آیهٔ کلیدی: رومیان ۵: ۸
۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. آمین!

سلام دوستِ حق جوی عزیز.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید.
عزیزانِ حق جو، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم برای شنیدنِ از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عزیزان، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز ما در کلامِ خدا، در رومیان ۵: ۸هست.
این آیه می‌‌فرماید؛
۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. آمین!
عزیزان، یک دردِ دأیمی هست که شما نمی تونید از اون رهأیی پیدا کنید.
شاید از این گفته من تعجب کرده اید و می‌‌پرسید؛ چه دردی هست که من نمی تونم از اون رهأیی پیدا کنم؟
اجازه بدید تا اون دردِ دأیمی را که شما نمی تونید ازش رهأیی پیدا کنید را به شما بشناسونم.
لطفا دقت کنید؛ اگه شما تا این لحظه در زندگیتون – محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند را براتون به طورِ واقعی نپذیرفته اید، به احتمال زیاد شما همیشه احساس می‌‌کنید یک چیزی کم دارید یا که فکر می‌‌کنید نقصی در شما هست.
بله دوستِ حق جوئ من، اگه شما تا کنون محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند را براتون به معنای واقعی نپذیرفته باشید و اون را تجربه نکرده باشید، در این صورت، یک فکر عذاب دهنده‌ای همیشه در مغزِ شما دور می‌‌زنه.
می‌ دونید چه فکرِ عذاب دهنده ای؟
اجازه بدید تا توضیح بدم.
وقتی شما در طولِ زندگیتون نیازتون بر آورده نمیشه – یا خواسته‌ای دارید که به اون نمی رسید – یا با شکستی روبرو میشید و یا وقتی مشکلات در زندگیتون بوجود می‌‌یاند؛ فکری دروغین و عذاب دهنده در مغزتون شروع به فریاد زدن می‌‌کنه.
این فکرِ دروغین و عذاب دهنده که؛ “تمامی این کمبود ها، شکست‌ها مشکلات و بر آورده نشدنِ نیازتون، فقط به این دلیله که، محبتِ خدا را بدست نیاورده ام.”
یا این فکر که؛ چون من نتونسته‌ام در طولِ زندگیم، موردِ مقبولیتِ خداوند واقع بشم و محبتِ الهی او را دریافت کنم، پس حتما به همین دلیله که من نیازم بر آورده نشده، به خواسته‌ام نرسیده ام، با شکست روبرو میشم و مشکلات دارم.
بعد فکر عذاب دهنده -دروغِ دیگهای هم به شما میگه.
این دروغ که؛ تو انسانِ شایسته و لایقی نیستی – تو انسانِ بدر بخور و دوست داشتنی نیستی که خدا بتونه دوستت داشته باشه.
دوستِ حق جوئ من، بیأیید کمی تامل کنیم و با قلبی فروتن و بدونِ قضاوتِ از قبل، اون طرفِ قضیه را هم ببینیم.
منظور من از اون طرفِ قضیه، نظر، دیدگاه و فکر واقعی خداوند نسبتِ به شماست.
برای این منظور، برای شناختِ صحیح و عادلانه از نظر، دیدگاه و فکرِ خداوند نسبت به شما؛ بیأیید آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزمون در کلامِ خدا را با دقت بخونیم.
می‌ بینیم که کلامِ خدا در رومیان ۵: ۸به ما یاد می‌‌ده که؛
۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. آمین!
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
مادامی که شما کاملا، تماماً و از سر تا پا، تا اونجأیی که امکان داشت، ناشایسته، نا سزاوار و گناهکار بودید، عیسی مسیح برای بخششِ گناهانِ شما، جانِ خود را بر روی صلیبِ جلجتا فدا نمود.
عیسی مسیح داوطلبانه، جانِ خود را بر روی صلیبِ جلجتا فدا نمود، تا تاوانِ تمامی گناهانِ شما را، یکبار برای همیشه، کاملا بپردازه.
عیسی مسیح در محبتِ بی‌ قید و شرطش برای شما؛ به جای شما بر روی صلیب جان داد، تا شما در ایمانِ به او تا ابد زنده بمانید.
عیسی مسیح در محبتِ بی‌ قید و شرطش برای شما؛ بر روی صلیبِ جلجتا جان داد، تا شما فیضِ نجاتِ خداوند را دریافت کنید.
بله، در اوجِ گناهکار بودن، در نهایتِ نا شایستگی و بی‌ لیاقتی، عیسی مسیح جانِ خود را به جای شما فدا نمود، تا بتونه با ارزش‌ترین هدیه را که نجات و رستگاری هست به شما تقدیم کنه.
دوستِ حق جوی من، دقت بفرمأیید؛ عیسی مسیح بدون هیچ کمک و پرداختی از جانبِ شما، جان خود را داوطلبانه برای شما فدا نمود!
به عبارتی دیگه، شما هیچ تلاش، اقدام و فعالیتی در این ایثارِ بی‌ مانندِ عیسی مسیح براتون نداشتید.
در واقع، هیچ تلاش، اقدام و فعالیتی از جانبِ شما، به هیچ وجه نمی تونست عیسی مسیح را مجبور کنه تا او جانِ خودش را برای بخششِ گناهانتون و دریافتِ نجات خداوند به شما انجام بده.
دوستِ حق جوی من، می‌‌دونید چرا عیسی مسیح جانِ خودش را “داوطلبانه” برای شما هدیه داد؟
پاسخِ صحیح به این سوال اینه که؛ “چون او شما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره!”
بله چون عیسی مسیح، شما را در همین لحظه، در هر شرایطی که هستید، با هر وضعیتی که دارید، و هر چقدر هم که خودتون را گناهکار و نالایق می‌‌شناسید، بیشتر از جانِ خودش دوست داره!
دوستِ حق جوی من، اجازه بدید تا از شما سوالی بپرسم.
سوالِ من از شما اینه که؛ آیا در حالِ حاضر، شما برای کسبِ محبتِ خداوند دارید، تلاش و تقلا می‌‌کنید؟
آیا دارید برای دریافتِ محبتِ خداوند براتون، اعمالِ دینی شاق و طاقت فرسأیی انجام میدید؟
آیا دارید برای دریافتِ محبتِ خداوند براتون، در ترس و اضطراب بسر می‌‌برید؟
دقت کنید؛ تنها انسانهایی که محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند عیسی مسیح را از او نپذیرفته و تجربه نکرده ا‌ند، دارند بنا به نظرات و سلیقهٔ شخصی خودشون – سعی در بدست آوردنِ محبتِ او می‌ کنند .
بله دوستِ خوبِ من، فقط انسانهأیی که محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح را به گونه‌ای واقعی از او نپذیرفته و تجربه نکرده ا‌ند، دارند در پیروی از اصولِ من در آوردی دینی خاص زندگی می‌‌کنند.
شخصی که محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند را نپذیرفته و تجربه نکرده، به اشتباه فکر می‌‌کنه که حتما باید یک سری فعالیت‌های من در آوردی دینی را مو به مو اجرا کنه -تا شاید بتونه محبتِ خداوند را بدست بیاره.
در این صورت، یک چنین شخصی، همیشه فکر می‌‌کنه که یک کمبودی داره.
یک چنین شخصی، همیشه فکر می‌‌کنه که یک چیزی در او کم هست و به هیچ وجه نمی تونه لایقِ برخورداری از محبتِ کاملِ خداوند براش باشه.
متاسفانه، این دایرهٔ فکری عذاب آور، که من نتونستم و نخواهم توانست محبتِ خداوند را بدست بیارم، من لایق دریافتِ محبتِ خداوند نیستم، در مغزِ شخصی که محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح را نپذیرفته همیشه وجود داره.
این موجب میشه که شخص در اسارتِ انجامِ مراسم دینی بیشتر و بیشتر خودش را مشغول نگه داره، تا کمی رضایت خاطر پیدا کنه که، حالا شاید خدا کمی دوستم داره.
دوستِ حق جوی من، آیا شما یکی از اون اشخاصی هستی‌ که تعریفش را شنیدید؟
آیا شما دارید شبانه روز اعمالِ من در آوردی دینی انجام میدید، به این امید که شاید خداوند دوستتون داشته باشه؟
عزیزان، محبتِ خداوند خریدنی نیست!
محبتِ خداوند را نمیشه با انجامِ رسوم و مراسمِ من در آوردی دینی بدست آورد و تجربه نمود.
در ارتباط با محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند، مایلم تا نکتهٔ بسیار مهمی را خدمتِ شما عرض کنم.
دقت بفرمأیید؛ حقیقت اینه که، تمامی تلاش‌های شما – برای بدست آوردنِ محبتِ خداوند براتون، یک نوع توهین و بی‌ احترامی به خداست!
بله دوستِ من، تمامی تلاش‌های دینی، تمامی پیروی‌ها از قوانینِ من در آوردی انسانی به هر شکل و فرمی، در حقیقت نوعی توهین و بی‌ احترامی به خداونده!
می‌ دونید چرا؟
می‌ دونید چرا اعمالِ دینی شما، یا پیروی از قوانین و مراسمِ من در آوردی انسانی شما، یا تلاش برای بدست آوردنِ محبتِ خداوند تحتِ هر نام و به هر شکل و فرمی، بی‌ احترامی و توهینی نسبت به اوست؟
چون که فعالیت‌های دینی شما، پیروی از مراسمِ من در آوردی شما، و تمامی تلاش‌های انسانی تون برای بدست آوردنِ محبتِ خداوند، فداکاری بی‌ نظیرِ او را برای شما تحقیر می‌‌کنه!
شما با انجامِ اعمالِ دینی و پیروی از مراسمِ من در آوردی، در واقع دارید به خداوند میگید، من هدیهٔ عیسی مسیح را کافی نمی دونم و اون را نمی پذیرم.
