: ۱پطرس ۵: ۷

۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد. دوستِ خوبِ من، می‌‌دونی وقتی خودتون را نگران می‌‌کنید، چه اتفاقی می‌‌افته؟ با نگران کردنِ خودتون امروز – شما دشواریها، دردِ سرها، مصیبت‌ها و مخمصه‌های فردای زندگیتون راهم، واردِ زندگی امروزتون می‌‌کنید.

دقت کنید؛ خداوند، فقط برای تحملِ دشواریها، دردِ سرها، مصیبت‌ها و مخمصه‌هایامروزِ زندگیتون  -به شما فیض، توان و حکمتِ کافی داده.

خداوند برای غلبه بر دشواریها، دردِ سرها، مصیبت‌ها و مخمصه‌های فردای زندگیتون، به شما توان و حکمت نداده.

حال، وقتی شما به سوی فردای زندگیتون دست درازی می‌‌کنید – وقتی سعی می‌‌کنید دشواریها، دردِ سرها، مصیبت‌ها و مخمصه‌های فردای زندگیتون را واردِ زندگی امروزتون کنید، می‌‌دونید چی‌ میشه؟

در این صورت، شما مرز و محدوده‌ای را که خداوند برای زندگی روزانتون تعیین نموده، به هم می‌‌زنید.

شما از محدوده‌ای که خداوند برای اون روزتون تعیین فرموده، بیرون می‌‌افتید.

شما حوزه و قلمروی را که خداوند می‌‌خواسته در و توسطِ زندگی شما  -در اون روز عمل کنه را تغییر می‌‌دید.

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.

نگران بودن امروز، غم و اندوه، غصه و محنتِ فردا را از میان بر نمی داره.

بلکه برعکس-  نیرو، توان، آرامش، امید و استحکامِ شما را از امروزتون بیرون می‌‌کشه.

بنابراین، وقتی با فردای زندگیتون روبرو میشید، دیگه، نیرو، توان، آرامش، امید و استحکامی ندارید، چون که اونها را دیروز مصرف کرده اید.

نگرانی  -شما را برای فردا و آینده آماده نمی کنه.

بلکه برعکس، نگرانی – شما را کلافه، خسته و ناامید می‌‌کنه، و سر انجام هم از پا در می‌‌یاره.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، نگرانی‌های خودتون را به او بدید.

نگرانی از چشمِ خداوند گناه محسوب میشه.

بنا براین، هر وقت شما خودتون را نگران می‌‌کنید، در واقع مرتکبِ گناه میشید.

نگرانیها، که در حقیقت گناهانِ شما هستند را  -به عیسی مسیح بدید و به او اعتماد داشته باشید.

در صورتِ درخواستِ شما از عیسی مسیح، او گناهانِ شما را می‌‌بخشه و به شما آرامشِ الهی میده.

اجازه بدید تا اهمیتِ این که چرا ما نباید نگران بشیم را، به اینصورتخدمتِ شما توضیح بدم.

دقت کنید؛ دیروز – مثلِ یک چکِ کنسل شده است.

فردا – نشانی از قول و قرار‌های نا اطمینان هست.

امروز – تمامی اون مبلغی هست که شما به اون نیاز دارید.

پس، اون مبلغِ امروز را  -خردمندانه و با حکمت خرج کن.

دوستِ خوبِ من، می‌ دونید ما چطور می‌‌تونیم خردمندانه و در حکمت، مبلغِ امروزمون را خرج کنیم؟

پاسخ – وقتی که، بنا بر فرمایشِ خداوند در آیهٔ کلیدی امروز رفتار کنیم.

آیهٔ کلیدی امروز چی‌ به ما یاد داد؟آیهٔ کلیدی: ۱پطرس ۵: ۷

۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد.

عزیزان، بیأیید با هم با خداوند صحبت کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم کهامروز به من یاد دادی، چرا نباید نگران باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که می‌‌تونم به تو اعتمادِ کامل داشته باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و از من مراقبت می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که می‌‌تونم بارِ تمامِ غصه‌ها و نگرانی‌هایم را به تو بدهم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در تمامی اوقاتِ زندگیم به فکرِ من هستی‌.

خداوند، من در این لحظه تمامی نگرانی‌هایم را به تو می‌‌دهم.

به قلبِ من بیا و از زندگی من  -در ارادهٔ الهیت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده؛ کوروش باقری

*****************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض وبخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا-  با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماًپرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.