آیهٔ کلیدی: خروج ۳: ۲۰
تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛بیرون کردنِ بت‌ها از زندگیمان
آیهٔ کلیدی این مطالعه؛ درخروج ۳: ۲۰هست.
این آیه می‌‌فرماید:تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم این آیه در کلامِ تو، درخروج ۳: ۲۰، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ عزیزِ حق جو، متاسفانه در زندگی بسیاری، اغلب چیزی هست که اهمیتِ داشتن و یا به اون چیز رسیدن – از بودنِ با خداوند و زندگی روزانه با او هم، براشون مهمتر و با ارزش تر شده.
بله متاسفانه، در زندگی بسیاری، اغلب چیزی یا چیزهایی هستندکه موجب میشند اونها به محبت، توانمندی، سخاوتمندی و دانأیی کاملِ خداوند شک کنند و یا حتی اعتماد و ایمانِ خودشون را نسبت به خداوند از دست بدند.
اون چیز یا چیزهایی که در زندگی بسیاری ارزش و اهمیتش از بودنِ با خداوند و زندگی روزانه با او براشون بالاتره، اون چیز یا چیزهایی که موجب میشند تا شخص به محبت و سخاوتمندی خداوند شک کنه و یا حتی اعتماد و ایمانِ خودش را نسبت به خداوند از دست بده، در زندگی هر کسی فرق می‌‌کنه.
برای مثال، در زندگی خیلی ها؛ داشتنِ شغلِ خاصی هست.
این عزیزان در این تصورِ اشتباه هستند که، اگه شغلی را که در حسرتِ اون هستند بدست بیارند، دیگه تمامِ مشکلاتشون از بین میره و از شادی و خوشی بی‌ پایانی برخوردار میشند.
در زندگی بسیاری دیگه، داشتنِ جاه و مقام و موقعیتِ خاصِ اجتماعی که در حسرتِ داشتنِ اون هستند، براشون مهمتر و با ارزشتر از داشتنِ رابطهٔ شخصی صمیمی با خداوند و در ارادهٔ خاصِ او زندگی کردن شده.
در زندگی بسیاری دیگه، برخورداری از شهرت و آوازه‌های جهانی، مهمتر و با ارزشتر از بودن با خداوند و زندگی در ارادهٔ او شده.
در زندگی بسیاری دیگه، داشتنِ رابطه با شخصی که در سر دارند مهمتر و با ارزشتر از بودنِ با خدا و زندگی در ارادهٔ او شده.
همونطور که می‌‌تونید حدس بزنید، مثال‌های بی‌ شماری مانندِ اینها در میان افرادِ جامعه‌های ما رواج دارند.
دوستِ خوبِ من، شما چطور؟
لطفا به این سوالاتِ من کمی فکر کنید.
آیا داشتنِ رابطهٔ شخصی و صمیمی با خداوند، و زندگی روزانه در ارادهٔ خاصِ او،برای شما در اولویتِ اول قرار داره؟
یا که بنا به هر دلیل، چیز یا چیز‌های دیگه‌ای در قلب و فکرِ شما هستند که، اهمیت و ارزشِ والاتری از خداوند براتون دارند؟
آیا تا حالا شده شما این سوال را پرسیده باشید که؛ اگه خداوند واقعا مهربان، دانا و سخاوتمنده، اگه خداوند واقعا من را دوست داره، پس چرا او اجازه میده من در حسرتِ رسیدن و یاداشتنِ فلان چیز باشم؟
دوستِ عزیزِ حق جو، لطفا دقت بفرما.
اگه شما بنا به هر دلیل، در حسرتِ داشتنِ چیزی یا رسیدن به موقعیتی هستید که کم کم، اهمیت و ارزشش از بودنِ با خداوند هم براتون بیشتر شده؛
اگه دارید مداوم محبت، دانأیی و سخاوتمندی خداوند را زیرِ سوال می‌‌برید؛
اگه نسبت به خداوند عصبانی هستید و یا که دارید اعتمادِ خودتون را به او از دست میدید، باید به خود بیأیید و خیلی مواظب باشید.
بله دوستِ خوبِ من، اگه کوچکترین اثری از گرایش به سوی هر چیز دیگری به غیر از بودنِ با خداوند و زندگی روزانه در ارادهٔ او در فکر و قلبِ شما خودنمأیی می‌‌کنه، باید به خود بیأیید و خیلی مواظبِ این خطر باشید.
لطفا دقت کنید؛ شما به عنوانِ یک انسان، دارای خرد، درک و بینشِ محدودی هستید.
بنابر این، شما نمی دونید خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، یگانه خداوندی که تمامی این هستی‌ و شما را آفریده و در کنترلِ کاملِ خودش حفظ می‌‌کنه، داره در زندگی شما در هر لحظه چکار می‌‌کنه.
درسته دوستِ من؟
آیا شما از تمامی چگونگی عملکردِ خداوند در این دنیا و زندگیتون کاملا آگاه هستید؟
به همین دلیل، شما نمی دونید خداوندِ دانای مطلق، خالقِ شما، در طولِ زمانی که شما در صبر بسر می‌‌برید، داره چه هدفی را دنبال می‌‌کنه.
شما نمیدوند در طولِ زمانِ صبرتون، خداوند داره چه نقشهٔ عالی را در زندگی و تغییرِ شخصیتِ شما به کمال می‌‌رسونه.
عزیزان، تعالیمِ کلامِ خدا به روشنی به ما یاد میدند که، هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمان بیاره، خداوند گناهان اون شخص را می‌‌بخشه.
اگر چه برای اثباتِ این مهم ما نمونه‌های بسیاری در کلامِ خدا داریم، اما برای مثال، در انجیلِ یوحنا ۳: ۱۶می‌‌خوانیم.
۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین!
دعای من اینه که تمامی شما عزیزان به عیسی مسیح ایمان بیارید، تا خداوند گناهانِ شما را ببخشه و به شما حیاتِ ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه.
تعالیم کلامِ خدا همچنین به ما یاد میدند که، بعد از آن که گناهان شخص در ایمانش به عیسی مسیح بخشیده شدند، خداوند روح القدس، یعنی خداوند در روح، در وجود آن ایماندار سکنا می‌‌گزینه.
در ارتباط با این نکتهٔ بسیار مهم، برای مثال در اولِ قرنتیان ۶: ۱۹می‌‌خوانیم که؛ ۱۹ آیا هنوز نمی‌دانید که بدن شما، مسکن روح‌القدس می‌باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی‌دانید که روح‌القدس در وجود شما زندگی می‌کند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نیست! آمین!
خداوند روح القدس در شخصی که به عیسی مسیح ایمان آورده سکنا می‌‌گزینه و با اون شخصِ ایماندارتا لحظه که زنده هست بسر می‌‌بره.
چرا؟ چرا روح القدس در هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره ساکن میشه و تا روزی که اون شخص زنده هست در وی بسر می‌‌بره؟
چون که خداوند مشتاقه تا از آن لحظه به بعد با اون شخصِ ایماندار همدم و مونسِ صمیمی بشه.
تا خداوند روح القدس، بتونه به اون شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح کمک کنه قادر بشه در ارادهٔ خاصی که خداوند براش داره زندگی کنه.
از لحظهٔ سکونتِ روح القدس در شخصِ ایماندار، روح القدس به او کمک می‌‌کنه، تا بتدریج، شخصیتِ کهنهٔ گناهکارِ خودش را از خود دور و به شباهتِ خداوند عیسی مسیح مبدل بشه.
لطفا دقت کنید؛ برای اینکه شخصِ ایماندار قادر بشه با کمکِ روح القدس به شباهتِ عیسی مسیح مبدل بشه، و برای اینکه شخصِ ایماندار بتونه در طولِ زندگیش در ارادهٔ خاصِ خداوند زندگی کنه، خداوند روح القدس باید همیشه مهمترین و ارزشمندترین برای او باشه.
مهمتر و ارزشمندتر از هر شغل، شهرت، ثروت، رابطه و یا هر چیزِ دیگری در تمامی این هستی‌.
دوستِ خوبِ من، با توجه به این نکات لطفا دقت کنید؛
خداوند خداونده! خداوند، شایستهٔ برخورداری از تمامی احترام و اعتمادِ شماست!
بنابر این اگه در قلب، فکر و زندگی شما چیزی هست که موجب میشه تا احترام، اعتماد، دانأیی، محبت و سخاوتمندی خداوند را زیرِ سوال ببره، باید بدونید که حتما بتی جایگزینِ او شده.
عزیزان، “بت”؛ هر چیزی هست که در قلب و فکرِ شما، اهمیت و ارزشش از کسی که گناهانتون را بخشیده و به شما حیاتِ ابدی عطا فرموده بیشتر شده.
“بت”، یعنی هر چیزی که اهمیت و ارزشش در قلب و فکرِ یک ایماندار بیشتر از خداوند شده، و سعی می‌‌کنه احترام و اعتمادی را که خداوند شایستهٔ آن هست نصیبِ خودش کنه.
وجودِ “هر گونه بتی” در هر ایماندارِ به عیسی مسیح؛ موجب میشه که شخصِ ایماندار، بتدریج نسبت به خداوند دچارِ تردید بشه و اعتمادِ خودش را به او از دست بده.
وجودِ “هر گونه بتی” در هر ایماندارِ به عیسی مسیح؛ موجب میشه تا شخصِ ایماندار از خداوند دور بشه.
وجودِ “هر گونه بتی” در هر ایماندارِ به عیسی مسیح؛ موجب میشه تا شخصیتِ شخصِ ایماندار، مبدل به شخصیتِ عیسی مسیح نشه.
وجودِ “هر گونه بتی” در هر ایماندارِ به عیسی مسیح؛ موجب میشه تا شخصِ ایماندار نتونه با خداوند در رابطه‌ای شخصی و صمیمی باقی بمونه.
وجودِ “هر گونه بتی” در هر ایماندارِ به عیسی مسیح؛ موجب میشه تا شخصِ ایماندار نتونه با روح القدس همکار باشه و ارادهٔ خدا را در زندگیش انجام بده.
دوستِ خوبِ من، خداوند شما را بیشتر از اون دوست داره که اجازه بده تا “بت” یا “بتهای” موجود در این دنیا،جای او را در فکر قلب و زندگی شما بگیرند.
از این جهت، خداوند – خالقِ یگانه و پدرِ آسمانی مهربانِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در کتابِ مقدس که کلامِ خودِ اوست، در خروج ۲۰: ۳اخطار می‌‌کنه که؛ “تو را خدایانِ دیگر غیر از من نباشد!”
عزیزان، تو را خدایانِ دیگر غیر از من نباشد، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خداست.
پس خداوند امروز به من و شما چی‌ میگه؟
او خیلی روشن، واضح و قابلِ فهم برای همگانمی‌‌فرماید: “تو را خدایانِ دیگر غیر از من نباشد!”
ما باید این درس و اخطارِ خداوند را بسیار جدی بگیریم و به آن عمل کنیم.
برای شروعِ درکِ این که آیا در زندگی ما خدایانِ دیگری هستند یا نه، باید زندگی روحانی خودمون را صادقانه محک بزنیم.
بله، باید صادقانه تصمیم بگیریم بفهمیم آیا هیچ چیز یا چیز‌های دیگری در زندگی ما جایگاه خدا را گرفته ا‌ند و خدای ما شده‌اند.
آنگاه، اگه وجدانِ ما یا روح القدس به ما نشون داد که بله، چیز یا چیز‌های دیگری در قلب، فکر و زندگی ما جایگاهِ خدا را گرفته ا‌ند، باید بلافاصله آن را به خداوند اعتراف و از او درخواستِ بخشش کنیم.
باید از خداوند درخواست کنیم به ما کمک کنه، تا آن “بت” یا “بت ها” را، از فکر قلب و زندگی خودمون دور کنیم.
عزیزان، ما نمی تونیم با پنهان نگاه داشتنِ “بت” یا “بت ها” در قلب و فکرمون، خداوند را بدرستی بشناسیم، با او زندگی کنیم و ارادهٔ الهی او را در زندگیمون انجام بدیم.
به همین دلیل، خداوند عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۲۴به ما یاد میده که: ۲۴ ‌نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی‌توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. آمین!
بله دوستِ خوبِ من، ما نمی تونیم هم با خدا باشیم و در ارادهٔ او زندگی کنیم و هم “بت” یا “بت هایی” را در زندگیمون پنهان کرده باشیم.
دعای من اینه که همهٔ ما این پیام را جدی بگیریم و با پاک سازی فکر قلب و زندگیمون از وجودِ هر گونه بتی، امرِ خداوند را اطاعت کنیم.
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که؛ خداوند به ما امر می‌‌کنه که، هیچ خدای دیگری را در فکر، قلب و زندگی خودمون نداشته باشیم.
۲ – اگه مواظب نباشیم، چیز‌های بسیاری می‌‌تونند بتدریج جایگاهِ خدا را در زندگی ما پر کنند و همانندِ بت هایی خدای زندگی ما بشند.
۳ – خداوند در طولِ صبرِ ما برای دریافتِ پاسخِ درخواستمان از وی، در فعالیته. او نسبت به نیاز‌های واقعی ما بی‌ توجه نیست.
۴ – خداوند در هر لحظه از زندگی ما خداست و داره خدأیی می‌‌کنه. او می‌‌دونه در هر لحظه از زندگی ما چی‌ می‌‌گذره – ما به چی‌ نیاز داریم، چه احساسی داریم، ما چه خواسته و آرزوهایی داریم.
۵ – خداوند اونقدر به ما علاقه منده که، برای بخششِ گناهان ما که مهمترین نیاز ماست، یگانه فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد.
۶ – بعد از ایمانِ به عیسی مسیح، روح القدس، خداوند در روح، در ما سکنا می‌‌گزینه و تا لحظه‌ای که بر روی این کرهٔ زمین زنده هستیم در ما بسر می‌‌بره. روح القدس در ماست تا از ما محافظت کنه، ما را هدایت کنه، و به ما کمک کنه تا هر روزه خداوند در بهتر بشناسیم و در ارادهٔ او زندگی کنیم.
۷ – ما نمیتونیم هم بنده‌ی خدا باشیم و هم بنده‌ی پول، شهرت، رابطه‌های نا شایسته، و از این قبیل.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که از تمامی نیاز‌های من به خوبی آگاهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای بخششِ گناهانِ من، یگانه فرزندت عیسی مسیح را به این جهان فرستادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که با روحِ مقدست همیشه با من هستی‌ تا در طولِ زندگیم، راهنما و مراقبِ من باشی.
خداوند به من کمک کن تا وسوسهٔ هیچگونه بتی نشوم و هیچ بتی را به زندگیم راه ندهم.
خداوند به من کمک کن تا همیشه تو و فقط تو را خدای زندگیم بدانم، با تو زندگی کنم و خواستِ تو را انجام دهم.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، جانِ خودت را به جای من، داوطلبانه بر روی صلیب فدا نمودی.
من به تو ایمان می‌‌آورم، به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا همیشه در ارادهٔ تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری