آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۱۶: ۲۵ زیرا هر که بخواهد جان خود را برای خود حفظ کند، آن را از دست خواهد داد؛ اما کسی که جانش را بخاطر من فدا کند، آن را دوباره بدست خواهد آورد.آمین!

دوستِ خوبِ من، آیا شما اولویت‌های زندگیتون را مشخص کرده اید؟

آیا شما در راستای دست یابی به اون اولویت‌ها هر روزه زندگی می‌‌کنید؟

چه امید و هدفی موجب میشند تا شما از خواب بیدار بشید و به فعالیتی بپردازید؟

آیا اولویتِ اول و تنها خواستِ شما اینه که، تا جایی که می‌‌تونید علم و دانش و مدارکِ عالی تحصیلی کسب کنید؟

آیا اولویتِ اول و تنها خواستِ شما اینه که، تا جأیی که ممکنه ثروتمند بشید؟

یا این که، شما بدنبالِ هیچ چیزی نیستید بلکه بیشترِ وقتتون را صرفِ گشت و گذار در دنیای مجازی می‌‌کنید تا ببنید که چی‌ گفته، کی چکار کرده؟

دوستِ خوبِ من، آیا شما به جهتی که دارید روز‌های زندگی خودتون را در اون سپری می‌‌کنید فکر کرده اید؟

عزیزان، عمرِ ما روی این کرهٔ زمین خیلی کوتاهه.

به قولِ ما فارسی زبانان، حیفه که ما روز‌های زندگی کوتاهمون را در بی‌ هدفی یا در جهتِ رسیدن به اهدافی بد و ناپسند و فانی صرف کنیم.

عزیزان، دقت بفرمأیید.

خدا، هر کدام از ما را برای به کمال رساندنِ هدفی خاص خلق فرموده.

خدا، اول ما را خلق نفرمود تا بعد بگه، عجب، فلانی هم به شکل انسان توی این دنیا هست، حالا باید با زندگی او چکار کنم؟

بله، خدا اول هر کدام از ما را در حکمت و نقشه‌ای عالی در فکر خودش طراحی فرمود و بعد با قدرتِ خدأیی خود به شکلِ انسان بوجود آورد.

آیا شما هدفِ خداوند از خلقتتون به شکلِ انسان را می‌‌دونید؟

آیا شما می‌‌دونید خدا می‌‌خواد در و توسطِ زندگی چندین سالهٔ شما بر روی این کرهٔ زمین چکار کنه؟

آیا شما با خدا، خالقِ خودتون در رابطه‌ای شخصی و صمیمی و منظم روزانه زندگی می‌‌کنید؟

آیا روزانه از خداوند خالقِ خودتون می‌‌شنوید؟

عزیزان، دانستنِ این که ما داریم برای چی‌ زندگی می‌‌کنیم، اهمیتِ حیاتی داره!

بله دوستِ من، این که ما چطور و در جهتِ رسیدن به چی‌ روزها، ماه‌ها و سالهای عمرِ زمینیمون را می‌‌گذرونیم، اهمیتِ حیاتی داره!

می‌ دونید چرا؟  دقت کنید؛

برای اینکه، نحوه و چگونگی زندگی ما در طولِ عمرمون بر روی این کرهٔ زمین، زمینه را برای زندگی ابدی ما آماده و تعیین می‌‌کنه!

بله دوستِ خوبِ من، عمرِ ما بالاخره زمانی به پایان می‌‌رسه و بعد از اون باید تا ابدیت در جایی بسر ببریم.

عمر‌های ما چندین دهه بیشتر نیستند، ولی‌ ابدیت همونطور که از اسمش پیداست، ابدی، جاودانه، همیشگی و نا محدوده.

آیا شما می‌‌دونید بعد از اون که عمرتون به پایان رسید، ابدیت را در کجا بسر خواهید برد؟

کلامِ خدا در دومِ قرنتیان ۵: ۸، به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح اطمینان میده که پس از مرگ، ابدیت را در کجا بسر خواهیم برد.

۸ بنابراین، از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانه آسمانی‌مان بسر خواهیم برد. آمین!

عزیزان، کلامِ خدا همچنین “یگانه راهِ ” برخورداری از حیاتِ ابدی در نزدِ خود را به ما یاد میده.

در انجیلِ یوحنا ۳: ۱۶می‌‌خوانیم:۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین!

دعا می‌‌کنم که تمامی شما عیسی مسیح را به خوبی بشناسید و به او به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان بیارید!

دوستِ خوبِ من، همونطور که عرض کردم، ما “با نوعِ زندگی فعلی مون”، یعنی با کیفیتِ افکار، اعمال، خواسته ها، هدف‌ها و ایمانمان به عیسی مسیح به عنوانِ یگانه منجی و خداوند، در واقع داریم زمینهٔ “چگونگی نوعِ فعالیتِ ابدی خودمون” را شکل میدیم

زمینهٔ زندگی ابدی و نوعِ فعالیتی که در بهشت، خانهٔ آسمانیمان مسئولِ آن خواهیم بود.

بله دوستِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ابدیت را در بهشت در بی‌ کاری و بی‌ فعالیتی سپری نخواهیم کرد.

نقشه خداوند برای هر کدام از ما، با مرگِ جسمانی ما بر روی این کرهٔ زمین به پایان نمی رسه.

به خاطرِ ایمانمان به عیسی مسیح، روحِ ما تا ابد زنده، و در بدنِ جلال یافته‌ای که خداوند عیسی مسیح به ما عطا خواهد فرموده، با خودِ وی در بهشت به خدمت در پادشاهی بی‌ پایانش ادامه خواهیم داد.

کلامِ خدا در دومِ تیموتاوس۲: ۱۲این نکتهٔ بسیار مهم را برای ما تشریح نموده.

۱۲ اگر فکر می‌کنیم که در این دنیا، خدمت کردن به او بسیار دشوار است، خوب است به یاد آوریم که روزی فرا خواهد رسید که در کنار او خواهیم نشست و با او سلطنت خواهیم نمود. اما اگر در زیر بار زحمات دلسرد شویم و از خدمت خداوند دست بکشیم و از مسیح روگردان شویم، او نیز از ما روگردان خواهد شد.آمین!

به همین دلیله که عیسی مسیح به ما امر می‌‌کنه که گنج‌های خودمون را در آسمان بیندوزیم.

عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۱۹ – ۲۱می‌‌فرماید:۱۹ ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رساند و یا دزد آن را برباید.  ۲۰ ثروتتان را در آسمان بیندوزید، در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست  ۲۱ اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود.آمین!

دوستِ خوبِ من، شما در حالِ اندوختنِ چه گنجی هستید؟گنجِ شما در کجاست؟

آیا دارید بر روی این زمین و هر چه که این دنیای کوتاهِ فانی داره عمرتون را صرف می‌‌کنید؟

دقت کنید؛ زمانِ عمرِ ما بر روی این زمین، هر چقدر هم طولانی، در مقابلِ عمرِ ابدی قابلِ مقایسه نیست.

آیا به نظرِ شما، عاقلانه نیست که ما بدونیم و اطمینان داشته باشیم ابدیت را در کجا بسر خواهیم برد؟

آیا به نظرِ شما، عاقلانه نیست که ما برای ابدیت و اونچه که تا ابدیت انجام خواهیم داد، خودمان را آماده کنیم؟

آیا شما آماده هستید؟

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح در آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز در انجیلِ متی ۱۶: ۲۵به ما یاد آور شد که؛ ۲۵ زیرا هر که بخواهد جان خود را برای خود حفظ کند، آن را از دست خواهد داد؛ اما کسی که جانش را بخاطر من فدا کند، آن را دوباره بدست خواهد آورد.آمین!

ما زمانی که فقط برای خواسته‌های خود خواهانهٔ خودمان، خارج از ارادهٔ خدا، بدونِ داشتنِ رابطه‌ای شخصی با او زندگی کنیم؛ در این صورت حیاتِ ابدی در بهشت و ادامهٔ خدمت به عیسی مسیح را از دست خواهیم داد.

