آیاتِ کلیدی: اول پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱

۱۷ در ضمن به یاد داشته باشید که پدر آسمانی‌تان خدا، که دست دعا بسوی او دراز می‌کنید، در روز جزا از کسی طرفداری نخواهد کرد، بلکه اعمال هر کس را عادلانه داوری خواهد نمود. بنابراین، تا زمانی که در این دنیا هستید، با خداترسی زندگی کنید.  ۱۸ خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید،

آزاد سازد؛ بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود،  ۱۹ بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره‌ای بی گناه و بی عیب قربانی شد.  ۲۰ برای این منظور، خدا او را پیش از آفرینش جهان تعیین کرد، اما در این زمانهای آخر او را به جهان فرستاد تا شما را رستگار سازد.  ۲۱ توسط اوست که شما به خدا ایمان آورده‌اید، به خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده ساخت و او را سرافراز گردانید؛ و اکنون، ایمان و امید شما ‌بر خداست.آمین!

دوستِ خوبِ من، اگر چه اهمیتِ خونِ عیسی مسیح بر روی تمامی انسانها تاثیرِ مستقیم داره؛ اما متاسفانه این موضوع را ما خیلی کم می‌‌شنویم.

اهمیتِ خونِ عیسی مسیح، موضوعی هست که بسیاری یا اصلا از آن شناخت و آگاهی ندارند، یا که خیلی کم شناختِ صحیح و آگاهی دارند.

حقیقت اینه که، خونِ عیسی مسیح، بر روی چگونگی مرگ و زندگی هر انسانی بر روی این کرهٔ زمین تاثیرِ مستقیم داره.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید همیشه این نکتهٔ فوق العاده مهم و حیاتی را به یاد داشته باشیم که؛ بدونِ “خونِ عیسی مسیح”، نجات و آمرزشِ گناهان برای هیچ انسانی میسر نمی شه.

بله، نجات و آمرزشِ گناهان فقط در پذیرشِ “خونِ عیسی مسیح” برای هر شخص مهیا میشه.

عزیزان، ایمان و پذیرشِ “خونِ عیسی مسیح” هست که تعیین می‌‌کنه هر شخصی آمرزیدهٔ خداوند هست یا نه!

ایمان و پذیرشِ “خونِ عیسی مسیح” هست که تعیین میکنه هر شخصی نجات را از خداوند دریافت نموده یا نه!

ایمان و پذیرشِ “خونِ عیسی مسیح” هست که تعیین می‌‌کنه هر شخصی تولدِ دوباره و حیاتِ ابدیِ نو را از خداوند دریافت نموده یا نه!

همچنین، ایمان و پذیرشِ “خونِ عیسی مسیح” هست که تعیین می‌‌کنه هر شخصی تا ابدیت در بهشت با خداوند خواهد بود یا بدور از او در جهنم.

دوستِ خوبِ من، قلبِ انجیل – قلبِ خبرِ خوشِ خداوند برای بشرِ گناهکار – قلبِ مژدهٔ یگانه راهِ نجاتِ هر انسانی را کلامِ خدا در اولِ پطرس ۱: ۱۸ – ۱۹به ما می‌‌شناسونه.

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم:.  ۱۸ خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید، آزاد سازد؛ بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود،  ۱۹ بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره‌ای بی گناه و بی عیب قربانی شد. آمین!

جدی بودن خطرِ گناه:

عزیزان، قبل از این که ما بتونیم معنای واقعی قدر و ارزشِ باز خرید شدنمان توسطِ خداوند را بشناسیم؛ باید اول به جدی بودنِ خطرِ گناه پی ببریم.

دقت کنید؛ اگه ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمانِ قلبی داریم؛ حال ما توسطِ او باز خرید شده ایم.

بدین معنا که؛ او گناهانِ ما را آمرزیده، به ما حیاتِ نو ابدی عطا فرموده، روح القدس در ما سکنا گزیده و همیشه در ما بسر می‌‌بره تا ما بتونیم در ارادهٔ خاصی که خداوند برامون داره زندگی کنیم و موفق باشیم.

با این حال، اگه ما به گناه کردن ادامه بدیم، باید انتظارِ دریافتِ گوشمالی و تنبیه را از خداوند داشته باشیم.

چرا که او اجازه نمی ده ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ما فرزند خواندگانِ او، باز به زندگی آلوده به گناهِ قبلی خودمان برگردیم.

اما؛ لطفا به این امای بسیار مهم توجه کنید.

اما اگه ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان نداریم، باید منتظرِ قضاوتِ الهی خداوند باشیم.

دوستِ خوبِ من، چون خداوند کاملا پاک، عاری از هر گناه و قدوسه، او بشدت از هر گناه نفرت داره.

ما نمی تونیم گناه را جدی نگیریم و اون را خطرناک نشناسیم.

ما نمی تونیم در موردِ بی‌ اهمیتی گناه، جوک بگیم و شوخی کنیم.

ما نمی تونیم گناه را به نوعی توجیه کنیم و یا به قولِ ما فارسی زبانان، اون را ماست مالی کنیم.

ما نمی تونیم بگیم، خوب حالا هر از گاهی یک گناهی هم مرتکب می‌‌شم.

دقت کنید، “گناه” اگر چه می‌‌تونه به طروقِ بیشماری واردِ زندگی ما بشه؛ ولی‌ “گناه” همیشه از یک جای خاص شروع میشه.

گناه همیشه از نافرمانی و سرکشی از خداوند شروع میشه.

گناه ما را از خدای قدوس دور می‌‌کنه، زندگی ما را از ارادهٔ خاص و الهی او برامون دور می‌‌کنه و نتایجِ تلخ و دردناکِ بسیاری را به ما می‌‌چشونه.

عزیزان، در ادامهٔ این مطالعه با عنوانِ ؛ “اهمیتِ پیامِ خونِ عیسی مسیح”، به شناختِ طبیعت و ماهیتِ گناه می‌‌پردازم.

۱  –  گناه – فریب دهنده و گول زننده است!

اگه ما به انجامِ گناه ادامه بدیم و در عینِ حال به خودمون بگیم که؛ خدا مرا دوست داره، او حتما می‌‌فهمه که چرا من گناه می‌‌کنم، در این صورت باید بدونیم که فریبِ گناه را خورده ایم و او گولمون زده.

دوستِ خوبِ من، هیچ انسانی از نتیجهٔ گناهکاری خود در امان نیست.

همهٔ انسانها، حتی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح هم، چنانچه خود خواهانه با سماجت به گناهکاری خود ادامه بدیم، حتما در زمانی نتایجِ تلخ و دردناکِ گناهانمان را خواهیم چشید!

۲  –  گناه – نا امید کننده است!

گناه همیشه به ما قول میده که حتما احساساتِ ما را سیراب می‌‌کنه و خواسته‌های ما را هر چی‌ باشند بر آورده می‌‌کنه.

اما گناه همیشه مایهٔ نا امیدی، سر خوردگی و خیطی برای ما میشه.

۳  –  گناه – ما را ناتوان و عاجز می‌‌کنه!

اشخاصی که بر خلافِ خواستِ الهی خدا مکرراً گناه می‌‌کنند؛ سر انجام موجبِ نا توانی و عجزِ خودشون می‌‌شند.

اشخاصِ گناهکار، سلامتی روحی و جسمی خودشون را به مخاطره می‌‌اندازند.

۴  –  گناه – موجبِ غم و افسردگی میشه!

عزیزان، در بسیاری از موارد، حتی دارو همه نمی تونه غم و افسردگی بوجود آمده به خاطرِ ارتکابِ گناه را کاملا بر طرف کنه.

۵  –  گناه – یکی از حربه‌های بسیار موثرِ شیطان بر علیه ماست!

شیطان از حربهٔ گناه استفاده می‌‌کنه، تا به ایمان ما به خدا خدشه وارد کنه، تا ما را نا امید کنه، تا ما را شرمنده و افسرده کنه، تا تاثیرِ ما را برای خدمتِ به خداوند از بین ببره.

۶  –  گناه ویران کننده است!

عزیزان، اگر چه گناه از طرقِ بیشماری می‌‌تونه واردِ زندگی ما بشه، ولی‌ گناه همیشه از یک جا سر چشمه می‌‌گیره و شروع میشه.

گناه، همیشه از نا فرمانی و سرکشیِ هر شخص نسبتِ به خداوند شروع میشه!

گناه ویران کنندهٔ ازدواج هاست.

گناه ویران کنندهٔ روابطِ اجتماعی شاد و سالم اجتماعی میشه.

گناه روابطِ خانوادگی را ویران می‌‌کنه.

گناه مایه شرمساری و آبرو ریزی برای شخصِ گناهکار و اطرافیانِ او میشه.

۷  –  گناه – گاهی موجبِ مرگِ تدریجی شخصِ گناهکار میشه.

کلامِ خدا در حزقیال ۱۸: ۴ و رومیان ۶: ۲۳به ما یاد میده که هر کسیِ که گناه کنه خواهد مرد!

۴ چون جان همه، برای داوری و محاکمه در دست من است، چه جان پدران، چه جان پسران؛ و قانون من برای داوری اینست: هر که گناه کند، فقط خودش خواهد مرد. آمین!

۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است.آمین!

عزیزان، در این قسمت از مطالعه؛ حال که خودِ “گناه” را بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا شناختیم، حال که از تاثیراتِ مرگ بارِ “گناه” آشنا شدیم، حال که یاد گرفتیم “گناه” حتی می‌‌تونه مقصدِ نهائی ما را تا ابدیت تعیین کنه، به نکتهٔ مهمِ دیگری در موردِ “گناه” می‌‌پردازم.

به این مهم که؛ “چه قدرت و عاملی می‌‌تونه ما را از اثراتِ نابود کنندهٔ گناه نجات بده”؟

به عبارتی دیگه، “چه قدرتی می‌‌تونه موجبِ بخششِ گناهِ ما بشه”؟

برای یافتنِ پاسخِ صحیح و معتبر به این سوال، مانندِ همیشه به کلامِ خدا مراجعه می‌‌کنیم.

کلامِ خدا در پیدایش ۳: ۲۱به ما می‌‌یاد میده که، وقتی آدم و حوا، پدر و مادرِ اولیهٔ ما گناه کردند، خداوند از پوستِ حیوان لباس تهیه نمود و آدم و حوا را با آن پوستِ حیوان پوشانید.

۲۱ خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید.آمین!

عزیزان، خواهش می‌‌کنم به این قسمت از عرایضِ بنده با دقتِ خاصی توجه بفرمأیید.

با این عملِ خود، یعنی با تهیهٔ لباس برای آدم و حوا توسطِ پوستِ حیوان؛ خداوند داشت حقیقتی را برای بشر آشکار می‌‌فرمود.

اما این حقیقت چی‌ بود؟

خداوند داشت با تهیهٔ لباس برای آدم و حوا توسطِ پوستِ حیوان، چه پیام و حقیقتی را برای بشر آشکار می‌‌فرمود؟

عزیزان، خداوند می‌‌خواست به تمامی نسلِ بشر یاد بده که؛ تنها مرگِ یک حیوان، یعنی ریختنِ خونِ آن بهأیی بود که کفارهٔ گناهِ آدم و حوا را می‌‌پرداخت!

جانی باید قربانی می‌‌شد، خونی باید ریخته می‌‌شد، تا تاوانِ گناهِ آدم و حوا را بپردازه!

عزیزان، با ادامهٔ مطالعه در کلامِ خدا در قسمتِ عهدِ عتیق، یاد می‌‌گیریم که خداوند به قومِ خاصِ خود اسرأیلیان آموخت که جانِ هر موجودِ زنده در خونِ اوست.

خداوند همچنین اسرأیلیان را موظف فرمود، تا برای پرداختِ تاوانِ یا همان کفارهٔ گناهانِ خود، خونِ حیوانی را بر روی قربانگاه بپاشند.

۱۱ زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما داده‌ام تا برای کفاره جانهای خود، آن را بر روی قربانگاه بپاشید. خون است که برای جان کفاره می‌کند.لاویان ۱۷: ۱۱

عزیزان، قربانی‌های بیشماری که توسطِ قومِ اسرائیل به خداوند تقدیم شدند، همگی اشاره به یک قربانی نهأیی داشتند.

این قربانی نهأیی؛ برهٔ خدا عیسی مسیح بود!

خونِ ریختهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتا، تاوانِ تمامی گناهانِ نسلِ بشر را، یکبار برای همیشه کاملا پرداخت نمود!

عزیزان، در این قسمت از مطالعه با عنوانِ ؛ “اهمیتِ پیامِ عیسی مسیح”، به توضیحِ نکتهٔ مهمِ دیگری می‌‌پردازم.

به معرفی و توضیحِ ۴کلمه‌ای که اهمیت و عملکردِ خونِ عیسی مسیح را در نقشه عالی خداوند برای نجاتِ بشر شرح میدندمی‌ پردازم.

۱  –  باز خرید، یا نجات، یا رستگاری

عزیزان، در درجهٔ اول، “خونِ عیسی مسیح، موجبِ باز خرید، یا نجات یا رستگاری ما شد!”

نجات از چی‌؟ از مجازاتِ گناهانی که ما باید پرداخت می‌‌کردیم.

مجازاتِ گناهانِ ما چی‌ بود؟

مرگ و جدأیی ابدی از خداوند و بسر بردن در جهنم.

این باز خرید، این نجات، این رستگاری را کلامِ خدا در اولِ پطرس ۱: ۱۸ – ۱۹بسیار واضح به ما یاد میده.

۱۸ خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید، آزاد سازد؛ بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود،  ۱۹ بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره‌ای بی گناه و بی عیب قربانی شد. آمین!

عزیزان، دقت بفرمأیید، “باز خرید”، همونطور که از اسمش پیداست، یعنی چیزی را دوباره خریدن.

پس گرفتنِ چیزی بعد از پرداختِ بهای کاملِ آن.

ما به خاطرِ گناهِ آدم و حوا پدر و مادر اولیهٔ خودمان، در اسارتِ “گناه” بسر می‌‌بردیم.

اما عیسی مسیح به خاطرِ محبتِ بی‌ مانندش برای ما، به خاطرِ فیضِ الهی بی‌ مانندش برای ما؛ ما را با هدیهٔ خونِ خود برای خداوند باز خرید نمود و از اسارتِ گناه و مجازاتِ ابدی آن نجات داد.

۲  –  آشتی دادن با خدا

عزیزان، خونِ عیسی مسیح، “موجبِ آشتی ما با خداوند گردید!”

آشتی، یعنی دوست ساختنِ دو نفر که نسبت به هم غریبه شده بودند.

ما تا قبل از ایمانمان به عیسی مسیح، به خاطرِ وارث بودنِ ثمرهٔ گناهِ پدر و مادرِ اولیه مان آدم و حوا، گناهکار، زیرِ غضبِ خداوند و به گونه‌ای با او در قهر بسر می‌‌بردیم.

اما خداوند، به خاطر رحمت و فیضِ بی‌ مانندش برای ما، برای بخششِ گناهانِ ما و آشتی دوباره با ما، خود پیش قدم شد.

خداوند یگانه فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا او داوطلبانه به جای ما، جانِ خود را که تاوانِ گناهان ما بود، یکبار برای همیشه کاملا بپردازد.

عیسی مسیح این فداکاری بی‌ مانند را بر روی صلیبِ جلجتا به کمال رساند.

حال، هر کسی که به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب، یعنی ریختنِ خونِ خود به جای وی ایمان، بیاره، خداوند گناهانِ اون شخص را می‌‌بخشه و وی در چشمِ خداوند کاملا بی‌ گناه محسوب میشه و با خداوند آشتی می‌‌کنه.

مطالعهٔ کولسیان ۱: ۲۰ – ۲۱در کلامِ خدا، این نکتهٔ فوق العاده مهم را برای ما به خوب توضیح میده.

۲۰ در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد، خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، بسوی خود باز آورد؛ جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت، همه را با خدا صلح داده است.  ۲۱ این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می‌شود. بلی، شما روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید؛ نیت‌های بد و اعمال زشتتان، شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است.آمین!

پس ما توسطِ ایمان به خونِ ریخته شدهٔ عیسی مسیح به جای ما با خدا آشتی می‌‌کنیم.

۳  –  ایمان به خونِ ریخته شدهٔ عیسی مسیح به جای ما، ما را در چشمِ خداوند “عادل” یعنی بی‌ گناه می‌‌گرداند.

عزیزان، ایمانِ ما به عیسی مسیح و “عادل” یعنی بی‌ گناه شمرده شدن در چشمِ خداوند بدین معنا نیست که خداوند نسبت به گناه بی‌ تفاوت شده.

بلکه، “عادل” شمرده شدنِ ما بدین معناست که؛ خداوند وقتی به ما نگاه می‌‌کنه، خونِ ریختهٔ یگانه فرزندش عیسی مسیح را به جای ما می‌‌بینه.

خداوند، دیگه به گناهانِ ما نگاه نمی کنه،  بلکه خونِ ریختهٔ عیسی مسیح را می‌‌بینه که تاوان، جریمه و کفارهٔ تمامی گناهان ما را که به او ایمان داریم یکبار برای همیشه کاملا پرداخت نموده.

رومیان ۵: ۸ – ۹این مهم را برای ما توضیح میده.

۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود.  ۹ اگر آن زمان که گناهکار بودیم، مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بی گناه بحساب آورده، چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خدا رهایی خواهد بخشید.

دعا می‌‌کنم که همهٔ شما عیسی مسیح را بخوبی بشناسید و به او ایمان بیارید!

۴  –  خونِ عیسی مسیح، “ما را مقدس و وقفِ خداوند می‌‌گرداند!”

عزیزان، ما توسطِ ایمانمان به خونِ ریخته شدهٔ عیسی مسیح به جای ما، در چشِم خداوند مقدس و وقفِ به او می‌‌شویم.

وقف، یعنی جدا شده برای خداوند.

به عباری دیگر، بعد از ایمانمان به عیسی مسیح، اگر چه ما در این جهان تا مدتی زنده باقی خواهیم ماند، ولی‌ دیگه ما متعلقِ به این جهان فانی و گناهکار نیستیم، بلکه ما متعلقِ به خداوند هستیم.

لطفا به این نکتهٔ مهم خوب دقت بفرمأیید.

اگر چه مقدس و وقف شدنِ ما برای خداوند در همان لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم صورت می‌‌گیره، ولی‌ تقدسِ ما یک پرسهٔ دیگه هم داره.

پروسهٔ تقدس، یا پاک و پاک تر شدن یا همان شبیه عیسی مسیح شدنِ ما که توسطِ همکاری ما با روح القدسِ در ما صورت می‌‌گیره، در تمامی طولِ عمرمون بر روی این کرهٔ زمین ادامه خواهد داشت.

به طورِ خلاصه، در همان لحظهٔ ایمان به عیسی مسیح ما مقدس و وقفِ خداوند میشیم، اما برای شبیه مسیح شدن، همکاری با روح القدس تا لحظه‌ای که زنده هستیم.

خونِ عیسی مسیح به پاک سازی ما از گناه ادامه می‌‌دهد!

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت کنید؛

اگر چه ما به خاطرِ ایمان به خونِ ریخته شدهٔ عیسی مسیح به جای خود توسطِ وی “باز خرید شده و نجات یافته ایم”

اگر چه حال ما در چشمِ خداوند “عادل و بی‌ گناه شمرده می‌‌شویم”

اگر چه حال ما “مقدس و وقف شدهٔ خداوند گردیده ایم”

اما به دلیلِ این که هنوز ما انسان هستیم، طبیعتِ گناه در ما وجود داره.

اگر چه بعد از ایمانمان به عیسی مسیح “گناه” دیگه نمی تونه بر ما مسلط باشه و ما را در اسارتِ خودش نگاه داره؛ ولی‌ ما هنوزهر از گاهی مرتکبِ گناه میشیم و احتیاج به  بخششِ تازه خداوند و پاک سازی توسطِ او داریم.

این بلافاصله به حضورِ خداوند رفتن و گناهِ خود را به او اعتراف کردن و از او درخواستِ بخشش نمودن، همان پروسهٔ تقدیسِ ماست که تا پایانِ عمرمان ادامه خواهد داشت.

کلامِ خدا در انجیل اولِ یوحنا ۱: ۷ – ۹راهِ چارهٔ موفقیت در پروسهٔ تقدیس را برای ما توضیح داده.

۷ اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌سازد.  ۸ اگر بگوییم گناهی نداریم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت گریزانیم.  ۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.آمین!

عزیزان،این اطمینان از بخششِ خداوند به هیچ وجه نباید مجوزی برای تکرارِ گناه برای ما باشه.

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا اجازه بدید از شما سوال کنم؛

آیا شما گناهانِ خودتون را جدی و خطرناک قلمداد می‌‌کنید؟

یا که شما نسبت به گناهانتون بی‌ تفاوت هستید و اونها را جدی نمی گیرید؟

آیا شما برای بخششِ گناهانتون، به خونِ ریختهٔ عیسی مسیح ایمان دارید؟

اگه نه، وقتی در مقابلِ خداوندِ قدوس برای داوری بر زندگیتون می‌‌ایستید، به او چه جوابی خواهید داد؟

دعا می‌‌کنم که شما فروتنانه وجودِ گناه را در زندگیتون خیلی جدی و خطرناک قلمداد کنید.

دعا می‌‌کنم که شما عیسی مسیح را به خوبی بشناسید و به خونی که برای بخششِ گناهانِ شما داوطلبانه ریخت ایمان بیارید.

نویسنده، کوروش باقری