سلام عزیزان، از شما دعوت می کنم تا برای شناختِ ، “واقعیت در موردِ زمان هایی که ما می ترسیم و نیاز به شجاعت داریم”، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم. دوستِ خوبِ من، در طولِ زندگی هر کدام از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، زمان هایی بوجود می‌ یاند که، ما با تمامِ وجودمون می‌‌دونیم باید چه اقدامی انجام بدیم، ولی‌ بنا به هر دلیل، می‌‌ترسیم و اون اقدام را انجام نمی دیم.

همچنین، زمان هایی در طولِ زندگی ما پیش می‌‌یاند که، ما با تمام وجودمون می‌‌دونیم که خداوند می‌‌خواد ما چی‌ بگیم و یا چه تصمیمی اتخاذ کنیم؛ ولی‌ باز می‌‌ترسیم و اون حرف را نمی زنیم و اون تصمیم را اتخاذ نمی کنیم.

بله عزیزان، اغلب ما می‌‌ترسیم از روی ایمانمان به خداوند پدرِ آسمانیمان رفتار کنیم.

به همین دلیل، ما از گفتن، اقدام نمودن و یا اتخاذِ تصمیمی که خداوند از ما خواسته امتناع می‌‌ورزیم.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، باید نکتهٔ بسیار مهمی را در ارتباط با زمان هایی که مطمئن هستید خداوند می‌‌خواد چی‌ بگید و چه تصمیمی بگیرید و یا چه اقدامی را انجام بدید بدونید.

این نکتهٔ بسیار مهم که؛ اگه خداوند پدرِ آسمانی ما، از ما بخواد تا پیامِ خاصی را به اشخاصی اعلان کنیم و یا دست به اقدامی بزنیم، خودِ وی حتما شجاعت و توانأیی لازمه را به ما عطا می‌‌کنه.

وقتی ما فروتنانه در ایمان و اعتمادِ کامل به وفاداری خداوند، قدمِ اول را برای اطاعتِ از خواستهٔ او از خود برمی‌‌داریم؛ آنگاه خداوند نیز در حکمت و توانِ الهی خودش، هر چه را که ما برای موفقیت در انجامِ خواسته‌اش از ما بدان نیاز مندیم به ما عطا می‌‌کنه!

عزیزان، خداوند هرگز از ما توقع و یا خواسته‌ای را نداره چنانچه وی از قبل، هر چه را که ما برای موفقیت در انجامِ اون خواسته بدان نیاز مندیم را به ما نداده باشه!

خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، خالقِ ماست.

او دقیقا می‌‌دونه که ما چه توانأیی‌ها چه ظرفیت‌ها و چه قابلیت هایی داریم.

اگه خداوند در طولِ زندگیمون از ما دعوتِ به همکاری می‌‌کنه.

اگه خداوند از ما می‌‌خواد تا حرفی بزنیم یا اقدامی انجام بدیم؛ او حتما ما را از قبل کاملا آماده و مجهز می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، بیأیید به کلام خدا مراجعه کنیم تا او واقعیت‌های الهی خودش را در موردِ زمان هایی که ما می‌‌ترسیم از خواستهٔ وی اطاعت کنیم را به ما یاد بده.

در مزامیر ۲۷: ۱۴ می‌‌خوانیم: ۱۴ به خداوند امیدوار باش و بر او توکل کن. ایمان داشته باش و ناامید مشو. آمین!

در کتابِ خروج ۴: ۱۱ – ۱۲ می‌‌خوانیم: ۱۱ خداوند فرمود: «کیست که زبان به انسان داده است؟ گنگ و کر و بینا و نابینا را چه کسی آفریده است؟ آیا نه من که خداوند هستم؟  ۱۲ بنابراین، برو و من به تو قدرت بیان خواهم داد و هر آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت.» آمین!

در رومیان ۸: ۳۸ – ۳۹ می‌‌خوانیم: ۳۸ زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند.  ۳۹ در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد. آمین!

در اشعیا ۴۰: ۲۹ – ۳۱ می‌‌خوانیم:  ۲۹ او به خستگان نیرو می‌بخشد و به ضعیفان قدرت عطا می‌کند.  ۳۰ حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌شوند و دلاوران از پای در می‌آیند،  ۳۱ اما آنانی که به خداوند امید بسته‌اند نیروی تازه می‌یابند و مانند عقاب پرواز می‌کنند؛ می‌دوند و خسته نمی‌شوند، راه می‌روند و ناتوان نمی‌گردند. آمین!

در اشعیا ۴۳: ۲ می‌‌خوانیم:  ۲ هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غرق شوی! هنگامی که از میـان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله‌هایش تو را نخواهد سوزاند! آمین!

در کلامِ خدا اشعیا ۴۱: ۱۰ می‌‌خوانیم:  ۱۰ نترس، چون من با تو هستم؛ نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده، نجات خواهم بخشید. آمین!

در مزامیر ۳۱: ۲۴ می‌‌خوانیم:  ۲۴ ای همه کسانی که به خداوند امید بسته‌اید، شجاع و قوی دل باشید! آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که واقعیت را در موردِ زمان هایی که من می‌‌ترسم و نیاز به شجاعت دارم را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا به گونه‌ای خاص آفریده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که چون خالقِ من هستی‌، از تمامِ توانأیی‌ها و ضعف‌های من به خوبی آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح نه تنها گناهان من را آمرزیده و به من حیات نو ابدی عطا فرموده ای؛ بلکه مشتاقی تا با من در انجامِ بعضی از خواسته‌هایت در این جهان همکاری کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای موفقیت در انجامِ خواسته‌هایت از من، مرا کاملا مجهز و آماده می‌‌کنی.

خداوند، من به تو امیدوارم و توکل دارم.  من ایمان دارم که تو هرگز مرا نا امید نمی کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من زبان و قدرتِ بیان عطا فرموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که هیچ چیز می‌‌تواند مانع محبتِ تو به من شود.

خداوند، از تو سپاسگزارم که وقتی خسته هستم به من نیرو می‌‌بخشی و قدرت عطا می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که وقتی سیلِ مشکلات بر من هجوم می‌‌آورند، تو با من هستی‌ و از من محافظت می‌‌کنی.

خداوند، من به تو امید بسته ام، به من امید، شجاعت و قوتِ دل عطا بفرما.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.