همچنین؛ عمر چندین سالهٔ خودمون بر روی این کرهٔ زمین را هم در استرس، خستگی جان فرسای دأیمی، سر در گمی، کلافگی و نا رضایتی سپری خواهیم نمود.

اما وقتی به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم – و زندگی خودم را کاملا به او تسلیم می‌‌کنیم – و اجازه میدیم تا وی – از عمرِ چندین سالهٔ ما در خواست و ارادهٔ الهی خودش استفاده کنه؛ آنگاه آرامش، خوشی الهی و معنای زندگی واقعی را تجربه خواهیم نمود.

آنگاه، خداوند عیسی مسیح در و توسطِ زندگی ما عمل می‌‌کنه، تا ما با موفقیت قادر به انجام اون نقشه‌ای که او حتی قبلِ از خلقتمون برای ما داشته بشیم.

دوستِ خوبِ من، بیأیید امروز اولویت‌های زندگی خودمون را بسنجیم و محک بزنیم.

بیأیید امروز مطمئن بشیم که خدا تمامی گناهانِ ما را بخشیده.

بیأیید امروز مطمئن بشیم که زندگی خودمون را به خدا تسلیم نموده ایم و داریم در ارادهٔ خاصِ الهی او برامون روزانه زندگی می‌‌کنیم.

بیأیید زندگی ابدی در بهشت در کنارِ خدا و خدمتِ به او را، به خاطرِ رسیدن به خواسته‌های انسانی خودمان در طولِ این عمرِ کوتاهمان از دست ندیم.

بیأیید از امروز قدرِ هر لحظه از زندگیمون را بشناسیم و اون لحظه را در ارادهٔ خدا سپری کنیم.

بله همین امروز و در همین لحظه.

چرا که کلامِ خدا در دومِ قرنتیان ۶: ۲به ما هشدار می‌‌دهد: ۲ زیرا او فرموده است: «فریاد تو را زمانی که در رحمتم برویت باز بود، شنیدم. در روزی که موعد نجات بود، به کمک تو شتافتم.» الان، همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است؛ الان، همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد.آمین!

در خاتمه دوستِ خوبِ من، شما از پذیرشِ عیسی مسیح و ایمانِ به او، از سرمایه گذاری برای شناختِ او، زندگی روزانه با او، منفعتِ ابدی خواهید برد!

این بهترین سرمایه گذاری هست که ما می‌‌تونیم در طولِ عمرِ کوتاهمون داشته باشیم.

امیدوارم که همهٔ ما فروتنانه، در راهی که عیسی مسیح به ما یاد داده سرمایه گذاری کنیم.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با هم دعا کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا به طورِ منحصر بفرد، برای انجامِ خواستِ خودت آفریده ای.

از تو سپاسگزارم که، توسطِ روح القدس و کلامِ زنده ات به من کمک می‌‌کنی، تا تو را بشناسم.

از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا هدف از خلقتِ خودم را توسطِ تو بشناسم.

از تو سپاسگزارم که در ایمانم به تو عیسی مسیح  -گناهانِ من را می‌‌بخشی.

از تو سپاسگزارم که با من، برای انجامِ خواستهٔ الهیت در طولِ عمرِ زمینی من که هدیهٔ خودِ تو به من هست همکاری می‌‌کنی.

از تو سپاسگزارم که در صورتِ ایمانم به تو عیسی مسیح  -تو مرا مبدل به مخلوقِ تازه‌ای می‌‌گردانی و به من  -حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنی.

از تو سپاسگزارم که من تا ابدیت در کنارِ تو زندگی خواهم کرد و در پادشاهی جاویدانِ الهیت نقشِ خاصی دارم.

از تو سپاسگزارم که تنها سرمایه گذاری پر منفعت و جاوید را به من یاد دادی.

به من کمک کن تا قادر باشم از تو بشنوم و همیشهخواستهٔ تو را در زندگیم انجام دهم.

به من کمک کن تا گنجِ خودم را که اطاعتِ از تو و انجامِ خواستهٔ تو از من است را در بهشت سرمایه گذاری کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری