آیهٔ کلیدی این مطالعه هست: اولِ قرنتیان ۱۳: ۱۲ ۱۲ آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم، تار و مبهم است؛ اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند.آمین!

دوستِ خوبِ من، با اختراعِ دوربین‌های عکاسی و فیلم برداری‌های بسیار پیشرفته، تصاویرِ اشخاصی را که ما در اونها مشاهده می‌‌کنیم، خیلی واضح و شفاف به نظر می‌‌رسند.

اونقدر واضح و شفاف که، ما اون اشخاص را زنده و حاضر در کنارِ خودمون احساس می‌‌کنیم.

اما هر چقدر هم تصاویر اشخاصی که ما در دوربین‌های عکاسی و یا تلویزیون‌های مدرن و پیشرفته مشاهده می‌‌کنیم واضح و شفاف باشند، باز مانندِ دیدنِ چهرهٔ یک نفر به طورِ حضوری برای ما ملموس و دلچسب نیستند.

تصویرِ از یک شخص، نمی تونه جای دیدنِ چهرهٔ همان شخصی را که ما می‌‌تونیم از نزدیک روبرو به او نگاه کنیم بگیره؛ اینطور نیست؟

اگر چه در یک تصویرِ خوب، تمامی اجزا یک صورت یا بدن نشون داده میشند، ولی‌ باز انگار یک چیزی در تصویر کمه و اونطور که باید و شاید فهمیده نمیشه.

بله دوستِ من، هر چقدر همه که دوربین و تلویزیون‌های ما آخرین مدل و پیشرفته باشند، باز تصاویری که ما در اونها مشاهده می‌‌کنیم، فقط شبیهِ تصویرِ واقعی از هر چیزی هستند.

این مثالِ دیدنِ تصاویر در دوربین و تلویزیون‌های امروزه، شبیه شناخت و درک ما، از خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح هست.

هر کدام از ما، در حدِ محدودی از عیسی مسیح شناخت داریم.

بله، هر چقدر هم که ما شناخت و دانشمون از شناختِ عیسی مسیح زیاد و وسیع باشه، باز شناخت و دانشی کامل از عیسی مسیح نیست.

البته، با شنیدنِ بیشتر از عیسی مسیح، با وقت گذرانی بیشتر و منظم با او و همچنین مطالعهٔ کلامش، شناخت و دانشِ ما از شخصیتِ واقعی او هر روزه بیشتر و بیشتر میشه.

اما تا آن روزِ نهأیی که ما واقعا شخصا در حضورِ او خواهیم ایستاد و مستقیم او را چهره به چهره می‌‌بینیم و دست‌های سوراخ شدهٔ او را لمس می‌‌کنیم، به طورِ کامل او را نخواهیم شناخت.

در حالِ حاضر، هر کدام از ما سوالاتِ بسیاری داریم که می‌‌خواهیم از عیسی مسیح بپرسیم.

هر کدام از ما چیز‌های بسیاری در دل داریم که می‌‌خواهیم به عیسی مسیح بگیم.

اما وقتی او را چهره به چهره، از نزدیک می‌‌بینیم، وقتی به چهرهٔ پر جلال و شکوهمندِ او می‌‌نگریم، دیگه جای هیچ سوالی برای ما باقی نمی مونه.

به تمامی سوالاتی که امروز داریم، با فقط یک نگاه به چهرهٔ پر جلال و جبروتِ عیسی مسیح جواب داده خواهد شد.

وقتی به چهرهٔ پر جلالِ عیسی مسیح شخصا از نزدیک می‌‌نگریم؛ پاسخ به تمامی ناشناخته‌های موجود در ذهنِ ما مکشوف خواهد شد.

وقتی به چهرهٔ پر جلالِ عیسی مسیح می‌‌نگریم، قلب، جان و روحِ تشنهٔ دانستنِ ما، کاملا سیراب خواهد شد.

دوستِ خوبِ من، وقتی من یکی از عزیزانم را برای مدتی بیشتر از حدِ معمول نمی بینم، کم کم افکاری در مغزم بوجود می‌‌یاند و بدنبالِ اون افکار، کمی نگرانی و بی‌ قراری.

افکاری مثلِ این که، نکنه اون عزیز از من رنجیده.

نکنه اون عزیز حالا از من خیلی دلخوره و برا همینیه که نمی خواد مرا ببینه.

اما وقتی بعد از مدتی، من اون عزیز را دوباره ملاقات می‌‌کنم و او مرا به گرمی می‌‌پذیره و نشون میده که چقدر از دیدنِ من خوشحاله، به تمامِ سوالاتم بوجود اومده در ذهنم جواب داده میشه و نگرانیم از این که نکنه او از من رنجیده باشه از بین میرهو قلبم آروم می‌‌گیره.

آیا شما تا حالا چنین تجربه را داشته اید؟

اگر چه ما در حالِ حاضر، عیسی مسیح را به صورتِ فیزیکی در بدنِ انسانی در کنارِ خودمون نداریم، ولی‌ مشتاقیم تا روزی او را چهره به چهره ببینیم.

در این اثنا باید این مهم را به یاد داشته باشیم که، دلیلِ این که چرا ما عیسی مسیح را امروز به طورِ فیزیکی در بدنِ انسانی در کنارِ خودمون نداریم، این نیست که او از ما دلخوره و رنجیده.

عیسی مسیح ما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره.

او با اهدای داوطلبانهٔ جانِ خدا به جای مابر روی صلیبِ جلجتا ، ثابت نمود که براستی چقدر ما را دوست داره.

دوستِ خوبِ من، دلیلِ ندیدنِ عیسی مسیح در بدنِ فیزیکی در زمانِ حال، به این جهت نیست که او از ما ایماندارانِ به خود عصبانیه و با ما قهر کرده.

عیسی مسیح حال با روح مقدسِ خود روح القدس، در ما ایماندارانِ به خود همواره حضور داره.

چشم، فکر، قلب و قدرتِ درکِ محدودِ انسانی ما، در حالِ حاضر معلوماتِ کاملی از عیسی مسیح ندارند.

درست همونطور که در اولِ قرنتیان ۱۳: ۱۲کلامِ خودِ خداوند به ما یاد داد.۱۲ آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم، تار و مبهم است؛ اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند.آمین!

ولی‌ روزی که ما او را شخصا ملاقات می‌‌کنیم، شناختِ ما از وی کامل میشه.

او هر آنچه را که ما باید از او بدونیم بر ما مکشوف می‌‌کنه.

بله دوستِ خوبِ من، روزی که ما در خانهٔ ابدی خودمان در بهشت با خداوند و منجی مان عیسی مسیح چهره به چهره ملاقات می‌‌کنیم، شناختِ سطحی و محدودِ ما از وی یکباره بهکمال می‌‌رسه.

در طولِ این زمانِ صبر برای رسیدن به خانهٔ ابدی خودمان و ملاقات با عیسی مسیح، نباید حقیقتِ بسیار امید بخشی را فراموش کنیم.

این حقیقت که، او دوباره به سوی ما باز خواهد آمد!

در کلامِ خدا مکاشفه ۲۲: ۲۰می‌‌خوانیم:۲۰ کسی که این چیزها را گفته است، می‌فرماید: «بله، من بزودی می‌آیم!» «آمین! ای عیسای خداوند، بیا!»  ۲۱ فیض خداوند ما عیسی مسیح بر همه شما باد! آمین!

دوستِ خوبِ من، کلام خدا نام‌های متعددی را برای معرفی عیسی مسیح به کار برده.

برای مثال، بعضی از اسامی که در کلامِ خدا به عیسی مسیح اشاره می‌‌کنند عبارتند از؛ نجات دهنده – مقدس – مسح شده – برهٔ خدا – شبانِ نیکو – نانِ حیات – نور جهان – ایمانویل.

شناختِ صحیح از معنای هر نام، به ما کمک می‌‌کنه تا کمی بیشتر و عمیقتر او را بشناسیم و به او نزدیکتر بشیم.

دوستِ خوبِ من، در طولِ انتظارِ خودتون برای ملاقاتِ شخصی چهره به چهره با عیسی مسیح، به نام‌های او فکر کنید.

اجازه بدید تا هر نامِ او، معنای واقعی خودش را در فکر و قلبِ شما پیدا کنند.

با شناختِ صحیح از هر نامِ عیسی مسیح، با همان نام با او صحبت کنید.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که امروز با من صحبت کردی و به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

عیسی مسیح، من مشتاقانه منتظرِ روزی هستم که تا را رو در رو ملاقات کنم.

روزی که تو مرا در آغوش خواهی گرفت و اشک‌هایم را پاک خواهی نمود.

عیسی مسیح، من سوالاتِ بسیاری دارم که مایلم از تو بپرسم.

اما ایمان دارم در لحظه‌ای که تو را روبرو می‌‌بینم، تو ذهن، قلب و تمامی وجودِ من را، کامیاب خواهی نمود.

عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که حتی در طولِ زمانی که منتظرِ ملاقاتِ شخصی با تو هستم؛ تو هر روزه خودت را بیشتر و بیشتر به من می‌‌شناسانی.

عیسی مسیح خواستِ من این است که تو هر چه زودتر به این جهان باز گردی.

در نامِ پر جلال و قدوسِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری