عبرانیان ۵: ۱۱ – ۱۴

۱۱ درباره این کاهن اعظم ، سخن بسیار است ، اما گویا دشوار بتوان آنها را برای شما تشریح کرد، زیرا درک روحانی تان کند شده است . ۱۲ مدتی طولانی است که شما مسیحی هستید، و اکنون باید معلم دیگران شده باشید؛

اما چنان در ایمان عقب مانده اید که نیاز دارید کسی از سر نو، الفبای کلام خدا را به شما بیاموزد. مانند نوزادی هستید که جز شیر قادر به خوردن چیزی نیست . به اندازه کافی رشد نکرده اید که بتوانید خوراکهای سنگین بخورید. ۱۳ کسی که هنوز شیر می خورد، نشان می دهد که در زندگی روحانی خیلی عقب مانده و هنوز درست را از نادرست تشخیص نمی دهد. ۱۴ شما هرگز نخواهید توانست خوراک سنگین بخورید و مطالب عمیق کلام خدا را درک کنید، مگر آنکه در روحانیت رشد کنید، و با انجام کارهای خوب و با تمرین ، نیک و بد را از هم تشخیص دهید.

در دنیایی که ما امروزه زندگی می‌‌کنیم، کم تحملی و عجلهٔ انسان‌ها را در همه جا مشاهده می‌‌کنیم.

متاسفانه، من و شما هم از این امر مستثنینیستیم.

ما همواره می‌‌خواهیم به نیاز خودمان دست پیدا کنیم.

ما میخواهیم به غذا و اطلاعات هر چه سریعتر دست یابیم و هیچ حوصله و صبری هم برای، اجاق غذا پزی و کامپیوتر نداریم.

حتی صبر برای روشن شدن کامپیوتر و در ارتباط قرار گرفتن با کسی که پشت تلفن می‌‌تواند به ما کمکی کند بسیار مشکل و طاقت فرسا شده.

حتی اینگونه صبرها هم ما را کلافه می‌‌کنند و به عصبانیت سوق می‌‌دهند.

اما خداوند ما استاد و متخصص عملکرد به صورتی آهسته ولی‌ مدام و پیوسته است.

خداوند بیشتر تمایل به دیدن کیفیت کار و عملکرد دارد تا صرفا سرعت انجام عملی.

خصلت عالی در پی کیفییت بودن و پیوسته و مدام به آرامی خوب و بدها و درست و نا درست‌ها را از هم جدا کردن خداوند را در قلمرو روحانی او پیوسته مشاهده می‌‌کنیم.

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم، یکشبه از تمام حکمت و دانش الهی او بی‌ نیاز نمی گردیم.

در حقیقت، ما در تمام طول عمر خود همواره در کسب حکمت و دانش الهی خداوند بسر خواهیم برد.

متاسفانه بعضی از ایمانداران به مسیح، بعد از نجات در تحصیل حکمت و قدرت تشخیص خوب و بد از طرف خداوند رشدی از خود نشان نمیدهند.

ینگونه ایمانداران حتی وقتی به بلوغ و کهولت سنی میرسند، دانش، درک و اطلاع لازمه از کلام خدا را به آن صورت که باید ندارند.

آنها همواره، در تمام طول عمر خویش به معلومات، شناخت و آگاهی سطحی از کلام خدا قانع بوده و بسنده می‌‌کنند.

این مشکل و نقص بزرگ در زندگی چنین ایماندارانی به علّت بی‌ علاقگی آنها به مطالعهٔ کلام خداست.

نتیجتا با مطالعهٔ کم از کلام خدا – این عزیزان قادر به شناخت عالم روحانی و قدرت تشخیص خوب و بد و درست و نادرست که فقط در کلام خدا برای ما میسر می‌‌شود نیز نمی گردند.

بنا بر این – این عزیزان همواره در خطر نرسیدن به بسیاری از برکات خداوند و اتخاذ تصمیمات اشتباهی در زندگی خود قرار دارند.

دریافت حکمت خداوند، دریافت توانایی تشخیص خوب از بد و درست از نادرست در این جهان، تنها در صورت وقت گذرانیدن در کلام خدا و گوش سپردن به روح مقدس او میسر است.

بله، دست یابی به حکمت و قدرت تشخیص خوب از بد و خواست خداوند، نیاز مند وقت و ارادهٔ ماست در شناخت قلب و فکر خداوند در کلام او.

این برای ما بسیار خطرناک است که در طول زندگی -خود را از حکمت و توانایی تشخیص خوب و بد هایی که خداوند برای ما منظور داشته محروم سازیم.

امروز فرصت مناسبی است تا حکمت و قدرت تشخیص خوب و بد خودمان را مورد بررسی قرار دهیم.

آیا شما همواره از نتیجهٔ تصمیمات و انتخاب‌های خود نا راضی و پشیمان شده اید؟

آیا اقدامات شما در گذشته همواره به شکست منتهی شده و برای شما، دلشکستگی و ناکامی بر جای گذارده؟

شاید دلیل آن این بوده که شما حکمت خداوند را درک نکرده و در جهت خواست او عمل ننموده اید.

امروز از خداوند بخواهید تا شما را بخشیده و در مطالعهٔ کلام و درک از فکر- قلب و حکمت الهیخویشکمک نماید.

خداوند ما خداوندی سخاوتمند و یاری دهنده است.

او بسیار مشتاق است تا ما ایمانداران به مسیح، همواره پیروز مندانه زندگی کنیم.

خلاصهٔ کلام:

به یاد داشته باشید که تنها خواندن کلام خدا نیست که حکمت الهی و توانایی تشخیص خوب و بد را می‌‌بخشد.

در این صورت، ما فقط انبوهی از معلومات تاریخی را خواهیم آموخت.

باید فروتن شده، مطیع امر خداوند گردیده و از او بخواهیم به ما یاد دهد که چگونه قسمت‌های مختلف کلام او با زندگی ما مربوط می‌‌شود.

با تمرین این کارها؛ فروتن شدن – مطالعهٔ روزانهٔ کلام خدا و گوش فرا دادن به روح مقدس او، به تدریج روح حکمت و قادر به تشخیص خوب و بدها و شناخت فکر و قلب خداوند را در ما بوجود می‌‌آورند.

از همین امروز این عادت پسندیده را شروع نمائید.

مطمئن باشید که با تمرین مستمر و صبر، به تدریج شما از حکمت خداوند و خواست قلب و راه‌های او برای زندگیتان آگاه خواهید گشت!

—————————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان