آیاتِ کلیدی این تعلیم؛ در رومیان ۸: ۱ – ۴ می‌‌باشند.

دوستِ خوبِ من، متاسفانه بسیاری از ایماندارانِ به عیسی مسیح حتی بعد از ایمانشان به وی، همچنان خودشون را در اسارتِ تلخ و دردناکی اسیر نگه می‌‌دارند. در اسارتِ باورِ دروغ‌های شیطان. بعضی از عزیزانِ ایماندار به عیسی مسیح در زنجیرِ اسارتِ اینگونه دروغِ شیطان باقی می‌‌مونند که؛ “تو لیاقتِ نجات و بخششِ خداوند را نداری”.

بعضی دیگه از ایمانداران به عیسی مسیح هم در زنجیر اسارتِ دیگه‌ای از دروغ‌های شیطان باقی می‌‌مونند. در اسارتِ اینگونه دروغِ شیطان که؛ “زندگی گذشتهٔ تو پر از گناه بوده، حالا چطور انتظار داری تا خداوند از تو استفاده کنه؟”

اما عزیزان، وقتی ما کلامِ خدا را با دقت مطالعه می‌‌کنیم؛ زود یاد می‌‌گیریم که خداوند با اینگونه طرزِ فکر و باور‌های غلط به وضوح برخورد نموده و اونها را کاملا رد می‌‌کنه.

یک نمونهٔ بارز و قابلِ فهم در ارتباط با این موضوعِ بسیار مهم را، ما در رومیان ۸: ۱ – ۴ مشاهده می‌‌کنیم.

پولسِ رسول نویسندهٔ کتابِ رومیان در فصلِ هشتم و آیاتِ یک تا چهار می‌‌فرماید:

۱ بنابراین ، چون به عیسی مسیح تعلق داریم ، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست . ۲ زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده ، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است. ۳ درواقع ، ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم ، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم . به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد، تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. ۴ پس حال ، قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم ، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما. آمین!

دوستِ خوبِ من، لطفا به این نکتهٔ بسیار مهم توجه بفرمأیید.

وقتی عیسی مسیح (یگانه نجات دهنده ما) بالای صلیب جانِ خود را داوطلبانه به جای ما داد؛ بار سنگین تمام شرمنده گیها و گناهان گذشته، حال و آینده را از دوش ما برداشت!

با این کار خود، عیسی مسیح ما را در نظر خداوند عادل یعنی عاری از هر گناه گردانید!

بنابر این، اینگونه افکار غلط که؛ “تو لیاقتِ نجات و بخششِ خداوند را نداری”.

و یا؛ “زندگی گذشتهٔ تو پر از گناه بوده، حالا چطور انتظار داری تا خداوند از تو استفاده کنه؟”

به هیچ یک از ایماندارانِ به عیسی مسیح (فرزند خواندگانِ خداوند) تعلق ندارند!

اینها از طرف شیطان می‌‌آیند.

او با مکر و مهارت خاصی در فریب و آلوده ساختن افکار و ایمان ما نسبت به محبت خداوند، دائماً سعی در انحراف تمرکز و یاد آوری گذشته به ما را داره.

بله، همانگونه که عرض شد، تلاش اصلی شیطان اینه که با دروغ‌های جور واجورِ خودش، هر طوری شده به ما بقبولانه؛ ” که ما لیاقت نجات و آمرزش خداوند را نداریم”، و یا، ” ما بی‌ عرضه هستیم‌ و قادر به انجام هیچ خدمتی برای خداوند نیستیم”!

و دیگر این که، “زندگی گذشتهٔ تو پر از گناه بوده، حالا چگونه انتظار داری تا خداوند از تو استفاده کند؟” می‌‌باشد.

با مطالعه کلام خدا، به خوبی در می‌‌یابیم که این یک دروغ محض است.

حقیقت این است که، بعد از ایمانِ قلبی به عیسی مسیح؛ گناهان ما بخشیده شده، خداوند ما را به فرزندی در خانوادهٔ الهی خویش برگزیده و بسیار دوست ‌‌داره!

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا همینطور که به ما یاد میده ما چطور می‌‌تونیم از فیض و بخششِ خداوند در ایمانمان به عیسی مسیح برخوردار بشیم، درسِ بسیار مهمِ دیگه‌ای را هم یاد میده.

این درس که؛ پاداش و مزد هر بی‌ ایمان به مسیح مرگ است.

این نکتهٔ مهم را نیز ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۳: ۳۶ یاد می‌‌گیریم.

این آیه می‌‌فرماید: ۳۶ خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند، نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند، هرگز بحضور خدا راه نخواهند یافت ، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد.” آمین!

در ارتباط با این نکتهٔ حیاتی نیز باز پولسِ رسول در رومیان ۶: ۲۳ می‌‌فرماید:

۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت ، مرگ است ؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است . آمین!

دوستِ خوبِ من، هر کس که از گناه دست نکشد و به عیسی مسیح به عنوانِ یگانه منجی و خداوندِ خود ایمان نیاورد، حتما این مزد خود را دریافت خواهد نمود!

مزد و پاداش آنها، مرگ و جدائی ابدی از خداوند است.

اما خدا را شکر به خاطرِ رحمت، محبت و فیضِ خداوند برای انسانِ گناهکار.

رحمت، محبت و فیضِ بی‌ نظیرِ خداوند برای هر انسانِ گناهکار در آمدنِ عیسی مسیح به این جهان آشکار شد و به اثبات رسید.

آری، به راستی که هیچ محکومیتی در انتظار کسانی که عیسی مسیح را به عنوان منجی خود برگزیده اند نیست!

چون که مجازات تمامی گناهانی که هر ایماندار به عیسی مسیح می‌‌بایستی شخصا می‌‌پرداخت، مسیح داوطلبانه، به خاطرِ محبتِ بی‌ مانندش برای ما، یک بار برای همیشه تماماً بر روی صلیبِ جلجتا پرداخت نمود.

حال ما در ایمان و اطمینان به فداکاری و پرداختِ تاوانِ تمامی گناهانمان توسطِ عیسی مسیح بر روی صلیب، می‌‌توانیم بدون هیچ ترس و شرمندگی در مقابل خداوند حاضر شویم.

دوستِ خوبِ من، به خداوند و کلام او ایمان داشته باشید و دروغ‌های شیطان را از خود دور نمأیید.

به یاد داشته باشید که؛ فرزندان خداوند زیر پوشش فیض و محبت پدارانهٔ او در محافظت الهی به سر می‌‌برند!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی، پس از ایمانم به عیسی مسیح هیچ محکومیتی در انتظارِ من نیست.

خداوند، از تو سپاسگزارم که از من در برابرِ دروغ‌های شیطان محافظت می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا از سلطهٔ گناه و مرگ آزاد نموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که یگانه فرزندت عیسی مسیح را برای نجاتِ من از سلطهٔ گناه و جدأیی ابدی از خودت به این جهان فرستادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که با روح مقدست روح القدس در من زندگی می‌‌کنی و عنانِ زندگی من را در اختیار داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح به من حیاتِ ابدی در بهشت در نزدِ خودت را عطا فرموده ای!

خداوند، از تو سپاسگزارم که از من در پوششِ فیض و محبتِ پدرانه ات محافظت می‌‌کنی.

خداوند، به من کمک کن تا فریبِ دروغ‌های شیطان را نخورم.

خداوند، من زندگیم را به تو تقدیم می‌‌کنم.  از من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری