آیاتِ کلیدی این تعلیم: انجیل اولِ یوحنا ۱: ۵ – ۷

۵ اینست پیغامی که خدا به ما داده است تا به شما اعلام نماییم: خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد.  ۶ پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم، اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می‌گوییم.  ۷ اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌سازد. آمین!

دوستِ خوبِ من، امروز اجازه بدید تا خداوند توسطِ این تعلیم با شما که بنا به هر دلیلی خسته و بی‌ رمق هستید صحبت کنه.

در شروع صحبت اجازه بدید تا از شما چند سوال بپرسم.

“شما تا چه حد مطمئن هستید که به عنوانِ یک فرزند خواندهٔ خداوند، حال از هر گونه محکومیت، نکوهش و سرزنش در مقابلِ خداوندِ قدوس پدرِ آسمانیتان آزاد هستید؟”

“آیا شما اطمینان دارید که حال به عنوانِ یک فرزند خواندهٔ خداوند، دیگه به عالمِ تاریکی، گناه و شرم تعلق ندارید بلکه در نورِ الهی او بسر می‌‌برید؟”

“آیا امروز احساسِ خستگی، درماندگی و بی‌ رمقی تمامِ وجودتون را در بر گرفته؟”

“آیا هر قدمی که  در طولِ روز بر میدارید، براتون خیلی سنگین و طاقت فرسا شده؟”

“آیا خستگی، درماندگی و بی‌ رمقی خودتون را به دلیلِ شکست خوردنِ مدام در مقابلِ وسوسه‌ها می‌‌دونید؟”

“آیا خستگی، درماندگی و بی‌ رمقی خودتون را به دلیلِ شکست‌های پی در پی می‌‌دونید؟”

آیا از خودتون بشدت عصبانی و دلخور هستید و می‌‌پرسید؛ من مطمئنم که خداوند در ایمانم به عیسی مسیح تمامی گناهانم را بخشیده.

من مطمئنم که خداوند در ایمانم به عیسی مسیح مرا به فرزند خواندگی برگزیده.

من مطمئنم که خداوند مرا از سلطهٔ تاریکیِ گناه بیرون آورده و آزاد نموده.

اما نمی دونم چرا رفتار، و مرامِ من فرقِ چندانی نکرده؟

نمی دونم چرا در مواردی زندگی من هنوز مثلِ زندگی قبل از ایمانم به عیسی مسیح باقی مونده؟

نمیدونم چرا گاهی از روح القدس پیروی نمی کنم و اعمالِ بی‌ ثمر و شرم آوری انجام میدم؟

و بالاخره از خودتون می‌‌پرسید؛ چرا من نمی تونم خواستهٔ خداوند در رومیان ۱۳: ۱۲-  ۱۴را انجام بدم؟

کلامِ خدا در رومیان ۱۳: ۱۲-  ۱۴ می‌‌فرماید:  ۱۲ «شب» به پایان خود رسیده و «روز» نزدیک است. بنابراین، اعمال گناه آلود تاریکی را کنار گذارده، در نور خدا زندگی پاک و مقدسی را در پیش گیرید، زیرا این وظیفه ماست که در نور زندگی کنیم!  ۱۳ آنچه می‌کنید با شایستگی باشد. از حضور در محافل عیاشی و نیز از مستی و زنا و شهوت‌رانی و دعوا و حسادت بپرهیزید.  ۱۴ تمام وجودتان از آن مسیح باشد؛ بدنبال هوسهای جسم نروید. آمین!

دوستِ عزیزِ من، اگه این شرایط و سوالاتِ امروز شما هستند، مطمئن باشید که بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا، ما می‌‌تونیم برای اونها پاسخِ صحیح و جامع پیدا کنیم.

پاسخ به تمامِ اینگونه سوالات، “واقعیتِ حضورِ قدرتِ گناه در ما هست!”

لطفا دقت بفرمأیید؛ پیروزی کامل بر تمامی خواسته‌ها و اشتیاق‌های انسانی گناه آلودی که با گذشتِ سال‌ها به طور عمیق در وجودِ ما ریشه دوانده ا‌ند، به سادگی با یک تکان از ما بیرون نمیرند.

ما تنها با توان، دانش و درکِ محدودِ انسانی خودمون به هیچ وجه قادر نیستیم تا خواسته‌ها و شهواتِ گناه آلودی را که در ما ریشه دارند بیرون بریزیم و از اونها کاملا پاک بشیم!

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح به کمک و هدایتِ خداوند پدرِ آسمانیمان برای پیروزی بر خواسته‌ها و شهواتِ گناه آلودِ انسانیمان نیازمندیم!

بدونِ کمکِ خداوند، پیروزی بر خواسته‌های گناه آلود، و ترکِ عاداتِ شرم آور به هیچ وجه برای ما امکان پذیر نیست!

دوستِ خوبِ من، در ارتباط با این نکتهٔ بسیار مهم، خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۸: ۳۱ – ۳۲ ‌‌فرمود:  ۳۰و۳۱ در این وقت، بسیاری از سران قوم یهود، با شنیدن سخنان او ایمان آوردند که او همان مسیح است‌. عیسی به این عده فرمود: «اگر همانگونه که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود.  ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.» آمین!

دوستِ من، حقیقتِ عیسی مسیح ما را از اسارتِ هر گونه گناه و عادتِ ناپسند آزاد می‌‌کنه نه انجامِ قوانینِ دینی و تلاش‌های انسانی خودمون!

عیسی مسیح داوطلبانه به جای ما – جانِ خودش را بر روی صلیبِ جلجتا فدیه داد تا به ما قدرتِ آزادی از اسارتِ گناه را بده.

تا به ما توانِ انجامِ خواسته‌های خداوند را بده.

تا به ما توانِ بیرون آمدن از دنیای تاریکِ اسارتِ گناه و عاداتِ نا پسند را بده.

تا ما بتونیم در نورِ الهی خداوند بدون ترس و شرم، در رحمت، فیض، بخشش و محبتِ پیروزمندانه زندگی کنیم.

تا از اسارتِ طبیعتِ انسانی بد جنس، خبیث، شرور، بد نهاد، فتنه انگیز ما را آزاد کنه.

بله دوستِ من، فقط با کمکِ خودِ خداوند پدرِ آسمانی ماست که ما می‌‌تونیم در نورِ رحمت و فیضِ او زندگی پاک، خدا پسندانه و موفقی داشته باشیم.

دوستِ خوبِ من، در مسیرِ آزاد شدن از قدرتِ تاریکِ گناه، هر قدمِ ما آسون نیست.

اما هر وقت ما در طی طریق در مسیرِ آزادی از اسارتِ گناه زمین می‌‌خوریم؛ خداوند پدرِ آسمانی مان، کسی که همیشه در همه جا و در تمامی شرایطِ زندگیمون با ماست، ما را دوباره بلند می‌‌کنه و بمون کمک می‌‌کنه تا در نورِ او جلو بریم.

دوستِ خوبِ من، همیشه این مهم را به یاد داشته باش که؛ خداوند و منجی ما عیسی مسیح، به جای ما، در مبارزه با گناه و تاریکی پیروز شده.

پس بیأیید به خاطرِ این امتیاز و موهبتِ بی‌ مانندی که خداوند به ما عطا فرموده توان و رمقی تازه از او دریافت کنیم و شاد و پیروز زندگی کنیم.

بیأیید شاد باشیم که ما دیگه در چشمِ خداوند؛ محکوم، مجرم و گناهکار نیسیتم!

بیأیید شاد باشیم چرا که ما دیگه به دنیای تاریکِ گناه تعلق نداریم!

بیأیید شاد باشیم چرا که ما حال در ایمانمان به عیسی مسیح، فرزندِ عزیزِ خداوند، فرزندانِ نور الهی هستیم!

پس بیأیید بدونِ هیچگونه ترس، نگرانی و شرم، با او صحبت کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، من به خاطرِ تکرارِ اعمالِ شرم آوری که توسطِ بدنِ گناهکارم انجام می‌‌دهم، نا امید، خسته و بی‌ رمقم.

خداوند، از تو درخواست می‌‌کنم مرا ببخشی و از هر گناه پاک کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا برای ابدیت از قدرتِ سلطهٔ گناه نجات داده ای.

خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که عیسی مسیح خداوند و منجی من است و روح القدس منبعِ توان و حکمت الهی تو در من بسر می‌‌برد.

خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که حقیقتِ کلامِ تو، مرا از قدرتِ تاریکِ شیطان و جهنم آزاد نموده.

خداوند، به من کمک کن و یاد بده، تا هر روزه بر تمامی وسوسه‌ها و انجامِ اعمالی که خواستِ تو نیستند غلبه کنم.

خداوند، به من کمک کن تا در ایمانم به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب به جای من، همواره پایدار و شاد باشم.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه در ارادهٔ الهی تو و زندگی با عیسی مسیح در شادمانی زندگی کنم.

در نامِ عزیز و پیروزمندِ عیسی مسیح این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم. آمین!

خدا را شکر!

دوستِ خوبِ من، امیدوارم مطالعهٔ امروزِ ما در کلام خدا به سوال‌هایِ شما پاسخ داده باشه.

اجازه بدید تا قبل از خداحافظی به شما سه تا پیشنهاد بدم.

اول اینکه؛ امروز کلامِ عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۸: ۳۱ – ۳۲ را حفظ کنید و به اون فکر کنید.

۳۰و۳۱ در این وقت، بسیاری از سران قوم یهود، با شنیدن سخنان او ایمان آوردند که او همان مسیح است‌. عیسی به این عده فرمود: «اگر همانگونه که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود.  ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.» آمین!

دوم اینکه؛ امروز از بدنِ فیزیکی خودتون مراقبت کنید و به اون برسید.

بدنِ شما، بدنی است که خداوند از اسارتِ تاریکی شیطان و گناه آزاد نموده.

سوم اینکه؛ امروز اگه براتون میسره، برید قدم بزنید و خداوند را شکر کنید.

در طولِ قدم زدن به یاد بیار که چه آزادی در ایمان به عیسی مسیح بدست آورده اید.

نویسنده، کوروش باقری