیران را به ردیف در کنار هم روی زمین خوابانید؛ سپس از هر سه نفر دو نفر را کشت و یک نفر را زنده نگه داشت.

بازماندگان موآبی تابع داود شده, به او باج و خراج می دادند. ۳ در ضمن داود نیروهای هددعزر(پسر رحوب), پادشاه صوبه را درهم شکست, زیرا هددعزر می کوشید بار دیگر نواحی کنار رود فرات را به چنگ آورد. ۴ در این جنگ داود هزار عرابه, هفت هزار سرباز سواره و بیست هزار سرباز پیاده را به اسیری گرفت, بعد صد اسب برای عرابه ها نگه داشته, رگ پای بقیة اسبان را قطع کرد. ۵ او همچنین با بیست و دو هزار سرباز سوری که از دمشق برای کمک به هددعزر آمده بودند جنگید و همة آنها را کشت. ۶ داود در دمشق چندین قرارگاه مستقر ساخت و مردم سوریه تابع داود شده, به او باج و خراج می پرداختند. به این ترتیب داود هر جا می رفت, خداوند او را پیروزی می بخشید. ۷ داود سپرهای طلای سرداران هددعزر را گرفته, به اورشلیم برد. ۸ در ضمن, او از طبح و بیروتای, شهرهای هددعزر, مقدار زیادی مفروغ گرفته, آنها را هم به اورشلیم برد. ۹ توعو, پادشاه حمات, وقتی شنید که داود بر لشکر هددعزر پیروز شده است, ۱۰ پسرش هدورام را فرستاد تا سلام وی را به او برساند و این پیروزی را به او تبریک بگوید, چون هددعزر و توعو با هم دشنم بودند. هدورام هدایایی از طلا و نقره و مفرغ به داود داد. ۱۱ داود, همة این هدایا را با طلا و نقره ای که خود از ادومی ها, موآبی ها, ۱۲ عمونی ها, فلسطینی ها, عمالیقی ها و نیز از هددعزر پادشاه به غنیمت گرفته بود, وقف خداوند کرد. ۱۳ داود در درة نمک با هجده هزار سرباز ادومی وارد جنگ شده, آنها را از بین برد. این پیروزی داود به شهرت او افزود. ۱۴ سپس داود در سراسر ادوم, قرارگاه مستقر کرد و ادومی ها تابع او شدند. داود به هر طرف می رفت, خداوند به او پیروزی می بخشید. ۱۵ داود با عدل و انصاف بر اسرائیل حکومت می کرد. ۱۶ فرماندة سپاه او, یوآب(پسر صرویه) و وقایع نگار او یهوشافات(پسر اخیلود)بود.

داود پیامبر، در طول زندگی خویش خداوند را به طرق متفاوتی خدمت نمود.

از زمانی که او یک چوپان ساده بود، تا زمانی که رهبری قدرتمند بر قوم اسرأییل گردید.

با مطالعهٔ زندگی داود در کلام خدا، می‌‌آموزیم که چگونه ارادت خاص قلبی او به خداوند و ارتباط نزدیک دائم با او، موجب شدند تا خداوند به گونه ای شگرف او را ، برای گسترش پادشاهی خود به کار برد.

چوپان:

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که خداوند داود را برای پادشاهی و رهبری قوم یهود، زمانی برگزید که او چوپانی معمولی بود.)۱سموئیل ۱۶: ۱ – ۱۳(

محافظت از گله‌ای که به داود سپرده شده بود، برای او فوق العاده مهم بود.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که او برای محافظت از گله‌ای که به او سپرده شده بود، از روبرو شدن با شیرها و خرس هم هیچ هراسی به خود راه نمی داد.

او برای محافظت از گله‌ای که به او سپرده شده بود، از جان خویش مایه میگذاشت، با شیرها و خرس ها می‌ جنگید تا گله خود را حفظ نماید.

در طی آن زمان بود که او آموخت، چگونه شجاع و با شهامت باشد.

او همچنین آموخت که، چگونه از حق افراد ضعیفتر از خود دفاع نماید.

اطاعت از پدر زمینی خود و انجام وظایفی که از طرف او به وی محول شده بود، به نحو احسن به او آموخت که چگونه در مقاطع دیگری از زندگی خود از پدر آسمانی خود اطاعت نموده و وظایفش را برای او به انجام رساند.

در دوران چوپانی، داود دروس وفاداری و اطاعت را به خوبی فرا گرفت.

مزمور نویس:

با مطالعهٔ مزامیر داود در عهد عتیق کلام خدا، با قلب جویا و تشنهٔ او برای خداوند آشنا می‌‌شویم.

او در نوشتارش، از اعتراف به‌، ترس ها، افسردگی ها، شکست ها، تنهایی‌ها و غم های خود خجل و ترسان نیست.

داود، با شرح احساسات واقعی خود در نوشتارش در مزامیر برای خداوند، ما را از ارادت و احساس واقعی خویش نسبت به خدا آگاه می‌‌سازد.

رهبری شجاع و لایق:

متاسفانه با مطالعهٔ زندگی داود، می‌‌آموزیم که او در مقطعی از زندگی خود با رابطه ای نا مشروع با بتشبع، زندگی او در باطلاق دلشکستگی، درد و رنج‌های روحی و دشمنی‌های زیادی شروع به فرو رفتن نمود.

بله داود گناه کرده بود ولی‌ خداوند او را بخشید و تصمیم گرفت تا از وجود داود گناه کار او برای منظور الهی خویش همچنان استفاده کند.

داود چهل سال براسرأئیل حکومت کرد و مردم اسرأئیل به پاس احترام و قدردانی از او، شهر اورشلیم را شهر داود نام نهادند.

زندگی داود، به ما ثمرات دردناک و مخرّب گناه را و همینطور فیض و محبت بی‌ اندازهٔ خدا را برای انسان توبه کار نشان می‌‌دهد.

خلاصهٔ کلام:

بله داود در طول حیات خود خدا را خدمت نمود.

او امروز هم در حال خدمت به خدای خویش است.

مطالعهٔ نوشتهها و سرگذشت زندگی او حتی امروز نیز به ما درس‌های فراوانی می‌‌آموزند.

با مطالعهٔ زندگی داود، فرمانبرداری، خدمت، چگونگی گفتگوی با خداوند و استقامت در ایمان به او را یاد می‌‌گیریم.

زندگی داود، نمونهٔ بسیار با ارزش و قابل اعتمادی از این حقیقت است که خداوند چگونه می‌‌تواند از زندگی‌های فروتنانه، توبه کار و کاملا به او تسلیم شدهٔ ما هم برای مقاصد الهی خود استفاده نماید.

—————————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان