آیاتِ کلیدی: غلاطیان ۴: ۱ – ۷

سلام عزیزانِ حق جو.

امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید.

عزیزانِ حق جو، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان – خالقِ این هستی‌ و شما – بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه!

از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شناختِ بهتر از خداوند، با هم کلامِ او را مطالعه کنیم.

عنوانِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا هست؛ “شخصیتِ واقعی شما در ایمانتان به عیسی مسیح.”

آیاتِ کلیدیمطالعهٔ امروز در غلاطیانفصلِ چهار و آیاتِ یک تا هفت هستند.

۱و۲ اما این را به یاد داشته باشید که اگر پدری به هنگام فوت، ارثی برای فرزند صغیر خود بجا گذارد، این فرزند تا پیش از رسیدن به سنی که پدرش تعیین کرده، باید تحت سرپرستی ولی و قیم بزرگ شود. او فرقی با غلام آن خانواده ندارد، هر چند که صاحب اصلی دارایی پدرش می‌باشد.  ۳ ما نیز پیش از آمدن مسیح، مانند فرزندان صغیر، غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم، زیرا تصور می‌کردیم که آنها قادر به نجات ما می‌باشند.  ۴ اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا بصورت یک یهودی از یک زن بدنیا بیاید،  ۵ تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند.  ۶ پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً «پدر» بخوانیم.  ۷ بنابراین دیگر غلام نیستیم بلکه فرزندان خدا می‌باشیم، و به همین علت وارث نیز هستیم و هر چه از آن خداست، به ما نیز تعلق دارد.آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا قبلِ از شروعِ مطالعه، با هم دعا کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزاریم که فرصتِ دیگری برای مطالعهٔ کلامت و شناختِ بهتر از خودت به ما عطا فرموده ای.

خداوند، به ما کمک کن تا اونچه را که می‌‌خواهی به ما بیاموزی، به خوبی از تو یاد بگیریم و در زندگی روزانمان اجرا کنیم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنیم، آمین!

دوستِ حق جوی عزیز، شاید امروز شما در موردِ خودتون، افکارِ مخرب و منفی بسیاری را در ذهنتون حفظ و بایگانی کرده اید. 

افکارِ مخرب و منفی که، از زمانِ طفولیت در مغزِ شما جایگزین شده ا‌ند و با گذاشتِ زمان، بانهادتون عجین.

به احتمالِ زیاد، شما بسیاری از اینافکارِ مخرب و منفی را که در ذهنتون بایگانی کرده اید می‌‌شناسید.

افکارِ مخرب و منفی مثلِ ؛ من از عهدهٔ هیچ کاری بر نمیام.

یا – من حتما امروز هم باز شکست می‌‌خورم و موفق نمی شم.

یا – من آدمِ بی‌ عرضه و دست و پا چلفتی حتم.

یا – هیچکس تو این دنیا به فکرِ من نیست، و هیچ کس هم نمی خواد به من کمک کنه.

و یا این فکرِ منفی و مخرب که؛ من خیلی احساسِ تنهأیی دارم، هیچ کس دلسوز و غمخوارِ من نیست.

دوستِ حق جوی عزیز، آیا هیچ کدام از اینگونه افکار منفی، در حالِ حاضر در ذهنِ شما وجود دارند؟

آیا شما سالهاست که با اینگونه افکارِ منفی زندگی می‌‌کنید و دیگه اینطور منفی و مخرب در موردِ خودتون فکر کردن براتون به صورتِ عادتی در اومده؟

اگه جوابِ شما به این سوالاتِ من مثبته، لطفا دقت بفرمأیید.

اینگونه افکارِ منفی و مخرب که شما در موردِ خودتون دارید، زمانی در ذهنِ شما شکل گرفتند و با نهادِ شما عجین که، هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده بودید.

بله دوستِ عزیز، افکار منفی و مخرب زمانی در مغزِ شما خودشون را جایگزین نمودند که، شما به عیسی مسیح به عنوانِ مجنی و خداوندِ خودتون ایمان نداشتید.

زمانی که شما نجات، یعنی بخششِ گناهانتون را از خداوند دریافت نکرده بودید.

زمانی که شما، به فرزند خواندگی خانوادهٔ خداوند پذیرفته نشده بودید.

هر فکرِ مخرب و منفی که به هر فرم و شکلی در ذهنِ شما امروز هست، مربوط به زمانِ قبل از ایمانِ قلبی شما به عیسی مسیح هستند.

عزیزان، اجازه بدید تا آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروز را یک بارِ دیگه با هم مرور کنیم. 

دیدیم که خداوند در غلاطیان ۴: ۱ – ۷به هر کسی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمانِ قلبی داره می‌‌فرماید؛۱و۲ اما این را به یاد داشته باشید که اگر پدری به هنگام فوت، ارثی برای فرزند صغیر خود بجا گذارد، این فرزند تا پیش از رسیدن به سنی که پدرش تعیین کرده، باید تحت سرپرستی ولی و قیم بزرگ شود. او فرقی با غلام آن خانواده ندارد، هر چند که صاحب اصلی دارایی پدرش می‌باشد.  ۳ ما نیز پیش از آمدن مسیح، مانند فرزندان صغیر، غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم، زیرا تصور می‌کردیم که آنها قادر به نجات ما می‌باشند.  ۴ اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا بصورت یک یهودی از یک زن بدنیا بیاید،  ۵ تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند.  ۶ پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً «پدر» بخوانیم.  ۷ بنابراین دیگر غلام نیستیم بلکه فرزندان خدا می‌باشیم، و به همین علت وارث نیز هستیم و هر چه از آن خداست، به ما نیز تعلق دارد.آمین!

 عزیزان،وقتی به آیهٔ هفتم با دقتِ بیشتری نگاه می‌‌کنیم، حقیقتِ شگرفی را در اون می‌‌بینیم.۷ بنابراین دیگر غلام نیستیم بلکه فرزندان خدا می‌باشیم، و به همین علت وارث نیز هستیم و هر چه از آن خداست، به ما نیز تعلق دارد.آمین!

آیهٔ هفتم با بیانِ ؛ “بنابراین” شروع میشه.

آیاتِ یک تا شش و همینطور آیاتِ قبل از اونها در این فصلِ چهارمِ کتابِ غلاطیان، سعی در توضیحِ این مهم دارند که؛ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح غلام نیستیم، بلکه فرزندانِ خداوند می‌‌باشیم و همچنین، وارثین او. 

کلامِ خدا در این قسمت به ما یاد میده که چطور هر انسانی – با ایمان به عیسی مسیح، از اسارتِ انجامِ قوانین و رسومِ من در آوردی مذهبی آزاد میشه.

بعد از آزادی از اسارتِ دین و انجامِ مراسم و رسومِ من در آوردی آن، هر ایماندار به عیسی مسیح فرزندِ خداوند شده و در ارثِ الهی با او شریک میشه.

دوستِ حق جوی عزیز، کلامِ خدا در دومِ قرنتیان ۵: ۱۷این تغییر شخصیتِ نهادی هر شخص – بعد از ایمانِ وی به عیسی مسیح را، به طورِ خیلی روشن و قابلِ فهمی اینطور به ما یاد میده. 

  ۱۷ کسی که از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.آمین!

دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، تا خداوند شما را مبدل به مخلوقی جدید گرداند.

دوستِ حق جوی عزیز، من نمی دونم تا قبل از ایمانتون به عیسی مسیح، شما نسبتِ به خودتون، چه جور افکارِ منفی داشته و شاید هم هنوز دارید.

ولی‌ اگه در حالِ حاضر شما قلبا به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، باید از این به بعد نظرِ او را در موردِ شخصیتِ خودتون بدونید و اون نظر را بپذیرید.

چرا که اون نظر، نظرِ خداست در موردِ شما، خدأیی که شما را آفریده.

خدأیی که بدنِ انسانی پوشید و به این جهان آمد، تا جانِ خودش را در محبتِ بی‌ قید و شرطش برای شما، برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ شما داوطلبانه بپردازه.

خداوند عیسی مسیح به این جهان آمد، تا شما را از اسارت و بردگی دین و مذهب و انجامِ مراسمِ من در آوردی دینی که هرگز موجبِ نجاتِ انسان نیستند آزاد کنه.

خداوند عیسی مسیح به این جهان آمد، تا شما را فرزندِ خانوادهٔ الهی خویش گرداند.

خداوند عیسی مسیح به این جهان آمد، تا شما را وارثِ خداوند گرداند.

خداوند عیسی مسیح به این جهان آمد، تا شما در ایمانِ به او حیاتِ ابدی در بهشت را از وی دریافت کنید.

خداوند عیسی مسیح به این جهان آمد، تا شما را مبدل به شخصِکاملا جدیدی گرداند.

 دوستِ عزیز، می‌‌دونید خداوند بعد از مبدل نمودنِ هر شخص بعد از ایمان وی به عیسی مسیح به او چه موهبت‌های الهی عطا می‌‌کنه؟

خداوند با روحِ خود روح القدس همیشه با او خواهد بود.

خداوند همیشه از او مراقبت می‌‌کنه – خداوند همیشه او را هدایت می‌‌کنه – خداوند برای نیاز‌های واقعی زندگی وی – به روش و در زمانِ الهی خودش فراهم می‌‌کنه. 

دوستِ خوبِ من، شما در ایمانتون به عیسی مسیح، انسانی بی‌ عرضه، بی‌ ارزش، همیشه شکست خورده و تنهأیی نیستید!

می‌ دونید چرا؟

چون که خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، خالقِ این هستی‌ و شما، در ایمانتان به عیسی مسیح پدرِ آسمانی دلسوزِ شماست.

کلامِ خدا در انجیلِ لوقا ۱۲:۶ – ۷در موردِ نظارت و مراقبتِ کاملِ خداوند از هر ایماندارِ به عیسی مسیح خیلی جالب و امید بخش می‌‌فرماید.

۶ «مگر پنج گنجشک به قیمتی ارزان خرید و فروش نمی‌شوند؟ با وجود این، خدا حتی یکی از آنها را فراموش نمی‌کند!  ۷ او حتی حساب موهای سر شما را نیز دارد! پس هرگز نترسید! چون در نظر خدا، شما بسیار عزیزتر از گنجشکان هستید.آمین!

دوستِ حق جوی عزیز، اگه شما بنا به هر دلیل، خودتون را بی‌ ارزش، نالایق و دست و پا چلفتی می‌‌دونید، ببینید نظرِ خداوند در فیلیپیان ۱: ۶  بعد از ایمانِ شما به عیسی مسیح، چقدر عالی و امید بخشه.

 ۶ اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود، شما را یاری خواهد داد تا در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح، کار او در شما تکمیل شده باشد.آمین!

عزیزان، شما برای انجامِ نقشه‌ای خاص – در حکمتِ خداوند توسطِ او آفریده شده اید.

خداوند مشتاقه تا نقشه الهی خودش را، در و توسطِ شما، تا ابد ادامه بده.

دوستِ حق جوی من، آیا شما خودتون را به اشتباه ورشکسته، فقیر، بی‌ چیز و تهی دست قلمداد می‌‌کنید؟

اگه اینطوره، ببینید کلامِ خدا در این زمینه، به شما که به عیسی مسیح ایمان دارید در دومِ قرنتیان ۶: ۱۰چه می‌‌فرماید:

۱۰ دلشکسته‌ایم، اما در عین حال از شادی خداوند لبریزیم. فقیریم، ولی بسیاری را با گنجهای روحانی، ثروتمند می‌سازیم. صاحب چیزی نیستیم، اما همه چیز داریم.آمین!

عزیزان، خداوند عیسی مسیح، به دل شکستگانی که به او ایمان دارند، شادی الهی خودش را عطا می‌‌کنه.

خداوند عیسی مسیح، گنج‌های روحانی خودش را به ایماندارانِ واقعی به خود عطا می‌‌کنه.

