آیهٔ کلیدی: اولِ تواریخ ۵: ۲۰

۲۰ ایشان دعا کردند و از خدا کمک خواستند و خدا هم به دادشان رسید، زیرا که بر او توکل داشتند. …. آمین!

دوستِ خوبِ من، امروز اجازه بدید تا خداوند توسطِ این تعلیم، به شما که در شک و تردید بسر می‌‌برید که آیا به خداوند اعتماد داشته باشید یا نه کمک کنه.عزیزان، اجازه بدید تا تعلیم را با یک سوال از شما شروع کنم.

سوالِ من اینه که؛ آیا اغلب این سوال از ذهن شما عبور می‌‌کنه که؛ “آیا واقعا من فقط باید به خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح ایمان و اعتماد داشته باشم تا او به دعا‌های من پاسخ بده؟

آیا واقعا به همین سادگی یه؟

بله دوستِ من، اگه چه کلیدِ دریافتِ پاسخ به دعاهامون به نظرِ ما ساده می‌‌رسه؛ ولی‌ برای همه کس انجام اون آسون نیست.

ببینیم مشکل کجاست.

چرا ما با این واقعیت که برای دریافتِ جوابِ دعا هامون باید حتما به خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح ایمان و اعتماد داشته باشیم مشکل داریم؟

چرا اعتماد به عیسی مسیح برای دریافتِ پاسخ به دعاهامون اغلب برای ما آسون نیست؟

اصلا، اعتماد به عیسی مسیح یعنی چه؟

مگه فقط ایمانِ به او کافی نیست؟

عزیزان، با مطالعهٔ دقیقِ کلامِ خدا و تعمقِ کافی در آموزه‌های آن؛ ما واقعیتِ بزرگ و بسیار مهمی را یاد می‌‌گیریم.

این واقعیت که؛ خداوند به کرات به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح امر می‌‌کنه؛ ” تا خودمون را کاملا به او بسپاریم و در رابطه‌ای صمیمی با وی در گفتگو که همان دعاست باشیم!”

خداوند پدرِ آسمانی من از ما انتظار داره تا ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی وی، در رابطه‌ای گرم و صمیمی، دائم با او در گفتگو یا همان دعا باشیم.

دعا برای خودمان و دیگران به گونه‌ای که خداوند در قلبِ ما می‌‌گذاره.

عزیزان، شاید این سوال برای شما بوجود آمده که؛ “اگه خداوند پدرِ آسمانی ما خدای دانای مطلقه و از هر نیاز من و هر چه که می‌‌خوام به او بگم از قبل آگاهه، پس دیگه چه لزومی داره من با خداوند گفتگو کنم؟”

دوستِ خوبِ من لطفا دقت کنید.

دعا یا همون گفتگوی ما با خداوند، خیلی بیشتر از فقط به نیاز‌ها و درخواست‌های ما رسیدگی کردن انجام میده.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح، خیلی روشن و واضح فرموده که، ما “هر چه را”، در نام او از خداوند درخواست کنیم دریافت خواهیم نمود.

۱۳ شما می‌توانید به نام من، هر چیزی از خدا درخواست کنید، و من آن را به شما خواهم داد. چون من که فرزند خدا هستم هر چه برای شما انجام دهم، باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد.  انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۳

عزیزان، دعا‌های با خلوصِ نیتِ ما و پشتکاری در اون دعا، می‌‌تونه تاثیراتِ شگفت انگیزی داشته باشند.

دعا‌های بی‌ آلایش و از اخلاصِ دل ما، می‌‌تونند تغییراتِ شگرفی بوجود بیارند.

در موردِ دعا و گفتگو با خدا، مهمترین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که؛ خداوند و منجی ما عیسی مسیح خودش دعا می‌‌کرد.

دوستِ خوبِ من، ما نباید اهمیتِ دعا کردن و قدرتِ عملکردِ دعا را دستِ کم بگیریم!

دعای با خلوصِ نیتِ ما، می تونه در قلب ما به گونه‌ای شگرف عمل کنه.

در ارتباط با این مهم، کلامِ خدا در یعقوب ۱: ۶ می‌‌فرماید:  ۶ اما وقتی از او درخواست می‌کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد؛ زیرا کسی که شک می‌کند، مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به اینسو و آنسو رانده می‌شود. آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح با هدایتِ روح القدس از صمیم قلب دعا می‌‌کنیم؛ خداوند پدرِ آسمانی ما، قلبمون را از آرامشِ وصف ناپذیرِ الهی خودش پر می‌‌کنه.

خداوند پدرِ آسمانی ما، به ما توان میده تا در اعتمادِ کامل به محبت و وفاداری او پایدار بمونیم.

خداوند پدرِ آسمانی ما، به ما کمک می‌‌کنه تا درک کنیم که او واقعا می‌‌تونه هر عملِ غیرِ ممکنه را برای ما و به جای ما انجام بده.

خداوند پدرِ آسمانی ما، به ما ایمان و اطمینانی عطا می‌‌کنه تا بتونیم با رضایتِ خاطر، تمامِ وجود خودمون را کاملا به او تسلیم کنیم.

دوستِ خوبِ من، خداوند به دعا‌های بی‌ شماری در گذشته پاسخ داده.

خداوند پدرِ آسمانی ما هرگز تغییر نمی کنه و امروز نیز همچون گذشته، به دعا‌های ایماندارانِ به خود مطابق با خواست و ارادهٔ الهیش پاسخ میده.

۸ عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهد کرد. آمین! عبرانیان ۱۳: ۸

لطفا دقت کنید.

وقتی خواستید با خداوند گفتگو کنید، شما نیازی به تکرارِ کلمات و جملاتِ از قبل حفظ شده‌ای ندارید.

برای گفتگو با خداوند، به قولِ ما فارسی زبانان شما نیاز به بیانِ کلماتِ قلمبه سلمبه ندارید.

به یاد داشته باشید که شما در طولِ زمان دعا، دارید با خداوند پدرِ آسمانی خودتون صحبت می‌‌کنید.

کسی که شما را آفریده – کسی که در ایمانتون به عیسی مسیح تمامی گناهانتون را بخشیده – کسی که به شما حیات ابدی در بهشت عطا فرموده – کسی که حال با روحِ مقدسِ خودش روح القدس، همیشه تا لحظه‌ای که زنده هستید در شما بسر می‌‌بره.

آری دوستِ من، خداوند دانای مطلقه!

او در هر زمانی، در طولِ عمرتون بر روی این کرهٔ زمین، از هر نیاز و خواستهٔ ضروری و واقعی شما به خوبی آگاهه.

با این وجود او همچون پدری دلسوز، وفادار و فداکار؛ مشتاقه تا از زبانِ خودِ شما بشنوه تا رابطهٔ گرمِ پدر و فرزندی را احساس کنید و از اون لذت ببرید.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، اگه این سوال در ذهنی شما هست که؛ آیا خداوند به دعا‌های من پاسخ میده یا نه، باید مطمئن باشید که جوابِ به این سوالِ شما بله هست.

خداوند، به هر سوالِ شما، در زمان، مکان و به روشِ الهی خودش حتما پاسخ میده.

پاسخ‌های خداوند به درخواست‌های ما از وی ممکنه که در زمان و اونطوری که ما دلمون می‌‌خواد و از او توقع داریم نباشند، ولی‌ او همیشه به فرزندان خودش بهترین‌ها را عطا می‌‌کنه!

بنا بر این، در دعا‌های خودتون با خداوند منظم، کوشا و امیدوار باشید!

دوستِ خوبِ من، برای غلبه بر هر گونه شک و تردید در موردِ این که؛ آیا خداوند به دعا‌های من پاسخ میده یا نه، به شما پنج پیشنهاد می‌‌کنم.

پیشنهادِ اولِ من به شما اینه که؛ کلامِ خدا را در امثال ۳: ۵ – ۶ و همینطور در مزمور ۳۷: ۳ – ۷ مطالعه بفرمایید.

۵ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما.  ۶ در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. آمین! امثال ۳: ۵ – ۶

۳ بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین خود در کمال امنیت زندگی کنی.  ۴ با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد.  ۵ خودت را به خداوند بسپار و بر او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد؛  ۶ او از حق تو دفاع خواهد کرد و خواهد گذاشت حقانیت تو مانند روز روشن بر همه آشکار شود.  ۷ در حضور خداوند سکوت نما و با صبر و شکیبایی منتظر عمل او باش. به کسانی که با نیرنگ و حیله در زندگی موفق می‌شوند، حسادت مورز. آمین!

مزمور ۳۷: ۳ – ۷

اگه برای شما امکان داره، این آیات را حفظ کنید.

پیشنهادِ دومِ من به شما اینه که؛ یک دفترچه خاطرات تهیه کنید و در آن دعاهایی را که به حضور خداوند برده اید و اینکه چگونه او به اون دعا‌های شما پاسخ داده را یاد داشت بفرمأیید.

پیشنهادِ سومِ من به شما اینه که؛ هر از گاهی، یاد داشت‌های خودتون در دفترِ خاطرات را مرور کنید، تا به یادِ پاسخ‌های خداوند به شما و وفاداری او باشید.

پیشنهادِ چهارمِ من به شما اینه که؛ حتما برای دریافتِ هر پاسخِ خداوند از او تشکر کنید!

و بالاخره پیشنهاد پنجم و آخرِ من به شما اینه که؛ از خداوند بخواهید تا به شما نشون بده؛” چه تجربه‌ای در زندگیتون موجب شده که شما به خداوند اعتماد نداشته باشید که او به دعا‌های شما پاسخ میده؟”

عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم؛ تو درونِ قلب من را می‌‌بینی و هر نیتِ من را می‌‌شناسی!

من در این لحظه با تمامِ وجودم و در خلوصِ نیت به حضورِ تو دعا می‌‌کنم.

خداوند، گاهی اینطور تصور می‌‌کنم که تو به دعا‌های من گوش نمی کنی.

به من کمک کن تا در اعتمادِ کامل به تو در این باور باشم که تو نه تنها مرا می‌‌شنوی، بلکه به خوبی قادر و مشتاقی تا مرا شفا دهی و برای نیاز‌های واقعیم مهیا فرمأیی.

خداوند، از تو درخواست می‌‌کنم تا تمامی شک‌های من را به ایمانی مستحکم و پایدار به خودت مبدل فرما.

خداوند، به من کمک کن تا یاد بگیرم چطور با تو صادقانه گفتگو کنم.

خداوند، وقتی من در گفتگو با تو کم می‌‌یارم، ایمان دارم که روح القدسِ در من نیاز و خواستهٔ من را به قلب تو می‌‌رساند.

خداوند، از این لحظه به بعد، من در ایمان و اعتمادی نو به تو، انتخاب می‌‌کنم تا به دعا کردن ادامه بدهم.

خداوند، از این لحظه به بعد، من انتخاب می‌‌کنم تا به تو و این که آیا صدای من را میشنوی یا نه شک نداشته باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا به گونه‌ای خاص و منحصر بفرد آفریده ای.

خداوند، از این لحظه به بعد، با تمامِ وجودم اعتماد می‌‌کنم که تو به فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودت، ایمانداران به عیسی مسیح، حتما در زمان و به روشِ الهی خودت پاسخ می‌‌دهی.

تمامی این درخواست‌هایم را در نامِ عیسی مسیح به تو تقدیم می‌‌کنم، آمین!

خدا را شکر!

عزیزان، با تشکر از این که در این مطالعه در کلامِ خدا با من همراه بودید، تا مطالعهٔ بعدی، فیض و آرامشِ خداوند با شما باشد. آمین!

تهیه کننده و نویسنده، کوروش باقری