آیهٔ کلیدی: اولِ تواریخ ۱۶: ۱۱

۱۱ خداوند و قوت او را طالب باشید و پیوسته حضور او را بخواهید.آمین!

دوستِ خوبِ من، می‌‌تونم از شما بپرسم که، در تمامیِ طولِ عمرتون، شما چند بار این تصور را داشته اید که خودتون را در حضورِ خداوند با او تنها ببینید؟ آیا تا حالا شده شما این تصور را داشته باشید که؛ با خداوند روبرو هستید و دارید به چهرهٔ او نگاه می‌‌کنید و او هم به چهرهٔ شما نگاه می‌‌کنه؟

آیا تا حالا شده شما این تصور را داشته باشید که، در آغوشِ پر محبتِ خداوند هستید، سر رویشانهٔ او گذارده و دارید گریه می‌‌کنید یا در حضورش با وی می‌‌خندید؟ دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا این تجربه را داشته اید که وقتی در شرایطِ بسیار دشوارِ زندگی قرار گرفته بودید؛ دیدنِ یک چهرهٔ آشنا بهتون امید و آرامش داده باشه؟

وقتی ما در طولِ زندگیمون، به هر دلیل با مشکلات و مصائبِ ناهنجاری روبرو میشیم؛ دیدنِ چهرهٔ آشنای کسی که بهش اطمینان داریم و می‌‌دونیم او به ما علاقه داره، موجبِ آرامشمون میشه.

دیدنِ یک چهرهٔ آشنا در کش و قوسِ دست و پنجه نرم کردن با زمان‌های بسیار دشوار زندگیمون، می‌‌تونه به ما قدرتِ مقاومت و پایداری بده.

دیدنِ یک چهرهٔ آشنا در زمانهایی در طولِ زندگیمون که همه چیز تاریک و نامید کننده بنظر می‌‌رسه، می‌‌تونه به ما امید بده تا یک روزِ دیگه مشکلاتمون را تحمل کنیم و پیش بریم.

شاید دلیلِ این که ما “فقط با دیدنِ یک چهرهٔ آشنا”، آرامش، قوت و امیدِ تازه‌ای در خودمون احساس می‌‌کنیم اینه که؛ ما اطمینان حاصل می‌‌کنیم که لااقل یک نفر در این دنیا هست که به فکرِ ما هست و بهمون علاقه منده.

شاید هم دلیلِ احساسِ آرامش، قوت و امیدی که ما با دیدنِ یک چهرهٔ آشنا در اوجِ زمان‌های دشوارِ زندگیمون تجربه می‌‌کنیم اینه که؛ ما در گذشته با اطمینان از حضور داشتنِ کسی که به فکرمون بوده و دوستمون داشته آرامش، قوت و امید برای غلبه برمشکلاتمون را داشته ایم.

به هر حال هر دلیلی که داشته باشه؛ این حقیقت انکار ناپذیره که حتی فقط دیدنِ یک چهرهٔ آشنای قابلِ اطمینان در زمان‌هایی‌ که ما با مشکلات و توفان‌های زندگیمون دست و پنجه نرم می‌‌کنیم؛ به ما احساسِ بسیار خوبی میده.

احساسِ امید دهنده وخوشایندی که قلبمون را گرم می‌‌کنه و نور امید بر ما می‌‌تابونه.

نوری که مسیرِ تاریکِ راهِ زندگیمون را لااقل برای همان روز روشن می‌‌کنه.

دیدنِ یک چهرهٔ آشنا در زمان‌های دشوارِ زندگی امیدی به یاد ماندنی به ما میده.

امیدی که بدونِ شنیدنِ صدای او به ما می‌‌گه؛ نترس، نگران نباش، همه چیز درست میشه.

من در کنارت هستم و دوستت دارم.

دوستِ خوبِ من، اگر چه دیدنِ یک چهرهٔ انسانی آشنا، کسی که می‌‌دونیم دوستمون داره و می‌‌تونیم به او اعتماد داشته باشیم در زمان‌های دشوارِ زندگی به ما آرامش، امید و قوتِ قلب میده؛ ولی‌ به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، امتیاز و موهبتِ بسیار والاترِ دیگرینیزعطا شده.

عزیزان، لطفا دقت بفرمأیید.

وقتی ما با شناختِ کافی و با قلبی فروتن از این که عیسی مسیح براستی کی هست، و چکار برای بشرِ گناهکار انجام دادهبه وی ایمان می‌‌یاریم؛ آنگاه خداوند تمامی گناهان ما را می‌‌بخشه و به ما حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود عطا می‌‌کنه.

همچنین، خداوند ما را به عنوانِ فرزند خوانده در خانوادهٔ الهی خودش بر می‌‌گزینه و پدرِ آسمانی ما میشه.

خداوند، خالقِ این هستی‌ و ما، همچنین با روحِ مقدسِ خودش روح القدس در ما، یعنی هر کسی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمانِ قلبی داشته باشه، ساکن میشه.

اما بعد از ایمانمان به عیسی مسیح چون ما هنوز در این دنیای سقوط نموده در گناه زندگی می‌‌کنیم، هر از گاهی با مشکلات و یا مصائبِ دشواری روبرو میشیم.

ولی‌ چون حال به خاطرِ ایمانمان به عیسی مسیح روح القدس در ماست، ما دیگه مجبور نیستیم تا به تنهأیی با مشکلاتِ زندگیمون مقابله کنیم.

خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از ما فرزندانِ خودش به خوبی مراقبت می‌‌کنه.

خداوند پدرِ آسمانی ما در روبرویی با هر مشکل و کمبودی با ماست تا به ما آرامش، توان و امید بده.

تا برای غلبه بر مشکلاتمون به ما فرزندانِ عزیزش حکمتِ الهی بده.

دوستِ خوبِ من، اگر چه خداوند در حکمتِ الهی خودش برای عطای آرامش، امید و قوت به ما گاهی اشخاصی را که ما می‌‌شناسیم در مسیرِ راهِ ما قرار میده، ولی‌ نهایتا این دیدنِ چهرهٔ خودِ خداوند هست که در زمان‌های دشوارِ زندگیمون به ما آرامش، امید و قوت لازمه را عطا می‌‌کنه.

این فقط پدرِ آسمانی مهربانِ ماست که در حکمت و توانِ الهی خودش برای هر نیازِ واقعی ما مهیا می‌‌کنه و ما را برای غلبه بر هر مشکلی کاملا مجهز.

دوستِ خوبِ من لطفا توجه بفرمایید.

با درکِ صحیح از شخصیت و سیرتِ واقعی خداوند و این که ما بعد از ایمانمان به عیسی مسیح در چشمِ او کی هستیم و چه برکات و موهبت‌های عظیمی به ما عطا فرموده؛ در قلب، فکر و تمامی وجودِ ما امیدِ بزرگی را بر می‌‌انگیزه.

این امید که، خودِ خداوند در صورتِ فروتنی و همکاری صمیمانهٔ من با وی به من کمک می‌‌کنه تا بر مشکلاتم غلبه کنم و بتونم در ارادهٔ خاصِ او برای زندگیم شاد و پیروزمندانه پیش برم.

یادِ یک سرودِ قدیمی افتادم که می‌‌گه؛

چشمانِ خود را بر عیسی مسیح متمرکز گردان.

با دقت و توجه، فقط به چهرهٔ او نگاه کن.

در نورِ فیض و محبتِ عیسی مسیح هر مشکل و کمبودِ زمینی کم رنگ و کم رنگتر میشه.

بله دوستِ خوبِ من، وقتی ما فروتنانه با چشمِ دلمان به چهرهٔ خداوند و منجی خودمان نگاه کنیم، دیگه هیچ مشکلی لاینحل نمی مونه.

هر کمبودِ ما به روش و در زمانِ خاصِ عیسی مسیح بر طرف میشه.

قلبِ ما پر از امید و آرامش میشه.

ما توانِ زندگی با او و برای او را بدست خواهیم آورد.

ما به عمقِ تازه‌ای از فیض، محبت، بخشش و وفاداری او پی می‌‌بریم.

دیگه هیچ چیزی توی این دنیا قادر نیست تا ما را بترسونه، نگران کنه و به زانو در بیاره.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند پدرِ آسمانیمان گفتگو کنیم.

خداوند پدرِ آسمانی مهربانم، امروز به من کمک کن تا به جای تمرکز افکارم بر نا توانی، کمبود‌ها و مشکلاتم، بر روی فیض، محبت، توان و وفاداری تو متمرکز نگاه دارم.

خداوند، به من کمک کن تا در زمان‌های دشوارِ زندگیم، به چهرهٔ عیسی مسیح چشم بدوزم.

خداوند، به من کمک کن تا وقتی به چهرهٔ عیسی مسیح نگاه می‌‌کنم، به یاد آورم که تو برای حلِ هر مشکل و فراهم نمودن هر نیازِ واقعی من قادری.

خداوند، به من یاد بده چگونه به یاد بیارم که در زمان‌های دشوارِ زندگیم می‌‌توانم به چهرهٔ تو نگاه کنم و آرامش، امید و توان دریافت نمایم.

در نامِ عیسی مسیح کسی که بیشتر از هر کسی مرا دوست دارد و همیشه به فکر من است، دعا می‌‌کنم. آمین!

عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، برای اطمینان از این واقعیت که عیسی مسیح شما را بیشتر از جانِ خود دوست داره و همیشه به فکر شماست، به شما پنجپیشنهاد می‌‌کنم.

پیشنهادِ اولِ من اینه که؛در کلامِ خدا  -کتابِ مکاشفه فصلِ چهار مطالعه بفرمأیید و در آن تعمق داشته باشید.

پیشنهادِ دومِ من اینه که؛در کلامِ خدا  -کتابِ مکاشفه ۱۹: ۱۱ – ۱۶مطالعهٔ بفرمأیید و در آن تعمق داشته باشید.

پیشنهادِ سومِ من به شما اینه که؛ در مکانی خلوت و آرام بشینید، چشمانِ خود را ببندید و به تصاویری که کلامِ خدا از چهرهٔ عیسی مسیح برای شما ترسیم نموده فکر کنید.

پیشنهادِ چهارمِ من به شما اینه که؛ تصور بفرمأیید شما دارید به چهرهٔ عیسی مسیح نگاه می‌‌کنید و او به شما.

پیشنهادِ پنجمِ من به شما اینه که؛ اجازه بدید تا در این ملاقاتِ شخصی چهره به چهره با عیسی مسیح او عمقِ تازه‌ای از محبت، فیض و وفاداری خودش نسبت به شما را بهتون نشون بده.

با تشکر از این که در این مطالعه در کلامِ خدا با من همراه بودید، تا مطالعهِٔ بعدی فیض و آرامشِ الهی او همواره با شما!

تهیه کننده و نویسنده، کوروش باقری