خداوند عیسی مسیح، تمامی نیاز‌های واقعی هر ایماندارِ به خود را برای قادر به زندگی در ارادهٔ او شدن را عطا می‌‌کنه.

دوستِ حق جوی من، آیا شما خودتون را تنها و بی‌ یار و یاور تصور می‌‌کنید.

کلامِ خدا به شما که به عیسی مسیح ایمان دارید، در عبرانیان ۴: ۱۴ – ۱۶می‌‌فرماید:۱۴ پس حال که کاهن اعظم ما، عیسی، فرزند خدا، به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتمادمان را محکم نگاه داریم.  ۱۵این کاهن اعظم از ضعفهای ما بی خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یکبار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد.  ۱۶ پس بیایید به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.آمین!

دوستِ حق جوی عزیز، بیش از این در اسارتِ افکارِ منفی در موردِ خودتون باقی نمونید.

همونطور که در ابتدا عرض کردم، این افکارِ منفی، در طولِ زمانی که شما به عیسی مسیح ایمان نداشتید جای خودشون را در ذهنِ شما باز کردند و در اونجا موندند.

به عیسی مسیح و قدرتِ شفا بخشِ الهی او اعتماد کنید، تا شما را از تمامی افکارِ منفی و مخربی که در ذهنتون بایگانی شده‌اند پاک کنه و شفا بده. 

به یاد داشته باشید که شما بعد از ایمان به عیسی مسیح، فرزندِ خداوندِ زندهٔ قادرِ مطلق هستید.

شما می‌‌تونید با ایمان و اتکاِ کامل به عیسی مسیح، از هر گونه عادت و فکرِ منفی در موردِ خودتون آزاد بشید، و از آن پس، در نقشهٔ خاصِ الهی او برای شما، شاد و موفق زندگی کنید.

جمع بندی از آموزه‌های این مطالعه.

۱  –  افکارِ منفی و مخربِ بایگانی شده در ذهنِ ما، در طولِ زمانِ قبل از ایمانمان به عیسی مسیح واردِ ذهنِ ما شده ا‌ند.

۲  –  ما در ایمان به عیسی مسیح، دیگه اسیر و غلامِ گناه و دین و مذهب نیستیم.

۳  –  ما در ایمان به عیسی مسیح، با کمکِ او می‌‌تونیم از تمامی افکارِ قدیمی منفی و مخربی که در ذهنمون بایگانی کرده ایم، آزاد بشیم و شفا پیدا کنیم.

۴  –  ما در ایمانِ به عیسی مسیح مبدل به شخصِ کاملا جدیدی می‌‌شویم.

۵  –  خداوند عیسی مسیح، بر ما و تمامی شرایطِ زندگی ما، نظارت و کنترلِ دقیق و کامل داره.

۶  –  خداوند ما را برای انجامِ نقشه‌ای خاص در حکمتِ الهی خودش آفریده.  

۷  –  ما در چشمِ خداوند بی‌ نهایت عزیز و با ارزش هستیم.  او تمامی نیاز‌های واقعی ما را، برای قادر به زندگی در ارادهٔ او شدن بر آورده می‌‌کنه.

عزیزان، قبل از پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، دیگر غلام و اسیرِ گناه و انجامِ مراسمِ دینی نیستم بلکه فرزندِ تو هستم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، مرا مبدل به شخصِ جدیدی می‌‌گردانی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که تمامی جزئیاتِ زندگی من در کنترل دقیق و کاملِ توست.

خداوند، مرا به خاطرِ اینکه نسبت به خودم افکارِ منفی داشته ام، ببخش.

خداوند، به من کمک کن تا از تمامی افکارِ منفی و مخربی که به هر دلیل در ذهنِ من خودشون را پنهان کرده‌اند آزاده بشم.

خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم، به قلب و زندگی من بیا و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ خاص و الهیت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری

دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض وبخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا-  با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماًپرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

وبسایت: www.radioaramesh.org

کانالِ تلگرام: https://t.me/RadioArameshSociety

یوتوب: https://www.youtube.com/user/RadioAramesh

اینستاگرم: kourosh2660

فیسبوک:Kourosh Bagheri