Warning: Error while sending QUERY packet. PID=13164 in /home/radioaramesh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2056
همواره چشم بر عیسی مسیح بدوزید – رادیو آرامش

آیهٔ کلیدی: عبرانیان ۱۲: ۲

۲ و برای پیروزی در این مسابقه روحانی، به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت. زیرا او خود نیز در همین مسیر، صلیب، و خفت و خواری آن را تحمل کرد، چون می‌دانست در پی آن، خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به همین جهت، اکنون در جایگاه افتخار، یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است.

دوستِ خوبِ من، این روزها وقتی ما سر صفحهٔ روزنامه‌ها را می‌‌بینیم و یا به اخبار گوش می‌‌کنیم؛ و یا وقتی به مشکلاتی که خودمون یا عزیزانمون با اونها دست و پنجه نرم می‌‌کنند فکر می‌‌کنیم، خیلی آسونه که خونسردی خودمون را از دست بدیم، نگران بشیم و غیرِ عاقلانه دست به اقداماتی بزنیم.

گاهی شرایطِ زندگیمون ناگهان طوری دشوار و پیچیده میشه که، ما خودمون را کاملا درمانده می‌‌بینیم و غلبه بر اون مشکلِ بوجود اومده در زندگیمون به نظر غیرِ ممکن می‌‌رسه.

در یک چنین شرایطی، ممکنه ما خودمون را کاملا شکست خورده قلمداد کنیم و فکر می‌‌کنیم که اون شرایطِ دشوار و یا مشکل، حتما ما را داغون می‌‌کنه.

اما عزیزان، اگه ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان قلبی داشته باشیم؛ به هیچ وجه مجبور نیستیم تا از روبرویی با شرایطِ دشوارِ زندگی بترسیم، نگران بشیم و یا دست به اقداماتِ غیرعاقلانه‌ای بزنیم.

عزیزان، ما در ایمانِ خود به عیسی مسیح، حال روح القدس، روح مقدسِ خداوند را در خود داریم!

دقت کنید؛

روح القدس در ماست، تا به ما کمک کنه، بتونیم بر مشکلاتِ هر روزِ زندگیمون از دیدگاهِ خداوند نگاه کنیم.

روح القدس در ماست، تا در روبرویی با مشکلات و شرایطِ دشوارِ زندگیمون، به گونه‌ای صحیح و خدا پسندانه واکنش نشون بدیم.

روح القدس در ماست، تا در روبرویی با مشکلاتِ زندگیمون، در آرامشِ الهی دریافت نموده از خودِ او، نترسیم و نگران نشیم بلکه با دلیری، حکمت و توانِ دریافت نموده از خود او، با اونها روبرو بشیم.

روح القدس در ماست تا به کمک کنه، از روبرو شدن با هر مشکل و یا شرایطِ دشواری که خداوند اجازهٔ ورودِ اونها را به زندگیمون میده، درس‌های بزرگی یاد بگیریم.

تا ایمانمون به خدا محکمتر بشه – تا رابطهٔ ما با خداوند نزدیکتر و صمیمی تر بشه – تا اعتمادِ ما به وفاداری او استوارتر بشه.

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح یاد میده که ما باید همواره در تمامی شرایطِ زندگیمون، چشم بر خداوندو منجی مان عیسی مسیح بدوزیم!

شاید این سوال برای شما بوجو بیاد که؛ چرا؟

چرا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید در تمامی شرایطِ زندگیمون، همواره چشم به او بدوزیم؟

عزیزان، جوابِ این سوال اینه که؛ چون وی تواناتر و بزرگتر از هر واقعه‌ای هست که می‌‌تونه در زندگی ما رخ بده.

دوستِ خوبِ من لطفا توجه بفرمأیید.

ما با ایمان قلبی خود به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی، مذهب دیگری را انتخاب نمی کنیم.

ما با ایمانِ قلبی به عیسی مسیح، بخششِ گناهانمان را از او دریافت می‌‌کنیم!

ما با ایمانِ قلبی به عیسی مسیح، مبدل به مخلوقِ تازه‌ای میشیم؛ مخلوقی که در چشمِ خداوند کاملا بی‌ گناه و عادل شناخته شده.

ما با ایمانِ قلبی به عیسی مسیح، فرزندانِ خداوند می‌‌شویم و او پدرِ آسمانی ما.

ما با ایمانِ قلبی به عیسی مسیح، از وی حیاتِ ابدی دریافت می‌‌کنیم و با خداوند تا ابدیت در بهشت بسر خواهیم برد.

ما با ایمانِ قلبی به عیسی مسیح، روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند را دریافت می‌‌کنیم.

روح القدس، از لحظهٔ ایمانِ ما به عیسی مسیح، در ما بسر می‌‌بره تا ما را قادر کنه در انجامِ ارادهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمون موفق باشیم.

بله دوستِ من، ما در ایمانِ خود به عیسی مسیح، خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده، تمامی برکاتِ الهی را که او در کلامش به ما قول داده را بدست می‌‌آوریم.

بله، تمامی برکاتِ الهی که به ما قول داده را و نه بعضی یا حتی بیشترِ اونها را.

یکی از برکاتِ خداوند به ما؛ مهیا نمودنِ هر چیزی هست که ما برای اطاعتِ از وی و انجامِ ارادهٔ خاص او در طولِ زندگیمون بدانها نیاز داریم.

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.

ایمانِ قلبی ما به عیسی مسیح – زندگی روزانه در اطاعت از وی – ایمان به حضورِ پر توان و دأیمی او با ما؛ به ما این اطمینانِ و آرامشِ قلب را میده که، ما می‌‌تونیم با دلیری و شهامت با هر مشکلی در زندگیمون برخورد کنیم و با کمک و هدایت خودِ او بر اونها پیروز بشیم.

بنا براین دوستِ خوبِ من، با هر شرایطِ دشوار و بغرنجی که امروز روبرو هستید،

با هر موقعیتِ پیچیده و دردناکی که دست و پنجه نرم می‌‌کنید،

با هر کمبودی که در زندگی خودتون احساس می‌‌کنید؛ یک نکتهٔ مهم را همیشه به یاد داشته باش.

این نکته که؛ شما به تنهأیی و با توان، دانش و حکمتِ انسانی خودتون با اونها روبرو نمی شید.

بلکه، شما با خداوند و منجی خودتون عیسی مسیح، یعنی خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر که بر نیشِ کشندهٔ گناه و قدرتِ مرگ به جای ما غلبه نمود با اونها روبرو میشید.

عیسی مسیح، مطمئنا لنگرِ قابلِ اطمینانی هست که ما می‌‌تونیم به کمک و هدایتِ او اعتماد داشته باشیم!

لنگری که، ما را در روبرویی با هر توفانِ زندگیمون، استوار و پایدار در آرامش، قوت و حکمتِ الهی خودش حفظ می‌‌کنه.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که خدای قادرِ مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضر هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که گناهانِ من را در ایمانم به عیسی مسیح می‌‌بخشی، مرا به فرزندی می‌‌پذیری، به من حیاتِ ابدی در نزدِ خودت عطا می‌‌فرمأیی، و با روحِ مقدست در من زندگی می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای زندگی من نقشه‌ای عالی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که  برای موفقیتِ من در انجامِ خواستهٔ تو همیشه به من کمک می‌‌کنی و برای تمامی نیاز‌هایم مهیا می‌‌فرمأیی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که، همواره از تمامی شرایطِ زندگی من و تمامی نیاز‌هایم به خوبی آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در روبرویی با مشکلات و شرایطِ دشوارِ زندگیم، با من هستی‌ و هرگز مرا تنها نمی گذاری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در روبروی با مشکلاتِ هر روزهٔ زندگیم، می‌‌توانم کاملا به تو اعتماد و اتکا داشته باشم.

خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن، تا همواره در هر شرایطی و روبرویی با هر مشکل و کمبودی، چشم بر تو بدوزم و در آرامش، توان و حکمتی که تو به من می‌‌دهی روزانه زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

کوروش باقری