با مذهبی بودن و انجامِ مراسمِ دینی برای برخورداری از محبتِ خداوند، در واقع شما دارید به او میگید؛ من خودم باید محبتِ خداوند را هر طوری شده بدست بیارم.
میگید، من هم باید در بدست آوردنِ محبتِ خداوند سهمی را داشته باشم.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
شما نمی تونید هیچ کاری انجام بدید – تا خداوند شما را بیشتر از اونی که در همین لحظه داره، بیشتر دوست داشته باشه!
همینطور، شما نمیتونید هیچ کاری انجام بدید تا خداوند دیگه دوستتون نداشته باشه!
با توجه به این حقیقت -به خود بیأیید و برای تجربه محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند دست از تلاش و تقلا‌های جانکاه در اجرای مراسمِ دینی – و پیروی از مراسمِ من در آوردی انسانی بر دارید.
محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند عیسی مسیح از همین لحظه در دسترسِ شماست.
شما فقط باید آن را از او دریافت کنید.
در آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز خواندیم که؛ رومیان ۵: ۸
۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. آمین!
دوستِ خوبِ من، برای قادر به دریافتِ محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند عیسی مسیح شدن، از خودِ او بخواهید تا کمکتون کنه.
از عیسی مسیح درخواست کنید، تا هر مانعی را که موجب بوده شما تاکنون نتونسته باشید محبتِ بی‌ قید و شرطِ او را براتون تجربه نموده باشید را، از زندگیتون بیرون کنه.
دوستِ خوبِ من، محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند عیسی مسیح را از او بپذیرید؛ تا بتونید از بخششِ گناهانتون اطمینان داشته باشید.
محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند عیسی مسیح را از او بپذیرید؛ تا بتونید هر روزه با او و در ارادهٔ الهی او، شاد و پیروز زندگی کنید.
محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند عیسی مسیح را از او بپذیرید؛ تا از هر گونه اسارتِ دینی و حسِ خود کم بینی و نالیاقتی آزاد بشید.
محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند عیسی مسیح را از او بپذیرید؛ تا از فکر‌های عذاب آورتون شفا پیدا کنید.
عزیزان، قبل از پایانِ این مطالعه، ببینیم امروزاز کلامِ خدا چی‌ یاد گرفتیم.
۱ – کلامِ خدا در رومیان ۵: ۸به ما یاد داد که؛
۲ – ما نمی تونیم هیچ کاری برای خداوند انجام بدیم تو او بیشتر دوستمون داشته باشه.
۳ – ما نمی تونیم هیچ کاری انجام بدیم تا خداوند کمتر دوستمون داشته باشه.
خداوند هر گناهِ ما را – در صورتِ اعترافِ اون گناه به او و در خواستِ بخشش در نامِ عیسی مسیح – حتما می‌‌بخشه.
۴ – ما هرگز قادر نیستیم تا محبتِ خداوند را – با انجامِ اعمالِ مذهبی و سعی در انسانِ خوبی بودن بخریم.
۵ – محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند، از همین لحظه در دسترسِ ماست.
در هر شرایط، و هر چقدر هم که ما خودمون را گناهکار و از خداوند دور احساس می‌‌کنیم، اگه فروتنانه گناهانِ خودمون را به خداوند اعتراف کنیم، از او در نامِ عیسی مسیح در خواستِ بخشش کنیم، به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان بیاریم، در این صورت خداوند گناهان ما را می‌‌بخشه و به ما کمک می‌‌کنه تا بتونیم محبتِ بی‌ قید و شرطِ او را به معنای واقعی تجربه کنیم.
۶ – ما می‌‌تونیم از عیسی مسیح درخواست کنیم تا هر مانعی را که موجب شده یا موجب خواهد شد تا ما نتونیم محبتِ بی‌ قید و شرطِ او را کاملا تجربه کنیم از زندگیمون دور کنه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم که، با وجودِ اینکه گناهکار بودم، تو عیسی مسیح را به این جهان فرستادی تا در راهِ من فدا بشه.
خداوند، از تو سپاسگزارم که، مرا بی‌ قید و شرط دوست داری.
خداوند، از تو سپاسگزارم که، محبتِ تو برای من هرگز کم یا نابود نمی شود.
خداوند، از تو سپاسگزارم که از من انجامِ اعمال شاق و بیهوده مذهبی نمی خواهی، بلکه قلبی فروتن که به تو و محبتِ تو ایمان داشته باشه.
خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و رحمتِ الهی تو نیاز مندم.
خداوند، گناهانِ من را در نامِ عیسی مسیح ببخش.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن – تا در تجربه محبتِ الهی تو، هر روزه برای تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض وبخشش تو دارم!
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا- با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماًپرداخت.
من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید.
وبسایت: www.radioaramesh.org
کانالِ تلگرام: https://t.me/RadioArameshSociety
یوتوب: https://www.youtube.com/user/RadioAramesh
اینستاگرم: kourosh2660
فیسبوک:Kourosh Bagheri