آیهٔ کلیدی: اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۲

۱۲ بنابراین هر کس که گمان می‌کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند‌. آمین!

دوستِ خوبِ من، امروز اجازه بدید تا خداوند توسطِ این تعلیم، با شما که در مقابلِ وسوسه ضعیف هستید و مکرراً شکست می‌‌خورید صحبت کنه.تعلیمِ امروز را با چند سوال از شما شروع می‌‌کنم.

آیا شما عادت کرده اید تا حتی در روز هایی از زندگیتون که مشکلِ خاصی ندارید و همه چیز بر وفق مرادتون هست، همچنان در ترس، اضطراب و نگرانی بسر ببرید؟

آیا شما در روز هایی که مشکلِ خاصی ندارید بنا بر عادتِ خودتون حتی بیشتر از روزهأیی که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌‌کنید در ترس، اضطراب و نگرانی بسر می‌‌برید؟

آیا عادتِ شما در زندگی این شده که دائما به خودتون بگید؛ درسته که در حالِ حاضر مشکلِ خاصی ندارم، ولی‌ نمی تونم آروم بگیرم و آرامش داشته باشم، چون که حتما بزودی باز با وسوسه‌ای روبرو میشم و گناه می‌‌کنم؟

آیا شما از این که فکر می‌‌کنید در مقابلِ وسوسه بعدی حتما شکست می‌‌خورید و مرتکبِ گناه میشید، خودتون را سرزنش می‌‌کنید و آرامش ندارید؟

آیا شما از این تصورِ غلط که حتما در روبرویی با وسوسهٔ بعدی باز هم مغلوب میشم، از خودتون نا امید شده اید و در کلافگی بسر می‌‌برید؟

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خودتون ایمانِ قلبی دارید، مجبور نیستید اینگونه افکارِ نابود کننده را در سرتون بپرورونید.

بله، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، به هیچ وجه مجبور نیستید اجازه بدید تا ترسِ کاذب از شکست در مقابلِ وسوسه‌های آینده و یا این که به زودی چه گناهی مرتکب خواهید شد، در ترس و اضطراب بسر ببرید و آرامش نداشته باشید.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید ولی‌ بنا به هر دلیل این دروغِ شیطان را باور کرده اید که از زندگی امروزت لذت نبر و آرامش نداشته باش چرا که تو بزودی در مقابل وسوسه‌ای شکست می‌‌خوری و گناه می‌‌کنی، باید بدونید که در این صورت از خواستِ خداوند برای زندگیتون دور هستید.

خداوند پدرِ آسمانی شما به هیچ وجه مایل نیست که فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودش را دور از ارادهٔ خود و در ترس، اضطراب و نگرانی ببینه، چرا که اونها دروغ‌های شیطان را باور کرده ا‌ند.

هر عادتِ بدی به کمکِ خداوند قابلِ علاج و بر طرف شدنه.

دوستِ خوبِ من، به یاد بیار که در ایمان به عیسی مسیح، خداوند تمامی گناهانتون را آمرزیده.

خداوند، شما را به فرزندی به خانوادهٔ الهی خود برگزیده.

خداوند، به شما حیاتِ ابدی عطا فرموده.

همچنین، خداوند روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند در شما ساکن شده و تا لحظه‌ای که زنده هستید با شماست.

روح القدس با شماست تا به شما کمک کنه در ارادهٔ خاصِ خداوند براتون زندگی شاد و پیروزی داشته باشید.

روح القدس با شماست تا در روبرویی با مشکلاتِ زندگی و وسوسه‌ها کمک کنه.

روح القدس با شماست تا در دو راهی‌های زندگیتون شما را راهنمأیی کنه.

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.

خداوند پدرِ آسمانی ما، همچنین محافظ ماست.

او محافظِ ماست در مقابل هر چه که می‌‌خواد به ایمانِ ما خدشه وارد کنه و ما را از ارادهٔ خداوند دور.

خداوند، پدرِ آسمانی ما، برای محافظتِ ما در موردِ شیطان و اعمالِ فریبکارانهٔ وی به ما هشدار داده و از ما خواسته که مواظبِ او باشیم.

بله دوستِ من، خداوند از ما انتظار داره تا به جای باورِ دروغ‌های شیطان و زندگی در ترس، نگرانی و اضطرابِ دائم، به وفاداری و محبتِ او اعتمادِ کامل داشته باشیم تا بتونیم در آرامشِ الهی او زندگی کنیم.

عزیزان، بسیاری از افکارِ مخربِ موجود در ذهنِ ما، به خاطرِ باور کردنِ دروغ‌های شیطان به ما هست.

دوستِ خوبِ من، برای رهأیی از افکارِ دروغ و مخربی که آرامش را از شما ربوده و به جای آن، در ترس، اضطراب و نگرانی اسیر نگه داشته ا‌ند.

همچنین برای دریافتِ شفای خداوند، و غلبه برحیله‌های نابود کنندهٔ شیطان، پاسخ دادن به دو سوال می‌‌تونند به شما کمک کنند.

سوالِ اولی که ما باید به اون پاسخِ قانع کننده‌ای بدیم اینه که؛ “من چطور می‌‌تونم در آرامشِ الهی خداوند بسر ببرم و ارادهٔ او را در زندگیم انجام بدم، اگه اجازه بدم تا افکارم مشوش باشند و هر لحظه در این ترس و نگرانی باشم که، باز مغلوبِ وسوسه میشم و گناه می‌‌کنم؟”

سوالِ دومی که باید به اون جوابِ قانع کننده بدیم اینه که؛ “اگه من به جای اعتماد به محبت، وفداری و حضورِ دأیم خداوند با خود، دروغ‌های شیطان را در ذهنم نگه دارم و اجازه بدم تا اون دروغ‌ها هر دقیقهٔ زندگی من را با ترس، نگرانی و اضطراب پر کنند، در این صورت من تا چه حد مانعِ عملکردِ خداوند می‌‌شم؟”

دوستِ خوبِ من، در پاسخ به این دو سوال باید عرض کنم که؛ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید هر روزه دستمون را در دستِ خداوند پدرِ آسمانیمان بگذاریم، با او در مصاحبت و رفاقت گرم و صمیمی باشیم، اجاز بدیم تا او ما را رهنمأیی و هدایت کنه.

ما تنها با اتکا به هوش و توانِ محدودِ انسانی خودمون، نمی تونیم همیشه حضورِ مکارانهٔ شیطان و اعمالِ هلاک کنندهٔ او را در هر روزِ زندگیمون را تشخیص بدیم و از اونها محفوظ بمونیم.

ما برای تشخیصِ حضور و نحوهٔ عملکردِ شیطان در زندگیمون، نیازمندِ کمک و هدایتِ الهی خداوند پدرِ آسمانی خودمون هستیم.

عزیزان، زندگی گرم و نزدیکِ هر روزه با خداوند، مصاحبتِ صادقانه با او، شنیدن و اطاعتِ کامل از اوامرش، موجب میشند که دیگه شیطان نتونه به آسونی به ما دروغ بگه.

شیطان دیگه نمی تونه به آسونی گولمون بزنه، آرامش را از ما بگیره و نگرانمون کنه.

دوستِ خوبِ من، در همین لحظه از صمیمِ قلب دستِ خودتون را در دستِ پر محبت و توانمندِ خداوند پدرِ آسمانی مهربانتون قرار بدید.

به رابطهٔ پدر و فرزندی خودتون با وقت گذرانی منظم در مطالعهٔ کلامِ او حیاتِ تازه‌ای ببخشید.

از این لحظه به بعد، اجازه بدید تا خداوند ذهنِ شما را از هر گونه دروغ، ترس، نگرانی و اضطراب پاک کنه.

اجازه بدید تا خداوند ذهنِ شما را از آرامش، حکمت و خوشی الهی خودش مملو کنه.

عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.

پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که اجازه نمی دهی من بیش از حدِ توانم که تو می‌‌دانی، با وسوسه روبرو شوم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در روبرویی با وسوسه‌ها با من هستی‌ و از من محافظت می‌‌کنی.

خداوند، به من کمک کن تا به خاطر این که در آینده با چه وسوسه‌ای روبرو خواهم شد، دائما در ترس، نگرانی و اضطراب بسر نبرم.

خداوند، به من کمک کن تا فریبِ دروغ‌های شیطان را نخورم.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه مراقبِ دوز و کلک‌ها و حیله‌های شیطان باشم.

خداوند، به من کمک کن تا ذهنم را از تمامی دروغ‌های شیطان پاک سازم.

خداوند، به من کمک کن تا ذهنم را از کلامِ تو، و یاد آوری از محبت و وفاداری تو پر نگه دارم.

خداوند، به من کمک کن تا هر روزه با تو وقت بگذرانم و از تو بشنوم.

خداوند، به من کمک کن تا در آرامش و خوشی الهی تو، در ارادهٔ مقدست زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

عزیزان، امیدوارم این مطالعه در کلامِ خدا موجبِ برکتتون بوده باشه.

در پایان، اجازه بدید تا برای غلبه بر ترس و نگرانی از این که باز در روبرویی با وسوسهٔ بعدی شکست می‌‌خورم و گناه می‌‌کنم، به شما سه تا پیشنهاد بدم.

پیشنهادِ اولِ من اینه که؛ پنج تا از وسوسه هأیی که بیشتر از همه شما را به دامِ خودشون می‌‌ندازند را یاد داشت کنید.

اون پنج وسوسه را هر روز به خداوند بدید و از او درخواست کنید تا به شما توان و حکمت بده تا تسلیم اون وسوسه‌ها نشید.

پیشنهادِ دوم من به شما اینه که؛ اون راه فرارهأیی را که خداوند برای دفاع در برابرِ وسوسه به شما نشون میده را نیز یاد داشت کنید.

به خودتون قول بدید که از راه حل‌های خداوند حتما پیروی کنید.

پیشنهادِ سومِ من اینه که؛ رابطهٔ منظمِ روزانه با خداوند، مطالعهٔ کلامِ او و تعمقِ در آن و دعا را در اولویتِ اولِ زندگیتون قرار بدید.

با تشکر از شما که در این مطالعه در کلامِ خدا با ما همراه بودید، تا گفتگوی بعدی، فیض و آرامشِ خداوند با شما باشد. آمین!

نویسنده، کوروش باقری