انجیل متی ۶: ۹ – ۱۳

۹ پس شما اینگونه دعا كنید: «ای پدر ما كه در آسمانی ، «نام مقدس تو گرامی باد. ۱۰ ملكوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست ، بر زمین نیز اجرا شود. « ۱۱ نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. ۱۲ خطاهای ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنان را كه به ما بدی كرده اند، می بخشیم

. ۱۳ ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما؛ «زیرا ملكوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست . آمین !

عیسی مسیح، به پیروان خود الگوی دعایی را آموخت که شامل در خواست بخشش روزانه از خداوند می‌‌باشد.

توجه به این نکته بسیار مهم است که، دعوت از ایمانداران به مسیح برای درخواست بخشش گناهانشان روزانه از خداوند، به هیچ وجه به معنای تجدید دریافت نجات نیست!

بلکه با معنای، ترمیم – تعمیر و تقویت رابطه‌های شخصی خود با خداوند می‌‌باشد.

وقتی ما به مسیح ایمان می‌‌آوریم، همهٔ گناهان ما، برای همیشه آمرزیده می‌‌شوند.

لکه‌های گناه، از زندگی گذشته، حال و آینده ما به کلی پاک می‌‌گردند.

ولی‌ ما انسان هستیم و تا زمانی که در این بدن‌های جسمانی – فانی، زندگی می‌‌کنیم، گاهی مرتکب گناه می‌‌شویم.

به استثنا عیسی مسیح، هیچ انسان کاملاً بی‌ گناه و کاملی بر روی این کرهٔ زمین نبوده و نیست!

بله، گناه یک حقیقت تلخ واقعی موجود در زندگی هر انسانی است.

اما وعدهٔ خداوند به انسان گناهکار – بعد از ایمان او به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، زندگی ا بدی در حضور خود در بهشت می‌‌باشد، و نه عذاب و مجازات جهنمی که ما سزاوار آن بودیم.

بله ما تا روزی که زنده ایم و در این بدن‌های خاکی و فانی زندگی می‌‌کنیم، گاهی گناه می‌‌کنیم.

از این روی خداوند اجازه می‌‌دهد تا ما نتیجه و ثمرهٔ تلخ و دردناک گناهانمان را در همین دنیا تجربه کنیم.

تذکر و راهنمأیی خداوند، در مورد در خواست بخشش روزانهٔ ما از او برای گناهانمان، یاد آور نکتهٔ مهمی است به ما.

یاد آور این نکتهٔ مهم که، ما در ایمان به مسیح بخشیده شده ایم و حال باید برای جلال نام مقدّس او، پاک و بی‌ گناه زندگی کنیم.

اطمینان از دریافت بخشش کاملمان از خداوند برای همیشه، نباید مجوزی برای ادامهٔ زیستن ما در گناه باشد.

بلکه برعکس، این فیض و محبت خداوند، می‌‌بایستی مشوّق و محرک قوی باشند برای پاک و بی‌ گناه زیستن ما.

بی‌ ادبی، قانون شکنی و سخنان زشت، شایستهٔ ما به عنوان فرزندان خداوند و نجات یافته در ایمان به مسیح نیستند.

مسیح ما را مبدل به خلقتی تازه نموده است.۲ قرنتیان ۵: ۱۷

خلاصهٔ کلام:

توبه، اعتراف به گناهان و ایمان به مسیح به عنوان خداوند و منجی، یگانه راه نجات ما هستند.

گفتگوی دائم روزانه با خدا، و از او طلب بخشش نمودن برای خطاهای خود، راه ارتباط صمیمی و گرم ما را با او صاف و هموار می‌‌گرداند.

پس ما با اعتراف گناهانمان و پذیرش مسیح به عنوان منجی، یک بار برای همیشه بخشیده می‌‌شویم.

با این وجود، برای ایمانداران به مسیح، توبه از گناهان روزانه، در نام عیسی مسیح ضروری است.

به این دلیل که، درخواست بخشش روزانه از پدر، گناهان را از سر راه داشتن رابطه‌ای صادقانه و صمیمی با او بر طرف می‌‌نماید.

پس از آن، ما با کمک روح مقدّس او، قادر خواهیم بود تا طبق خواست و ارادهٔ مقدّس خداوند برای زندگیمان، پاک و بی‌ گناه زیسته، نام او را جلال دهیم.

———————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان