آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۱۱: ۲۸
۲۸ ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛عیسی مسیح همیشه شما را می‌‌پذیرد!
آیهٔ کلیدی این مطالعه؛ درانجیلِ متی ۱۱: ۲۸هست.
این آیه می‌‌فرماید: ۲۸ ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.
عزیزان، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروزمی‌‌خواهیبه من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم این آیه در کلامِ تو، در انجیلِ متی ۱۱: ۲۸، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ عزیزِ حق جو، وقتی شما به خدا و رابطهٔ شخصی خودتون با خدا فکر می‌‌کنید، چه احساسی در شما بوجود می‌‌یاد؟
وقتی شما به خدا فکر می‌‌کنید، آیا در شک و تردید از اینبابتهستید که، چطور خدا مایله با شما ملاقات کنه و رابطه‌ای گرموشخصی داشته باشه؟
وقتی شما به خدا فکر می‌‌کنید، آیا احساسِ خجالت و ترس در شما بوجود می‌‌یاد؟
وقتی شما به خدا فکر می‌‌کنید، آیا تصور می‌‌کنید که او نمی خواد به خاطرِگذشتهٔبد و پر گناهی که داشته اید با شما ملاقات کنه ورابطه‌ای گرم داشته باشه؟
لطفا دقت بفرمأیید؛ بنابر آموزه‌های کلامِ خودِ خدا، شما باید یک حقیقتِ بسیار مهمی را در موردِ او بدونید.
این حقیقتِ مهم که، خداوند – همیشه با آغوشِ بازِ پر محبتِ پدرانهٔ خود، مشتاق پذیرشِ شماست!
مهم نیست که شما چقدر خودتون را از خداوند دور احساس می‌‌کنید.
باید بدونید که خداوند، در هر لحظه از زندگیتون و در هر شرایطی که هستید، از نفسِ شما هم به شما نزدیکتره.
مهم این نیست که “شما” چقدر “خودتون” را گناهکار و نالایق برای دریافتِ بخششِ خداوند قلمداد می‌‌کنید.
در فیض، رحمت و محبتِ خداوند برای انسانِ گناهکار، هیچ گناهی اونقدر فجیع و عظیم نیست که خونِ عیسی مسیح نتونه اون را پاک کنه و خداوند نتونه اون را ببخشه.
بله دوستِ عزیز، چنانچه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند ایمان بیارید، می‌‌تونید گناهانِ خودتون را به او اعتراف کنید و از وی درخواستِ بخشش کنید.
در این صورت، خداوند حتما شما را خواهد بخشید و به آغوش پدرانهٔ خود خواهد پذیرفت.
در ارتباط با این مهم، در کلامِ خدا انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۹می‌‌خوانیم.
۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.آمین!
دعای من اینه که شما امروز به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، تا بتونید بدونِ ترس، شرم و تردید، با اطمینانِ کامل، گناهان خود را به او اعتراف و از وی درخواستِ بخشش کنید.
دوستِ عزیز لطفا دقت کنید؛ چنانچه شما به احساساتی مانندِ خجالت، ترس یا تردید از این که نکنه خداوند مرا نبخشه و نپذیره در مغز و افکارِ خودتون میدان بآزی بدید و بر روی اینگونه احساسات و افکار منفی تمرکز داشته باشید، در این صورت -متاسفانه شما مشکل می‌‌تونید واقعیتِ شگرفی را بپذیرید.
این واقعیت که، بله؛ خداوند شما را در صورتِ ایمان به عیسی مسیح و اعترافِ گناهانتون به وی، حتما خواهد بخشید!
باز لازم به یاد آوری می‌‌دونم که، هیچ گناهی اونقدر فجیع و عظیم نیست که خداوند نخواد، یا نتونه در صورتِ اعترافِ شما به او و درخواستِ بخشش ببخشه.
همچنین، هیچ انسانی به خاطرِ گناهکار بودنش، اونقدر از خداوند دور نیست که نتونه به سوی خداوند بازگشته و از او بخششِ الهی دریافت کنه.
دوستِ خوبِ من، شیطان تمامِ تلاشِ خودش را به کار می‌‌بره، تا پیوسته به شما دروغ بگه.
شیطان -نهایتِ سعی خودش را به کار می‌‌بره تا با دروغهاش، هر طور شده شما را از دریافتِ فیضِ خداوند و برخورداری از رابطه‌ای شخصی و صمیمی با عیسی مسیح دور نگه داره.
دوستِ خوبِ من، می‌‌دونید شیطان چطور این حیلهٔ خودش را به کار می‌‌بره؟
می‌ دونید شیطان، اگه به او اجازه بدید، چطور می‌‌تونه شما را از داشتنِ رابطه‌ای شخصی و صمیمی با خداوند عیسی مسیح دور نگه داره؟
دقت کنید؛ زمانی که می‌‌خواهید به خداوند نزدیک بشید و گناهانتون را به او اعتراف کنید، شیطان، سعی می‌‌کنه با دروغ هاش شما را از او بترسونه.
شیطان، سعی می‌‌کنه در مغز و فکرِ شما، مشابهِ سوالاتی را که در اولِ این مطالعه از شما پرسیدم مرتب به یادتون بیاره و بعد با پاسخ‌های دروغ، مانع از نزدیک شدنِ شما به خدا و اعترافِ گناهانتون به او بشه.
مثلا؛ وقتی شما به خدا فکر می‌‌کنید، شیطان سعی می‌‌کنه به دروغ به شما بگه، خدا تو را اصلا دوست نداره و حتی از تو عصبانی هم هست.
یا وقتی که فکر می‌‌کنید، آیا خدا مایله با من ملاقاتِ شخصی داشته باشه، شیطان به دروغ میگه، نه به هیچ وجه، تو کجا و خدا کجا.
شیطان به دروغ به شما میگه، از خدا خیلی بترس، از او خجالت بکش، به او نزدیک نشو، تو لیاقتِ نزدیک شدن به خداوند، دریافتِ بخششِ او و داشتنِ رابطه‌ای شخصی و صمیمی با او را نداری.
دوستِ عزیزِ من، وقتشه که دیگه به شیطان اجازه ندید به شما دروغ بگه.
وقتشه که شما بدونید کارِ شیطان دروغگویی به شماست، خرابی رابطهٔ شما با خداوند و دور نگه داشتنِ شما از اوست.
از همهٔ اینها مهمتر، وقتشه که شما خدای واقعی یگانه، خداوند خالقِ این هستی‌ و خودتون را بدرستی بشناسید.
عزیزان، منظورِ من خداوند عیسی مسیحه.
کلامِ خدا در کولسیان ۱: ۱۵ – ۱۷، عیسی مسیحِ خداوند را اینگونه به ما معرفی می‌‌کنه.
۱۵ او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان. ۱۶ زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات؛ همه بوسیله او و برای او آفریده شد. ۱۷ و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد.آمین!
دوستِ خوبِ من، خداوند شما را نیافریده تا به خاطرِ گناهان و اشتباهاتتون همیشه از شما خشمگین باشه.
خداوند شما را نیافریده تا همیشه از او در وحشت بسر ببرید و سعی در فرارِ از او داشته باشید.
خداوند شما را در حکمتِ الهی خود آفریده تا توسطِ شما، بله شما، نقشهٔ خاص و الهی خودش را در طولِ زندگیتون بر روی این کرهٔ زمین انجام بده.
باید مواظبِ حیله‌ها و دروغ‌های شیطان باشید، تا شما را از هدفِ مقدسِ خداوند برای زندگیتون، و برخورداری از رابطه‌ای گرم و صمیمی با او باز نداره و عمرتون را در بطالت به هدر ندید.
دوستِ خوبِ من، شیطان می‌‌دونه اگه شما را از خداوند دور نگه داره، اگه شما را در دامِ وسوسه‌های مهلکِ خودش گرفتار کنه، و اگه شما را وا داره تا بر علیه خداوند گناهانِ عمدی انجام بدید – در اون صورت، شما آنقدر احساسِ ترس و خجالت می‌‌کنید که دیگه مایل نیستید به خداوند نزدیک بشید و با او رابطه داشته باشید.
هر چه شیطان بتونه شما را در فکر کردن به گناهانِ گذشتتون بیشتر در اسارت نگه داره؛
هر چه شیطان بتونه شما را در ترس و خجالت از نزدیک شدن به خداوند بیشتر در اسارت نگه داره؛
در اون صورت، براش آسون تره تا شما را از تنها کسی که براستی می‌‌تونه و مشتاقه ببخشه و از هر گونه گناه، ترس و خجالت آزاد کنه دور نگه داره.
دوستِ خوبِ من، باز هم لازم می‌‌دونم تکرار کنم که؛ خداوند عیسی مسیح، همیشه مشتاقه تا شما را با فیض و محبتِ بی‌ مانندش به نزدِ خود بپذیره!
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا این واقعیتِ شگرف را به ما یاد میده.
در انجیلِ متی ۱۱: ۲۸خواندیم که عیسی مسیح می‌‌فرماید؛
۲۸ ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا دارید زیر یوغِ سنگینِ گناه، ندانم کاری، ترس و خجالت از خدا، بی‌ هدفی و باورِ دروغ‌های شیطان در ذهنتون زحمت می‌‌کشید و عمرتون را به هدر میدید؟
ببینید خداوند عیسی مسیح به شما چی‌ میگه.
۲۸ ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.آمین!
توجه داشته باشید کهعیسی مسیح؛ نمیگه به خاطرِ گذشتهٔ گناه آلودت، حالا باید بقیهٔ عمرت را در ترس و خجالت از من بسر ببری و از من در حالِ فرار باشی.
بلکه عیسی مسیح، در فیض و محبتِ بی‌ مانندش، از شما دعوت می‌‌کنه نزدِ او برید تا آرامشِ الهی خودش را به شما عطا کنه.
دوستِ خوبِ من، به هیچ دلیلی نسبتِ به خداوند و دعوتِ او از شما بی‌ تفاوت نباشید.
نزدِ عیسی مسیح برید و گناهانِ خود را به او اعتراف کنید.
نزدِ عیسی مسیح برید و تمامی ترس ها، خجالت‌ها و دلشکستگی‌های خودتون را به او بگید.
بله، در ملاقات‌های شخصی و صمیمی خودتون با عیسی مسیح، از هر چه که در قلب خود دارید با او صحبت کنید.
در ملاقات‌های شخصی و صمیمی خودتون با عیسی مسیح، به او فرصت بدید تا شما را محبت کنه، نوازش کنه، راهنمأیی کنه و امید بده.
این فرصتِ گرانبها را از دست ندید.
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که خداوند عیسی مسیح؛ بسیار مشتاقه تا ما را در هر لحظه‌ای که اراده کنیم، با محبت نزدِ خود بپذیره.
۲ – خداوند عیسی مسیح نمی خواد ما به خاطرِ گناهان گذشتمون، همیشه از او در ترس و خجالت بسر ببریم و از او در حالِ فرار باشیم.
۳ – خداوند عیسی مسیح حتما گناهانِ ما را در صورتِ اعترافِ ما به او و درخواست بخشش از وی، حتما می‌‌خشه.
۴ – شیطان دروغگوست. شیطان با دروغ‌های خودش به ما، سعی می‌‌کنه بین ما و خداوند فاصله ایجاد کنه.
۵ – شیطان سعی داره با دروغ‌های خودش، به ما تحمیل کنه که خداوند از ما خشمگینه، ما را دوست نداره و نمی خواد با ما در رابطهٔ شخصی و صمیمیمی باشه.
۶ – حقیقت اینه که، عیسی مسیح خداوند ما را دوست داره. عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا با ما ملاقات کنه و رابطه‌ای صمیمی و شخصی داشته باشه. عیسی مسیح مشتاقه تا برای به کمال رسوندنِ نقشهٔ الهی خودش در زندگی ما در تمامی روز‌های زندگیمون همراه و همکار باشه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطرِ فیض، رحمت و محبتِ بی‌ مانندت برای من.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیراکه در صورتِ ایمان و اعترافِ گناهانم به تو، مرا می‌‌بخشی.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیراکه مرا به آغوشِ پر محبتت می‌‌پذیری.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیراکه مشتاقی تا مرا از تمامی ترس‌ها و خجالت‌هایم آزاد کنی.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیراکه مشتاقی با من ملاقات کنی و رابطه‌ای شخصی و صمیمی داشته باشی.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیراکه می‌‌توانم از هر چه که در قلبِ خود دارم با تو صحبت کنم.
عیسی مسیح من به تو ایمان می‌‌آورم، به قلب و زندگی من بیا و از وجودِ من برای جلالِ نامت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری